Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

برای کسی که مثل هیچ کس نیست / نازنین نظرآهاری

14 مرداد 1388

ز پشت میله های سرد وتیره

نگاه حسرتت حیران به سویی ست

در این فکری که دستی پیشت اید

و تو ناگه گشایی پر به سویی

دراین فکری که دریک لحظه غفلت

از این زندان خاموش پر بگیری

به چشم مرد زندان بان بخندی

کناری، زندگی از سر بگیری

آری! 50 روز گذشت، با غم، دلواپسی، نگرانی، و افکاری آشوب زده که هر لحظه به سراغ دل های بی خبر، نا آرام با دست هایی پر از خالی می آیند.

و مبهوت می مانم وقتی که هیچ یک از مراجع قضایی به پرسش های پدر و مادرمان توجه ای نمی کنند و صدها پدران و مادران دیگر، پریشان به جست و جوی نشانی از فرزندشان که همچون تو بی گناه اسیرند، می گردند وهیچ پاسخی دریافت نمی کنند.

و سوالی که همه ی آنها در پی جواب، ساعت ها از یک سو به سوی دیگر سرگردان و حیران می روند این است که بگویید جرم فرزند ما چیست؟ به کدام گناه ناکرده دخترم، پسرم ، زندانی ست، و آیا اصلا زندانی ست؟

اما من گناه تو را می دانم و به جرمی که مرتکب شده ای کاملا آشنا هستم، چون تو کسانی را دیده ای که با خشم به ما و فرزندان این دیار چشم دوخته اند تا حقمان و نفسمان را گرفته، صدای اعتراضمان را خفه کنند و برادران و خواهرانمان را به بردگی و سرانجام به نابودی کشانند. و تو هیچ گاه این همه را طاقت نیاورده ای زیرا حمایت از حقوق دیگری را شریف ترین و برترین کار آدمی می دانی و اگر سد راهت شوند و دلیلی برای سقوطت، فریاد می زنی: "اگر شرط زندگی من فنای شدن دیگری است، مرگ برایم زیباتر خواهد بود."

و امروز عده ای جامعه ی ما را به بن بست رسانده اند و حقوق تو، من و تمام زنان و مردان را نادیده گرفته اند. و حال، تو برای دفاع از از حقمان برخاسته ای تا در برابر قانون کور و سنت های پوسیده ی آنان که تبعیض اساس آن است بایستی و از حقوق مطلق هر انسانی، چه مرد و چه زن، دفاع کنی و دست آنان را که در جایی از این خاک به هر گونه ای حقشان ضایع شده گرفته و بگویی ما با شما و در کنارتان هستیم.

آری خواهرم، گناه تو نه گفتن به هر گونه تبعیض، نابرابری، و بی قانونی ست. گناه تو عدالت را خواستن است.

و من این روزها، بی صبرانه چشم به راه دیدار دوباره ات هستم.

خواهرت

نازنین

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56