Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رژیم اسلامی 18.5میلیارد دولار از مرز ایران به دزدی میبرد و فقر در ایران توسط دزدان اسلامی هر روز تشدید میشود. یک نمونه از فقر تصویری از کودکی ایرانی است که کفش بر پایش پاره است .

برگشت

letzte Änderungen: 14.6.2017 11:34