Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

علیا ماجده‌ المهدی‌، به دست جنایتکاران اخوان المسلمین تروریست های اسلامی مصر به قتل ر سید ! جنایتکاران اسلامی تاب چند فرتور عریان را نبود .این دختر شجاع که تبو های اسلام ،زن ستیز را به چالش کشید ه بود ،ورق نوئی را در مبارزات زنان مصر علیه جامعه مردسالار و ضد زن اسلامی ،در مصر گشود .
در متن زیر میتوان دریافت که تروریست های اسلامی در مصر در مورد زنان آن کشور چگونه می اندیشند و هیچ جای تعجب ای نیست که این دوختر قربانی تروریسم اسلامی گردید است .

نامزد اسلامگرای مصر: زنان بدون حجاب باید دستگیر شوند
پنج‌شنبه ۲۶ آبان ۱٣۹۰ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱
تا قانون خانواده برابر: زنان مصری بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک با محدودیت های بیشتری نسبت به قبل روبرو شده اند.به گزارش جی پست ابوصالح اسماعیل نامزد ریاست جمهوری حزب اسلامگرای مصر در مصاحبه تلویزیونی خود اظهار داشته است که زنان بدون حجاب و زنان آرایش کرده می باید دستگیر و زندانی شوند. ابوصالح در سخنان خود زنان بدون حجاب را اشاعه دهنده گناه دانسته که می بایست با آنها همانند مجرمان و گناه کاران برخورد گردد. ابواسماعیل همچین وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در مصر قوانین اسلامی را جایگزین قوانین فعلی خواهد کرد و برای مسیحی های قبطی مالیات مازادی لحاظ خواهد کرد.‏
در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از جمعیت مصر را مسیحیان قبطی تشکیل می دهند. سخنان ابوصالح اسماعیل واکنش های منفی بسیاری را بخصوص در میان زنان به همراه داشته است.
با سقوط رژیم حسنی مبارک و قدرت گرفتن اسلامگرا ها بسیاری از زنان نگران اعمال محدودیت های بیشتری نسبت به خود هستند. زنان در دولت موقت تشکیل شده نقش بسیار محدودی داشته و در کمیته نگارش پیش نویس قانون اساسی موقت مصر نیز هیچ زنی حضور نداشته است.
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=41748

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56