Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

افزایش 400 درصدی تعرضات جنسی علیه زنان در ترکیه

٢٢ آبان ١٣٩١

شهرزاد نیوز: علیرغم تمهیداتی مانند برنامه حفظ شهود برای زنان خشونت دیده و امکانات ویژه دولت برای زنان قربانی خشونت خانگی، که نشان دهنده بیدار شدن کند و بطئی مسئولان در ترکیه است، جرایم جنسی علیه زنان طی 9 سال 400 درصد افزایش داشته است.

این مطلب را دادستانی به نام «ولی سان»، در کنفرانسی پیرامون خشونت علیه زنان که در دانشگاه «بولنت اجویت» منطقه زونگولداغ، در کنار دریای سیاه، عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری ترکی «دوغان»، این دادستان رقم جرایم جنسی علیه زنان، طی 9 سال را 32 هزار و 988 مورد اعلام کرد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه، از جمله در گزارش 58 صفحه‌ای دیده بان حقوق بشر در سال 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. گوری فان گولیک، متخصص حقوق زنان دیده بان حقوق بشر، با اشاره به قوانین تصویب شده حمایتی دولت از زنان، می‌گوید که در عمل دولت هنوز از دادن پوشش حمایت لازم خودداری می کند. به گفته وی، ترکیه روی کاغذ اصلاحات نمونه واری در زمینه حقوق زنان انجام داده است، اما اکنون باید پلیس، دادستان ها، قضات و امدادگران اجتماعی کاری کنند که این نظامات در عمل نیز اجرا شوند و تنها روی کاغذ بهبود نیابند.

برگشت

letzte Änderungen: 17.11.2016 6:13