Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


خشونت بر علیه‌ زنان همچنان قربانی میگیردزنان آذرمهر :در حالی که‌ 2 هفته‌ از روز جهانی مبارزه‌ با خشونت بر علیه‌ زنان می گذرد اخبار رسیده‌ همچنان حکایت از آن دارد که‌ این نوع خشونت هر روز قربانی های تازه‌ای می گیرد.این بار دو زن در شهرهای مهاباد و پیرانشهر در واکنش به‌ خشونت وسیعی که‌ علیه‌ زنان جریان دارد به‌ زندگی خود خاتمه‌ دادند.

روز بیستم آذرماه درمحله‌ی مجبور آباد شهر مهاباى زني به نام "شهين اقدم" به‌ وسیله‌ی خوردن چندین نوع داروي مختلف دست به خود كشي زده‌ است. وي مىتي بود به خاطر آزار واذيت هاي همسرش خانه به‌ خانه پدري بناه برده بود ،اما در آنجا هم باخشونتي مضاعف روبه رو مي شود و در نهایت دست به خودكشي ميزند .

همچنین روز یک شنبه‌ 19 آذرماه نیز زن دیگری به‌ نام "سحر" ساکن محله‌ی فرهنگیان شهر پیرانشهر پس از آنکه‌ از سوی شوهر خود مورد کتک و آزار شدید قرار می گیرد دست به‌ خود کشی از راه خفه‌ کردن خود زده‌ است.

نزدیکان این زن میگویند که‌ او به‌ شدت هر چه‌ تمامتر و به‌ صورت پیوسته‌ از جانب شوهر خود مورد شکنجه‌ قرار می گرفته‌ است.

22 آذر 1387
12.12.2008


خود کشی مهاباد ، پیرانشهر

برگشت

letzte Änderungen: 10.1.2014 10:40