Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


دختران معصوم افغانی که در ازاء بدهی پدرانشان به قاچاقچیان داده می شوند


سهراب ارژنگ

قاچاقچیان چه کسانی هستند؟
آنهایی که کالایی را به طور غیر قانونی و پنهانی از کشوری به کشور دیگر می برند، قاچاق چی نام دارند.نمونه بسیار فراوان و خطرناک آنان به قاچاق مواد مخدر مانند تریاک و هرویین میان افغانستان، پاکستان، ایران، و ترکیه در رفت و آمدند. برای آن که این قاچاقچیان بتوانند به آسانی از مرزها گذر کنند، نیاز به همکاری و همدستی گروهی دارند.
در گذشته، شمار اندکی از ژاندارم ها و یا کارمندان مرزی در این کارها دست داشتند، ولی امروزه، در این سه دهه از برکت رژیم اسلامی، پاسداران زیادی در قاچاق کامیون های مواد مخدر در مرزهای میان افغانستان و ایران، ایران و ترکیه، و یا پاکستان با ایران با قاچاقچیان آن سوی مرزها همکاری داشته اند.

شکار دختران خردسال

گروهی نیز به قاچاق انسان می پردازند. شکار آنان بیشتر دختران خردسال، پسران، و زنان است. قاچاق فرزندان میهنمان به کشورهای عربی و یا پاکستان از شاهکارهای رژیم اسلامی است که لکه ننگی بر هرچه آخوند هست، گذاشته شده و هرگز با هیچ مایعی پاک نمی شود. چند سالی است که قاچاق دختران خردسال به وسیله قاچاقچیان مواد مخدر، از افغانستان به ایران، و یا پاکستان دیده شده است.
در این دوران رژیم اسلامی که یکی دو میلیون لات چاله میدانی و بزن بهادرها و حاجی بازاری ها توانستند به مملکت چوب حراج گذاشته و آن را میان خود پخش و تقسیم کنند، این تازه به دوران رسیده های بی فرهنگ از دخترکان و زنان بی پناه، درمانده، یا فراری از خانواده خود، و همچنین دخترهای جوانی که قاچاقچیان به ایران آورده اند، برای سکس و خوش گذرانی خود بهره می گیرند.
کشت تریاک در افغانستان
همان گونه که می دانید، کشورهای آمریکا و انگلیس برای روبرویی و جنگ با کمونیست شوروی و بیرون راندن آنان از افغانستان، گروههای تروریستی و آدم کش القاعده را پرورش و تربیت نمودند. گروهی که رفته رفته به جان مردم افغانستان و پاکستان افتاد، از هیچ جنایتی فرو گزار ننمود، و روز روشن را بر مردم آن سامان به شب تیره و تار جایگزین نمود. این گروه ضد انسانی آدم کش، کارها و عملیات خود را تا تونس، الجزیره، سوریه، و حتی مالی در آفریقا گسترش داده است. هنر دیگر آمریکا و انگلیس، آزاد گذاشتن کشت خشخاش در سرتاسر افغانستان بود. تا جایی که بیشتر زمین های افغانستان به زیر کشت رفت. شاید دولت های غرب به دلیل نیاز معتادان کشورهای خود به چنین عمل خیانت کارانه دست زده باشند.
کشاورزان ورشکسته
دولت افغانستان که کمترین برش و سیاستی از خود در جلوگیری منطقی کشت خشخاش و تشویق و کمک به کشاورزان برای کشت های دیگر نداشته است، گهگاهی ناآگاهانه به کشت خشخاش آنان یورش آورده، برداشت و محصول آنان را به آتش می کشد. بنابراین، کشاورزی که برای کشت خود از گروهی مانند قاچاقچیان، کمک مالی دریافت نموده، با سوختن و از میان رفتن برداشت و نتیجه کارش، ورشکست می شود، و به قاچاقچی که باید خریدار محصول او باشد، بدهکار می ماند.
فروختن دختر در برابر بدهی
روزنامه دیلی میل Daily Mail چهارشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳ (۱۱ بهمن ۱۳۹۱) از خرید و قاچاق دختران خردسال افغانستان برای سکس و روسپیگری به ایران و پاکستان گزارش می دهد. این گزارش بسیار تلخ، ناراحت کننده، و نفرت انگیز است. دلیل فروش این دختران، ناچار بودن کشاورزان ورشکسته در برابر قاچاقچیان است. تاکنون شمار زیادی تن به این کار داده اند که بی تردید در جایی به ثبت نرسیده و دولت افغانستان هم یا در ناآگاهی و بی خبری به سر می برد، و یا یارایی و توانایی اقدام و عملکرد جدی در جلوگیری‌ آن ندارد.
سر بریدن پدر نافرمان
بنا بر گزارش این روزنامه، جریان این چنین است: کشاورزی ورشکسته از سوی گروه قاچاقچی طلبکار خود دستگیر می شود. آنگاه فیلمی از او با چشمان و دست های بسته گرفته شده، برای همسر او می فرستند و از او می خواهند که چنانچه آزادی و آزار نرساندن شوهر خود را می خواهد، باید دختر ۶ ساله خود را به آنان تسلیم کند. از آن جا که مادر به جای دادن کودک خود، زانوی غم بغل می گیرد و حالت خود کشی به او دست می دهد، جنایت کاران قاچاقچی با چاقوی کوچکی خردخرد گردن او را می برند و او را با زجر و شکنجه ای ناگفتنی از میان می برند.
نکته پایانی
فروش دختران خردسال و زنان، به هردلیل، جنایت بزرگی علیه بشریت به شمار می آید. بدبختانه با روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران، و پس از اشغال افغانستان از سوی آمریکا و انگلیس، و باز گذاشتن دست گروه آدم کش القاعه در جنایت های بیکرانشان، با فاجعه ای بنام قاچاق کودکان، به ویژه دختران خردسال میان افغانستان، پاکستان، ایران، و کشورهای عربی برخورد می کنیم. در این مصیبت خانمانسوز، بی تردید پاسداران رژیم ایران، قاچاقچیان مواد مخدر، دولت بی کفایت و دست نشانده افغانستان، گروه القاعه، و بالاتر از همه کشورهای آمریکا و انگلیس گناهکار و مقصرند.


برگشت

letzte Änderungen: 14.4.2015 11:32