Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

شپش ها بعد از 80 سال دوباره بیدار شدند ، ابلاغیه شپشی رژیم اسلامی در مدارس دخترانه صادر شد


تاریخ خبر: دوشنبه 11 مهر 1390

رضا شاه تو آسوده نخواب شپش ها بعد از 80 سال دوباره بیدار شدند ، ابلاغیه شپشی رژیم اسلامی در مدارس دخترانه هم صادر شد
این طرح در سال تحصیلی جاری با اولویت مدارس دخترانه دوره ابتدایی (شهری و روستایی) اجرا می شود.
مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، جمهوری اسلامی شیوه نامه اجرایی طرح مبارزه با آلودگی پدیکلوز (شپش) در مدارس دوره ابتدایی کشور را به ادارات کل تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، ارتقای آگاهی آموزگاران، دانش‌آموزان و والدین آنها درباره پیشگیری از این بیماری، بیماریابی، درمان و کنترل آلودگی یادشده در مدارس، ارتقای سطح بهداشت فردی دانش‌آموزان و کمک به جامعه سالم از اهداف اختصاصی طرح مبارزه با آلودگی پدیکلوز در مدارس ابتدایی کشور در سال تحصیلی جاری است.
براساس این شیوه نامه، این طرح در سال تحصیلی جاری با اولویت مدارس دخترانه دوره ابتدایی کشور (شهری و روستایی) اجرا می شود.
این گزارش ادامه می دهد: همه آموزگاران موظف به شرکت در کارگاه آموزشی ـ توجیهی (یک روزه) شهرستان یا منطقه با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و مراکز بهداشت هستند.
منبع : خبرگذاری مهر

برگشت

letzte Änderungen: 14.6.2017 11:34