Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

همسر سفیرایران در فرانسه : غده ای در سرِ ما زنان وجود دارد که اجازه قضاوت درست را از مامیگیردناسبت هفته زن در رادیو فرانس کولتور، فاطمه میرابوطالبی، همسر سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه مصاحبه ای با این رادیو انجام داده است .خبرنگار : مایلم در مورد خواسته های زنان ایرانی صحبت کنیم، شنیده ام که خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل حقوق بشر برای تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون مبارزه میکند ……


همسر سفیر : من قبل از اینکه توضیح بدم، اینهم باز از اون چیزهائیه که متاسفانه، متاسفانه باید بگویم که این جایزه بعضی اوقات به کسانی داده میشود که لیاقتش را ندارند. من فکر میکنم خانمها عاطفی تر هستند. به نظرم میتواند به فرم بدنی آنها هم ارتباط داشته باشد. میدانید که زنها چگونه مادر میشوند؟ برای اینکه در سر زنها غده ای وجود دارد که مختص زنان است، چه در انسان و چه در حیوان. این بخش از سر زنان است که محرک اصلی حساسیت زنان است. بخاطر اینکه زنها خیلی عاطفی هستند خیلی دلسوز هستند خیلی مهربان هستند ممکنه که اون زمانی که میخواهند شهادت بدهند اون عواطفشون مانع این کار بشه و نتوانند درست تصمیم بگیرند ……

خبرنگار : خود شما به نظر نمیاد که احساساتتان باعث لغزش در تصمیماتتان بشود و شما را بسیار مصمم میبینم، من در ایران برعکس آنچیزی را که میگوئید دیده ام. بعضی اوقات زنان ایرانی را با افکاری بسیار روشن تر از مردان و بسیار باهوشتر از مردان ایرانی دیده ام ………
همسر سفیر : این درسته، این نظر شماست ولی این واقعیته! ما اون غده در سرمان هست، هرچقدر هم اقتدار داشته باشیم، آن موقع حساس، باز اون عواطف ما نمیذاره، باز جلوی ما را میگیره!

خبرنگار : چند اطاق دارید…
خانم سفیر : ۴ تا در طبقه اول، ۴ تا در طبقه دوم و ۴ تا درطبقه سوم. منزلم در ایران خیلی بزرگتر از اینجاست! سالن پذیرائی من یک چیزی حدود ۳۰۰ متره!

خبرنگار : خانه شما در ایران از تمام این کاخ بزرگتر است؟

خانم سفیر : بله منزل من ۵ طبقه است، یک چیزی بالای ۱۵۰۰ متره.
سئوال حبرنگار در مورد سکینه آشتیان (زن محکوم به سنگسار) : نظیر سکینه زیاد است. چندی پیش در آمریکا نطیر او اعدام شد. مگر مردم غزه بشر نیستند.

]

برگشت

letzte Änderungen: 6.3.2017 3:56