Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید شمار معتادان زن در کشور دو برابر افزایش یافته‌ است.رضا رحمانی فضلی در نشست خبری اقدامات انجام شده در حوزه مواد مخدر اعلام کرد با لغو اعدام برای جرم مواد مخدر مخالفیم و مجازات اعدام برای جرمهای مواد مخدر در ایران کماکان ادامه‌ خواهد داشت.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آمارها ظرف دو سه سال گذشته نشان می‌دهد اعتیاد در زنان دو برابر شده است و پنهانکاری زنان در خصوص اعتیاد خود هم بیش از حد است.
وی همچنین گفت: آمار معتادان نشان می‌دهد سن مصرف مواد مخدر رو به کاهش است و حتی به مدارس هم کشیده شده است، البته این نگران‌کننده نیست چون برای آن برنامه داریم.
شایان ذکر است نامبرده‌ توضیح نداده‌ است که‌ اگر آنها برنامه‌ای برای کنترل اعتیاد در کشور دارند، چرا پای مواد مخدر به‌ مدارس باز شده‌ است و راهکارها و برنامه‌های آنان در این زمینه‌ کدام است.

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56