Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بهارسعيد در شهر کابل متولد شده ، ليسه رابعه بلخی را به پايان رسانيده ، سپس در دانشکده ادبيات کابل ليسانس واز دانشگاه تهران سند فوق ليسانس را بدست آورده است.


وی بعد از ختم تحصيل و مراجعت به وطن مجبور به ترک ديارش گرديده است.
اخيرا کتابی تحت عنوان « چادر» سروده های تازه بهار سعيد بدست ما رسيد. اين اثر گرانبها با قطع و صحافت بسيارمقبول در 136 صفحه در کانادا توسط انتشارات هژبر شينواری طبع گرديده است.
اگر نيک نگريسته شود بهار سعيد در نقش يک شاعر متعهد و مسئول در برابر جامعه ی از هر نظر عقب مانده ( زن شرقی ) دست به يک انقلاب « ويژه » زده است و در واقع با ظهورشعر او، « زن شرقی » با شيوهً ظريف و زنانه متوجه حقوق حقه اش که بزرگترين آن « جنسی » ميباشد ، گرديده است.
او با شهامت به « زن شرقی» نشان داده است که در رستاخيز خود بايد بيش از اين در پرده های اوهام و نادانی باقی نمانده و برابری خود را با مردان از هر جهت مورد توجه قرار دهد. پس کاريکه بهار سعيد دراين مرحله انجام داده است پيامد های بزرگی در راه مبارزه ی « زن شرقی » برای کسب آزادی و احقا ق حقوق زن خواهد داشت و آنانی را که همواره احساس خود را مخفی ميکرده اند و متاسفانه هنوز هم ميکنند آموزش ميدهند که برخلاف غرايز طبيعی و انسانی خويش از ابراز لطيف ترين و زيباترين احساس خود شرم و خجالت نکنند.

سیه چادر مرا پنهان ندارد
نمای رو مرا عریان ندارد
چو خورشیدم زپشت پرده تابم
سیـــاهی هـــــا نمیگردد نقابم
نمیدارد مرا در پرده پنهــان
اگر عابد نباشد سست ایمان
تو کز شهر طریقت ها بیایی
بموی من چرا ره گم نمایی
نخــــواهم نــــاصح وارونـــــه کــــارم
که پای ضعف «تو» «من» سر گذارم
کی انصافی درین حکمت به بینم
گـــــنه از تو و من دوزخ نشینم
بجای روی من ای مصلحت ساز!
بـــروی ضعف نفست چــادر انداز

برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56