Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 45
Hezb Socialdemokrat Iran                  استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی

Hezb Socialdemokrat Iran
استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی
برای جدائی دین از سیاست و دولت و جلوگیری از تعرض دین به کرامت انسانی نخستین گام براندازی تمامیت رژیم حاکم ونهادینه کردن لائیسته ، تنها راهکار نهائی جامعه ایران است.


وطن امروز اسير دو سه تن بيوطن است انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
اين يک لاشخور و آن دگری جغد سياه اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پيشنماز چمن دانشگاه واقعاً، قصه او قصه خر در چمن است
عطشِ قاضی اسلام بنازم که چنين تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
حاکم شرع به حيوان عجيبی مانَد: که دُمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هيأت حاکم ما هيئتِ خيرات خور است هيأت دولت ما، دسته زنجيرزن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است عجبی نيست اگر مرده ما بی کفن است !
از: ملک الشعرا بهاراگر، چنان که برخی فکر می‌کنند، آزادی و برابری را بیشتر در دموکراسی می‌توان یافت، شرطِ رسیدن به آن، چنان که باید، آن است که همگان تا نهایت یکسان در حکومت شرکت داشته باشند.
ارسطو

 پیام حزب سوسیال دمکرات ایران به مناسبت سال 1394  به مردم ایران

پیام حزب سوسیال دمکرات ایران به مناسبت سال 1394 به مردم ایران
هم میهنان گرامی
سالی که گذشت برای مردمان کشورمان سالی پر از التهاب و دلهره روزمره مقابله با فقر بود.دلهره به آن خاطر که آیا فردا هم شاغل اند و بر سر سفرشان برای خوردن چیزی و یا نانی هست و یا آیا میتوانند اول ماه اجاره های سرسام آور را در مناطق مسکونی برای خانه اجاره ایشان به پردازند و یا اثاثیه آنها به خاطر ناتوانی در پرداخت اجاره به حکم دادگاه های اسلامی به خیابان ریخته خواهد شد. وضع اقتصادی نامطلوب کشور با آمدن رئیس جمهوری روحانی "دولت تدبیر به ریا و فریب " دولتی که ابعاد قتل های حکومتی را چندین برابر کرده است و فقر را درجامعه به بالاترین درجه سوق داده است، بدتر و آشفته تر گردیده است .8 سال وجود باندهای دزدان پاسدار در دولت احمدی نژاد ،هر آنچه در آمد نفتی بود را دولت پاسداران و ارازل و اوباش احمدی نژاد اقتصاد ورشکسته بجای گذاشت که هرگز رژیم اسلامی که تشکلی از دزد ها و قاچاقچیان اسلامی و ارازل و اوباش آن را تشکیل میدهند ،نمیتوانند راه حلی برای حل این معضله پیدا کنند ،چون کل رژیم از پایه فاسد و دزد است . فقر که حاصل وجود حکومت اسلامی و بیلان ورشکستگی مشتی دزد و جنایتکار حکومتی است بر اکثر مردم ما سایه افکنده است. رقبای باند پاسدار و بسیجی ها جنایتکار اعلام کرده اند،که باند احمدی نژاد بیش از 700 میلیارد دولار در آمدهی های نفتی را دزدیده اند.در این دزدی و چپاول تمامی وابستگان به جنایتکار حکومتی خامنه ای دست مستقیم دارند .
وضعیت دست مزد ها و اوضاع معیشتی کارگران ایران بسیار در اوضاع بدی قرار دارد بطوری که نمایندگان شورای اسلامی کار در شورای عالی کار افزایش ۲۶۰ هزار تومانی را پیشنهاد داده‌اند که حتی به رغم این افزایش چند درصدی سرعت تورم آنقدر زیاد هست که ٨۶۰ هزارتومان حداقل دستمزد ۱٣۹۴ نمی‌تواند به تورم و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری غلبه کند. هزینه‌ی یک خانوار ۴ نفر کارگری طبق اعلام شورای اسلامی کار که هم‌اکنون بر سر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی چانه می‌زند، سه میلیون و پانصد هزار تومان است. باید توجه داشت که در "شورای اسلامی " عوامل رژیم و بسود حکومت و کارفرمایان تصمیم میگیرند.از این روست که حقوق واقعی زحمتکشان و کارگران ایران فقط با سندکا ها و اتحادیه های گارگری است ،که میتواند واقعیت پیدا کند،ولی از آنجائیکه رژیم اسلامی رژیمی ضد کارگری و ضدیت با اتحادیه های کارگری و سندیکائی را در ایران نهادینه کرده است ،بجای اتحادیه های واقعی کارگران "شورای اسلامی کار " است که برای زحمتکشان ایران تصمیم میگیرد .


بخش بزرگی از زحمتکشان کشورمان ماه ها است حقوق خود را نتوانسته اند دریافت کنند.معلمان کشورکه تعلیم و تربیت و آموزش کودکان و جوانان کشور را به عهده آنها است و برای این مهم توانا ئی فکری و یدی خود را برای سازندگی کشورمان بکار میبندند از حداقل معیشت یک فرهنگی برخوردار نیستند.
کارگران کشورمان در تأسیسات تولیدی با ورشکسته شدن بخش بزرگی از این تأسیسات به خیل بیکاران کشورمان افزوده گردیده اند. حکومت اسلامی برای از میان بردن بیکاری از هیچ ابتکار اقتصادی خلاق بهرمند نیست .چون دولتمردان و دستبکاران آن فقط بفکر چپاول ثروت های کشور به نفع جیب شخصی خود و حسابهای خارج از کشور شان اند. برای از میان بردن بیکاری در تمامی عرصه های اقتصاد تولیدی نیاز به سرمایه گذاری است.هیچ سرمایه دار و هیچ سرمایه گذاری با وجود عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیت مالی و جانی در حکومت اسلامی رقبتی برای ریسگ کردن سر مایه اش نشان نمی دهد. بخش بزرگی از کشورهائی که در حال حاضر در شکوفائی اقتصادی و رشد ناخالص10 الی 12 درصد تولیدی بالا دارند ، فقط در جلب سرمایه های خارجی و امنیت آن بوده است که توانسته اند سطح بیکاری را تقلیل دهند .چنین شرایط در ایران وجود ندارد چون مالکیت سرمایه و تأسیسات صنعتی امنیت نداشته و دزدان و جنایتکاران یا با سهم خواهی از سرمایه گذاری و ایجاد تأسیسات هر نوع امنیت از سرمایه گرفته و موجب عدم سرمایه گذاری میشوند، این در حالی است که دولت باید حداقل در سال بیش از 800 هزار الی یک میلیون امکانات شغلی ایجاد کند .نتنها در حکومت اسلامی به فرصت های شغلی اضافه نمیگردد بلکه آنچه هست یکی پس از دیگری نابود میگردند.دلایل نابودی تأسیسات صنعتی و تولیدی ایران از سیاست های اقتصادی درب های باز برای واردات کالا های خارجی به دست متنفذین حکومتی و تجار وابسته به رژیم آن است.در آمدهای نفتی را تا آنجائیکه مقد اری از آن به صندوق دولت واریز میگردد برای خرید اجناس خارجی به خارج از کشور واریز و دلالان وابسته به حکومت به ویژه وابستگان به رژیم سپاه پاسداران و دیگر ارکانهای سرکوبگر حکومتی که اقتصاد کشور را در دست گرفته اند ، با تصاحب بنادر ایران در دست بدون هیچ رویه اقتصاد ملی کالاهای خارجی به بازار ایران وارد میکنند .سیاست های دلالان حکومتی که اکثرا" با تولید ات در درون کشور دشمنی آشتی ناپذیر نشان داده تا بسود کالای بی کیفیت چینی سرمایه های ناشی از درآمد نفتی را در بازار تولیدی چینی ها و گره جنوبی ،ترکیه و دیگر کشور ها بریزند.این سیاست اقتصادی که به گونه ای باج دهی برای چینی ها است منجر به ورشکستگی اقتصادی ایران شده است ورشکستگی که ابعاد اسفناکی را در طیف های کم درآمد جامعه موجب گردیده است .رژیم برای جلوگیری از قیامی اجتناب نا پذیر توسط فقرای کشور با پخش سبد خواکی میکوشد که در مقابل جنبش براندازی گرسنگان ،باندهای وابسته تبهکار خود را که آدم کشان مزدوری بیش نیستند به مقاومت علیه قیام مردمی همیشه در حال آماده باش نگاه دارد ،برای این منظور یکان های سرکوبگر و جنایتکار را تربیت کرده است . سیاست ریاکارانه حکومتی با پرداخت یارانه نتوانسته است مردم را از نارضایتی اقتصادی به آرامش وادارد .رژیم اسلامی که خود فقر آفرینی ، واردات و صادرات مواد مخدر را در دست دارد و با گزارش اخیر رژیم تأئید آن است که تمامی شکنجه ها و قتل های حکومتی در مورد متهمان مواد مخدر ارعاب و تهدید، نه تنها مصرف مواد مخدر کمتر نشده است بلکه تعداد مبتلایان به اعتیاد زنان دوبرابر گردیده است .به این منبع روجوع کنید : http://bit.ly/1gCXMLC
هرچند که تحریم های اقتصادی علیه رژیم بر وضع اقتصادی مردم ایران بی تأثیر نبوده است ،مذاکرات رژیم با نهاد های جهانی برای پایان دادن به غنی سازی اورانیوم فقط برای آن است که رژیم بتوانند چندین میلیاردی که نزد کشورهای غرب و به ویژه آمریکائی ها بولوکه شده است آنها را بگیرد این در جائی است که عوامل رژیم تابحال به رقم ارقام و آماریکه منتشر شده است ، 98 میلیارد دولار ایران را با عواملشان در ترکیه و به دوزدی و غارت برده اند . دارئی های ایران 36 سال است توسط باندهای اسلامی در حال غارت است .از اموال مردم ایران به تنهائی خامنه ای جنایتکار و تروریست به گفته رویتر بیش از 89 میلیارد دولار است .
با شرایط کنونی که قتل جوانان ایران در محور سیاست تشدید خفقان و ارعاب است و تخریب اقتصاد ملی چه باید کرد؟ . آنچه مسلم است رژیم ارازل و اوباش اسلامی قابل تغییر نیست و برای رهائی کشور از جنایتکاران کنونی حاکم در قدرت تنها قیام عمومی و انقلابی است که راه و روند انقلاب کبیر را برود و هستی از وجود اسلام سیاسی را در هم شکند .تمامی خونخواران،مجرمینی که عامل قتل های 36 سال گذشته بوده اند به دست قانون سپرده شده و کلیت تشکلات اسلامی مالکیت آنها ملغاء گردد. تمامی مالکیتی که توسط عوام رژیم از طریقه دزدی و مصادره کردن اموال مخالفین ،صورت گرفته است ،مصادره و به مالکانشان پس داده شود. اموال جمع آوری شده عوامل و وابستگان رژیم بخاطرعدم قانونی بودن رژیم اسلامی به دولت جدید که نماینده مردم ایران است باز پس گرفته شود.
اکنون باید تمامی نیروهای برانداز در ائتلاف ملی و میهنی برای برچیدن رژیم جنایتکار اسلامی هر چه بیشتر با هم نزدیک شده و پیکاری پیگیر بسوی برچیدن رژیم جنایتکاران اسلامی و نابودی و کل آن را تا پایان به هدف اصلی خود قرار دند. نیک همه ایرانیان میدانند که رژیم اشغال گر تروریستی و جنایتکار اسلامی ،رژیمی مجرم و برای ماندن بر قدرت روزی نیست که برای ایجاد رعب و وحشت شهروندان ایرانی را بجرم اعمالشان به دار نیاویزد .احمد شهید در گزارش اخیر خود میگوید که :احمد شهید: وضعیت حقوق بشر ایران در دوران روحانی بدتر شده است

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱٣۹٣ - ۱۶ مارس ۲۰۱۵ ،درباره حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی «بدتر» شده، گفت که ممکن است در صورت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، تهران گام‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر بردارد.
به گزارش و نقل از خبرگزاری رویترز، احمد شهید، دوشنبه ۲۵ اسفند گفت که رژیم اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۲۰۰ نفر را اعدام کرده است.
رژیم اسلامی در سال گذشته نیز دست‌کم ۷۵۳ اعدام تایید شده انجام داد که این تعداد بیشترین میزان اعدام از سال ۲۰۰۲ بود.
احمد شهید در یک نشست خبری در ژنو سوییس افزود: «جامعه ایران نگران زیادی دارد که پرونده هسته‌ای بر روی مباحث حقوق بشری سایه بیندازد. از نظر من اگر در تعامل بر سر موضوعات امنیتی بهبود حاصل شود، بهبود بالقوه‌ای در انتظار بقیه موارد به عنوان تعاملی گسترده وجود خواهد داشت.»
سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران و در ژنو سوئیس همزمان با مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های بلندپایه ایران و آمریکا در شهر لوزان این کشور بیان شد.
به گفته آقای شهید، افزایش اعدام‌ها و وجود قوانینی که فضا را برای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، جوامع حقوقی، احزاب سیاسی و مدافعان حقوق بشر تهدید می‌کند، نشانه‌ای از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، چند روز پیش و در حین ارائه گزارش سالانه خود، از رژیم اسلامی خواست تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو کرده روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وب‌سایت‌ها پایان دهد. با اوضاع اسفناک معیشت ای که رژیم در ایران ایجاده کرده است و با توسعه فقر ،فحشاء و فساد و دزدی و چپاول ثروت های مردم ایران بسود گروه های تروریستی و باند های سهیم در قدرت ،در کشورمان ،و سیاست های تخریبگر ضد زن و زنستیزئی که منجر به اسید پاشی به بانوان ایران گردیده و دست امام جمعه های جنایتکار در شهر های ایران در این عمل ضد انسانی در کار است ،براندازی رژیم جنایتکار اسلامی و ضد ایرانی از قدرت و دولت را امری ملی و میهنی میگرداند.
حزب سوسیال دمکرات ایران و دبیر کل حزب ما خجسته نوروز را برای همه هم میهنان گرامی فرخنده باد میگوید برای همه تندرستی ،شادمانی و پیروزی را در سال1394 آرزو دارد.
حزب سوسیال دمکرات ایران 20 مارس سال 2015 برابر 29 اسفند سال 1394

پیام رئیس جمهوری آمریکا به مردم ایران به مناسبت نوروز سال 1394
پیام وزیر امور خارجه آمریکا به مناسبت نوروز 1394 به مردم ایران
کاریکاتوری از هرانا ،بیانی از زندان،شکنجه ،اعدام به مفهوم قتل حکومتی

کاریکاتوری از هرنا ،بیانی از زندان،شکنجه ،اعدام به مفهوم قتل حکومتی


خبرگزاری هرانا
در حاشیه چهارشنبه سوری

Rastak - Sornaye Norouz Video HD رسـتاک - سـرنـای نـوروز
همه با هم به پیشواز نوروز باستانی میرویم

همه با هم به پیشواز نوروز باستانی میرویم
بفر کیانی یکی تخت ساخت -- چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی -- زهامون بگردون بر افراستی
چو خورشید تابان میان هوا -- نشسته برو شاه فرمان روا
جهان انجمن شد برآن تخت او -- شگفتی فرومانده از بخت او
بجمشید بر گوهر افشا ند ند -- مران روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرو دین -- بر آسوده از رنج روی رمین
بزرگان بشادی بیا راستند -- می وجام ورامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار -- بما ماند از آن خسروان یادگار

شاهنامه فردوسی

با درود فراوان و دلی سرشار از مهر جشن بزرگ باستانی ٬ نوروز ایرانی را که
یادگاری از بزرگان پر ارج ما میباشد به تمام ایرانیان شاد باش میگوییم و برای همگان در سال نو شاد کامی پیروزی و خوشبختی آرزو داریم .
حزب سوسیال دموکرات ایران

چهارشنبه سوری سنت باستانی را ایرانیان هرچه شکوهمند جشن گرفتند .

مردم ایران ،چهارشنبه سوری سنت باستانی ایرانیان را هرچه شکوهمند تر علیه رژیم اهریمنی و فاسد اسلامی حاکم در میهن تحت سلطه ، ارازل و اوباش و قاچاقچیان وابسته به استعمار جهانی ،دست افشان پای کوبان جشن میگیرند.بر گذاری سنت های باستانی ایران حرکتی ملی و میهنی و همزمان مقابله با توحش اسلامی و رژیم تروریستی حاکم است .از این رو مردم ایران به پیشوای چهارشنبه سوری رفته و نوروز باستان را هرچه شکوهمند جشن خواهند گرفت .

8 مارس ؛ روز جهانی زن گرامی باد !

از آنجائیکه حزب سوسیال دمکرات ایران منعکس کننده خواسته های زحمتکشان ایران است به مناسبت روز جهانی زن ترجیح دادیم که به این مناسبت بیانیه سندیکاهای ایران ،در اینجا سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و سندیکای کارگران نقاش استان البرز را منتشر کنیم .

8 مارس ؛ روز جهانی زن گرامی باد !روزجهانی زن 8 مارس ( 17 اسفند ) یادآور زندگی سراسر مبارزه زنان هم دوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است.ما زنان سراسر جهان در همه لحظات پرمخاطره زندگی ِمان در کنار همسران زحمتکش مان ، ستم دیده و برای رهایی از استبداد و سیستم سرمایه داری رزمیده ایم. زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیز خودش و همسرش خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان را در هیکل نحیف شان ببیند . ما زنان نه تنها درکنارهمسران اعتصابی ، حقوق عقب افتاده، و اخراجی ِمان ایستاده ایم ، بلکه در این شرایط دشوار به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را می دهیم. هرچند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی و روزهای خوش بسیار دشوار است ، اما حتمی است. آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق ، پتروشیمی ها ، شرکت اتوبوسرانی واحد، کارخانه های خودرو سازی ، دارو سازی، مدارس و بیمارستانها در کنار همسران و برادران زحمتکش مان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است. باید همه ، چه مرد و چه زن از دستمزدی برابر در مقابل کار یکسان برخوردار باشیم و این دستمزد زندگیِ انسانی برای ما مهیا کند. دستمزد بهتر برای زنان به معنای درآمد بیشتر برای کل خانواده است. اگر شغلی برای زنان خطرناک است ، برای مردان هم همین گونه است. محیط کاری فارغ از آزار و اذیت و ارعاب ، مطلوب مردان و زنان کارگر است . شرایط مطلوب تر در محیط هایی که زنان کارمی کنند به معنای این است که مردان کارگر هم می توانند این شرایط را خواستار شوند. در شرایطی که زنان و مردان کارگر و کارمند شغل خود را از دست می دهند ،با تفاهم و همبستگی می توان در دشوار ترین زمان ها هم مبارزه ای را سازمان داد و پیشرفت کرد. حضور زنان در پهنه مبارزات اجتماعی بخصوص در رهبری سندیکاهای کارگری و پذیرش مسولیت به معنای اقبال زنان کارگر از سندیکاها و دیگر تشکل های صنفی است و این به معنای اعضای بیشتری برای سندیکاها و تشکل های صنفی و مدنی بوده و قدرتمندی هرچه بیشتر این تشکلها و سندیکاها و جنبش کارگری و اجتماعی است. تبعیض و خشونت علیه زنان، ابزاری برای سلطه هر چه بیشتر سیستم سرمایه داری است که همه زنان با آن مخالفند.
برادران ، دختران و پسرانی که در خیابانها گل می فروشند و گل زندگیِ شان پرپر می شود ، همگی فرزندان و آینده این مرز و بوم هستند. بیایید دست در دست هم برای تغییر این شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم . برابری ، آزادی ، عدالت ، همبستگی ، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست . بدون زنان ، هیچ جنبش فراگیر واقعی نمیتواند وجود داشته باشد . این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.
ما این روز را به زنان خانه دار،زنان سرپرست خانوار ، زنان کارگر کارخانه ها و کارگاه ها ، زنان کارمند ، آموزگاران ، پرستاران ،زنان نویسنده و هنرمند ، دختران جوان فروشنده ، دختران قالیباف ، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها ، زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند، و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند ، رنج برده اند، شکنجه و زندانی گشته اند و در این راه مرگ را پذیرا شده اند ، تبریک گفته و پیمان می بندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان بکوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
1393/12/16

سازمان ملل: سرکوب اقلیت‌ها، فعالان و آزادی‌ها و نقض حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد

سازمان ملل: سرکوب اقلیت‌ها، فعالان و آزادی‌ها و نقض حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد


سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (۱۲ اسفند/ ۳ مارس) با انتشار گزارش تازه‌ای در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران "ابراز نگرانی عمیق" کرد.
در این گزارش به شمار بالای اعدام‌ها در سال گذشته اشاره شده و آمده که جمهوری اسلامی ایران به وعده خود در باره حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی عمل نکرده است.
در این گزارش که از دفتر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان ارسال شده در مورد نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و فعالان ابراز نگرانی شده است.
گزارش سالانه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می‌شود که مهلت تعیین‌شده برای رسیدن به توافقی کلی در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به پایان خود (اواخر ماه مارس) نزدیک می‌شود.
رویترز به نقل از گزارش یادشده می‌نویسد، ایران بین ژانویه و نوامبر سال ۲۰۱۴ دست کم ۵۰۰ نفر و احتمالا خیلی بیشتر از این تعداد را اعدام کرده است. اکثریت اعدام‌شدگان از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار نبودند و بیش از ۸۰ درصد آنان در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش بر "نگرانی عمیق" دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد "شمار افزایش‌یابنده اعدام‌ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی و زیر سن قانونی" تأکید کرده است.
"ایران به وعده روحانی عمل نکرد"
در گزارش سالانه سازمان ملل متحد یادآوری شده که ایران به وعده حسن روحانی‌، رئیس‌جمهور ایران در باره "گسترش حفاظت از همه گروه‌های مذهبی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها" عمل نکرده است.
سازمان ملل در گزارش خود می‌گوید، وعده‌های یادشده روحانی تجلی نیافت و "کسانی که در جست‌وجوی به رسمیت شناخته شدن بیشتر حقوق فرهنگی و زبان خود هستند با خطر مجازا‌ت‌های سخت، از جمله مجازات اعدام روبرو هستند."
"ادامه سرکوب در ایران"
گزارش سازمان ملل می‌گوید، تهران به سرکوب آزادی بیان ادامه داده، ۵ میلیون وب‌سایت را مسدود و خبرنگاران را زندانی کرده است."ممنوعیت کار وکلای مدافع حقوق بشر و آزار فعالان" باعث ایجاد "عقب‌گردی در مقیاس کلی در کشور" شده است.
گزارش یادآور می‌شود که مظنونان در ایران شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، ماه‌ها در انفرادی نگهداری می‌شوند بدون این که به وکیل دسترسی داشته باشند و برای اتهام‌هایی مانند "فساد فی‌الارض" و "محاربه با خدا" با خطر مرگ روبرو هستند.
در گزارش همچنین آمده که ایران همکاری خود در زمینه پیمان‌نامه‌های حقوق بشری سازمان ملل را بیشتر و از زید ‌رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان برای دیدار از این کشور دعوت کرده است. در عین حال آمده که ایران از بازرسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دعوت نکرد و پرسش‌نامه‌های ۲۴ و ۲۹ این سازمان پیرامون مواردی ویژه را بی‌پاسخ گذاشت.
سازمان ملل در گزارش تازه خود می‌گوید، دوسوم زنان ایران مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. دخترها مجبور به ازدواج در سن پایین می‌شوند، به طوری که حدود ۴۸ هزار و ۴۵۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کردند و ازدواج حداقل هزار و ۵۳۷ نفر از آنها نیز در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت.سخنرانی نتنیاهو در سنای آمریکا

۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۲۲:۴۰


باراک اوباما: سخنان نتانیاهو مطلب جدیدی نداشت

ب

اراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اندکی پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در نشست کنگره آمریکا در شهر واشنگتن، گفت در سخنان نخست وزیر اسرائیل مطلب جدیدی وجود نداشت و او گزینه جایگزین «پایدار» و عملی برای گفتگوهای بر سر برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرد.

بنیامین نتانیاهو صبح روز سه‌شنبه در محل کنگره آمریکا در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده، برغم مخالفت کاخ سفید، سخنرانی کرد و در سراسر آن به انتقاد از مذاکرات اتمی جاری قدرت های جهانی، بویژه ایالات متحده، با ایران پرداخت.

آقای نتانیاهو که با مذاکرات گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، با ایران موافق نیست و به هرگونه توافق احتمالی با تهران با دیده تردید نگاه می‌کند، در سخنرانی امروز خود گفت در توافقی که در حال شکل گیری است، هیچکدام از تاسیسات هسته‌ای ایران از بین نخواهد رفت.

وی با اشاره به اظهارات شب گذشته باراک اوباما در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت، ده سال مدت کوتاهی است که به یک چشم برهم زدن تمام خواهد شد، و ایران بعد از آن امکان تولید بمب اتمی خواهد داشت.

نخست وزیر اسرائیل با بیان این که به ما گفته می‌شود بدیل توافق اتمی با ایران، تنها گزینه جنگ است، گفت این درست نیست، بلکه گزینه دیگر، یک «توافق بهتر» است، نه جنگ.

وی در توضیح یک توافق خوب از نظر اسرائیل، گفت پیش از برداشتن محدودها از ایران، باید اول رویکرد تهاجمی تهران در خاورمیانه محدود شود، دوم از حمایت از تروریسم در اطراف جهان دست بردارد و سوم از تهدید به نابودی اسراییل، که تنها ملت و کشور یهود است، دست بردارد.

بنیامین نتانیاهو بار دیگر نظر خود را که توافق با ایران یک «توافق بد» است، تکرار کرد و گفت این سازش و پیمان بد، جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد گرفت و افزود من اعتقاد ندارم رژیم ایران بعد از چنین مصالحه‌ای، بهتر خواهد و درنتیجه سازش با ایران، وضعیت منطقه را بدتر خواهد کرد.

متن و فرتور از صدای آمریکا

سخنرانی نتنیاهو در سنای آمریکا

جایزه فستیوال فیلم برلیناله به فیلم تاکسی جعفر پناهی تقدیم شد .
حزب سوسیال دمکرات ایران با این وسیله به آقای جعفر پناهی برای دریافت جایزه فیلم فستیوال فیلم ، خرس طلائی در برلین تبریک میگوید .
در این فیلم حنا سعیدی، خواهرزاده جعفر پناهی و بازیگر فیلم تاکسی به نیابت از آقای پناهی به روی سن رفت و خرس طلایی جشنواره برلین را دریافت کرد.
حنا در هنگام دریافت جایزه با گریه گفت: نمی‌توانم چیزی بگویم فقط از شما ممنونم.

جعفر پناهی که به دلیل ممنوع‌الخروجی نتوانسته در جشنواره فیلم برلین حاضر شود در اسفند ۱۳۸۸ در حال ساخت فیلمی در ارتباط با «جنبش سبز» به همراه ۱۷ نفر دیگر بازداشت و بعد از آزادی‌ با قرار وثیقه، از سوی دادگاه به شش سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله فیلم‌سازی و نیز ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

 22 بهمن روزی که به 36 سال روزهای عزای ملی تبدیل گردید است .

22 بهمن روزی که به 36 سال روزهای عزای ملی تبدیل گردید است .
دیگر بار امسال 22 بهمن روزی که سرنوشت ملت و میهنی که به کج راهه رفت و ایران به دست دشمنان دیرینه و جنایتکار تاریخی خود افتا د.
از سال 1357 بساط جنایتکار اسلامی که تاریخ حیاتشان در ایران از قصاوت و بیرحمی تازی ها نشأت گرفته است، با قتل عام عمومی ،ارعاب و خفقان ،شکنجه آغاز گردید .

رژیم تروریستی ضد ایرانی و وابسته به قدرت های بیگانه برای مسلط شدن بر قدرت همه آن کسانی که ما بعنوان ارازل و اوباش مینامیم در پیرامون خود بسیج کرد تا دیگر اندیشان و مخالفان حکومت اسلامی را قتل عام کرده و با لشگر کشی به مناطق ایران صدای هر نوع اعتراض را در گلو خفه کنند. قتل عام مردم کرد و فعالین سیاسی آن منطقه و یا لشگر کشی به مازندران برای از میان بردن مخالفین رژیم اسلامی ،قتل های سیستماتیک در زندان ها به و.یژه قتل های سال های 60 و 67 همه به دست جنایتکاران فدائیان اسلام و دیگر قاتلین مردم ایران برای هموار کردن قدرت مشتی جنایت پیشه که در جنبش مشروطه خواهی شعار مشروعه را توسط جنایتکاری مثل شیخ فصل الهه نوری داده و مشروطه خواهان را بقتل میرساندنند ،همه در پوشش اسلام صورت گرفت و تا جائی که جنایتکاران حکومتی از خمینی ضحاک تا دیگر ارازل و اوباش برای تسریع و تثبیت قدرت خود جنگ ایران و عراق را با تحریک صدام حسین به دست و حمایت خمینی ، به وسیله تبدیل کردند تا در سایه آن تمامی جناح های مخالف قدرت طلبی اسلامیست ها را به رهبری خمینی گرفته و ایران را بسوی کشوری مخالف آزاد ،دمکراتیک ،صلح و ثبات ، جهت دهند.
بدیل مردم ایران بعد از نخست وزیر شدن دکتر شاهپور بختیار آزادی و استقلال کشور دور از هرنوع جنگ و دیگر جالش های ستیزه جو، استبدادی بود که جایگاه ایران را در منطقه خاورمیانه به یک عامل صلح دوستی و مودت در منطقه و جهان
میتوانست تبدیل کند.
هرچند که نخست وزیری دکتر شاهپور بختیار با مخالفت سران ارتش و خرابکاری آنها مواجه گردید و ارتشی ها ئی که بسود سیاست های ایالت متحده آمریکا به سرویس ها اطلاعاتی این ابر قدرت از اوضاع ارتش ایران خبر رسانی کرده و در اختیار اوامر دستورات سیا و مقامات دیگر سفارت خانه آمریکا در تهران ،عمل میکردند، در نهایت بسود آمریکا و نه بسود مردم ایران آنچه داشتند برای تخریب دولت دکتر شاهپور بختیار به دستور آمریکائی ها در اختیار خمینی گذاشتند.
چگونه سران ارتش ایران و همافران از بختیار نافرمانی و به دستور قدرت های بیگانه به دکتر شاهپور بختیار خیانت کرده و به جنایتکاران اسلامیست کمک رساندنند ، به این موضوع میباید مورخین ایران جداگانه بپردازند.
ولی آنچه مورد نظر ما است سهم سرآن ارتش در کمک رساندن به باند خمینی و شرکای جنایتکار ش و پشت کردن به دکتر شاهپور بختیار است .
اگر رژیبم ضحاک ماردوش اسلام تروریستی خمیینی بر قدرت نمی نشست بدون شک صدام نیازی به شروع جنگ نداشت .
امنیت ایران از زمانی تهدید شد که خمینی با دسته های تروریستی اش در مناطق مرزی ایران علیه صدام حسین دست به خرابکاری هائی زدنند که ،صدام حسین عملیات تخریبگرانه عوامل خمینی را بهانه کرد تا بتوانند از زیر تعهدات قرار داد الجزیره بر سر اروند رود شانه خالی کند.
در طول جنگ 8 ساله خمینی با شعار "تا فتح قدس" خواهیم جنگید" ،جوانان ایرانی را در جبهه های جنگ به کشتن داد ،تا با این وسیله به امیال اهریمنی خود رسیده و زیر عناوین واهی بتوانند در ایران نسل کشی کند.
رژیم خمینی در پایان در مقابل عراق در ،درجنگی استحلاکی و فرسایشی با دادن حداقل 500 هزار جوانان ایرانی و به باد دادن سرمایه های ایران و ریختن آنها به جیب انحصارات تسلیحاتی ، شکست خورده ، به جنگ پایان داد.
سالها است از جنگ عراق علیه ایران میگذرد ،فراموش نباید کرد که این جنک و ادامه آن توسط خونخواران و عوامل استعمار جهانی زمینه های نابودی نسلی در میدانها جنگ و دیگر در سیاه چالهای رژیم اسلامی را فراهم آورد .نسل کشی مشتی ارازل و اوباش اسلامی به ویژه قتل عام نیروی متفکر و روشنفکری ایران که دارای هویتی مترقی و با وجدانی بیدار در کارزاری سیاسی و اجتماعی قرار داشت ،را رژیم در زندان ها بخاک و خون کشید. در جنگی که بیش از 3 میلیون کشته و زخمی بجای گذاشته شده ،در نهایت هدف از آن تثبیت رژیم فاسد با نگاهی قرون وسطائی و تاریک در خصلتی خونخوارانه 8 سال دانسته ادامه پیدا کرد .
به گزارش خبرنگار مهر،رژیم اسلامی ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود، به طوری که جنگ بین ایران و عراق به عنوان یکی از فاجعه‌های جنگی تاریخ بشری در قرن بیستم شناخته شده است، چرا که در این جنگ ارتش عراق از مواد شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. هرچند که رژیم این جنگ را جنگ تحمیلی نامید و آن بخاطر اینکه آن آغازگر آن عراق به سرکردگی صدام بود. سازمان ملل نیز در نهایت عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعلام کرد. ولی نباید فراموش کرد که ضحاک ماردوش خمینی جنایتکار جنگ را نعمتی بزرگ نامید و برای نابودی ایران و برنامه های تسل کش رژیم جنایتکارا به استقبال آن رفت. نقش قدرت های امپریالیستی مثل آمریکا در تحریک رژیم صدام حسین برای آغاز جنگی که منجر به قتل میلیون ها انسان در دو طرف گردید را نباید به دست فراموش سپرد. جنگ های نیابتی را قدرت های چون آمریکا و یا روسیه و دیگر کشورهای امپریالیستی برای تأمین منافع خود در جهان آغاز و حکومت های دست نشانده این قدرت ها آغاز گر آن میگردنند ،نسلی که میتواند در شکوفائی تولیدی در این کشورها نقش بارزی را ایفا کنند را به هلاکت رسانده و سرمایه های این ملت ها را برای بکارگیر در خرید تسلیحات از کشورهای تولید کننده ابزار جنگی ،در اختیار خود میگیرند.حکومت های دست نشانده در پیروی از سیاست های نو استعماری قدرت های استعماری ،مثل حکومت اسلامی و حکومت صدام حسین به استقبال نقشه های اهریمنی جنگ افروزی رفته و عصاره اقتصادی و توانائی ملت های این کشور ها را با جنک به دست نابودی میدهند. .
ولی داستان و روایت این جنگ به همین جا خاتمه نیافت چرا که ایران در دوران جنگ شاهد از دست دادن 221 هزار و 682 نفر از جوانان و فرماندهان خود بود. همچنین این جنگ 554 هزار و 858 رزمنده به یادگار گذاشت، به‌طوری که از این تعداد 60 درصد از صدمه دیدگان جنگ زیر 25 درصد و 40 درصد باقی مانده صدمه دیدگان 25 درصد و بالاتر هستند.

البته در این میان آزادگان کشور (اسرای جنگ) که آمار آنها 42 هزار و 41 نفر است هم نقش مهمی در تاریخ جنگ ایفا کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که آمار جانبازان مطرح شده از سوی بنیاد شهید آمار واقعی نیست چرا که بسیاری از قربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت نام خود در لیست صدمه دیدگان و قربانیان جنگ نکرده و گروهی هم به دنبال اثبات جانبازی خود هستند. سردار محمد باقر نیکخواه فرمانده پدافند شیمیایی دوران جنگ هم می گوید تنها 250 هزار رزمنده در معرض گازهای شیمیایی بوده اند که با این آمار می توان گفت که تعداد جانبازان جنگ تحمیلی عددی بیش از 800 هزار جانباز است.

2 میلیون کشته و زخمی عراقی در جنگ

در این میان هیچگاه آمار رسمی از تلفات نیروهای عراقی در دوران دفاع از کشور اعلام نشد. ولی برای نخستین بار یاسین المعموری رئیس جمعیت هلال احمر عراق اعلام کرد جنگ هشت ساله ای که عراق علیه ایران داشت بیش از دو میلیون کشته و زخمی برای دولت بعث به همراه داشت.

این شهروند عراقی که امروز بر صندلی هلال احمر عراق تکیه زده است می گوید: 8 سال جنگ ایران و عراق، 8 سال جنگ صدام با ایران بود و مردم عراق هیچگونه دخالت و رضایتی از این جنگ نداشتند و مبارزات مردمی در طول این سالها علیه رژیم بعث و صدام گواه بر این مدعا است. صدام حسین به دلیل داشتن تفکرات هیتلری حتی به مردم خودش هم رحم نمی کرد که گواه این مدعا حمله شیمیایی عراق به شهر حلبچه عراق است.

در این جنگ تعداد یک میلیون مجروح و یک میلیون کشته عراقی به جای مانده است و زیرساخت های عمرانی و تاسیساتی و صنعتی عراق ویران شد..

در نتیجه تمامی تجربه های ایرانیان با رژیم جنایتکار اسلامی،شکنجه،تجاوز، یغماگری اموال مردم ایران و زمین خواری های غیر قابل تفسیر،آدم ربائی ،قتل ودیگر فساد و جنایات بیکران علیه مردم ایران بوده و هست .رژیم خیانکار ضد ایرانی منافع ایران را در دریای مازندران بسود روسیه و اقمار آن تا 90% درصد از آن را علنا" بسود کشورهای تاز تأسیس از دست داده است . در حکومت دزدان سپاه ضد مردمی دوران خیانتکار دلقک احمدی نژاد میلیارد ها دولار از فروش نفت بدوزدی رفته است .رژیم اسلامی که پروندهای جرم ،جنایت علیه بشریت از هرنوع فساد و جنایت تا اسید پاشی بر زنان ایران را دارا میباشد ، رژیمی ضد بشری برای تمامی قتل ها و جنایات و دزدی های میلیاردی از اموال مردم ایران محکوم به براندازی در تمامیت و کلیت اش است. حکومتی که 8 سال جوانان ایران را بر روی زمین ها مین میفرستاد،محکوم به نابودی است .
مسئله حیاتی مردم ایران بعد از 36 سال حکومت اسلامی خون آشام ،تخریب محیط زیست ای است که آب آشامیدنی مردم ایران بخطر افتاده است . طالاب ها و دریاچه های ایران و600 دریاچه ایران در حال خشک شدن هستند
این تصویر مختص به دریاچه ها به تنهائی نیست ،این مختص به دریاچه ارومیه نیست بلکه حتی دومین دریاچه بزرگ ایران ،بختگان در استان فارس به مرکزیت شیراز خشک شده است .
عوامل رژیم خود بعد ازیک هفته پس از برگزاری روز جهانی تالاب‌ها می‌گویند که 600 دریاچه در ایران در حال خشک شدن است که از این تعداد ۱۰ دریاچه زیرزمینی است. این در حالی است که بنا به برسی های کارشناسی شده 80% تالاب های ایران در وضعیت بحرانی و اوضاع جدی پرخطر بسوی خشگی قرار دارند . شن بادهائی که شهر اهواز و دیگر شهر ها را بکام خودکشیده است و مردم با تفس در هوای غیر آلوده به گرد و غبار و شن مشکل دارند ،آثاری از بی تفاوتی رژیم در مقابل مسائل حیاتی مردم یک کشور است .
رژیم جنایتکار اسلامی هیچ گامی برای پیشگیری از فاجعه بی آبی تابحال برنداشته است .دنیای وحش و محیط زیست در ایران در وضع اسفناکی بسر میبرد ،که رژیم سفاک اسلامی جز در هرچه تخریب آن ،عمل کردی ندارد .

این رژیم جنایتکار همچنان منافع ایران را هم در خلیج پارس به ویژه در مرزهای آبی با قطر به دست فراموشی سپرده است ، گاز سهم ایران را در دست چپاولگران قطری گذاشته و از بابت آن قطر بسود حساب های شخصی جنایتکاران حکومتی در بانگ های خارجی در اروپا و کشورهای آسیائی پول به حساب های خصوصی مسئولان رژیم ،واریز میکند.
رژیمی گه 36 سال است که استبداد و سرکوب را علیه مردم ایران نهادینه کرده است ، باید برود . رژیمی که زنستیز ،و بر زنان ایران سازمان یافته اسید پاشی میکند ، رژیمی که سینما رکس را به آتش میکشد و بیش از 500 شهروند ایرانی را به هلاکت میرساند و در رژیمی که انگل های مفت خور امام جمعه های فاسد ارازل و اوباش را علیه زنان ایران تحریک میکنند ، این رژیم خونخوار باید برود.رژیمی که علیه دیگر ادیان و باور ها نسخه میپیچد ،و علنا" پیرووان ادیان دیگر را به سیاه چال های قرون وسطی، فرستاده و یا میفرستد ، برای مردم ایران هیچ نوع مشروعیت مدنی ندارد و باید برود.
امنیت مردم ایران فقط در سایه لائیسیته تأمین خواهد گردید .تعرض دین و آن هم اعتقادات تازیوارنه قدرت حاکمه میباید پایان یافته و ایران به خانواده ملل پیشرفته و مترقی در سایه صلح برگرداننده شود ،تا بتواند دور از هرنوع جنایت اسلامی و فساد آمیخته به آن نجات پیدا کند. مرگ بر رژیم اسلامی در تمامیت و کلیت آن .

حزب سوسیال دمکرات ایران 11 فوریه 2015

22بهمن 1393 خورشیدی

روز جهانی یاد بود 6 میلیون قربانی هولوکاست ( Holocaust )

فرتور تاریخی از ارامنه در مورد جنایات ترکان جوان بین سالهای 1914-1918روز جهانی یاد بود 6 میلیون قربانی هولوکاست ( Holocaust )


70 سال پیش ارتش سرخ با دادن تلفات بسیار موفق گردید کشتارگاه آشویتس ( Auschwitz ) را از دست جنایتکاران نازی هیتلری آزاد نماید. همه ساله در این روز مراسم یادبودی برای 6 ملیون قربانی هولوکاست انجام میپزیرد.
نازی ها بوسیله راه آهن 6 میلیون یهودیان اروپا را به کشتارگاه های خود می آوردند.روز جهانی یاد بود 6 میلیون قربانی هولوکاست ( Holocaust )
70 سال پیش ارتش سرخ با دادن تلفات بسیار موفق گردید کشتارگاه آشویتس ( Auschwitz ) را از دست جنایتکاران نازی هیتلری آزاد نماید. همه ساله در این روز مراسم یادبودی برای 6 ملیون قربانی هولوکاست انجام میپزیرد.
نازی ها بوسیله راه آهن 6 ملیون یهودیان اروپا را به کشتارگاه های خود می آوردند.

دولت نازی هیتلری در کشتار گاه های خود دست به نابودی یهودیان، گروه های کولی ( Santi- Roma )، همجنس بازان، معلولین و آزادی خواهان مانند سوسیالیستها و دیگر مخالفین خود زدند.
این کشتار ها برای انسان های متمدن موجب سرافکندی میباشد. زیرا بنام یک انسان نمی توان خود را کنار کشیده و این جنایات انسان ها را بدست فراموشی سپرد.
در روز 27 ژانویه 2015 در مجلس آلمان جلسه یادبود بهمین مناسبت بر گزار گردید.
رئیس جمهور آلمان در سخنرانی خود گفت هرگز نباید آنچه را که در آشویتس گذشته از خاطره آلمانی ها زدوده شود.
امروزه نیز دیکتاتور ها در گوشه و کنار دنیا به جنایات خود همچنان ادامه میدهند.
این جنایات را از جمله در آفریقا کشور روناندا ( Ruanda ) دیدیم. اکنون شاهد کشتار مردم عراق وسوریه بدست رژیم خلیفه ( ISIS ) و جهادیست های مسلمانان آن هستیم.
از سی وپنج سال پیش در کشور خودمان شاهد آدم کشی های رژیم اسلامی هستیم که بنام الله از هیچ گونه جنایتی کوتاهی ندارند. جنایات هیتلر علیه یهودیان اروپا از تجربیه جنایتکارانه ترک های جوان و عثمانی الهام گرفته و ما را در این روز به خاطرات تلخ نسل کشی ترکان علیه ارامنه در منطقه خاورمیانه می اندازد. عثمانی های جوان بیش از یک نیم ومیلیون از عزیران ارامنه را به خاک خون کشیدند .در این مورد جمال زاده در سفرنامه ای که انتشار داده است شواهد عینی خود را از این جنایات هولناک که ترک ها مرتکب شده اند ، بتفسیر به قلم می آورد است .جنایت علیه بشریت هرگز شامل مرور زمان نخواهد شد.کاش دولت ترکیه هم شجاعت مدنی و هم اخلاق انسانی و هومانیستی در خود میداشت ،بطوری که این جنایت تاریخی را به رسمیت شناخته و قبول ندامت تاریخی میکرد تا بشریت زین پس مرتکب هولوکاستی دیگر نگردد.دولت ترکیه که میراث دار عثمانی و ترکان جوان است ،طبیعی است که باید از بابت جنایات ترکان جوان به ارامنه غرامت پرداخته و از آنها رسما" بنام مردم ترک پوزش بطلبد .
حزب سوسیال دمکرات ایران در نخستین روزهای صدارت حزب آقای اردغان همچنان دیگر احزاب جهان خواستار قبول مسئولیت در مقابل تاریخ گردیده و طلب وخواهان حرکتی بسوی مودت سیاسی و همسایگی با ارمنستان میباشد. .متاسفانه دولت ایدولوژیکی و استبدادی ادوغان از چنین خواستی که جهانیان از او داشتند تفره رفت و بدورغ مدعی شد که این فقط ادعای ارامنه است که بقتل رسیده اند و توسط ترک های جوان ،نسل کشی شده است .. ولی جمال زاده در خاطرات خود چنین مینویسد: زیر عنوان کاروان مرگ :
کاروان مرده‌هاي متحرک :

"جمال‌زاده در بخشي از كتاب خود آورده است: «..... با گاري و عربانه (درشکه) از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتاديم. از همان منزل اول با گروه‌هاي زيادي از ارامنه مواجه شديم. به صورت عجيبي که باور کردني نيست، ژاندارم‌هاي مسلح و سوار ترک آنها را پياده به جانب مرگ و هلاکت مي‌راندند. صدها زن و مرد ارمني را با کودکانشان به حال زاري به ضرب شلاق و اسلحه پياده و ناتوان به جلو مي‌راندند. در ميان مردها جوان ديده نمي‌شد چون تمام جوانان را يا به ميدان جنگ فرستاده يا محض احتياط (ملحق شدن به قشون روس) به قتل رسانده بودند. دختران ارمني موهاي خود را از ته تراشيده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنها بيفتند. دو سه تن ژاندارام بر اسب سوار، اين گروه‌ها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو مي‌راندند...... فاصله به فاصله کساني از زن و مرد ارمني را مي‌ديديم که در کنار جاده افتاده‌اند و مرده‌اند يا در حال جان دادن بودند.

....بعد از ظهري بود به جايي رسيديم که ژاندارم‌ها به يک کاروان از اين مرده‌هاي متحرک، در حدود 400 نفري،‌ قدري مهلت استراحت داده بودند. مرد و زن هر چه کهنه و کاغذ پاره پيدا کرده بودند، با نخ و قاطمه (ريسمان کلفت) و طناب به‌جاي کفش به پاهاي خود بسته بودند، به طوري که هر پايي مانند يک طفل قنداقي به نظر مي‌آمد.

.... مرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ريشه خار و علفي به دست آورده سد جوع (رفع گرسنگي) نمايند.

زني به من نزديک شد و دو دختر هيجده ـ نوزده ساله خود را نشان داد که موي سر آنها را براي اينکه جلب نظر مردان هوس‌باز را نکند،‌ تراشيده بودند و به زبان فرانسه گفت: «اين‌ها دخترهاي منند و دارند از گرسنگي تلف مي‌شوند بيا محض خاطر خدا اين دو دانه الماس را از من بخر و چيزي به ما بده که بخوريم و از گرسنگي نميريم.

خجالت کشيدم چون آذوقه خود ما هم سخت ته کشيده بود، آنچه توانستم، دادم و گفتم: الماس‌هايتان مال خودتان.

مرد مسني نزديک شد و با فرانسه بسيار عالي گفت: «من در دانشگاه استانبول معلم رياضيات بودم و حالا پسر ده ساله‌ام اين جا زير چشمم از گرسنگي مي‌ميرد. تو را به خدا بگو اين جنگ (جنگ جهاني اول) کي به آخر مي‌رسد؟»

جوابي نداشتم به او بدهم ولي در دل مي‌دانستم که با اين مردم گرگ‌صفت که اسم خود را اولاد آدم و اشرف مخلوقات گذاشته‌اند، هرگز جنگ پايان نخواهد يافت؛ لقمه ناني به او دادم؛ دو قسمت کرد يک قسمت را در بغلش پنهان کرد و قسمت ديگر را با ولع شديدي شروع به خوردن نهاد.

گفت: «تعجب مي‌کني که اين نان را خودم مي‌خورم و به بچه‌ام نمي‌دهم ولي خوب مي‌دانم که بچه‌ام مردني است و همين يکي دو ساعت ديگر و بلکه زودتر خواهد مرد و در اين صورت فايده‌اي ندارد که اين نان را به او بدهم و بهتر است براي خودم نگاه بدارم».

همان روز وقتي به نزديکي آبادي مختصري رسيديم، همان جا پياده شديم. آذوقه ما تقريبا تمام شده بود و هر کجا ممکن بود باز هر چه به دست مي‌آورديم، مي‌خريديم. آن شب جايي منزل کرده بوديم که باز گروهي از ارامنه را مثل گوسفند در صحرا ول کرده بودند. ما نيز توانستيم از عرب‌هاي ساکن آبادي گوسفندي بخريم. همان جا سر بريدند و آتش روشن کرديم که کباب حاضر کنيم.

همين که شکمبه گوسفند را خالي کردند مايعي نيم سفت و سبز رنگ که بخاري از آن بلند مي‌شد بر زمين ريخت. بلافاصله جمعي از ارمني‌ها از زن و مرد خود را روي آن انداخته با ولع عجيبي به خوردن آن مشغول شدند.

با چنين مناظري روزبه‌روز به آهستگي جلو مي‌رفتيم کم – کم مزاج خود ما نيز ضعف يافته، حالت خوشي نداشتيم و به خصوص از امتلاء معده (رودل) در زحمت بوديم به طوري که هر کدام از ما روزي چند بار مجبور مي‌شد در کنار جاده براي تسکين معده پياده شود.

قرار گذاشته بوديم هر وقت کسي پياده شد و پس تپه‌اي رفت، ديگران توقف کنند تا او برگردد و سوار شود. روزي نزديکي‌هاي غروب بود که من پياده شدم و در پس تپه‌اي از خاک به کناري رفتم. هنوز ننشسته بودم که چشمم به جمجمه‌اي افتاد که از تن جدا شده و آن جا افتاده بود. هنوز اندکي گوشت و پوست بر آن باقي بود و موهاي سرخ رنگي داشت فهميدم ارمني است و سخت ناراحت شدم." نقل قول از خاطرات جمال زاده .انتشار 1350 خورشیدی در ژنو.
آنچه در بالا آمد بیانی کوتاه ولی تلخ از سرنوشت بشریت در دست سیاست های خوشونت آفرین ، تولید نفرت به نژاد،فرهنگ و زبان و ادیان است .کشورما ایران در منطقه خاورمیانه نیاز ضروری به صلح و مودت با همسایگانش دارد ،هرچند که قدرت های بیکانه میکوشند با کمک حکومت های تروریستی مثل عربستان سعودی و قطر و دیگر شیوخ در منطقه خاورمیانه، همیشه تولید بحران و جنگ افروزی کنند،برای پیشرفت های اقتصادی ،علمی و تولید ثروت در کشور ما ایران ،نیاز مبرم به هرنوع صلح پایدار دور از ماجراجوئی های تروریستی و تخریبگر رژیم اسلامی است .
یهودی ستیزی رژیم اسلامی در منطقه به یکی از علائم آشتی ناپذیری رژیم ایران با کشور اسرائیل گردیده است که دارای همه نوع حمایت کشورهای غربی و صنعتی جهان است . هر چند روشن است که رژیم تروریستی اسلامی بدون دشمن تراشی وشعار های ضد یهودیان و یا ضد آمریکا یش از اشیل تبلیغات بیهود بیرون انداخته خواهد شد و رژیم فاشیستی دست نشانده سرویس های اطلاعاتی از اعتبار ساقط خواهد گردید .
ایران در منطقه تنها متحد استراتژیکی که دارا است و هردو کشور در مقابل همسایه های عرب دارای منافع مشترک در خاورمیانه هستند کشور اسرائیل است . از این روست که دوستی و مودت بین ایران و اسرائیل اساس صلح و ثبات در منطقه است .از این جهت است که حزب سوسیال دمکرات ایران هرنوع دشمنی و نفاق با کشور اسرائیل را حرکتی خلاف منافع ملی ایران دانسته و ترغیب سیاست هائی که نزدیکی دو ملت را هموار نماید را پشتبانی مینماید .

حزب سوسیال دمکرات ایران
27 ژانویه 2015

تلگرام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران به آقای اولند در مورد ترور نخبگان شارلی ابدو

تلگرام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران به آقای اولا ند در مورد ترور نخبگان شارلی ابدو


جناب رئیس جمهوری کشور فرانسه، جناب نخست وزیر دولت فرانسه

حزب سوسیال دموکرات ایران از کشته شدن کاریکاتوریست های مجله ( Charlie Hebdo ) بدست تروریست های اسلامی بسیار متأسّف میباشد. در این فاجعه ما همدرد شما و ملت فرانسه میباشیم.
حزب سوسیال دموکرات ایران 36 سال است که شاهد عملیات تروریستی حکومت اسلامی ایران در داخل و خارج از کشورمان میباشد. نویسنده گان و اعضای انجمن های نویسنده گان که نسبت به روش حکومت انتقاد میکنند بطور مداوم بدست تروریست های حکومت اسلامی کشته میشوند.
امروزه کشتن روشنفکران اجتماع ایرانی بوسیله عمّال حکومت اسلامی رسمی گردیده است.
اسلامیست های جنایتکار با دید ضد دموکراسی خود بخشی از بهترین کاریکاتوریست ها و روشنفکران کشور فرانسه را، که ما آنها را دلاوران فرانسه میشماریم، در نهایت بیرحمی به قتل رساندند.
در پشتیبانی مالی و تنظیم امور این تروریست های اسلامی سه کشور دست اندر کار میباشند که آنها شامل حکومت های ایران ، عربستان سعودی و قطر می باشند.
عدم تعویض تروریست ها، مانند قاتلین دکتر بختیار آخرین نخست وزیر قانونی ایران و دیگر قاتلین مخالف آخوند ها، به حکومت اسلامی کمکی به مبارزه با تروریست های اسلامی است.
حزب سوسیال دموکرات ایران بر این عقیده میباشد که دولت فرانسه هرگز نباید قاتلین مخالفان حکومت آخوند ها درخارج از ایران، که مأمور حکومت اسلامی میباشند، به حکومت اسلامی تحویل دهد.
ما از قتل روشنفکران ملت فرانسه بسیار رنجیده خاطریم. حزب سوسیال دموکرات ایران و ملت ایران همراه با ملت روشنگرای فرانسه در مبارزه با این قاتلان وحشی اسلامیست همگام میباشند.
ما بدین وسیله احساس همدردی و همگامی خود را با ملت فرانسه در مبارزه با تروریست های اسلامی اعلام میکنیم.
با بهترین درود. دکتر مدنی
دبیر کل حزب سوسیال دموکرات ایران
24 دیماه 1393 خورشیدی برابر
13 ژانویه 2015 ترساای

همه چیز بخشیده شد . متنی که چارلی اپدودر کاریکاتور محمد نوشته است .فردا 4 شنبه چارلی اپدو در 3 میلیون شماره منتشر میشود . این نشریه تنر همیشه 60 هزار شماره منتشر میشد. برای حمایت از این نشریه فوکاهی و تنز توصیه میکنیم که هر ایرانی که مخالف ترور روشنفکران و اندیشمندان و اعمال تروریستی اسلامیست ها ،هستند آن را تهیه کنند.

فرتور نو محمد از چارلی ابدو

" قطعنامه در محکومیت ترور قتل نخبگان قهرمان فرانسه مجله تنز و کاریکاتور " شارلی هابدو" "Charlie Hebdo"قطعنامه در محکومیت تروریستی قتل نخبگان قهرمان فرانسه مجله تنز و کاریکاتور " شارلی هابدو"

ما ترور 12 جرنالیست و کاریکاتوریست های قهرمان مجله 'شارلی ابدو' را در پاریس با این وسیله شدیدا" محکوم میدانیم
امروز تروریست های اسلامی به ساختمان دفتر نشریه تنز کاری ابدو وارد شده و با کلاشنیکو 12 نفر جرنالیست و کاریکاتوریست و سر دبیر این نشریه تنز را بقتل رسانده اند.این جنایت هولناک حمله ای به آزادی های اساسی جوامع پیشرفت جهان به ویژه فرانسه است .
نشریه تنز کاری ابدو در سال 2011 کاریکاتور محمد پیغمبر مسلمانان را به شکل کاریکاتور کشیده بود. در سال 2011 تروریست های اسلامی دفتر این نشریه را به آتش کشیدند ...
حال جنایتکاران و تروریست های اسلامی کارکنان این نشریه را بقتل رساندنند تا همچنان گذشته 1400 سال پیش که اسلام ارعاب،شکنجه و ترور را به ابزاری علیه منتقدان خود بکار میگیرد را برای ایجاد وحشت در میان منتقدین به اسلام سیاسی و تروریستی همچنان در قرن 3000 ترسائی در میان مردم جهان ،اشاعه وحشت نمایند. این جنایت کاران کشتار خود را به حکم سوره نهم توبه - آیه پنجم
متکی میکنند. در تعدا دی از سوره ها دیگربه کشتن کفار حکم میکند .


ترور نویسندگان ،شعرا و منقدین در ایران ما به دست تروریست های فدائیان جنایتکار اسلام در قتل احمد کسروی و دستیارش و یا قتل های زنجیره ای از مختاری و محمد جعفر پوینده ، سعیدی سیرجانی ، دوانی ، قتل رافق تقی نویسنده در کشور اران و ستار بهشتی وبلاک نویس و بالاخره نقشه پرتاب اتوبس نویسندگان به دره در کوه های شمالی ایران که بسوی ارمنستان در حال حرکت بودنند، همه این نوع جنایات را مردم ایران با آمدن رژیم تروریستی اسلام تجربه کرده اند..
اینکه اسلام سیاسی پایه اش بر ترور و تروریسم بنا گردیده است و ما خود در ایران و حتی در برون مرز، تجربه عملیات تروریستی اسلامی را برای نویسندگان و منتقدین به تجربه برده ایم ،تازه نیست .ولی تروریسم اسلامی اکنون دید جهانیان را به خود معطوف داشته است ،که خوشبختانه مردم جهان را علیه خود بسیج نموده است .داعش که جریانی تروریستی که مردمان کرد ، عرب در عراق و در سوریه را به خاک و خون کشیده و میلیون ها مردمان آن کشورها را به آوارگی و بی خانمانی کشیده است ،نتایج سیاست های تروریستی عربستان سعودی و قطر و سه تشکیلات اطلاعاتی ،ان اس ای،ام آی 6 و موسارت بوده است . ادوارد اسنودن در مورد همکاری 3 تشکیلات اطلاعاتی که تمامی تروریست های جهان را در یک تشکیلاعت منسجم کرده تا منطقه را به آتش بکشند،را در افشاگری خود به جهانیان اعلام کرد.کشورهای تولید کننده تسلیحات نظامی با بودجه عربستان سعودی و قطر ،تسلیحات به این کشورها میفروشند تا جنگ ، نا آرامی و ویرانی را در منطقه خاورمیانه ، اضافه بر تروریسم اسلامی را فعال نگاه دارند .برای چپاول و غارت این منطقه است که سایه جنگ و تروریسم را همچنان در تمامیت آن در کشورهای منطقه به یک عامل ویرانگر تبدیل کرده اند..
سیاست های تخریبگر جنگ جویانه کشورهای امپریالیستی در جهان تا شش ما نخست 2014 . منجر به آورارگی بیش 56,7 ، میلیون نفر در جهان گردیده است .
. در شش ماه دووم سال 2014 بیش از 5،5 میلیون آواره در جهان نتایج سیاست های تروریستی اسلامیست ها و قدرت های تخریبگر جهان بوده است .این آمار بعد از جنگ جهانی دووم بالاترین رقم ثبت شده در نهادی از سازمان ملل است . تنها در اثر جنگ در سوریه بیش از 3 میلیون نفر پناهنده سوری در جهان بی خانمان گردیده اند.آمار از UNHCR

اکنون اسلام در جهان به یک عامل تروریستی و تخریبگر تبدیل بطوری که عامل اصلی میلیون ها نفر آوره در جهان گردیده است .کشور ما ایران بعد از اشغال توسط فاشیست های تازی پرست در قدرت میبایست بیش از 7 میلیون نفر از ترس رژیم خونخوار اسلامی به تبعید مهاجرت میکردنند. همه این گونه تجربه های تلخ با تروریسم اسلامی ملت های جهان را علیه اسلام سیاسی و تروریستی بسیج کرده است .ترور نخبگان کاریکاتوریست مجله فوکاهی فرانسوی دیگر بار مزید بر علت در جهان گردید تا همه با هم علیه اسلام تروریستی به سنگری رفته تا اسلام را هدف گرفته تا از دمکراسی و آزادی دفاع کنند. ما ایرانیان دست در دست مردم فرانسه و جهان برای آزادی عقاید، نقد و انتقاد برای آزادی اساسی هرنوع مقوله به ویژه ادیان تروریستی و ادیان ایدولوژیکی که سیاسی بوده و ادعای قدرت طلبی را باخود حمل میکنند،برای آزادی فرتور تنز و فوکاهی و نوشته ،نظر و عقیده هم گامیم و دست همه آزادی خواهان جهان را برای اتحاد با آنها علیه فاشیسم اسلامی و سیاسی میفشاریم و به این وسیله به اصحاب مطبوعات در جهان و خانواده های قربانیان ترور و مردم فرانسه تسلیت میگویم .
حزب سوسیال دمکرات ایران

08 ژانویه 2015   قطعنامه در محکومیت تروریستی قتل نخبگان فرانسه مجله تنز و کاریکاتور " شارلی ابدو"
برگشت

letzte Änderungen: 31.3.2015 10:19