Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 56
Hezb Socialdemokrat Iran                  استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی

Hezb Socialdemokrat Iran
استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی
برای جدائی دین از سیاست و دولت و جلوگیری از تعرض دین به کرامت انسانی نخستین گام براندازی تمامیت رژیم حاکم ونهادینه کردن لائیسته ، تنها راهکار نهائی جامعه ایران است.


وطن امروز اسير دو سه تن بيوطن است انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
اين يک لاشخور و آن دگری جغد سياه اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پيشنماز چمن دانشگاه واقعاً، قصه او قصه خر در چمن است
عطشِ قاضی اسلام بنازم که چنين تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
حاکم شرع به حيوان عجيبی مانَد: که دُمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هيأت حاکم ما هيئتِ خيرات خور است هيأت دولت ما، دسته زنجيرزن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است عجبی نيست اگر مرده ما بی کفن است !
از: ملک الشعرا بهاراگر، چنان که برخی فکر می‌کنند، آزادی و برابری را بیشتر در دموکراسی می‌توان یافت، شرطِ رسیدن به آن، چنان که باید، آن است که همگان تا نهایت یکسان در حکومت شرکت داشته باشند.
ارسطو

زنده باد اول ماه مه،روز اعتراض و همبستگی بین‌المللی کارگران
بیانیه مشترک
کارگران!


بورژوازی جهانی و نمایندگان سیاسی آن که در بحران ساختاری گرفتارند و با هیچ رفرمی قادر به مهار آن نمی باشند، به تقسیم مجدد جهان در چارچوب منافع اقتصادی خویش روی آورده اند و با برافروختن جنگ‌های" قومی و مذهبی" درخاورمیانه و شمال افریقا، موجب کشتارهزاران نفر و فقر اکثریت مردم بی‌ دفاع و نیز مهاجرت میلیونها نفر از شهروندان این کشورها شده اند. تصاویر مردم غرق شده در دریای مدیترانه، این بزرگترین گورستان مهاجران در تاریخ اخیر، و مهاجران آواره پشت دروازه‌های کشورهای اروپایی در سرمای جانفرسای زمستان هنوز خاطرها را رنج میدهد و دلها را به درد می‌آ‌ورد. این در حالیست که دولتمردان ارتجاعی سرمایه‌دار و تکیه زده بر ثروت و منابع ملی‌ و اجتماعی این کشورها در تلاش هر چه بیشتر غارت و انباشت ثروت برای خود هستند و به فلاکت و بدبختی این مردم وقعی نمی‌گذارند و با مهاجرت بخشی از آوارگان جنگ، نیروی کار ارزان را به بهره گری از کسب فوق سود در حوزه ی تولید داخلی، در چنگال بازار کار و کارفرمایان سرازیر می کنند و یا در نمونه ای دیگر با غارتگری و دزدی های نهان و آشکار اموال مسروقه در بانک های "سری" معروف به "بهشت سرمایه" بعضی از ممالک، انباشت می شوند و اینگونه بحران اقتصادی خودساخته را در درون طبقه کارگر سرازیر می سازند! و نیز با تداوم جنگ، نیز نیروهای ارتجاعی و تررویست دست پرورده خود را تقویت می کنند، در صورتیکه این شیوه تولید سرمایه داریست که پوسیده شده وباید به گورستان تاریخ سپرده شود و شیوه تولید سوسیالیستی برقرار گردد.
جایگاه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ منطقه‌ای بسیار روشن است و بر کسی پوشیده نیست که ایران چه نقشی در کنار نیروها و کشورهای ارتجاعی منطقه از جمله عربستان سعودی، ترکیه، روسیه و آمریکا ایفا می‌کند. آری طاعون سرمایه و واپسگری، منطقه را فرا گرفته است.
اما در ایران، روزی نیست که صدها کارگر و زحمتکش از کار بیکار نشوند و به جمع ۱۴ میلیونی ارتش بیکاران اضافه نگردند. فقط در هفته‌ا‌ی که گذشت صدها کارگر از چند کارخانه و معدن اخراج شده و هزاران کارگر و زحمتکش با دستمزد های معوقه ی چندین ماهه، روبرو شده اند. اما در مقابل مبارزه کارگران از طریق اعتصابات، تحصّن و تجمعات روزانه در اعتراض به دستمزدهای معوقه، حذف پاداش ها و مزایا و نبودن بیمه کار و امنیت شغلی ادامه داشته است.
در سالی‌ که گذشت با مضحکه حد اقل دستمزدها نیز روبرو بودیم. دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران به مثابه بزرگترین کار فرما با همدستی عناصر به اصطلاح کارگری خود در خانه کارگر حداقل دستمزد هارا کمی‌ بیش از هشت صد هزار تومان در ماه تعیین کرد. زهی بیشرمی! وقتی‌ خط مطلق فقر یک و نیم میلیون و سبد امرار معاش یک خانواده چهار نفری ۳ میلیون تومان براورد شده باشد این خانه به اصطلاح کارگری و وزارت کار این سطح از دستمزد را چگونه تایید می‌کند؟
اما مفتضح اینکه بحث تحریمها و جام در جام مسخره که به جز سیاست مردم فریبی و تهدید کارگران و زحمتکشان چیزی عاید مردم فقیر نکرد و فقط دست دولتمردان و سرمایه دارن را در چپاول و غارت اموال عمومی باز گذاشت، سالها مردم فقیر را به بهانه تحریمها فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرد. این سیاست در کنار بیکاری، تورم، سطح بسیار پایین دستمزدها شکاف طبقاتی را عمیق تر و کارگران و مردم فقیر را به حاشیه نشینی با کمترین خدمات و رفاه شهری و روستایی سوق داد و این روند همچنان ادامه دارد.
کارگران!
مسئولیت این وضع أسفبار تا حدودی به خود ما کارگران بر میگردد. تا ما متّحد نشویم و سازمان نیابیم، هیچ امیدی از هیچکدام از جناح های مختلف دولت سرمایه داری نمیرود که بهبودی در وضعیت معیشتی اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان به وجود آید. انکار این حقیقت فقط یک توهم است و دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران این توهّم را همراه با نیروها و عناصر رفرمیست و ارتجاعی خود هر روز از طریق وسایل ارتباط جمعی‌ درون و خارج کشوری خود به خورد مردم فقر میدهد تا کارگران و زحمتکشان متشکل نگردند و فقط به سیاهی لشکر بی‌ اراده در مضحکه انتخابات‌شان تبدیل شوند. تشکلات کارگری و دمکراسی مستقیم آن، تنها راه رسیدن کارگران به مثابه طبقه ای برای خود، به زندگی شرافتمندانه است. تشکلات مستقل کارگری موجود اگرچه هنوز از آن قدرت یکپارچه برخوردار نیست اما در حال تبدیل شدن به یک عنصر انکار ناپذیر کارگری است. این امر را جنبش کارگری در سالهای اخیر به قدر کافی‌ تجربه کرده‌است. پیشروان کارگری بسیاری داریم که به این باورند و حتی تعدادی پیشرو کارگری نیز در این راه از جان خود گذشته اند. با اتّحاد کارگری به تشکلات مستقل سراسری کارگران جان تازه‌ا‌ی بدهیم و خود را از فقر و فلاکت رها سازیم و برای خود و فرزندان خود زندگی‌ مرفّه بنا سازیم.
در اول ماه مه کارگران به خیابان می آیند تا در روز همبستگی جهانی کارگری، مطالبات طبقاتی کارگران طرح شوند و با اعتراض به سیستم سرمایه داری به عنوان دشمن طبقاتی کارگران، تشکل های مستقل کارگری عنوان گردند، زیرا تشکل های سراسری و مستقل کارگری در ایران، اکنون از هر زمان‌ دیگری با اهمیت تر است. با اتّحاد و تشکل خود در راه احقاق حقوق انسانی‌ خویش قدم برداریم و از تلاشهایی که در این امر مهم انجام می‌گیرد به طور جدی پشتیبانی‌ کنیم.

زنده باد اول ماه مه،روز همبستگی بین‌المللی کارگران
پیش به سوی تشکل سراسری و مستقل کارگران در ایران!
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم!

شورای همبستگی‌ با جنبش کارگری ـ پاریس
شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران، گوتنبرگ- سوئد
اول ماه مه‌ ۲۰۱۶
------------------
قطعنامه روز جهانی کارگر
سه‌شنبه ۷ ارديبهشت ۱٣۹۵ - ۲۶ آوريل ۲۰۱۶
ما کارگران و همه انسانهای تحت ستم در ایران و سراسر جهان امسال در حالی به استقبال اول ماه مه می رویم که نظام سرمایه داری در همه ابعاد، دچار بحرانهای غیرقابل حلی شده است و تمام تلاشش را به کار میبرد تا بار بحرانهای بوجود آورده را با بیکارسازیهای گسترده، تغییر در قوانین کار و به طور کلی باز پس گیری دستاوردهای طبقه کارگر و به راه انداختن جنگها بر دوش ما بیاندازد و خود را از این مخمصه رهایی بخشد. اما طبقه کارگر و بشریت متضرر از این وضعیت نیز ساکت ننشسته و با تمام قوا از آمریکا و یونان گرفته تا فرانسه و ایران و... در مقابل این تهاجم ایستاده است.
خصیصه نظام سرمایه داری و تقابلش با طبقه کارگر در هر نقطه از جهان، کسب سود هر چه بیشتر در ازای تحمیل فقر و گرسنگی بر طبقه کارگر است، اما میزان شدت آن بسته به نوع نظامهای حاکم بر جوامع مختلف متفاوت است. ایران یکی از مناطقی است که طبقه کارگرش به شیوه ویژه ای تحت فشارهای سنگین سرکوب، محروم از هر گونه حق اعتراض، داشتن تشکل و به تبع آن برخورداری از همان درجه از امکانات معیشتی است که هم طبقه ای هایش در مناطق دیگر جهان از آن برخوردارند.
سالهاست که در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در ایران مبارزه کارگران و همه مزدبگیران برای عقب راندن سرمایه داری از سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی و یورش به زندگیشان، تحت عناوین بحران اقتصادی و غیره با قدرت در جریان است، امروز ما کارگران ایران مجددا و اکیدا اعلام مینمائیم که هیچ توجیهی برای پوشاندن و تبرئه ناتوانی نظام سرمایه داری در تأمین یک زندگی مرفه برای خود را نپذیرفته و به هیچ وجهه تحقق خواست یک زندگی انسانی را به رفع نیازمندیهای اقتصاد سرمایه داران گره نخواهیم زد.
از این رو ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پرونده های قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط موجود، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم و خواسته های فوری خود را به ترتیب زیر اعلام داشته و برای تحققشان پیگیرانه مبارزه میکنیم:
۱- ممنوعیت تشکیل پرونده های قضائی با اتهاماتی از قبیل "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" علیه کارگران، معلمان و همه فعالین اجتماعی، لغو مجازات اعدام و قصاص و لغو کلیه احکام صادره، آزادی بی قید شرط کلیه فعالان کارگری و معلمان در بند همراه با تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی.
۲- حق ایجاد تشکلهای مستقل و آزادی عضویت در آنها. آزادی بی‌قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات برای عموم مردم ایران.
٣- افزایش فوری حداقل دستمزد، بالاتر از خط فقر اعلام شده (٣ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و پرداخت بیمه بیکاری به همان میزان برای کلیه بیکاران و هر انسان آماده به کار اعم از زن و مرد. کارگران، معلمان و پرستاران حق دارند در ازای کارشان از یک زندگی مرفه و مطابق با استانداردهای مدرن برخوردار باشند.
۴- ممنوعیت به تعویق انداختن حقوق و دستمزدها. حقوق های معوقه که به یک رویه عادی در بنگاههای اقتصادی تبدیل شده، معیشت کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش به تباهی کشانده است. سرمایه داران و حامیان آنان با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران سودهای افسانه ای به جیب میزنند. تعویق در پرداخت حقوق باید به عنوان یک جرم تلقی شده و کارفرمایان خاطی مجازات و ملزم به جبران خسارات گردند.
۵- تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی ها، برچیده شدن قراردادهای اسارتبار موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه‌های کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمان.
۶- ممنوعیت کار کودکان و فراهم نمودن امکانات زندگی و تحصیل رایگان و برابر برای کلیه کودکان فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب مطابق با استانداردهای پیشرفته همراه با ایجاد فضائی کاملا علمی و شاد و دادن یک وعده غذای گرم و با کیفیت.
۷- سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بیمه ای که متولی امر ارائه خدمات بهداشتی و بازنشستگی هستند، در سالهای اخیر مورد چپاول و غارت عده ای از دولتمردان قرار گرفته و در نتیجه هر روز در ارائه خدمات به کارگران و زحمتکشان که صاحبان اصلی ان هستند، ناتوانتر شده اند. این سازمان و کلیه صندوق های بیمه باید در اختیار نمایندگان منتخب کارگران قرار گیرند و دولتمردان حق هیچ گونه دخالتی در آن نداشته باشند.
٨- لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی.
۹- به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی مساوی با شهروندان ایرانی برای مهاجران گریخته از فقر و ناامنی به خصوص مهاجرین افغانستانی و منع هر گونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان.
۱۰- روز جهانی کارگر، روز رزم مشترک کارگران و ستمدیدگان در سراسر جهان است. این روز باید تعطیل رسمی اعلام شود و هر گونه تظاهرات کارگری و اعتراض عمومی برای احقاق حقوق خود در این روز بدون هیچ مانعی برگزار شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کانون مدافعان حقوق کارگر


http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73346

۶۰ استاد دانشگاه‌های آمریکا: نگران سلامت زندانیان سیاسی ایران هستیم

۶۰ استاد دانشگاه‌های آمریکا: نگران سلامت زندانیان سیاسی ایران هستیمده‌ها استاد دانشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا، در نامه‌ای به حسن روحانی، با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار، خواستار بستری شدن فوری آنها شدند.
متن نامه سرگشاده به رئیس‌جمهوری رژیم اسلامی ، هشتم اردیبهشت‌ماه در وب‌سایت گاردین منتشر شده است.
استادان امضاکننده این نامه می‌گویند با وجود وعده‌های داده‌شده در ایران، در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و «به نظر می‌رسد مقام‌های زندان‌های ایران، عمدا جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان گرفته یا آن را محدود می‌کنند».
این ۶۰ استاد به نام‌هایی مانند امید کوکبی، فیزیک‌دان، حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی، از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی یا حسین رفیعی، فعال سیاسی، اشاره کرده‌اند. کسانی که یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی، بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده‌است.
به گفته امضاکنندگان این نامه، این افراد، «تنها چند نمونه از زندانیان سیاسی‌ هستند که در رنج به سر می‌برند و هنوز زنده مانده‌اند». استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا به دیگر زندانیان مانند محسن دکمه‌چی یا احمد قابل اشاره کرده‌اند که هر دو در پی تشخیص سرطان زمانی که در زندان بودند، جان خود را از دست دادند.
نویسندگان نامه به آقای روحانی، می‌گویند مقام‌های قضائی در ایران، «هیچ احترامی برای اصول اولیه حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حتی مقررات و ضوابط خود قائل نیستند».
آنها نوشته‌اند «آقای رئیس‌جمهور، هرچند شما مسئولیت قضائی ندارید، اما همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران هستید. این موضوع موظفتان می‌کند از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور حمایت کنید».
استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا، پیشنهاد کرده‌اند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل ایران، یا از سوی سازمان‌های فرادولتی مانند «پزشکان بدون مرز»، «هلال احمر/صلیب سرخ» و سازمان ملل، به وضعیت آنها رسیدگی کنند.
کسانی مانند نوام چامسکی، ارواند آبراهامیان، ژانت آفاری و دیگر استادان از دانشگاه‌هایی مانند کلمبیا، نیویورک، تکزاس، بوستون، دانشگاه ملی مستقل مکزیک، ویکتوریا، آلبرتا یا کالاگاری در کانادا از امضاکنندگان نامه هستند.
این نامه همزمان با درخواست هزاران فعال سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی از بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، برای تلاش جهت آزادی امید کوکبی، منتشر شده است. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی، متولد سال ۱۳۶۱ است و به اتهام «توطئه‌گری» به زندان افتاده است. آقای کوکبی در زندان دچار سرطان کلیه شد. کوکبی چند سال است، که با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های پژوهشی، مدافعان حقوق بشر، دانشمندان، استادن دانشگاه و برندگان جایزه نوبل، در زندان به سر می‌برد.

انتقاد دانشمند ناسا از زنجیر کردن فیزیکدان ایرانی به تخت بیمارستان

توحش اسلامی در کالبد رژیم جنایتکار تازی پرست چون سلول های سرطانی جامعه را به کام خود کشیده است ،فساد و جنایت علیه مردم و بی رحمی های رژیم ارازل و اوباش اسلامی جزه لاینفک رفتارهای غیر انسانی و داعشی است .رژیم ارازل و اوباش را باید با آمدن به خیابان ها از قدرت ساقط کرد.
انتقاد دانشمند ان ناسا از زنجیر کردن فیزیکدان ایرانی به تخت بیمارستان


فیروز نادری، یکی از سرشناس ترین دانشمندان ایرانی ساکن آمریکا، در صفحه فیسبوک خود به شدت از نحوه برخورد با امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی که در زندان اوین تهران مبتلا به سرطان شده، انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است.
آقای نادری که درحال حاضر مدیر اکتشافات منظومه شمسی در آزمایشگاه رانش جت در شهر پاسادینای کالیفرنیاست در اشاره به عکسی از امید کوکبی که پای او به تخت بیمارستان زنجیر شده نوشت:‌ "این امید کوکبی فیزیکدان ۳۴ ساله علوم لیزری است که در دانشگاه تگزاس در آستین تحصیل می کرد و پس از بازگشت از آمریکا به ایران برای دیدار خانواده اش در ژانویه ۲۰۱۱ دستگیر شد."
فیروز نادری اضافه کرد: "او تحت اتهامات ساختگی پنج سال است که در اوین محبوس بوده و هفته پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش درآورده شود؛‌ سرطان پیشرفته ای که نتیجه سال ها محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان است."
امید کوکبی، یکی از نخبگان فیزیک ایران است که می‌گوید حکم ۱۰ سال زندان او "برای مجبور کردن من به همکاری در نهادهایی که دلخواهم نبودند و به سود ایران و جهان عمل نمی‌کردند" بوده است.
اتهام رسمی امید کوکبی ارتباط با دولت متخاصم یعنی آمریکا و جاسوسی است.
سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی، روز ۲۹ فروردین اعلام کرد که موکلش به سرطان کلیه مبتلا شده. آقای کوکبی روز اول اردیبهشت در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای نادری در ادامه از مقام های ایرانی پرسیده است چرا از دانشمندان ایرانی مقیم خارج می خواهند به کشور بازگردند.او نوشت:‌ "آیا ایران اینگونه دانشمندان خود را ارج می گذارد؟ رئيس جمهور ایران مهاجران ایرانی را ترغیب می کند به ایران بازگردند و به بازسازی ایران کمک کنند. آیا می خواهید چند نفر دیگر را پس از بازگشت زندانی کنید؟ بعضی ها در ایران برای من می نویسند و می گویند 'چرا به ایران برنمی گردی و به کشور خودت خدمت نمی کنی؟' جدی می گویید؟ اول امید را آزاد کنید بعد دیگران را دعوت کنید."
آقای نادری اشاره می کند که گروه عفو بین الملل امید کوکبی را زندانی وجدان خوانده است.
آقای نادری در زیر پست فیسبوکی خود همچنین نوشت:‌ "کشوری که من برای زندگی انتخاب کرده ام،‌ آمریکا، با من مثل خیلی های دیگر رفتار استثنایی داشته. واقعا غم انگیز است که ایران نمی تواند با شهروندان خود خوب برخورد کند. یک کشور (آمریکا) نام شما را روی یک سیارک می گذارد، دیگری شما را به تخت بیمارستان زنجیر می کند."
آقای کوکبی که درخواست‌های او برای تجدیدنظر به نتیجه‌ای نرسیده بهمن‌ماه دو سال پیش در پیامی از زندان نوشت: "از من خواستند یا همکاری در راستای پروژه‌های هسته‌ای منظور نظر ایشان را بپذیرم، یا تحمل ده سال زندان."
امید کوکبی کیست؟
امید کوکبی متولد ۱۳۶۱ در گنبد کاووس، از نخبگان فیزیک ایران است. او در کنکور سال ۱۳۷۹ گروه ریاضی رتبه بیست و نهم شد.
وکیل آقای کوکبی می‌گوید که او به عنوان دانشجوی نخبه از رهبر ایران لوح تقدیر گرفته است.

او زمانی که دانشجوی فوق دکترای فیزیک (لیزر) در دانشگاه آستین تگزاس آمریکا بود، در سفری به ایران دستگیر شد.
اتهام امید کوکبی ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا و جاسوسی و حکم‌اش ده سال زندان است، اما نزدیکانش می‌گویند که او به اجبار اعتراف کرده است.
آقای کوکبی تاکنون به مدت پنج سال و سه ماه در زندان بوده و در این مدت به مرخصی نرفته است.
وکیلش می‌گوید که او از رهبر ایران درخواست عفو کرده اما هنوز پاسخی نگرفته است.
به گفته سعید خلیلی، آقای کوکبی در زندان دو سال درد کلیه داشته و فقط داروهای مسکن به او داده‌اند و "اگر زودتر به بیماری او رسیدگی می‌شد، شاید کار به اینجا نمی‌کشید که یکی از کلیه‌هایش را از دست بدهد."
در حال حاضر نمونه‌های گرفته شده از بدن او به آزمایشگاه فرستاده شده تا مشخص شود آیا سرطان به اعضای دیگر بدن او سرایت کرده است یا نه.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که او در بیمارستان از امکانات لازم برخوردار است.
او روز یکشنبه گفت: افرادی که در زندان هستند نیز مانند دیگر افراد ممکن است بیمار شوند. اگر بتوان آنها را در داخل زندان معالجه کرد این اقدام انجام می‌شود در غیر این صورت به بیمارستان منتقل خواهند شد.


http://www.bazdasht.com/index3.php?code=3000

نخبه کشی رژیم تروریستی و جنایتکار اسلامی در ایران

نخبه کشی رژیم جنایتکار اسلامینخبه کشی رژیم تروریستی و جنایتکار اسلامی در ایران .37 سال است که رژیم جنایتکار تازی پرست و ضد ایرانی نخبگان ایران را شکنجه و بقتل رساتده است و یا آنها را مجبور گردانیده که کشور خود را به تبعید و مهاجرت و غربت ترک کنند.رژیم جنایتکار حاکم ،ایرانیانی که به ملاقات اقوام خود به ایران برای مسافرت عزیمت کرده اند را ،اکثرا" به گروگان گرفته است و کوشیده است تا آنها را تابع منویات پلید و تروریستی خود بنماید .
کوکبی یکی از قربانیان این اعمال جنایتکارانه است که حال بعد از سالها در سیاه چالهای رژیم تبهکاران اسلامی ،در زندان سرطان گرفته و حتی اخیرا" یکی از کلیه های این جوان دانشمند را باید در عمل جراحی از بدنش بیرون می آوردنند.تنها کوکبی نیست که در سیاه چالهای رژیم بیمار گردیده و رژیم دانسته از هرنوع مداوا آنها جلوگیری به عمل آورده است .بسیاری در سیاه چالهای قرون وسطائی رژیم جنایتکاران تازی پرست حاکم ،در بیماری هائی که در مخوف گاه های اسلامی ،دچار گردیده بودنند،جان از کف دادنند. از سال 57 بود که رژیم متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران را برای تثبت رژیم خونخوار اسلامی ، سلاخی کرد تا بتواند با قربانیان جوان و سرمایه های ملی ایران زمین قدرت جنایتکارانه خود را تثبیت نماید.

برونو کاتالان،مجسّمه ساز فرانسوی،این تندیس ،یک انسان آواره از وطن خود را نشان میدهد،

برونو کاتالان،مجسّمه ساز فرانسوی،این تندیس ،یک انسان آواره از وطن خود را نشان میدهد،که قلب و نیمی از وجود خود را در زادگاهش به جا گذاشته،غربت اجباری،دردناک است.و یکی‌ از ظلم های حکومت‌های اسلامیست ،به ویژه رژیم تروریستی فاسد و جنایتکار اسلامی در ایران اشغال شده است .بیش از 180 هزار نفر در سال فقط جوانان تحصیل کرده و آکادمیکر کشور،خانه کاشانه خود را ترک میکنند تا بتوانند در غربت امنیت سیاسی و امنیت اشتغال و امنیت اقتصادی داشته باشند.میلیون ها ایرانی از سال 57 میهن خود را بسوی غربت ترک کرده تا بتوانند از رژیمی که ارعاب،سرکوب،شکنجه،تعرض و تجاوز وقتل را در ایران نهادینه کرده است ، در امان باشند.ننگ ابدی بر رژیم جنایتکاران اسلامی ،که جوانان ایران زمین را به زندان های طویل مدت محکوم و جوانی و دینامیک کار آمدی آنها را در سیاه چالهای اسلامی ،تخریب و به نابودی میکشانند.

 پنج تا ده سال حبس برای چهار روزنامه‌نگار زندانی

پنج تا ده سال حبس برای چهار روزنامه‌نگار زندانی


سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۵۰

پس از ۶ ماه بلاتکلیفی و پرونده‌سازی در سناریوی ساختگی نفوذ، قاضی صلواتی در احکامی سنگین «آفرین چیت‌ساز»، «احسان مازندرانی»، «احسان صفرزایی» و «داوود اسدی» را به تحمل ۵ تا ۱۰ سال و در مجموع به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی» در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به احکام صادر شده برای این چهار روزنامه‌نگار گفت: دادگاه انقلاب این متهمان را در مجموع به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

وی ادامه داد: طبق حکم دادگاه، «آفرین چیت‌ساز» به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: «احسان مازندرانی» نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت، از سوی دادگاه به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده است. «داود اسدی» و «احسان صفرزایی» نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، هرکدام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

«علیزاده‌ طباطبایی» از تصمیم این متهمان برای اعتراض به احکام صادره خبر داد.

تارتمای کلمه نیز طی گزاشی افزود، پروژه نفوذ سناریویی ساختگی برای مقابله با انتخابات بود که در پاییز سال گذشته توسط سپاه کلید خورد و در آبان ماه تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت و احکام برخی دیگر نیز اجرا شد.

همان زمان روحانی، رییس جمهور کشورمان، علی مطهری و بسیاری از مقامات دولتی و فعالان سیاسی به این اقدام واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردند.

باور پذیری این اتهامات آنقدر سخت بود که برای اولین بار سپاه ناچار شد بازجوهای خود را به بخش‌های خبری سیما بیاورد تا طی سخنان افکار عمومی را از این عملکرد سیاسی اقناع کند. تلاشی که با شکست روبرو شد.


http://www.kampain.info/archive/11711.htm

یک کودک ۵ ساله حین خاک بازی به چشم دوستش آسیب میزند و از این رو مشمول دیه و حکم جلب می شود

رژیم بیمار و ضد انسانی دستگاه قضائی بیمارهم در پیوند خود دارد .حکم جلب یک کودک 5 ساله به بیدادگاه رژیم تروریستی اسلامی .این نوع فضا و شرایط فقط در رژیم خودکامه اسلامی تروریست و جنایتکار میتواند ممکن باشد .حکم جلب به دادگاه و طلب دیه از کودک 5 ساله .رژیم جنایتکار اسلامی تشکیلاتی است از جنایتکاران و بیماران روانی که حتی کودکان را به دادگاه میکشد و برای آنها حکم صادر میکند."یک کودک ۵ ساله حین خاک بازی به چشم دوستش آسیب میزند و از این رو مشمول دیه و حکم جلب می شود".


، بر اساس ضعفی که در قانون جدید مجازات اسلامی وحود دارد پرداخت دیه و یا حتی اعلام عجز از پرداخت دیه تنها بعهده خود ضارب (کودک خردسال) گذاشته شده است، هرچند که با مداخله رئیس کل دادگستری از اجرای حکم این کودک جلوگیری شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از مهر، ماجرای جلب کودک ۵ ساله از آنجا آغاز شد که در جریان خاک بازی دو کودک به چشم یکی از کودکان آسیب وارد شده و پس از تایید درصد آسیب توسط پزشکی قانونی، این کودک ملزم به پرداخت دیه می شود، اما برای اطلاع از جزئیات این ماجرا سراغ مسئولان امر در دادگستری لرستان رفتیم.

معاون فرهنگی و مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان لرستان در مورد جزئیات جلب کودک ۵ ساله لرستانی گفت: “در جریان بازدید سرزده از دادسرا، رئیس کل دادگستری لرستان متوجه حضور یک کودک ۵ ساله به همراه خانواده اش می شود”.

سبزواری با اشاره به مداخله رئیس کل دادگستری به موضوع در جریان این بازدید ادامه داد: “با مداخله آقای بدری از اجرای حکم جلب جلوگیری شده و موضوع به ستاد دیه استان ارجاع داده می شود”.

وی با بیان اینکه کودک مورد نظر به همراه خانواده اش برای بررسی شکایت در دادسرا حضور پیدا کرده است افزود: “پس از ورود رئیس کل دادگستری به ماجرا کودک ۵ ساله توسط مادرش به خانه برده می شود و پیگیری موضوع توسط پدرش صورت می گیرد”.

سبزواری تصریح کرد: “حتی اگر رئیس کل دادگستری لرستان در جریان این بازدید متوجه ماجرا نمی شد قطعا اجازه دستگیری و اجرای حکم این کودک داده نمی شد”.

جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز در این رابطه گفت: مطابق ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است».

وی تصریح کرد: “همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی”، «در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند».

بدری ادامه داد: “این در حالیست که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت پرداخت دیه بچه بر عهده فرد عاقله بود ولی در قانون جدید متاسفانه مسئولیت بر عهده خود بچه گذاشته شده است”.

وی با بیان اینکه در جریان حادثه رخ داده برای این کودک ۵ ساله خانواده وی دارای بضاعت مالی برای پرداخت دیه نیستند یادآور شد: “در جریان بازدیدی که داشتم و بررسی پرونده، خانواده این کودک اعلام کردند که حتی اگر کل زندگی شان را بفروشند توان پرداخت دیه را ندارند”.

بدری با بیان اینکه دادگاه صادر کننده رای و شعبه اجرای احکام تخلفی نکرده است، ادامه داد: “در این راستا پرونده برای تامین دیه به ستاد دیه استان لرستان ارسال شده تا دیه مورد نظر توسط این ستاد و یا خیرین پرداخت شود”.

وی با تاکید بر اینکه قانون جدید مجازات اسلامی نیازمند بازنگری است یادآور شد: “این قانون ضعف جدی دارد و حتی عاقله نمی تواند دادخواست بدهد که دیه را قسطی کنند و باید خود ضارب اقدام کند”.

ارجاع پرونده چهار فعال مدنی به اجرای احکام دادسرای مقدس اوین

ارجاع پرونده چهار فعال مدنی به اجرای احکام دادسرای مقدس اوین


جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۸

پرونده «آرش صادقی»، «گلرخ ایرایی»، «نوید کامران» و «بهنام موسیوند» چهار فعال مدنی، که پیش تر در مرحله بدوی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» ارسال و سپس در مرحله تجدید نظردر شعبه ۵۴ به ریاست قاضی «پور عرب» عینا تایید شد، به اجرای احکم دادسرای مقدس واقع در زندان اوین جهت اجرای حکم ارسال شده است .
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این چهار فعال مدنی پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» در مجموع به تحمل ۲۴ سال حبس محکوم شدند و احکام صادره روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۴، به آنها ابلاغ شد.
احکام صادره از سوی شعبه برای این چهار فعال مدنی به ترتیب «آرش صادقی» ۱۵ سال، «گلرخ ایرایی» ۶ سال، «نوید کامران» ۱۸ ماه و «بهنام موسیوند» ۱۸ ماه تعیین شد.
حکم ۱۵ سال زندان « آرش صادقی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی « ابولقاسم صلواتی» با اعمال ۴ سال حبس تعلیقی پیشین وی مربوط به باقیمانده حکم سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ که از سوی قاضی «پیرعباس» صادر شده بود به ۱۹ سال افزایش یافت و حکم همسر وی «گلرخ ایرانی» نیز همچنان همان ۶ سال باقی ماند و در مجموع آنها به ۲۵ سال زندان محکوم شده اند. “
همچنین حکم ۱۸ ماه حبس «بهنام موسیوند» و «نوید کامران» که در دادگاه بدوی صادر شده بود به ۱۲ ماه کاهش پیدا کرد.

«بهنام موسیوند» علی رغم محکومیت ۱۲ ماه حبس خود با احتساب حکم ۲ سال حبس تعزیزی پیشین خود که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به نامبرده ابلاغ و سپس در دادگاه تجدید نظر به حالت تعلیق درآمده بود، مجددا به اجرا گذاشته شد و نامبرده در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد .
این چهار فعال مدنی پیش تر در ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۳ با حضور مامورین امنیتی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کار «آرش صادقی» و« نوید کامران» به همراه «گلرخ ایرایی» همسر آرش و «بهنام موسیوند» از دیگر فعالان مدنی بازداشت شدند.
یک منبع آگاه از وضعیت این چهار فعال مدنی چندی پیش در گفتگویی با « کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی» گفته بود ” نیروهای امنیتی هنگامی که «نوید کامران» و« بهنام موسیوند» به نداشتن حکم بازداشت اعتراض کردند، پس از تهدید این دو فعال مدنی را ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و پس از تفتیش محل کار ، به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گفته این شاهد عینی به «ﮔﻠﺮﺥ ایرایی» همسر آرش ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ بود ﻛﻪ ﺁﺭﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻠﺮﺥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ مکان ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩه بودند “
پس از بازداشت، ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ «ﺁﺭﺵ صادقی»، «ﺑﻬﻨﺎﻡ موسیوند» ﻭ«ﻧﻮﻳﺪ کامران» ، پس ﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﻣﻨﺰﻝ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺷﺨﺼﻲ آنها ﺭﺍ ﺿﺒﻂ و با خود بردند.
«نویدکامران» و «بهنام موسیوند» پس از گذشت سه روز بازداشت در ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۳ با قید وثیقه‌هایی به ارزش به ترتیب هفتاد و صد میلیون تومان آزاد شدند.
دادسرای شهید مقدس برای «گلرخ ایرایی» نیز وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیتهای فیسبوکی تعیین کرد. نامبرده نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه آزاد شد.
آرش صادقی دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز پس از تحمل هفت ماه حبس در انفرادی های بند دو الف سپاه و سپس بند ۸ زندان اوین در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با تودیع قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد .
«آرش صادقی» پیش تر نیز در۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ پس از سپری کردن ۱۹ ماه انفرادی، شکنجه های روحی و روانی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از زندان آزاد شده بود.


--
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

باجگیری اروغان از اتحادیه اروپا

باجگیری اردوغان از اتحادیه اروپا


چهره جنایتکار اردوغان که حامی تروریست های داعش و در بقاء این جریان جنایتکار اسلامی شریک مستقیم و در چپاول ذخایر نفتی سوریه و عراق دست مستقیم دارد و همزما ن افتخار به قتل عام کردهای ساکن ترکیه را دارد ،جهان اروپای غرب ،خطوط خود را از این جنایتکار منفور که میخواهد امپراتوری عثمانی دیگری را احیاء کند و کم بیش از این جنایتکار اسلامی خبری جز ستیز با حقوق بشر مردم ترکیه و به ویژه کردهای این کشور و مطبوعات و به ویژه جامعه روشنفکری ،جهان هیچ نوع گزارشی را دریافت نمیدارد ،بعنوان منفورترین ،و جنایتکارترین شخصیت سیاسی در منطقه شناخته شده است .اردوغان کشورهای اروپائی را با فرستادن چند میلیون پناهنده بسوی کشورهای اتحادیه اروپا آنچنان ارعاب ،تحدید و زیر فشار برد که توانست آنها را مجبور کند که بیش از 7 میلیارد یور بگیرد و درب مرزهای ترکیه را بسوی پناهندگانی که بطرف کشورهای اروپائی سرازیر شده بودنند را ببندد.در سیل اخیر هجوم اعراب بسوی کشورهای اتحادیه اروپا ،تروریست های داعشی برای بمب گذاری و دیگر تخریب های دهشتناک از سوی ترکیه که متحد داعشیان تروریست و متحدین اردوغان اند ،بسوی اروپا روانه گردیده اند .هم اکنون بیش از 130 هزار پناهنده در آلمان ناپدید و مخفی گردیده اند .بیش از 5830 کودک زیر 18 سال هم اثری از آنها نیست و دولت آلمان از محل سکونت این تعداد افراد بیخبر است .در مذاکرا ت اخیر بین ترکیه و اتحادیه اروپا ترک ها برای همکاری و جلوگیری از هجوم پناهندگان از مرز های خود ،اتحادیه اروپا را هم مجبور کردنند که شهروند های ترک بتوانند بدون ویزا به اتحادیه اروپا رفت و شد داشته باشند. با احتمال بسیار اردوغان شبکه های داعشی را که پاسپورت ترکی در دست دارند را برای عملیات تروریستی ،بخاطر زیر فشار گذاشتن اتحادیه اروپا برای باجگیری دوباره به اتحادیه اروپا روانه خواهد داشت .آنچه تشخیص اعضاء کشورهای اروپا است ،ترکیه دارای هیچ شرایط مناسبی از برخوردار شدن عضویت در اتحادیه اروپا نیست .این کشور ناقص تمامی حقوق مدنی و شهروندی در ترکیه است که منافی پیمان ها و کنونسیون های اساسی اتحادیه اروپا است .این به آن معنا است که هرگز تا زمانی که اردوغان در ترکیه ترکتازی را به سیاست حذف و تخریب حقوق بشر تبدیل گردانیده است این کشور نمیتواند عضو اتحادیه اروپا شود . برای شنیدن دو ویدیو تمسخر اردوغان به وسیله مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی آلمان در اینجا توجه کنید .اردوغان در گام های دیپلماسی خواسته است تا این ویدیوها در آلمان نشان داده نشود .اردوغان این ویدو ها را توهین به خود میداند. در قانون اساسی آلمان زاتیر،تنز،فکاهی و دیگر اظهارات به سیاست مدار ها کشوری و جهان آزاد است .کسی بجرم ترسیم کاریکاتورهائی از انگل های مفتخور و جنایتکار در طویله اسلامی ، چون آتنا به سال ها زندان گرفتار نخواهد آمد .دستگاه های ارتباط همگانی گزارش میدهند که زاتیره نویس تحت حمایت پلیس قرار گرفته است تا از هرنوع سوءقصد عوامل تروریستی و ستون پنجمی های اردوغان در امان باشد.

حزب سوسیال دمکرات ایران

چهار کودک محکوم به اعدام در زندان سنندج


-هشدار جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر به احمد شهید در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ایرج حاتمی و فرید آزموده
-قتل کودکان توسط رژیم جنایتکار و تروریستی اسلامی


جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از او مصرانه خواستند به وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی انتقالی و در حال اعتصاب غذا فرید آزموده و ایرج حاتمی رسیدگی کند. همچنین ایشان خواستار توجه وی به وضعیت زندانیان و موارد نقض حقوق زندانیان از قبیل ضرب و شتم، بازجویی های خودسرانه، انفرادی، تبعید خودسرانه به زندان های دیگر، انتقال به بندهای خطرناک، عدم امکان تلفن، حداقل هوا خوری شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر
جناب دکتر احمد شهید
احتراما به اطلاع می رسانیم که زندانیانی که با زور و حمله زندان به بندهای دیگر پراکنده شدند ( از جمله آقایان ایرج حاتمی، فرید آزموده و ... ) و اتهام و جرم آنها تنها حمایت و تصدیق گزارشات نقض حقوق بشر، شورای حقوق بشر بود، علیرغم فشار و ارعابی که روزانه توسط حفاظت اطلاعات زندان، مسئولین زندان و زندانیان عادی اجیر شده، می شوند، از همان روز اول دست به اعتصاب غذا زده اند و الان هم در شرایط نگران کننده ای قرار دارند. ولی از آنجایی که هدف از انتقال آنها به گفته خودشان، از بین بردن و مرگ بی سر و صدای آنها بود، چاره ای نداشتند جز اینکه دست به اعتصاب غذا زده و لااقل صدای مرگشان را به گوش مجامع بین المللی برسانند و از روز انتقال آنها جز اخباری که گاها موقع انتقال به بهداری از آنها می رسد خبری از آنها نداریم لذا مصرانه خواستار توجه شما به وضعیت این زندانیان، به طور خاص و به طور کلی توجه بیشتر به موارد نقض حقوق زندانیان (ضرب و شتم، بازجویی های خودسرانه، انفرادی، تبعید خودسرانه به زندان های دیگر، انتقال به بندهای خطرناک، عدم امکان تلفن، حداقل هوا خوری و ... ) هستیم، چرا که فریادرسی جز شما ندارند.
جمعی از زندانیان رجایی شهر کرج - هفتم فروردین 1395
-------------------------------------
چهار کودک محکوم به اعدام در زندان سنندج

Date: فروردین ۰۸, ۱۳۹۵in: اعدام, ویژه(۱) Comment
کودک-مجرم
چهار کودک محکوم به اعدام هم اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یوسف محمدی، سیاوش محمدی، آمانج اویسی و هیمن اورامی نژاد، چهار نوجوان محکوم به اعدام در سنندج می باشند که در ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ١٨ سال بوده است.

پرونده سه تن از این جوانان همچنان در دیوان عالی کشور و پزشکی قانونی در حال بررسی می باشد.

حکم اعدام هیمن اورامی نژاد، که به ارتکاب قتل عمد در نوجوانی محکوم شده است، با تایید از سوی دیوان عالی کشور و همچنین تایید رشد و کمال عقلی، برای «استیذان» و اجازه اجرا به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. این حکم پس از اجازه ریاست قوه قضاییه و در صورت عدم رضایت خانواده مقتول، قابل اجرا خواهد بود.

طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به قصاص محکوم نمی شوند.

پیش تر سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای نسبت به اعدام این نوجوان زندانی هشدار داد و خواستار توقف این حکم شد.

رد پای ایران در اسناد پولشویی "پاناما گیت"؛ احمدی نژاد "احتمالا" صاحب شرکتهای نفتی بود

اسناد پاناما؛ افشای شبکه گسترده پولشویی, شماری از چهره های قدرتمند جهان ,به ویژه باند تبهکار پاسداران رژیم تروریستی و احمدی نژاد. در این شبکه مافیائی فرار سرمایه از کشورهای جهان حتی وابستگان به رژیم جمهوری خلق چین ، روسیه ،شرکت دارند .


رد پای رژیم تروریستی اسلامی در اسناد پولشویی "پاناما گیت"؛ احمدی نژاد "احتمالا" صاحب شرکتهای نفتی بود
از رئیس جمهوری سابق ایران و شرکتهای وابسته به او در اسناد پاناما مطرح شده است.
اسناد پاناما؛ افشای شبکه گسترده پولشویی شماری از چهره های قدرتمند جهان. 11,5میلیون سند و بیش از214000 شرکت های صندوق پستی ،حجم اطلاعات بیش از 2،6 ترابیت اطلاعات است .

۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۲۳:۱۹

تنها ساعتی بعد از افشای جزئیاتی از پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کاری مالی تعدادی از رهبران جهان و چهره های مشهور، یک روزنامه آلمانی مدعی شده جمهوری اسلامی ایران نیز در این فساد مالی نقش داشته و بطور مشخص از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نام برده است.

اسناد و مدارکی که به دست روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسیده و سپس برای کار عمیق تحقیقاتی در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار گرفته، پرده از فعالیت های مالی مشکوک و معاملات عجیب و غریب از طریق چهار شرکت سری ثبت شده در کشورهای خارجی برداشته، که به گریزگاه های مالیاتی شهرت یافته اند.

در این افشاگری که می گویند بزرگترین درز اطلاعاتی تاریخ است، ۱۱ و نیم میلیون برگ سند محرمانه متعلق به یک دفتر حقوقی در پاناما به بیرون درز کرده که نشان می دهد چگونه چهره های سرشناس و قدرتمند جهان، از سیاستمداران کارکشته تا چهره های ورزشی، ثروت خود را برای دور نگاه داشتن از قوانین مالی جهان مخفی می کردند.

این مدارک که به اسناد پاناما معروف شده، نشان می دهد که ۱۴۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور جهان مشتری شرکت موساک فونسکا در پاناما بوده اند. ۷۲ نفر از این سیاستمداران در حال حاضر رئیس کشورهای جهان هستند.

اسناد پاناما را ۱۰۷ ارگان رسانه ای در ۷۸ کشور جهان بررسی کرده و سرنخ های به دست آمده محققان را به فعالیت های پولشویی، دور زدن تحریم های بین المللی و فرارهای مالیاتی رهنمون شده است.

این افشاگری که می توان آن را "پاناما گیت" نامید، در حالی است که میزان اطلاعات منتشر شده، بیش از افشاگری های سه سال پیش ادوارد اسنودن است که در سایت افشاگر ویکی لیکس منتشر شد.

از چهاردهه پیش که افشاگری روزنامه نگاران به کناره گیری نیکسون رئیس جمهوری آمریکا منجر شد، معمولا رویداد های افشاشده توسط رسانه ها، پسوند "گیت" می گیرد که یک نمونه آن، "ایران گیت" در میانه دهه شصت خورشیدی است که به معامله تسلیحاتی ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ربط داشت.

افشاگری اخیر، مربوط به درز یازده میلیون سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) است که یکی از محرمانه‌ترین شرکت‌های جهان است.

اغلب چهره هایی که در کانون اتهامات هستند، واکنشی به این درز اطلاعات نشان نداده اند. اسناد پاناما دربرگیرنده ایمیل ها، اسناد مالی، اطلاعات گذرنامه و مدارک شرکت ها از سال ۱۹۷۷ تا پایان ۲۰۱۵ است.

نام احمدی نژاد و ایران

روزنامه آلمانی "زود دویچه" در بخشی از گزارش خود از سندهای پاناما، به نام افراد و شرکتهایی اشاره کرده که با وجود تحریم جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، با تهران معاملات تجاری داشته‌اند.

اسناد پاناما نشان می دهد که مقام های ایران از طریق شرکت‌های جعلی معامله می کردند و سعی در دور زدن تحریم ها داشتند.

با این که اغلب رهبران جهان برای مخفی کردن دارایی خود از شرکت حقوقی موساک فونسکا استفاده می کردند، اما به نظر می رسد حکومت ایران از این امکان برای معاملات نفتی خود که منبع اصلی درآمد این کشور است، استفاده می برده است.

به نوشته زوددویچه، یک مسئول در شرکت موساک فونسکا خواستار اطلاع از صاحبان واقعی شرکت های ایرانی شده که یک همکار او در لندن به او گفته "صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است".

در اسناد پاناما، غیر از محمود احمدی نژاد، نام رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمباوه هم به عنوان کسی که در پولشویی و فرار از تحریم ها نقش داشته، آمده است.

با این که رسانه های تهران از افشای نام مقام های دیگر کشورها در اسناد پاناما استقبال کرده اند، اما هنوز واکنشی از محمود احمدی نژاد یا سایر مقام های ایران بازتاب داده نشده است.
---------


گزارش از صدای آمریکا.فرتور از سود دویچه سیتونگ
برای دیدن از تارنمای روزنامه سوددوچه سایتونگ بر روی این لینک فشار دهید.
http://bit.ly/1RxSUP5 http://bit.ly/1RGLENc

اسناد پول کثیف  رد پای ایران در اسناد پولشویی "پاناما گیت"؛ احمدی نژاد "احتمالا" صاحب شرکتهای نفتی بود

اسناد پول های کثیف رد پای ایران در اسناد پولشویی "پاناما گیت"؛ احمدی نژاد "احتمالا" صاحب شرکتهای نفتی بود

به امید آن روز که بعد از به زباله انداختن رژیم منحوس اسلامی چنین مردان وطن پرست و راستین که فرهنگ ایران شهری و پارسی را بر کشورمان مستقر و در شکوفائی فرهنگ پارسیان جایگاهی محکم و استوار داشته باشند.
نه اسلام نه قرآن و نه در کل عادات و رفتاری توحش تازیان در مام میهن ما .تولید و حاصل باور های تازیان در ایران تخریب و ترور و ترویسم بوده است . اسلام را باید به پای ایران در هر نقط از جهان ،فدای دستاوردهای بشری کرد . دستاورد این آئئین اهریمنی در جهان جز تخریب،ویرانی ،ترور و تروریسم در نتیجه تعرض به حقوق انسانی ،دستاوردی نداشته است .ایرانیان در تاریخ 1400 سال گذشته خود قربانی تحجرو توحش ،آئئین ظالمانه و غیر انسانی تازیان و تازی پرستان گردیده اند .
سال نو رئیس جمهور مردمی و دوست داشتنی تاجیکستان همراه با مردم، لطفا به گفته هایشان گوش فرا دهید

برگشت

letzte Änderungen: 1.5.2016 3:53