Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ختنه دختران در کردستان. یک مراسم سنتی رنجبار برای دختران کردستان


نارین محمدی: اینبار واشنگتون پست گزارش دردناکی از ختنه دختران در کردستان را منتشر کرد. با توجه به آمار منتشر شده هنوز 60 درصد دختران در کردستان ختنه می شوند و مردم برای این عمل وحشیانه توجیهات دینی و مذهبی می آورند.

در این گزارش آمده است که ختنه دختران برای کنترل نیازهای جنسی و فساد اخلاقی انجام داده می شود و یک عمل شرعی به حساب می اید.

همچنین واشنگتون پست می نویسد: دختر بچه ها در سطحی گسترده ختنه می شوند، حتی دختران بزرگ هم که در بچگی ختنه نشده اند در سنین بالا ختنه می شوند.

در این گزارش داستان دردناک دختری آمده است که: شیلان انور که فقط هفت سال سن دارد برای شرکت در مهمانی در منزل همسایه فراخوانده می شود. اما هنگام ورود به خانه همسایه نه از مهمانی خبری است نه شادی، بلکه پیرزنی آشنا را می بیند که بعد از ورود شیلان در را پشت سرش قفل می کند. شیلا هم از ترس به خود می لرزد و پیرزن هم تیغی را آماده کرده و گویی می خواهد مرغی را سرببرد و مراسم ئایینی به جای بیاورد می گوید: "بسم لله"

بعد از انجام ختنه، دخترک معصوم از فرط درد می نالد و چنان گریه می کند که صدایش تا خانه همسایه ها نیز میرفت. عایشه محمد مادر سی ساله شیلان هم گویی رؤیایش به وقوع پیوسته باشد او را در آغوش گرفته و می گوید: این رسم را کردهای عراق به جا آورده می شود و همه کوردها خوب آن را به یاد دارند. ما دلیل انجام این عمل را نمی دانیم اما این کار را می کنیم چون اسلام و ریش سفیدهایمان می خواهند و بر انجام ان تأکید دارند.جمعه ، 13 دی 1387 ، 11:47مجموعه فعالان حقو بشر در ایران

05.01.2009

برگشت

letzte Änderungen: 10.1.2014 10:40