Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مرگ مغزي يک زن در اثر همسر آزاري


روزگذشته مورخه 17/5/87 ، زني به نام "جميله مختاري فر" 33 ساله و ساکن شهر مهاباد توسط همسر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، نامبرده در پي ضرب و شتم و ضربه وارده به ناحيه سر دچار مرگ مغزي گرديد .
وي هم اکنون در بيمارستان مرکزي شهر مذکور به سر مي برد، شايان ذکر است عليرغم اينکه خانواده نامبرده بر پايه مستندات و شواهد از ضارب اعلام شکايت نموده اند اما با توجه به ضعفهاي قانوني ، نامبرده مورد پيگرد مراجع انتظامي و قضائي قرار نگرفته است.فعالان حقوق بشر در ایران

] 08.08.02008

برگشت

letzte Änderungen: 14.4.2015 11:32