Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رابطه دفع اجنه از جسم یک دختر با قتل ناموسی

سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۱ - ۱ می ۲۰۱۲

• در سوئد ما فقط از راسیسم رنج نمی بریم بلکه از راسیسم وارونه نیز رنج می بریم. این راسیسمی است که انسانها را بر حسب اینکه از کجا آمده اند، چه باور مذهبی ای دارند و یا فرهنگشان چیست دسته بندی می کند و به آنها اجازه می دهد که تحت عناوین مذهب و فرهنگ و برخلاف ارزشهای انسانی هر کاری دلشان خواست انجام دهند ...
اخیرا دادگاهی در شهر بورس سوئد همه متهمین پرونده "دفع ارواح خبیثه" از بدن دختری را تبرئه کرد. متهمین که از جمله نامادری و پدر کنگویی این دختر ۱۴ ساله هستند طی ده سال گذشته این دختر را مورد آزار و خشونت فیزیکی قرار داده اند تا "اجنه" را از بدن وی بیرون کنند. متهمین این دختر را "ساحره" می خواندند، تن او را با چاقوی داغ می سوزاندند و او را در حبس و انزوا نگه می داشتند تا "بیماری اش" به کس دیگری سرایت نکند. دخترک را چنان کتک می زده اند که او از شدت جراحات وارده با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شد. دادگاه منطقه ای بورس به خاطر آنچه که "فقدان مدارک کافی برای اثبات جرم" خوانده شده و با اتکا به قانون آزادی مذهب در سوئد و استناد به اینکه آزار روحی کودکان غیرقابل مجازات است همه متهمین این پرونده را تبرئه کرد.
از سوی دیگر ماریا دختر ۱۹ ساله کرد یک روز بعد از ۱۹ ساله شدنش در تاریخ ۲٣ آوریل ۲۰۱۲ در شهر لندسکرونای سوئد به خاطر مسائل "ناموسی" در آپارتمانش به قتل رسید. متهمین این پرونده برادر ۱۶ ساله وی و همچنین مادرش هستند که گفته می شود او فرمان قتل صادر را کرده است. این دختر جوان را در خارج از سوئد وعلیرغم میل خود زمانی که او فقط ۱۴ سال داشت به مردی شوهر داده بودند. وی یک سال پیش به سوئد بازگشت. از نظر خانواده ماریا، او مایه ننگ خانواده شده بود و باید به قتل می رسید. ماریا بارها از این حرف زده بود که در آپارتمانی که زندگی می کند امنیتی ندارد و همواره با ترس زندگی می کند. با این همه مقامات کمون لندسکرونا کمکی به او نکردند و او را به خانه امن منتقل نکردند تا اینکه سرانجام به قتل رسید.
از نظر ما میان حکم تبرئه در مورد متهمین به "دفع ارواح خبیثه" از بدن آن دختر نوجوان و قتل ناموسی ماریا رابطه مستقیمی وجود دارد. دادگاهی که متهمین به کودک آزاری را تحت عنوان آزادی اجرای مناسک مذهبی تبرئه می کند، عملا راه برای برای ارتکاب قتل و جنایت تحت عنوان مذهب و یا "فرهنگ دیگران" باز گذاشته است. وقتی که قوانین موجود سوئد در قبال ازدواج کودکان و ازدواج اجباری متداول در محیط های مردسالار و مذهبی کارائی ندارد، عده ای دست خود را باز می بینند که تحت عنوان "تفاوت های فرهنگی" زندگی دختران جوان خارجی را به جهنم تبدیل کنند و حتی مانند پلا، فادیمه و ماریا به ضرب چاقو و یا با شکیک گلوله به زندگی آنها پایان دهند. متاسفانه علیرغم بحث ها و هشدارهای فراوان در مورد قتل های ناموسی هنوز بسیاری از مسئولین کمونها نسبت به سرنوشت این دختران و تهدیداتی که علیه آنها می شود احساس مسئولیت نمی کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای نجات جان آنها به عمل نمی آورند. اگر تهدیدات جانی علیه ماریا جدی گرفته می شد و اگر او را به خانه امنی منتقل می کردند او امروز زنده بود.
در سوئد ما فقط از راسیسم رنج نمی بریم بلکه از راسیسم وارونه نیز رنج می بریم. این راسیسمی است که انسانها را بر حسب اینکه از کجا آمده اند، چه باور مذهبی ای دارند و یا فرهنگشان چیست دسته بندی می کند و به آنها اجازه می دهد که تحت عناوین مذهب و فرهنگ و برخلاف ارزشهای انسانی هر کاری دلشان خواست انجام دهند. قوانینی که بنا بوده به یکسان شامل شهروندان شود تو گویی که در مورد این انسانها صدق نمی کند. در این نوع راسیسم حقوق جهانشمول چنین انسانهایی نادیده گرفته می شود و به حقوق افراد ایرانی، افریقایی و یا مسلمان تنزل پیدا می کند. طبق این راسیسم شما مجازید که دختر زیر سن را به عقد دیگری در آورید چون فرهنگ خودتان است!! شما محقید که طبق تعالیم مذهبی کودکی را مورد آزار جسمی و روحی قرار دهید تا جن را از بدنش بیرون کنید چرا که این جزو اعتقاداتتان است و باید بدان احترام گذاشت!! این نوع راسیسم به اندازه راسیسم رایج ضدانسانی است. تفاوت در این است که راسیسم رایج از سوی دیوانگان سیاسی نمایندگی می شود ولی راسیسم وارونه در میان روشنفکران و نخبگان سیاسی جامعه مقبول است و توسط آنها نمایندگی می شود. حتی جنبش فمینیستی که خود را در قبال قتل های ناموسی بی وظیفه می داند و معمولا در این موارد سکوت می کند آغشته به این نوع راسیسم است. یک شرط مقابله با قتل های ناموسی و کودک و زن آزاری تحت نام مذهب، ایدئولوژی و یا فرهنگ این است که این راسیسم وارونه عمیقا نقد و افشا شود.
به نظر ما از جمله راه مقابله با چنین تراژدیهای چنین است:
۱- جنایی کردن ازدواج کودکان و ازدواج اجباری و مجازات کسانی که مبادرت به انجام این کار می کنند. قوانین موجود سوئد در این زمینه صریح نیستند و لذا مدافع قاطع کسانی که در معرض چنین تعدیات قرار می گیرند، بحساب نمی آیند.
۲- قانون باید از مصونیت افراد زیر شانزده سال از هر نوع مداخله مادی و معنوی مذهب و نهادهای مذهبی دفاع کند.
٣- موقعیت دختران و یا پسران جوانی که بدلیل انتخاب نرم های زندگی خود از سوی بستگانشان مورد تهدید قرار می گیرند، بطور جدی دنبال شود. خانه امن در اختیار آنها قرار گیرد و تهدیدات از سوی پلیس پیگیری شود.
مریم طاهری- مسئول تشکل پلاو فادیمه را هر گز فراموش نکن- مالمو
فریده آرمان- مسئول کمیته دفاع ار حقوق زنان- مالمو
حسن صالحی- عضو هئیت مدیره تشکل پلاو فادیمه را هر گز فراموش نکن- مالمو

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=45271

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56