Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تظاهرات 8 می در دانمارک


مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوری و کسب تمام آزادی، جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده اند. برای ما مردم ایران، برای ما طرفداران ازادی زن، زمان برچیدن قوانین ضد زن، زمان برچیدن ارگانهای ضد زن،زمان برچیدن زندانها، زمان برچیدن دادگاههای اسلامی، زمان برچیدن حکومت ضد زن، زمان برچیدن ولایت فقیه و دستگاههای سرکوب و تحمیق فرا رسیده است. ٨ مارس امسال یکقدم بزرگ در راه کسب ازادی زن در ایران است. در ٨ مارس نیز مانند روزهای ٢٥ بهمن و اول و ١٠ اسفند در داخل و خارج ایران به خیابان بیاییم تا لرزه بر اندام خامنه ای و سپاه و کل جمهوری اسلامی بیندازیم.
ایرانیان ساکن دانمارک ٨ مارس را در کپنهاک به همراه همه مردم ایران گرامی میدارند. ایرانیان ساکن دانمارک در این روز در مرکز شهر تجمع میکنند تا با جوانان و زنان و مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران همراه شوند.محل تظاهرات مرکز شهر کپنهاک Gammeltorv (på Strøget)

زمان: ساعت ١٧ سه شنبه ٨ مارس

سخنرانان

Susanne Lange از شورای زنان دانمارک

Frahm Pernille نماینده پارلمان از حزب سوسیالیست مردم

, repræsentant fra Amnesty, نماینده ای از امنیستی

Enhedslisten حزب Pernille Skippe
نمایش، رپ، موزیک، شعر و ....از اشکان
برگزار کننده: انجمن دفاع از حقوق زنان- دانمارکجهت کسب اطلاعات بیشتر با ناهید ریاضی با شماره تلفن ٤٠٥٤٣٩٩٢ ٠٠٤٥ تماس بگیرید

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56