Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ریشه های خشونتهای جنسی و تجاوزات گروهی علیه زنان و دختران در هند چیست ؟


گفتگوی ملیحه آزادی با خانم دهار سینگ از فعالان ان / جی / او در هند

ملیحه آزادی ـ زندگی در جامعه ی بزرگ هند و روبرو شدن با تجاوزات جنسی تکان دهنده، برای من که در جامعه ای مردسالار رشد کرده ام و تاثیرات آن را دیده ام مسئله ی بسیار مهمی است. از این رو پای صحبت خانم دهار سینگ از فعالان حقوق زنان نشستم. اما فعالان زن در اینجا نیز دیدگاه هائی دارند که گاه با دیدگاه های ما همخوانی ندارد. یکی از عکس العمل های فوری که حتی در میان فعالان زن این کشور دیده می شود این است که آن ها به طور گسترده ای خواهان اعدام جنایتکاران می شوند و مخالف این شیوۀ مجازات نیستند و در عین حال خواهان آموزش دفاع شخصی می باشند . متاسفانه فساد اداری و بوروکراسی جایی برای اجرای قوانین باقی نگذاشته است . رشوه خواری بیداد می کند . پرونده سازی علیه زنان کارآمد ولی تنها و از طبقه ی پایین از دیگر مواردی است که بطور گسترده جریان دارد . یک مورد بسیار دردناک هم از طرف تعداد انگشت شماری از نمایندگان مرد مجلس صورت گرفت که گفته بودند زنان نباید لباس های غربی بپوشند و حتی یکی گفته بود باید به حجاب رو آورند . مسئله ای که ما با این نظرات در کشور خودمان بخوبی آشنائی داریم . البته این نماینده احتمالا راه درمان را از دیدگاه مرد سالارانه ی خود این می دانسته و و حتی توجه نکرده که در روستاها زنان لباس غربی نمی پوشند . مصرف الکل در این کشور سرسام آور است. وعلاوه بر همه این ها، فقر فرهنگی در تمام اقشار جامعه مشهود است. با این مقدمه پای صبحت خانم دهار سینگ بنشینیم.

در حالی که در یک قرن اخیر مرد سالاری در جوامع پیشرفته اشکارا تضعیف شده، چرا این سیستم هنوز درکشورهای غیر پیشرفته و خصوصا آسیایی هنوز پا برجا بوده و قدرتمند عمل می کند ؟

دهار سینگ: پدر سالاری در آسیا و خصوصا در هند هنوز بدلیل ساختار سنتی بنیان های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این جوامع از قدرت زیادی برخوردار است . اینجا کشوری است که هنوز بسیاری از زنان عملا از نظر اقتصادی یا مستقل نیستند و یا اگر هستند نیز خود مالک درآمد شخصیشان نیستند .ساختار خانواده بر اساس منافع مردان پایه ریزی شده و مردان تصمیم گیرندگان اصلی خانواده می باشند . مردان در جامعه ی هند با این باور و اعتقاد پرورش یافته و تربیت می شوند که سالار خانواده بوده و زنان به دیده ی فرد پایین دست و یا همان جنس ضعیف پنداشتهاا می شوند .هنوز در این کشور مسایل طبقاتی و درجه بندی های مذهبی ریشه دارند و زنان در زیر بار مضاعف فشارهای اجتماعی و فرهنگی کمر خم کرده اند . مرد سالاری که در نهان هر بخشی از این کشور ریشه دوانده حتی با وضع قوانین و فعالیت روزافزون فعالان حقوق زنان هنوز پا برجا و قوی است .

چرا در هندوستان که کشوری دموکراتیک بوده و از قوانین حمایتی بسیاری برای زنان برخوردار است باز هم این قوانین از کارایی لازم برخوردار نبوده و اجحاف بر زنان در این کشور در تمامی عرصه های زندگی دیده می شود ؟

دهار سینگ: قوانین جامع و تشکیلات قانونی دست اندر کار حمایت و دفاع از حقوق بانوان وقتی می توانند کارامد و موثر باشند که بافت اجتماعی سیاسی جامعه که خود در باورهای توده ی مردم تنیده شده و نیز تکامل اجتماعی مردم بر اساس برابری جنسیتی بنیان شده باشد .حقیقت این است که بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون مردان هستند . زنان قدرتمند در ساختار سیاسی هم طوری آموزش دیده اند که تحت فرمان این اکثریت مذکر باشند . بنابراین خود این فعالان نیز از وجود زنجیرهای نامریی که آنها را در بر گرفته اگاه نیستند . باید اضافه نمود که برخی از زنانی هم که در این عرصه فعالیت می کنند و حتی به وجود این نابرابری ها اگاه هستند به علت هراس از در خطر افتادن منافعشان چشم بر حقایق آشکار می بندند .در واقع بخش اسف بار این مسئله وقتی نمایان می شود که اگر فی المثل زنی بخواهذ در این ساختار مردانه لب به سخن بگشاید او را از فعالیت باز داشته و او به طور سیستماتیک از دایره ی تصمیم گیری طرد و در انزوا قرار می گیرد .البته لازم به ذکر است که کارها و اقدامات بسیار مهمی در بهبود شرایط زنان و کودکان صورت گرفته است که شاید بعلت کثرت جمعیت و پیچیدگی مسایل کمتر به چشم ایند .

نظر روشنفکران و دست اندر کاران حقوق زنان در مورد جنایات اخیر و تجاوزات گروهی به زنان و دختران چیست ؟

دهار سینگ: هر چند مسئله تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان امری بومی نبوده و مختص جامعه ای خاص نمی باشد و در واقع امری فراگیر و جهانی است ولی این مسئله در کشورهای غیر پیشرفته بایستی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و قربانیان این جنایات مورد حمایت بیشتر . شاید درست نباشد که بگوییم آمار تجاوز در هند بالا رفته . در واقع می توان گفت که گزارشات این جنایات جنسی علنی تر و گسترده تر شده اند . این گزارشات باعث شده اند تا ماه را از لابلای ابرها ببینیم .

در هندوستان هر 22 دقیقه یک تجاوز و یا خشونت جنسی علیه زنان و دختران صورت می گیرد که تعداد زیادی از آنها حتی گزارش نمی شوند .کمتر از 12 % به اداره ی پلیس گزارش می شوند و تقریبا 3% از گزارشات ثبت شده نیز در راهروهای دادگاه ها برای مدت های طولانی سرگردان باقی می مانند . بنابراین بیشتر خاطیان و خشونت ورزان جنسی بدون دغدغه ی بازداشت و محاکمه به اعمال خود ادامه می دهند . در 97% مواقع قربانیان این جنایات از فشارهای اجتماعی به کندی روند پیگیری شکایات و نیز فساد اداری و محاکم قضایی رنج می برند .

دلایل و ریشه های خشونت های جنسی و تجاوزات گروهی علیه زنان و دختران در هند چیست ؟

دهار سینگ: از آنجا که این اعمال خشونت بار یک شبه سر از خاک بر نیاورده اند بنابرین ریشه های انها در جای جای جامعه گسترده شده . شاید یکی از دلایلی که بتوان برشمرد کم رنگ شدن ارزشهای خانوادگی اخلاقی باشد . خانواده جایی است که مردان آموزش می بینند تا در تصمیم گیری های خود آزاد باشند و در قبال مسایل دیگران خنثی و منفعل . پس در نگاهی روانشناسانه به باورهای مردم به رشدی فزاینده اما واپسگرا برمی خوریم : رشد خودمحوری و خود خواهی جایی که مردان فکر می کنند تجاوزوات و خشونت های جنسی در چهار چوب خانواده و قلمرو حکومتی آنان صورت نگرفته پس چرا بایستی ذهن خود را بدان مشغول کنند . متاسفانه یکی از عوارض جانبی استفاده نامحدود ار تکنولوزی روز جهان در جوامع غیر پیشرفته که هنوز در گیر مواجهه سنت با مدرنیته هستند قابل دسترس بودن فیلم ها و سایت های آموزشی است که بعضا بسیاری از انها به رواج و اموزش سواستفاده جنسی و رفتارهای نا مطلوب علیه زنان می پردازند . بیشتر جوانانی که بسوی این سایت ها کشانده می شوند هنوز از ظرفیت فکری کافی برای تجزیه و تحلیل انها برخوردار نیستند و در نتیجه تن به تکرار و بازسازی آنها می دهند . البته در جوامع غیر پیشرفته و با جمعیت زیاد همچون هند نداشتن امکانات کافی ورزشی و رفاهی و آموزشی و حتی گران بودن این امکانات یکی دیگر از عوامل روی آوری جوانان به این سایت ها است . جوانان و نوجوانانی که در مرحله ی حساس شکل گیری شخصیت می باشند باید در این زمینه ها نیز آموزش کافی و گسترده ببینند که متاسفانه این آموزش ها در مقایسه با جمعیت رو به افزایش جوانان در این کشور بسیار ناچیز است . یکی دیگر از مسایل بسیار مم در بوجود آوردن شرایط خشونت های جنسی مصرف نوشابه های الکلی است که در این کشور به وفور و بسیار آسان قابل دسترسی است و مصرف ان در میان تمام اقشار جامعه به وضوح دیده می شود . در کنار همه ی این عوامل البته بیکاری و فقر از عوامل سوق دهنده به سوی رفتارهای خشونت آمیز علیه قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنان و کودکان هستند . شاید بتوان یکی از عوامل مهم در حملات دسته جمعی متجاوزان جنسی را همین عوامل اخیر دانست . جایی که طعمه و قربانی مجانی بدست می آید و باید از آن بیشترین بهره را برد .

چگونه گروه های فمنیستی و مدافعان حقوق زنان و ان .جی .اوها به قربانیان خشونت های جنسی کمک می کنند ؟

دهار سینگ: مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان به طور جدی خواهان و پیگیر وضع و اجرای قوانین حمایتی برای قربانیان هستند . آنها به دنبال رفرم در ساختار دادگاه ها و محاکم کشورند تا قربانیان بتوانند به دادخواهی حقوق خود بپردازند . این فعالان معتقدند باید به نقطه ی صفر تحمل نزدیک شد به نقطه ای که دیگر نتوان هیچ خشونتی را برتابید . این فعالان معتقدند فساد در کلیه ی ارگانها اعم از دادگاه ها ، پلیس ، انتخابات و بنیادهای اقتصادی باید بر چیده شود . فسادی که در همه جا لانه کرده . در کنار همه ی رفرم ها و اصلاحات البته نیاز شدید به بازسازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر اساس برابری جنسیتی احساس می شود. شاخص های اقتصادی که برای عموم زنان نادیده گرفته شده به درماندگی و بی پناهی آنها دامن می زند . اینجا کشوری است که هنوز جنین های دختر نابود می شوند . دختران زنده بگور می شوند . به بردگی و کنیزی گرفته می شوند . خرید و فروش می شوند و در سنین بسیار کم به ازدواج پسرک خردسالی که می تواند همبازی آنان باشد در می آیند . نوزادان دختر به درستی تغذیه نمی شوند . به مسایل بهداشتی و بلوغ آنان توجهی نمی شود . و حتی اموزش که برای مستمندان رایگان است برای بسیاری از دختران امری ممنوعه به شمار میرود .

فعالان امور زنان اقداماتی نظیر آموزش ، کاریابی و تامین پناهگاه را برای قربانیان جنسی به اطلاع رسانی از طریق رسانه ها بهم پیوند زده اند تا کارایی اقدامات خود را بالا ببرند . آنان توجه مردم جهان را به مسایل زنان در این کشور معطف کرده اند و از کمک های جهانی در این زمینه استفاده می برند . زنان و کودکان و درماندگان فقر بایستی در پناه قوانین حمایتی بیشتر قرار گیرند . بنابراین نقش زنان هر چه بیشتر در سیاست گذاری های کلان مورد توجه خود زنان پیشرو قرار گرفته است . هر انسانی و در این میان هر زن و دختری نیاز به غذای کافی و امکانات درمانی و آموزشی و امنیت دوران خردسالی دارد تا در آینده بتواند در قبال هر نوع خشونت ، تحقیر و بی عدالتی قد علم کند .


از راه کارگر

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56