Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نامه به آقای بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد


آقای دبیر کل
به نام هزاران زن و مرد مقیم کشورهای مختلف جهان که نگران وضعیت زنان ایران هستند، این نامه را خطاب به شما می نویسم.
مایلم توجه تان را به اوضاع وخیم زنان در جمهوری اسلامی ایران جلب کنم.
شما به طور حتم می دانید که شرایط زنان ایران غیر قابل قبول است. هم چنین می دانید که دولت ایران پلاتفرم عمل پکن در سال 1995 و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را امضأ کرده است.
ما با اشتیاق و امید فراوان برخی بیانیه ها شمار را خوانده ایم.
ایران عضو سازمان ملل متحد است. برابری زن و مرد جزو اصول اساسی سازمان ملل است. ما از شما، به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، تقاضا داریم که عرضحال ضمیمه را مورد توجه قرار دهید و سپس به دولت ایران فشار آورید تا سیاست خود را در قبال زنان تغییر دهد.
به طور مشخص، دولت ایران باید مفاد پلاتفرم عمل پکن و برابر حقوقی زنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مصرح شده است را محترم شمارد و به آن ها عمل کند.
یادآوری کنیم که از سال پیش، زنان داخل ایران فعالیتی را به نام «کارزار یک میلیون امضأ» راه انداخته اند. هدف آنها جمع آوری یک میلیوم امضا برای تغییر قوانین و پایان دادن به تبعیضات نسبت به زنان است که در ایران چون شهروندان درجه ی دوم به حساب می آیند.
ما از جانب شما پاسخ و اقدام مثبتی را قویاً آرزو می کنیم و از پیش مراتب امتنان خود را ابراز می داریم.
جناب آقای دبیر کل، تقاضا می کنم که مراتب بالاترین احترامات من را بپذیرید.
مریم یوسفی
پاریس، 1 ژوییه 2007 – 10 تیر نامه به آقای نیکولا سارکوزی
رئیس جمهور فرانسه


آقای رئیس جمهور
به نام هزاران زن و مرد مقیم کشورهای مختلف جهان که نگران وضعیت زنان ایران هستند، این نامه را خطاب به شما می نویسم.
به مناسبت انتخاب شما به ریاست جمهوری فرانسه، مایلم توجه تان را به اوضاع وخیم زنان در جمهوری اسلامی ایران جلب کنم.
شما به طور حتم می دانید که شرایط زنان ایران غیر قابل قبول است. هم چنین می دانید که دولت ایران پلاتفرم عمل پکن در سال 1995 و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را امضأ کرده است.
با توجه به مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری فرانسه با ایران، خواست ما از شما این است که عرضحال ضمیمه را مورد توجه قرار دهید و به دولت ایران فشار آورید تا سیاست خود را در قبال زنان تغییر دهد.
به طور مشخص، دولت ایران باید مفاد پلاتفرم عمل پکن و برابر حقوقی زنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مصرح شده است را محترم شمارد و به آن ها عمل کند.
یادآوری کنیم که از سال پیش، زنان داخل ایران فعالیتی را به نام «کارزار یک میلیون امضأ» راه انداخته اند. هدف آنها جمع آوری یک میلیوم امضا برای تغییر قوانین و پایان دادن به تبعیضات نسبت به زنان است که در ایران چون شهروندان درجه ی دوم به حساب می آیند.
ما از جانب شما پاسخ و اقدام مثبتی را قویاً آرزو می کنیم و از پیش مراتب امتنان خود را ابراز می داریم.
جناب آقای رئیس جمهور، تقاضا می کنم که مراتب بالاترین احترامات من را بپذیرید.
مریم یوسفی
پاریس، 1 ژوییه 2007 – 10 تیر 1386

بعد التحریر: من به خود اجازه داده ام نامه ای نیز با همین مضمون برای آقای برنارد کوشنر، وزیر امور خارحه فرانسه، بنویسم.


ضمیمه نامه :

دلارام علی، فعال اجتماعی، به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد سال 85 در میدان هفت تیر تهران به دو سال و ده ماه حبس، و ده ضربه شلاق، بدون هیچگونه تعلیق، محکوم شد.


يش از اين، احکام ديگري براي ساير فعالين جنبش زنان صادر شده بود، که برخي از آنها به قرار زير است:
1. فريبا داوودي مهاجر: سه سال حبس تعليقي و يک سال حبس تعزيري
2. نوشين احمدي خراساني: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
3. پروين اردلان: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
4. شهلا انتصاري: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
5. سوسن طهماسبي: دو سال حبس (يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري)
6. آزاده فرقانی : دو سال حبس تعليقي
7. بهاره هدایت : دو سال حبس تعلیقی
حکم مريم ضيا، نسیم سلطان بیگی و عالیه اقدام دوست نیز هنوز اعلام نشده است

لیست امضا ها :

1. ABBASGHOLIZADEH Mahboubeh \ 2. ABBASI Rasul \ نهضت نجات ملی ایران3. ABDI Ali \ 4. ABEDINNEZHAD Abedinnezhad \ 5. ABGHARI Shahla \ 6. ABHARY Kazem \ 7. ABILY Gaëlle (Vice-Présidente chargée de l'égalité professionnelle et la qualité de l'emploi , élue communiste Conseil Régional de Bretagne) | معاون شورای منطقه ای بروتانی ومسئول برابری شغلی وکیفیت کاری - نماینده حزب کمونیست فرانسه8. ABRAMOVICZ Annie \ 9. ABRIC Paule \ 10. AFLAAKI Saachli \ 11. AFSHAR Maryam \ 12. AGHELIZADEH Abbas (Mouvement des Républicains démocrates et laïcs d'Iran) |جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران13. AGSOUS Warda \ 14. AGSOUS Sophie \ 15. AGUIARD-NICOLLET Ginette \ 16. AHGNAMI Reza (Ecrivain) |نویسنده17. AHMADI Sepide \ 18. AHMADI ALMAN Robabeh \ 19. AKBARINIA Arash \ 20. AKHAVAN Ali Reza (Association Sans Frontière) |انجمن بدون مرز21. AKHAVAN Asal \ 22. ALAMI Houria (Universitaire)|دانشگاهی 23. ALAVI Amir Hossein \ 24. ALEKSIC Kassia \ 25. ALIBABAEI Mahin \ 26. ALIZADEH Hamid \ 27. ALIZADEH Mohammad Reza \ 28. ALIZADEH Mahlagha \ 29. ALLAIRE Marie-Elisabeth (les Verts Saint Nazaire) |حزب سبزهای شهرSaint Nazaire 30. ALLAL Tewfik (Président du Manifeste des Libertés) |دبیر کل انجمن « مانیفست ازادی ها »31. ALLAL Brigitte \ 32. ALLEGRET Sylvie \ 33. ALVANDI Aram \ 34. AMEL Bensalma (Association THARWA N'FADMA N'SOUMER ) |انجمن THARWA N'FADMA N'SOUMER35. AMELOT Roseline \ 36. AMIN Shadi \ 37. AMINI Bahman \ 38. AMIRENTEZAM Abbas \ 39. AMIRSEDGHI Nasrin (Publizist) |مسئول تبلیغات 40. ANDREOTTI Gwen \ 41. ANSARI Wahab (Organisation des Fedaines du Peuple d'Ian - Majorite) |سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت42. ANSARI Elnaz \ 43. ANSARI Diba \ 44. ANVAR Jamshid \ 45. ARAM Shahriar \ 46. ARDIRI Pierre \ 47. ARIA Venusheh \ انجمن زنان کرد در Gotenborge -سوئد48. ARNAUD Pascal Jessica \ 49. ARNAUD Léger \ 50. ARTEMISA Flores \ 51. ARYANFAR Farinaz (Member of 618 group of Amnesty International Netherlands) |عفو بین الملل هلند52. ASHOURI Daryoush (Ecrivain) |نویسنده53. ASHRAF Negar \ 54. ASKARIZADEH Raheleh \ 55. ASSOCIATION D’AILLEURS OU D’ICI MAIS ENSEMBLE \ انجمن « انجا یا اینجا ولی با هم »56. ASSOCIATION DES FEMMES KURDES GOTENBORGE EN SUÈDE \ انجمن زنان کرد در Gotenborge -سوئد57. ASSOCIATION FEMMES CONTRES LES INTÉGRISMES \ انجمن « زنان بر علیه بنیاد گرایی »58. ATTALAH Marie-Thérèse (Conseillère de Paris - Les Verts) |مشاور شهردار پاریس - حزب سبزهای فرانسه59. ATWOOD Rose \ 60. AUDIGIER Ariane \ 61. AUDRAS Martine (Collectif double violence) |انجمن مبارزه با خشونت مضاعف - فرانسه62. AUGOT Ingegerd \ 63. AUGOUVERNAIRE Martine | 64. AVEE Sylvie \ 65. AWESTA Siyavash \ 66. AZACH Naser \ 67. AZAD Victoria \ 68. AZAD Hossein \ 69. AZADI Sepide \ 70. AZARM Némate (Poète - Chercheur) |شاعر و نویسنده71. AZEGGAGH Maya (Association Femmes en Communication - Algérie) |انجمن مراوده زنان (الجزیره)72. AZEVEDO Liliana \ 73. AZIMI Narges \ 74. BADAVI Farideh \ 75. BAENSAF Zhinous Jenny \ 76. BAGHAEI MOGHADAM Borhan \ 77. BAGHERPOUR Danesh Organisation des Fedaines du Peuple d'Ian - Majorite) | سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت78. BAGUERI FAR Mitra \ 79. BAHRAMI Yaser \ 80. BAKHSHAYESH Shooshoo \ 81. BAKHTIAR Fifi \ 82. BARADARAN Monireh \ c83. BARMAKI Ruzbehan \ 84. BARTH Noëlle (Elue Parti Communiste Français - Tomblaine)|نماینده حزب کمونیست فرانسه(شهر Tomblain)85. BASSIRIAN Ahmad \ 86. BATEBI Ahmad \ 87. BAUD Jean-Pierre Professeur à l'Université Paris X - Nanterreاستاد دانشگاه پاریس 1088. BAYANI Touraj \ 89. BAYATZADEH Mansur \ 90. BDR Afoos \ 91. BEHGAR Hassan (Parti Iranliberal) |حزب ضد لیبرال92. BEHGAR Hassan (Journaliste - Iranian Liberal Demokrat) | ایرانیان دمکرات و لیبرال93. BEHNIA Kamran \ 94. BELLAIRE Marcel \ 95. BELLOT Françoise (Collectif Féministe Contre le Viol) | مجمع فمینیستی بر علیه تجاوز96. BELVISO Nathalie \ 97. BENMOUHOUB Kamel (Ni Putes Ni Soumises) | انجمن « نه روسپی و نه مطیع »- فرانسه98. BERNHEIM Hélène \ 99. BERSINGER Laurence \ 100. BESNILIAN Mireille \ 101. BLANCHARD Melissa \ 102. BLAU Joyce \ 103. BOISGIBAULT Josette \ 104. BONTOUX Jean Pierre (Vice Président du Conseil Général 77) |معاون شورای منطقه 77105. BORDIN Robert \ 106. BOSC Bernard (Réseau Féministe "Ruptures") |شبکه فمینیستی "Ruptures (گُسست ها)107. BOTHOREL Anne (Parti Communiste Français) | حزب کمونیست فرانسه 108. BOURGEAUX Serge \ 109. BOURGEOT André (Directeur de recherche Émérite) | مدیرعالی پزوهش110. BOURGET Elisabeth \ 111. BOUVIER-BITTAR Lilian \ 112. BOUZBIBA Abdel \ 113. BREGANI Hélène (Collectif 14 juin - Genève) |مجمع 14 ژوئن - ژنو114. BRET Robert (Senateur des Bouches du Rhône) | سناتور منطقه Bouches du Rhône - فرانسه115. BRETECHE Martine (Sociologue Membre De La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (C.L.E.F.) | جامعه شناس -عضو بخش لابی اروپایی زنان - فرانسه116. Anna (Archiviste du patrimoine audiovisuel) | 117. BROUSSE Igor \ 118. BRUYÈRE Emilie \ 119. BUREAU Annie \ 120. BURKINA Wildaf \ 121. CABASSO Lina \ 122. CABAT-HOUSSAIS Isabelle \ 123. CALVILLO Catherine (Mouvement Français Planning Familial) |جنبش فرانسوی برنامه ریزی خانواده124. CANDEA Maria (Mix-Cité Paris) |انجمن Mix- (شهرِ مختلط) - پاریس125. CANDIDO Suzy (Union des Familles Laiques de Toulouse)| انجمن « اتحاد خانواده های لاییک » - تولوز126. CARASSO Elie \ 127. CASSIGNEUL Brigitte (Responsable de Annuaire au Feminin) |نشریه وسایت Annuaire au Feminin128. CATHERINE Fuchs (Conseillère municipale de la Ville de Lingolsheim) |مشاور شهردار شهر Lingolsheim -سویس129. CAUSSE Christiane UFAL de l'Ariège 130. CEMELI Jean \ 131. CHAABANE Nadia (Vice Présidente de l'Association des Tunisiens en France) |دبیر کل انجمن تونسی های مقیم فرانسه132. CHAFIK Sérénade (Militante féministe) |فعال زنان133. CHAHANDAEH Ali \ 134. CHAPOVAL Valeri \ 135. CHARRE Mylène (Déléguée Syndicale Régionale CGT de l'AFPA RHONE ALPES)| نماینده منطقه ای RHONE ALPE سندیکای CGT 136. CHEIKROUHOU Mohamed \ 137. CHENOUARD Nahtalie (Parti Socialiste Français) |حزب سوسیالیست فرانسه 138. CHETOUANE Malika \ 139. CHEUTIN Line \ 140. CHITSAZ Elham \ 141. CHOMAT Sylvette \ 142. CHORFA Zohra (Elue Parti Communiste Français de Grenoble)|نماینده حزب کمونیست فرانسه شهر Grenoble 143. CHOUBINE Bahram \ 144. CHOUBINE Bahram \ 145. CLARKE Jocelyne (Responsable Féminisme et Laïcité de Union des Familles Laïques) |مدیر فمینیسم و لاییسیته « انجمن اتحاد خانواده های لاییک »146. CLAUDE Viguié (Présidente association Enjeu Femmes, Mouvement Jeunes Femmes,trésorière départementale PRG) | مدیرانجمن 147. COHEN Laurence (Responsable nationale du PCF " Droits des Femmes/ Feminisme") |مسئول کشوری حزب کمونیست فرانسه - حقوق زنان / فمنیسم148. COHEN-BACRIE Any \ 149. COLETTE Mô (Responsable féministe du PCF 06 - Membre du conseil national du PCF)| مسئول فمینیست حزب کمونیست فرانسه - عضو شورای ملی حزب150. COMBEMALE Marie-Antoinette \ 151. COMITE INTERNATIONAL CONTRE LES DISPARITIONS (ICAD) |کمیته بین المللی مبارزه با ناپدید شدن سیاسی152. COMTE-SEGRESTAA Francine (Collectif national pour les droits des femmes et Les Verts) | مجمع سراسری برای حقوق زنان و حزب سبزهای فرانسه153. CONCINA Sylviane (Avocate) |وکیل154. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COORDINATION FRANÇAISE POUR LE LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES (C.L.E.F.) \ ییت امنا ی بخش فرانسوی لابی اروپایی زنان155. CORRADI Irene \ 156. COUBARD Jacques \ 157. COUILLLAUD Christian (Conseiller municipal Saintes) |مشاور شهردار شهر Saintes - فرانسه158. CRELEROT Nicole (Amnesty International) |عفو بین الملل 159. DARROUDI Jamal \ 160. DARVISHI Yusef \ 161. DARVISHPOUR Mehrdad (Sociologue) |جامه شناس دانشگاهی162. DÉCURÉ Nicole (Association Nationale des Etudes Féministes) |انجمن ملی مطالعات فمینیستی163. DELACÔTE Luc \ 164. D'ESTAING Roxana (Educational Theorist) |نظریه پرداز امور تربیتی165. DETHYRE Richard (Sociologue) |جامه شناس166. DEVALCK Francine \167. DEVILLERS Marie Josèphe \ 168. DEWULF Joelle (Syndicat CGT Montreuil)| سندیکا CGT - بخش Montreuil169. DIL MAGHANI Aram \ 170. DINARVAND Karim \ 171. DINARVAND, Roja \ 172. DITESHEIM Annie \ 173. DJALALI mohammad (Poète) |شاعر174. DOUILLET Elisabeth \ 175. DUBARLE Didier (Maire-adjoint et président du groupe des élu-e-s communistes et partenaires au conseil municipal de Chevilly-Larue(Val-de-Marne) | معاون شهردار و رئیس گروه نمایندگان منتخب کمونیست. 176. Dimitri (Syndicaliste SUD Éducation) | 177. DUBOIS Bernice (Ancienne Secrétaire Générale de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (C.L.E.F.) |دبیر کل سابق گروه هماهنگی برای لابی اروپایی زنان (C.L.E.F.)178. DUCOS Lalia (Militante feministe) |179. DUFOUR Catherine \ 180. DUHAMEL Jocelyn \ 181. DUMETS Liliane (Syndicaliste, Collectif antilibérale de gauche )| مجمع چپپ ضد لیبرال182. DUMONCEL Rémy \ 183. DUPEBE Raymond \ 184. DUPONT Marie-Odile (Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes et des Familles) | انجمن منطقه ای برای عمل و آگاهی زنان و خا نواده ها185. DUPONT - ROCHE Odile (Conseillère PS du 6ème Arrondissement de Paris) |186. DUPUY Evelyne \ 187. DURAND DELGA Juliette \ 188. EBRAHIMZADEH Mehdi \ 189. EL BOUHSIN Latifa (Membre du bureau national de l'organisation marocaine des droits humains) | عضو هیئت سراسری سازمان حقوق بشر مراکش190. EL-KECHAI Hassina \ 191. ERFANI Zahra (Progressive Women Organization - Radio Pars) |انجمن زنان مترقی - رادیو پارس 192. ERRAND José (Président de la Fédération du Finistère de la Libre Pensée) | مدیر فدراسیون« آزاد اندیشی»193. ESLAHCHI Morteza \ 194. ESLAVA Marie \ 195. ESMIZADE Sara \ 196. ESTAKHRY Shahri \ 197. FABRIZIO Bientinesi (Facoltà di Economia - Piombino(LI) , Italie) |از دانشگاه اقتصاد ایتالیا198. FADAI Behrouz \ 199. FADAVI Saeed \ 200. FAISANS Nathalie \ 201. FAKHAR Roya \ 202. FALLAH Soraya (Chair of Kurdish Women Rights Committee, KNCNA) |203. FAMILI SIMINDOKHT \ 204. FAMILY Bahar \ 205. FANI YAZDI Reza \ 206. FARAJI Jilla (Présidente de l'Association des Femmes Kurdes Gotenborge en Suède) |دبیر کل انجمن زنان کرد در Gotenborge -سوئد207. FARAJI Siavash \ 208. FARGES Isabelle \ 209. FARHOUDI Vida (Poete) |شاعر210. FARID Siamak association des Prisonniers Politiquesانجمن زندانیان سیاسی211. FARID Syamak \ 212. FAROKHI Nazli \ 213. FARRE Silvie (Psychanalyste) |روانشناس214. FARROKHZAD Mitra \ 215. FARSAIE Fahimeh (Ecrivaine) |نویسنده216. FATAPOUR Mehdi \ 217. FATTAH Abbas Ali \ 218. FATZAUN Myriam (Collectif contre les violences familiales et l'exclusion - CVFE) |مجمع بر علیه خشونت خانوادگی 219. FAURÉ Josiane \ 220. FAWZIA Drider (Syndicat CGT Montreuil )| سندیکا لیست CGT - بخش Montreuil221. FERNANDEZ FERRER Nicole (Centre audiovisuel Simone de Beauvoir)|مرکز سمعی بصری Simone de Beauvoir222. FEYZI Shahab \ 223. FLEURY HAURY Magali \ 224. FLORENT Mireille \ 225. FORET-SOULIER Rosy \ 226. FOROUZAN Saman \ 227. FOROUZAN Farnaz \ 228. FOTOVVATI Ali (Association Nouveau plan à Chiraz) |انجمن طرح نو - شیراز229. FOUFELLE Dominique \ 230. FOURNIER Maryse \ 231. \ 232. - 233. FRAIGNEAU Sandrine \ 234. GAMA Jean-Michel (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه235. GARABEDIAN Isabelle \ 236. GÉGOUT Jean-Pierre \ 237. GEOFFROY Fany \ 238. GÉRARD Renée (Fédération des femmes diplômées des universités)239. GHADERNIA Farah \ 240. GHADJRE Aida \ 241. GHAFARY Sonya \ 242. GHAFFARI Sonia \ 243. GHAHREMAN Sasan (Writer, Journalist, Director) |نویسنده - روزنامه نگار 244. GHANBARI Shahram \ 245. GHANBARI Zahra \ 246. GHASEMI Akhtar (Journaliste) |247. GHASEMI Akhtar (Journaliste et phtographe) |روزنامه نگار و عکاس248. GHASSEMI Farhang \ 249. GHASSEMIAN Omid \ 250. GHAZI Saba \ 251. GHAZI Faramarz \ 252. GHIAZZA Violette \ 253. GHIAZZA Jean \ 254. GHOLIKHANY Mohammad \ 255. GHOLIKHANY Carol \ 256. GICQUEL Sylvie \ 257. GLINEUR Marie \ 258. GNADTCHI Sam \ 259. GNIMADI Chantal \ 260. GNIMASSOU Augustin \ 261. GODARD Anne (Présidente de Femmes Solidaires) |مدیر کل انجمن «زنان همبسته» - فرانسه262. GOHARZAD Reza (Journaliste) | روزنامه نگار263. GOLABDEJ Hooshang \ 264. GOLMOHAMADZADE Hamid \ 265. GOLSHAHI Soheila \ 266. GOUËFFIC Suzanne \ 267. GOUICEM Sabia (Femmes Contre les Intégrismes)| انجمن « زنان برعلیه بنیاد گرایی»268. GOUPIL Christine (Conseillère Municipale PCF – Saint-Étienne-du-Rouvray)| مشاور شهردار بخش Saint-Étienne-du-Rouvra - حزب کمونیست فرانسه269. GRANJON Evelyn (Médecins du Monde)| پزشکان بدون مرز270. GRANJON Ariane (Musicienne) |موسیقیدان271. GRANJON Bernard \ 272. GROVER Claire (Association Bagagérue)| انجمن Bagagérue273. GUIADEUR Sandra \ 274. GUIDANEAN Farnoush \ 275. GUIGNON Laurent \ 276. GUILLEMOT Roger \ 277. GUILLEMOT Michelle \ 278. GUILLON Dr Bernard (vice président fondateur de l'Association pour le développemnt de la Santé des Femmes) | 279. HABASHI Manijeh Avocateوکیل280. HADDADI Nahid \ 281. HAENN Danielle (Maire adjointe de LA COURNEUVE)|معاون شهردار منطقه LA COURNEUVE 282. HAGHSHENO Mohamadali \ 283. HAMELIN Gabrielle \ 284. HAMELIN Bernerd \ 285. HAMIDI Hamid \ 286. HAMIDI Farzad (Porte parole du Iran Democratic Front) |سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران 287. HASHEMI Mercede \ 288. HASHEMI OLYA Rama \ 289. HAWOSHI Farid \ عضو همایش پاریس 290. HAYBEL Anne \ 291. HEJAZI Banafsheh \ 292. HEJAZI Bahareh \ 293. HEJAZI Babak \ 294. HEJAZI Mehran \ 295. HERNANDEZ Hélène (Ergothérapeute, Directrice technique de l'Institut de Formation en Ergothérapie - Université Paris 12 Val-de-Marne) |مدیر فنی مؤسسه تربیت معلولین - دانشگاه پاریس دوازده 296. HESAMDIN Bahman \ 297. HEYDARY Siamak (Organisation Komala) |سازمان کومله 298. HIHI Abdelhamid \ 299. HOFFET Françoise \ 300. HOJAT Ali (Mouvement des Republicains democrates et laics d'Iran) |جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران 301. HOSEINI Mohsen \ 302. HOSSEIN ZADEH Mahboubeh \ 303. HOSSEINI Mirali (Journaliste) |روزنامه نگار304. HOSSEINI Sahand \ 305. HOSSEINKHAH Maryam \ 306. HOSSEINKHAH Maryam \ 307. HOSSEINZADE Jafar \ 308. HOUYVET Martine \ 309. HUMAN RIGHTS ORGANIZATION OF KURDISTAN \ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان310. HUSSON Marc \ 311. IDJADI Didier (Maire adjoint Vert à Bagnolet) |معاون شهردار شهر بانیوله Bagnolet 312. IDJADI Farima \ 313. ISLAMI Arezoo \ 314. JABBARI Tannaz \ 315. JAFAEI Amir \ 316. JAFARI nahid \ 317. JAHANGIRI Haedar \ 318. JAMSHIDI Bahar \ 319. JANOD Jean-Marie \ 320. JAVAHERI Jelveh \ 321. JEANNETON-MARINO Nicole (Présidente Femmes Professionnelles Solidaires, Club de La Rochelle) |رئیس انجمن Femmes Professionnelles Solidaires (همبستگی حرفه ای زنان)322. JEDDI Delli \ 323. JEDDI Sam \ 324. JEDRYKA Helene \ 325. JEISON Kattie \ 326. JOSELON Jacques (Conseiller Municipal PCF de CHAMBRAY LES Tours) |مشاور شهرداری (حزب کمونیست)327. JOSSE Elodie \ 328. JOZANI Saeed \ 329. JULLIEN Bertrand (Membre du conseil National des Verts) |عضو شورای سراسری حزب سبزها330. KABOUDVAND Mohammad Said (Président de Human Rights Organization of Kurdistan)| محمدصدیق کبودوند مدیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 331. KAHROBAIAN Saba \ 332. KALAIEE Ali \ 333. KAMANI Omidreza \ 334. KARIMI Reza Organisation des Fedaines du Peuple d'Ian - Majorite) | سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت335. KARIMI Behzad \ 336. KASRAEIAN Hodjat (Artiste) |هنرمنا337. KASRAYAN Hodjat \ 338. KASSAIE Maryam \ 339. KECK Maïté \ 340. KEMPF Francine (ARTISANS DU MONDE - Commerce équitable) |صنعتگران جهان : تجارت عادلانه341. KENNEDY Jean Claude \ 342. KÉY Hormuz (Cinéaste et enseignant à l'université de Marne la Vallée) |سینماگر و استاد دانشگاه Marne la Vallée343. KHABIRPOUR Nazi \ 344. KHACHAB Claudine \ 345. KHAKPOUR Afsaneh (Avocate et Ecrivaine) |وکیل و نویسنده346. KHALAF Esfandyar (Parti Socialiste français) |حزب سوسیالیست فرانسه347. KHANBABA TEHRANI Mehdi \ 348. KHATAMI Mohsen \ 349. KHATMI Fuzie \ 350. KHELIFI Nadine \ 351. KOBOR Aissatou \ 352. KOENIG Ludivine (Chargée des relations avec les publics - La Maison du Théâtre) |مسئول روابط عمومی خانه تئاتر 353. KORD Amin \ 354. KORDESTANI Golnoosh \ 355. KORTAS Naïma (Journaliste)| روزنامه نگار356. KREITLOW Christiane \ 357. LABALETTE Gérard (Adjoint au Maire de Lyon )| معاون شهردار شهر Limoges - فرانسه 358. LABIDI Samia (Présidente de Ailleurs ou d’Ici Mais Ensemble) |مدیر کل 359. LACRAMPE Jean-Jacques \ 360. LAFUMAS Evelyne \ 361. LAGAE Jérôme \ 362. LAHMER Annie (Conseillère Municipale de Nogent sur Marne - Les Verts) |مشاور شهردار بخش Nogent sur Marne - حزب سبزهای فرانسه363. LAMRANI Nouzha (Association Femmes en Communication) |انچمن زنان در امور ارتباطی364. LAROCHE Dominique \ 365. LAROCHE Thomas \ 366. LARSHKARI Mehrzad \ 367. LAVAEI Mehrdad (Foundation Iran Future - Amsterdam) |بنیاد آینده ی ایران Iran Future آمستردام368. LE CAMUS Camille (CCC-OMC Nemours - Comité pour un Contrôle Citoyen de l'Organisation Mondiale du Commerce )| کیته کنترل شهروندی وابسته به سازمان چهانی تجارت جهانی369. LE ROSSIGNOL Edwige \ 370. LE ROUX Jeanine \ 371. LEBLAN Brigitte (Les Verts) |حزب سبزهای 372. LECKART Annette \ 373. LENTAIGNE Marie-Geneviève (Les Verts) | حزب سبزهای فرانسه 374. LEROI Marie-Paule \ 375. LESOU Marianne (Collectif antilibéral des Lilas) | مجمع ضد لیبرال - فرانسه376. LETEUX Gisèle (Maison des Associations)| خانه انجمن ها377. LEVY Simone (Ligue internationale contre le racisme et l'antisemitisme) |لیگ جهانی مبارزه علیه نژادپرستی و یهود ستیزی378. LEVY Danielle \ 379. LEVY Pol-Roger \ 380. LIEBER Catherine \ 381. LIMAKESHI Mazdak \ 382. LINDHORST Tahereh \ 383. LIOUVILLE Jean-Pierre (Conseiller Régional de Lorraine) | مشاور منطقه ای منطقه Lorraine384. LIPIETZ Alain (Député européen Vert)| نماینده پارلمان اروپا - حزب سبزهای فرانسه385. LLEDO Jean-Pierre (Realisateur de cinema) |کارگردان سینما386. LONGERE Heliane (Professeur) |استاد دانشگاه 387. Kristien \ 388. LÜNEMAN Anna Iris (Photographe) | عکسبردار389. MAA MARCHAND Damarys (Chevalier Français de la Légion d'Honneur - Présidente de la Fédération Initiatives des Femmes Africaines de France et d'Europe) |رئیس فدراسیون ابتکارات زنان آفریقائی در فرانسه و اروپا - دارای درجه ی Légion d'Honneu390. MABROUKI Nadia (Militante féministe du Parti socialiste) |حزب سوسیالیست فرانسه فعال زنان391. MAHBAZ Effat \ 392. MAHDAVI ARASH \ 393. MAHDI Ali Akbar (Professor Department of Sociology/Anthropology Ohio Wesleyan University Delaware) |394. MAHLOUJIAN Azar \ 395. MAHMOUD Souad (Association Tunisienne des Femmes démocrates - ATFD)| انجمن تونسی زنان دموکرات 396. MALAVAN Mohammad \ 397. MALEK Maryam \ 398. MALEK MOHAMMADI Morteza \ 399. MANZANO Anne-Marie (Parti Socialiste Français) |حزب سوسیالیست فرانسه400. MARCHAL Janine \ 401. MARCIE Christiane \ 402. MARCONIS Monique (Conseillère Régionale Communiste de Midi Pyrénées)| مشاور منطقه ای Midi Pyrénées - حزب کمونیست فرانسه403. MARCOVICH Malka (Collectif Feministe Contre Le Viol) |انجمن فمینستی مباره علیه تجاوز404. MARIWANI Kaniyaw \ 405. MARQUES Inês (Historienne d'art) |تاریخ شناس هنر406. MARSAN Christine (Psychologue et chercheur en sociologie) |روانشناس و پزوهشگر در جامعه شناسی407. MARTHELOT Bernadette (Administratrice de production - Théâtre)|مدیر تولید - تئاتر408. MARX Gerard \ 409. MARX Suzy \ 410. MASHAYEKHI Mehrdad (Union des Républicains d'Iran (Ettehad-e Homhourikhahan Iran) |)|اتحاد جمهوریخواهان ایران411. MASSART Matthieu \ 412. MASSONI Marie-Dominique (Ecrivain, groupe de Paris du mouvement surrealiste) |گروه پاریس جنبش سوریالیستی413. MATH Antoine (Chercheur) | پژوهشگر414. MAURICE Raymonde \ 415 MAZET Annie (Conseillère Municipale PCF de Montélimar) | مشاور شهردار شهرMontélimar - حزب کمونیست فرانسه416. MEAUFRONT Marcel \ 417. MEHRANI Behzad \ 418. MEHRANI Azam \ 419. MELION Jerome \ 420. MENDELSOHN Christine (Parti de la gauche européenne)| حزب چپ اوپایی421. MESDAGHI Iraj \ 422. MESTIRI Omar (Conseil National pour les Libertes en Tunisie - CNLT) |شورای ملی دفاع از آزادی ها در تونس423. MICHEL Bernard (Syndicat CGT Montreuil )| سندیکا لیست CGT - بخش Montreuil424. MIHAN (Iranian Motherland Party) |حزب ایران زمین425. MINACA Monique \ 426. MIRMOBINY Hossein \ 427. MIRZAZADEH Mona \ 428. MOAZAMI Behrooz \ 429. MOAZZAMI Ali \ 430. MOGHADDAM Shiva \ 431. MOGHADDAM Shiva \ 432. MOGHADDAMZADEH Ali \ 433. MOHAMADI Shahin (www.zananm.com) |434. MOHEB Robab \ 435. MOHKAMI Nazanin \ 436. MOJIRI masoud (Ecrivain et journaliste) |نویسنده و روزنامه نگار437. MOKHTARI Ali \ 438. MONADJEM Fereshteh \ 439. MONADJEM Shirin \ 440. MONNET Pierre-Alain (Ancien élu socialiste de CH-Versoix) |نمایندهسابق حزب سوسیالیست CH-Versoix441. MONTAZERI Mohammad \ 442. MONTIER Agnes (Collectif des droits des femmes d'Alencon) |انجمن حقوق زنان Alencon443. MORADI Selah (Parti Democrate du Kurdisatan d'Iran) |حزب دمکرات کردستان ایران444. MORADVEISI Belal \ 445. MOSSAFER Mila \ 446. MOSTASHAR NASER \ 447. MOTAMED-BAHADOR Negin \ 448. MOUSSAVI Mohammad \ 449. MOUZAMI Danial \ 450. MOVAHEDI Shohreh \ 451. MOZAFARI Kave \ 452. MOZAFFARI Mike \ 453. MULLER Michel (Journaliste) |روزنامه نگار454. MUSAVI Fateme \ 455. NAJDOVSKI Christophe (Conseiller de Paris et du 12e arrondissement) |مشاور شهرداری پاریس منطقه ی دوازدهم 456. NAJIMI Masoud \ 457. NARENDJI Bahar (International Law student- West University and sorbon University) |دانشجو حقوق بین المللی458. NAREYNDJI Hojatollah \ 459. NASIRI Reza \ 460. NATIVI Martine (Collectif "Feministe Communiste" - Conseillère Municipale à Cagnes sur Mer) |مشاور شهرداری Cagnes sur Mer461. NAVAB Mohamad (Professor - University of California Cardiology) |استاد دانشگاه کالیفرنیا در قلبشناسی462. NAVAI Ava \ 463. NAWRAT Martiner (Conseillere conjugale)|مشاور امور خوانوادگی464. NAYERI Hameed \ 465. NAZEMI Nahid \ 466. NAZI Farzaneh \ 467. NEGAHBAN Tooraj \ 468. NEJAD Mohsen \ 469. NEJAD Ebrahim \ 470. NEJATI Ahmad \ 471. NICOLAS Laure (Conseillère juridique de Résistance à l'agression publicitaire - R.A.P.) |مشاور حقوقی انجمن « مقاومت در برابر تهاجم تبلیغاتی »472. NIYAPIR Maryam \ 473. NKURUNZIZA Justine (Association des Guides du Burundi) | انجمن راهنمای Burundi474. ODILE Odile (Animatrcie de colloque (feminin) | 475. OGER Yungi \ 476. OLFF-RASTEGAR Perrine \ 477. OMRI-LOUBIC Nadia \ 478. OSSULY Ali \ 479. OTTE Jeannine (Les Verts) | حزب سبزهای فرانسه480. OTTINI Louise \ 481. OUFEROUKH Soraya (Chargée de mission à la Ville de Paris) | 482. OYANE NZUE Pierrette (l'Observatoire des Droits de la Femme )| نگهبان حوق زنان483. PAIVANDI Saeed (Universitaire) | دانشگاهی484. PAKZAD Roya \ 485. PAMBRUN-DÉCANS Léa \ 486. PANAÏTE Constance (Femmes Contre l'intégrisme) |انجمن زنان علیه بنیادگرایی 487. PARHANI - GÖTTINGER Parchide \ 488. PARSAEY Parisa \ 489. PARVARESH Iran \490. PARVIZ Mojgan \ 491. PASQUIER Liliane Maury (Conseillère nationale à Genève) | مشاور ملی - ژنو492. PASSET Françoise (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه 493. Anne-Marie \ 494. PAVILLARD Anne-Marie \ 495. PELISSOLO Françoise (Militante parite) | فعال سیاسی496. PELTIER Jacqueline (Membre d'ATTAC et d’Amnesty International)| عضو انجمن 'ATTAC و امنیستی بین الملل497. PEPIN Marie Josée (Collectif 20eme paris) |انجن محله بیستم پاریس498. PÉRINET Joëlle (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه499. PERROT Francine (Conseillère municipale de Vincennes )| مشاور شهردار شهر Vincennes - فرانسه500. PEYGE Catherine (Maire de Bobigny)|شهردار منطقه Bobigny501. PHILIPPE Katia (Conseillère Régionale Déléguée à la jeunesse - Région Rhône-alpes) | مشاور منطقه ای Rhône-alpes و مسیول بخش جوانان502. PHUONG Vo Van \ 503. PHUONG Ttuyet \ 504. PICQ Françoise (Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld) |انجمن کودکان جهان سوم505. PIEGAY Amelie \ 506. PILEHVAR Behzad (Free Lance Journalist, Refugee & Human right activist) |روزنامه نگار507. PILLU Jean Claude \ 508. PINEL Hélène (Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques) | فدراسیون توصیه به والدین دانش اموزان مدارس دولتی509. PINTO Sarah \ 510. PIOLAT Monique (Réseau Education Sans Frontières)| شبکه تعلیم و تربیت بدون مرز511. PIOT Maudy (Psychanalyste) |روانپزشک512. PIRZADEH Asal \ 513. PIRZADEH Bijan \ 514. PISHVAR Rostam \ 515. PIZANI Catherine (Université Jésuite) | دانشگاه Jésuite 516. PLANTEVIN Sylvie \ 517. POIROUX Elisabeth \ 518. POODINEH Fariad \ 519. PORTIS Larry (Professeur - Université Paul Valéry) |استاد دانشگاه Paul Valéry 520. POUGET Nelly (Musicienne) |موسیقیدان521. POUILLON Marianne \ 522. PUJOS Michel \ 523. PUJOS Michele \ 524. PURMANDI Ahmad \ 525. QAJAR Aida \ 526. RADIN Manuchehr \ 527. RAFIZADEH Elham \ 528. RAHIMPOUR Mohandes Reza \ 529. RAHMANI TEHRANI Maryam \ 530. RAIAN John \ 531. RAJI Ali \ 532. RAMAROKOTO RAOELIMIADANA Jeannine (Programme FORMGED - Réseau Genre Madagascar) |برنامه FORMGED - شبکه جنسیت ماداگاکار 533. RAMEZANIAN Ehsan \ 534. RASHIDI Maria Rashidi (Présidente de l'association "Droit des Femmes" - Suède) |دبیر کل انجمن حق زنان - سوئد535. RASTBEEN Ali Président de Institut International d'Etudes Stratégiques در پاریس مدیر انستیتو بين المللی مطالعات استراتژيک 536. RASTEGAR Ali \ 537. RAVAT Michel \ 538. RAY Geneviève \ 539. REISIN Michaela \ 540. RENÉE Lachenal (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه 541. REVOLLON Bernard \ 542. REZAEI Hassan (Research Fellow of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law) |بنیاد Max Planck543. REZAEI Ahmad \ 544. RIVE Emilie (Journaliste) |روزنامه نگار545. ROBERT Valérie (www.feministes.net) |مسیول سایت زنان www.feministes.net546. ROCHEDEREUX Evelyne (Presidente de Cibel, membre de la Coordination Lesbienne en France, tresoriere de la CLEF) |مدیر کل Cibel عضو انجمن لسب های فرانه - خزانه دارانجمن CLEF547. RODRIK Albert \ 548. ROJAS Joëlle (Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes et des Familles) |انجمن منطقه ای اگاهی زنان و خا نواده ها549. ROJHELAT TV \ 550. ROQUEVIERE Eliane \ 551. ROSSI Daniel \ 552. ROUX Jean-Paul (Artiste Vidéaste)| هنر مند553. RUE Christine (Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes et des Familles) |انجمن منطقه ای اگاهی زنان و خا نواده ها554. SABERI Banoo \ 555. SADEGHI Kamran (Mouvement des Républicains démocrates et laïcs d'Iran) |جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران 556. SADEGHI Reza \ 557. SADEGUI Zahra \ 558. SADI Abdel (Conseiller général de Bobigny) |عضو شورای شهر بوبینی Bobigny559. SADR Hamid \ 560. SAED Esmail \ 561. SAFAEI Mohammad Reza \ 562. SAGHAFI Ali Reza \ 563. SAINT GENIS Christine (Coordination Européenne des Femmes Pilotes de Ligne) | |انجمن زنان خلبان شرکت های هواپیمائی564. SALARY Sarah \ 565. SALARY Sobhan \ 566. SALIMI Parviz \ 567. SAMAD Ali \ 568. SANJARI Kianoosh \ 569. SANTOS Margarida (Graal) | 570. SARDAR Abdullah \ 571. SARFATI Danielle \ 572. SARO-WENTZO Michèle \ 573. SARRAF Shermin \ 574. SARRAF Nana \ 575. SATWAT Maryam \ 576. SAVOLLE Anne \ 577. SCHENK-GOTTRET Françoise (Députée Genève) | نماینده مجلس زنو578. SCHERER Sylvie (Maire adjointe du 10ème arrondissement de Paris) |معاون شهردار منطقه ی دهم پاریس579. SCHNEIDER Bernadette (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه580. SCHUHMACHER Jacques \ 581. SEDAGHAT JOO Mostafa \ 582. SEGRESTAA-COMTE Francine \ 583. SEIF Akbar \ 584. SEPHIHA Haïm-Vidal \ 585. SETAYESH Roxana \ 586. SETAYESH Kaveh \ 587. SEYED ASGARI Mehrdad \ 588. SHAHABI Arman \ 589. SHAHI Jafar \ 590. SHAHIN Réza \ 591. SHAKOURIFAR Khosro \ 592. SHEMIRANI Saied \ 593. SHIRAZI Papak \ 594. SHIRAZI Yasaman \ 595. SHOJAEE Mansoureh \ 596. SHOKOHINIA Vahid \ 597. SHOKRI Abbas (Journaliste) | روزنامه نگار598. SHOKRI Abbas \ 599. SHOKRI Mina \ 600. SHYBANI David \ 601. SIGARCHI Arash \ 602. SIMÕES RAPOSO Carlota \ 603. SITE IRAN BBB \ 604. SITE LAJVAR \ 605. SIYAVASH POUR Forud \ 606. SKICKA Jag \ 607. SOBOUT Azadeh \ 608. SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN - SOUTHERN CALIFORNIA \ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - کالیفرنیای جنوبی609. SOLTAN BEIGI Nasim \ 610. SOLTANZADEH Hedayatollah \ 611. SONA Michèle (Chaire UNESCO Genre)| داری کرسی جنسیت در یونسکو612. SOTUDEH Mahmood \ 613. SOULA Danielle \ 614. STRELETSKI Philippe (Parti Communiste Français) |حزب کمونیست فرانسه615. SULLIVAN Amanda \ 616. SULLIVAN Sheila \ 617. SULLIVAN Michael \ 618. SULLIVAN Rosemary \ 619. SUMI Martine (603 Groupe Egalité du Parti Socialiste genevois) | گروه برابری حزب سوسیالیت ژنو620. SURDUTS Maya (Porte parole du Collectif national pour les droits des femmes)| سخنگوی مجمع سراسری برای حقوق زنان 621. TAHERAN Mahsa \ 622. TAHERI SHEMIRANI Sepideh \ 623. TALEB HARIRI Jaleh \ 624. TALEBI Mohammad Hassan \ 625. TAMJIDI Majid \ 626. TAVALLAEI Majid \ 627. TAVOLY Farhang \ 628. TEHRANI Saba \ 629. TEIMOORI Parvaneh \ 630. TERRIEU Chantal (Présidente de l'Union des FAmilles Laïques du Finistère) | مدیر کل انجمن « اتحاد خانواده های لاییک » - فرانسه631. TESTON Yvette \ 632. THEODORE Mbainaissem (Coordonnateur Regionale de l'Association Action Positive pour l'environnement et le Developpement en Afrique Centrale) |نماینده منطقه ای RHONE ALPE سندیکای CGT 633. THÉRÈSE Francois (Maire adjointe - Parti Communiste Français) | معاون شهردار - حزب کمونیست فرانسه 634. THÉRÈSE Spector \ 635. THIBAUD Marie-Claude \ 636. THIRIAT Marie-Paule (Genre en action)| انچمن جنسیت در عمل Genre en action637. THUES Alida \ 638. TOFIGH Mahmood \ 639. TOHIDI Nayereh (Professor & Chair of the Department of Women's Studies, California State University) |استاد بخش مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا 640. TOME Francine (Portail d'informations féministe La Pie) | |641. TOULET Claude (Adjointe au maire de Limoges)| معاون شهردار شهر لیون - فرانسه 642. TRINQUART-JACOBS Judith (Secrétaire Générale du MAPP - Mouvement pour l'Abolition de la Prostitution, de la Pornographie, de toute forme de Violence Sexuelle et de Discrimination Sexiste) |دبیر کل جنبش مبارزه علیه الغأ فحشا، پورنورافی و هر گونه خشونت جنسی و تبعی جنسیتی (MAPP)643. TRUMEL Nelly (Animatrice de l' émission "Femmes Libres" - Radio Libertaire) |گرداننده ی برنامه «زنان آزاد» رادیو Libertaire644. TUININGA Marlène (Journaliste) | روزنامه نگار645. TURIN Adela (Association Du Côté des Fillles, France, Italie, Espagne ) | انجمن حول و حوش دختران -فرانسه، ایتالیا، اسپانیا646. ULLMANN Martine \ 647. VAHABI Shermin \ 648. VAHIDMANESH Atieh \ 649. VAKIL Amir \ 650. VALLIN Jacques (Directeur de recherche) | مدیر تحقیقات651. VANDAMME Johanna (Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld) |انجمن کودکان جهان سوم652. Brigitte \ 653. VARLET Geneviève \ 654. VASSEUX France (Trésorière de "Regards de Femmes) |خزانه دار انجمن « نگاه زنان » - فرانسه655. VASSIGH Chidan (Militant du Mouvement des Républicains démocrates et laïcs d'Iran et membre du Conseil provisoire des socialistes de gauche d'Iran) |همراه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران - عضو شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران656. VERGNON-BONDARNAUD Aline (Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes et des Familles) |انجمن منطقه ای اگاهی زنان و خا نواده ها657. VERHOEF Carla (Foundation Iran Future - Amsterdam) |بنیاد اینده ایران - آمستردام - هلند658. VERRAL Shahla \ 659. VIANÈS Michèle (Présidente de Regards de Femmes) | مدیر کل انجمن « نگاه زنان » - فرانسه660. VIDIANI Marie- hérèse \ 661. VIEUX MARCAUD Marie France (Vice Présidente déléguée aux formations initiales et aux lycées à la Région Rhône Alpes – Maire Adjointe chargée de la Petite Enfance à Vaulx en Velin) |معاون شردار در امور طفولیت در Vaulx en Velin - معاون در امور آموزش های اولییه و در مدارس منطقه Rhône Alpes662. VIGARIE Yvette \ 663. VIGNERON Catherine \ 664. VILELA Catherine (Parti Communiste Français) | حزب کمونیست فرانسه665. VILLIERS Claire (Vice présidente "Démocratie régionale") |دبیر کل « دمکراسی منطقه ای »666. VIOSSAT Anne-Marie \ 667. VOLLET GLESS Marianne (Responsable "Meute contre la publicité sexiste" de Strasbourg) |مسئول انجمن مبارزه علیه تبلیغات سکسیست668. VON BECKERATH Gabriele \ 669. VON BECKERATH Gabriele \ 670. VON JOEDEN Fereschteh \ 671. VUOGI \ 672. WWW.SHABAKEH.ORG Iranian women's Network Association \ شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی673. YABANDA Claude (Les Verts) | حزب سبزهای 674. YAHYAVI Babak \ 675. YAHYAZADEH AMIN Armin \ 676. YASMINA Medani (Association Femmes en Communication - Algérie) |انجمن الجزاری : زنان در رابطه677. YOUCHAOU HAMED Yapja (Association Solidarité Cameroun) | انجمن همبستگی با کامرون678. YOUSSEFI Maryam \ 679. YOUSSEFI Mitra \ 680 ZAHEDI Mohammad \ 681. ZAMANI Azad \ 682. ZANGANEH Bardia \ 683. ZANGANEH Dori \ 684. ZANIER Hélène (Conseillère municipale Vert) | مشاور شهرداری - حزب سبزهای فرانسه685. ZARGAR Akbar \ 686. ZARIFINIA Hamidreza \ 687. ZARIFINIA Hamid Réza \ 688. ZEGHIDI Meriem \ 689. ZELENSKY Anne (Présidente de la Ligue du Droit des femmes cofondée avec Simone de beauvoir en 1974) |مدیر کل جامعه دفاع حقوق زنان - بنیانگزار این انجمن با سیمون بووار690. ZELEZ Andrée \ 691. ZHINOUS Jenny \ 692. ZILBERG Arlette (Adjointe au maire du 20 ème arrondissement de Paris, Responsible de la commission feminisme des Verts) |معاون شهردار منطقه ی بیسم پاریس و مسیول کمسیون زنان حزب سبزهای فرانسه - انجمن «زنان همبسته» - فرانسه 693. ZIMMERMANN Nadia \ 694. ZOHARI Majid \ 695. ZOTO TEPELENA Blerina (Présidente de la branche albanaise de la Féderation Internationales des Femmes Diplomées Universitaires) | دبیر کل فدراسیون جهانی زنان تحصیل کرده دانشگاه - بخش آلبانی 696. Association des Femmes Démocrates Iraniennes en Belgique \ انجمن زنان دمکرات ایرانی در بلژیک697. Associatie van Iraanse Studenten in Nederland \ کانون دانشجویان ایرانی در هلند698. Amitié Belgo-iraniens (A.S.B.L.) \ انجمن دوستی بلژیک - ایران 699. Association En Iran - Belgique \ انجمن در ایران - بلژیک700. Association de la Défense du Front pour la République et la Démocratie \ انجمن دفاع از جبهه بای جمهوری و دمکراسی701. Human Rights and Peace Partyorganisation \ 702. Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulhere

.03072007

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56