Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

دیر زمانیست که خام شادی صدر از هر فرصتی برای تحریک کردن افکار مردم و متمرکز کردن آن جهت مشکلات زنان استفاده میکنند، که خودش کار بسیار مفیدی است.


این فعالیت های ایشان و زبانی که ایشان در این راه بکار میبرند اما، بعضا شبهاتی در خصوص اشاعه نفرت از جانب ایشان و همچنین یکجانبه قضاوت کردن و تمام تقصیر ها را به گردن مردها انداختن را بوجود میاورد که نه بنفع جنبش زنان است و نه بنفع چهره فعالین در این راه، و نه برای چهره خود خانم صدر

ویدئویی که بنده برای شما میفرستم، حاوی تصاویر، رفتارها، و سخنان زنانی است که خودشان در بوجود آوردن این معظله زشت و نا هنجار ظلم و اجحاف به اکثریت جمعیت کشورمان، یعنی بانوان ایرانی نقش بسیار بسیار مهمی را ایفا میکنند
جای امید دارد که ایشان این ویدئو را ببینند و در اظهار نظر های بعدی قدری هم در خصوص اینگونه زنان متحجرو عملگان مونث ظلم ، که بطور یقین نقش بسزایی در سرکوب همجنسان خود و بانوان کشورمان ایران را دارند هم اظهار نظر بکنند. تا دیگران هم ببیننید که ایشان چگونه از یک بعدی دیدن در صحبتهایشان احتراز میکنند و بجای دفاع متعصبانه از یک جنسیت، انصاف را رعایت کرده، بدنبال زدن تمامی ریشه های این فرهنگ منحوس تبعیض میباشند

برگشت

letzte Änderungen: 17.6.2017 10:30