Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان
شنبه 8 مارس 2008 ساعت 15


به دعوت انجمن فرانسوی راهپیمایی جهانی زنان بر علیه خشونت و فقر
زمانه ی زنان در قدرت
قدرت دگرگون سازی امور گردهم آیی به مناسبت 8 مارس
روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان
در پاریس
شنبه 8 مارس 2008 ساعت 15
به دعوت انجمن فرانسوی راهپیمایی جهانی زنان بر علیه خشونت و فقر
محل : Place de la Fontaine des Innocents
RER Les Halles ou Métro Châtelet


چهار سالی است که ما تعدادی از زنان ایرانی مقیم پاریس در تظاهرات 8 مارس در پاریس شرکت می کنیم.
شعارهای ما :
برای آزادی، دموکراسی و لائیسیته
برای برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی...
برای شرکت زنان در قدرت سیاسی
آزادی بی قيد و شرط همه فعالین زنان دستگير شده در ایران
در دفاع از کمپین یک میلیون امضا در ایران

بر علیه آپارتاید جنسی، سنگسار، حکم اعدام، فحشا و خریدو فروش زنان
بر علیه خشونت بر زنان در محیط کار، خشونت خانگی، تجاوز، ازدواج اجباری، مثله کردن زنان، فقر، محروم کردن از آزادی،
قتل ناموسی
20.02.2008 8 مارس پاریس

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56