Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مجبور به خودكشى كردن زنان يكى از ترفندهاى اين قتلها است


خوزستان، كردستان وديگر مناطق عشايرى ايران همچنان شاهد قتلهاى ناموسى با آمارى نگران كننده است
دکتر جعفری رئيس دادگستری استان خوزستان در همايش "خشونت و جنسيت در نهاد خانواده" اعلام كرد: در اين استان که داراى تعلقات قومی و قبيله اى زيادی است، طی سال های اخير تعداد قتل های خانوادگی شدت گرفته است، اما هنوز هيچ آمار دقيقی از تعداد قتل های ناموسی و خانوادگی وجود ندارد.

وى به گزارش دوشنبه 1-11-2008 سايت اعتماد، درباره ويژگی های اين نوع قتل ها گفت:عرف محلي، اين نوع قتل ها را مجاز می داند. به اين معنا که کشته شدن زنان در اين قتل ها تاثری ايجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود حق آنها بوده است. ضمن اينکه اين قتل ها بسيار فجيع بوده و برخلاف همه قتل ها، قاتل فراری نيست و به راحتی خود را معرفی می کند و خانواده مقتولان نيز معمولاً خواستار مجازات قاتل نيستند، حتی در مواردی قتل را وظيفه قاتل دانسته و برای کاهش مجازات وی تقاضای عفو می کنند.

دکتر جعفری توضيح داد: در اين نوع قتل ها، مقتول متهم به فساد شده و از نظر قاتل، بی گناه نيست. حتی گاه اين قتل ها بنا به دستور برخی بزرگان اين افراد انجام مى گيرد، البته نه به صورت دستورات کتبی و سازمانی که متاسفانه در پرونده اين نوع قتل ها آمران آنها مورد تعقيب قرار نمی گيرند. وى افزود: در اينجا قوانين بومى بر قوانين كشور ارجحيت دارد.

از سوى ديگر سايت زمانه چند روز پيش به مناسبت 25 نوامبر روز جهانى محو خشونت عليه زنان با خانم پروين ذبيحى از فعالان اجتماعى كردستان گفتگو كرد. وى كه راجع به خودسوزى زنان در مناطق كردنشين ايران تحقيقاتى دارد نظر خود را اين گونه بيان داشت: اکثر آنانی که اقدام به خودسوزی می‌کنند زنانی هستند که از سوی پدر، برادر، همسر و يا ديگر اعضای خانواده تحت فشار، اذيت و آزار روحی و جسمی قرار می‌گيرند و از آن‌جا که نه خانواده و نه قانون را پشتيبان خود در رهايی از اين وضعيت فلاکت‌بار می‌بينند با به آتش کشيدن خويش به حيات‌ همراه با درد و رنج خود پايان می‌دهند.

اين پژوهشگر ابراز عقيده كرد: بي‌کاری و فقر و‌ ساير مشکلاتی که بيش‌تر گريبان‌گير مردان است برآنان فشار مى آورد. اما در اين‌جا عرف، قانون و رسم و رسوم به کمک‌شان می‌آيد تا ناتوانی خود را در رويارويی با مشکلات اقتصادی و معضلات پيچيده اجتماعی و حقارت ناشی از آن با اعمال خشونت عليه زنان و کودکان که در تملک کامل‌شان هستند و آنان را ضعيف‌تر از خود می‌دانند توجيه کنند و بپوشانند.

خانم پروين ذبيحى ضمن برشمردن نمونه هاى زيادى از قتلهايى كه توسط شوهر، پدر ويا برادر صورت گرفته و غالباً اساسى واهى داشته است گفت: علت اصلی زن‌کشی، نوع نگاه مرد است به زن که نگاهی‌ جنسيتی است بطورى كه او را در مقام يک موجود فاقد تفکر، شعور و توان دفاع، متعلق به مرد مى داند و حياتش را ملك مرد تلقى مى كند. وى افزود: از سوی ديگر اين قتلها به پشتوانه‌ی قوانينی ا‌ست که از قتل‌های ‌ناموسی حمايت می‌کنند و عمل وی را در به قتل رساندن يک انسان به بهانه‌های واهی توجيه می‌‌نمايند.

گفتنى است پديده زن كشى و مجبور ساختن زنان به خودكشى در ساير مناطق عشايرى ايران نيز كه هنوز از عقب ماندگى اقتصادى و فرهنگى رهايى نيافته اند قابل مشاهده است. گفته مى شود ضعفهاى قانونى از يك سو و عدم جوشش و سازگارى ملى و عميق اقليت هاى قومى با فضاى عمومى و نهادهاى سراسرى از سوى ديگر موانعى بر سر راه توسعه اجتماعى در مناطقى چون خوزستان و كردستان ايران تشكيل داده است. علاوه بر اينها ناظران بر ضعف يا نبود امكانات رشد براى زبانها وفرهنگهاى بومى تاكيد مى كنند و آن را از موانع بزرگ توسعه مى دانند.
دبى- العربيه نت..04.12.2008 قتلهاى ناموسى

برگشت

letzte Änderungen: 14.4.2015 11:32