Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بیانیه ۲۵۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر: رئیس دانشگاه را تغییر دهید


بیش از ۲۵۰۰ تن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه ای به دخالتهای رئیس این دانشگاه در تضعیف نهادهای مدنی و صنفی اعتراض کردند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به تجربه های تلخ بیسابقه در طول 8 سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از موازی سازیهای نابخردانه و عملکرد ناشایست رییس دانشگاه دکتر رهایی به شدت انتقاد شده است.
در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: جامعه فارغ التحصیلان پلی تکنیک تهران که سابقه ای ۵۰ ساله دارد نیز با همین روش مدیریت دانشگاه مورد ضربه های فراوان قرار گرفته و مانع تراشیها زیادی در راه برگزاری مجامع عمومی سالانه شده که باعث محروم شدن این نهاد مستقل دانشگاهی از محیط دانشگاه و قطع ارتباط نسل های مختلف از دانشگاه شده است.
در یکی از بندهای این بیانیه به موازی سازی تشکلهای جعلی برای جامعه فارغ التحصیلان اشاره شده است: جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر نهادی صنفی ، مستقل و بر آمده از جامعه ۴۰ هزاری نفری فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر است نه تشکلی دست ساخته مدیریت دانشگاه که بخواهد با تشکیل مجمع عمومی ۱۰۰ نفره، مشروعیت ۵۰ ساله آن را زیرسوال ببرد. بنابراین تا تشکیل مجمع عمومی برگزاری انتخابات که در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد، هیات امنای قبلی که مشروعیت آن از مجمع عمومی چند هزار نفری گرفته شده است و دبیری آن جناب آقای دکتر فرید اعلم است مسوولیت ادامه کار را خواهند داشت.
فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر در پایان از دولت دکتر روحانی درخواست کرده اند تا هر چه سریع تر با تغییر رییس فعلی دانشگاه، مدیری شایسته را برای ریاست دانشگاه امیرکبیر انتخاب کنند. متن کامل بیانیه جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته، در ادامه آمده است:
پنجاهمین سال تاسیس جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر را در شرایطی جشن میگیریم که تاریخ نیم قرن افتخار آمیز پلی تکنیک تهران پیش روی ماست و دسستاوردهای بسیار آن در تارک این سرزمین میدرخشد . هر نسل این دانشگاه با مشخصه های خود منشاء اثر فراوانی در کشور بوده و بخشی از تاریخ کشور را رقم زده است. در مرور تجربه 50 ساله پلی تکنیک تهران به تایید تمامی دانش آموختگان پیشکسوتی که شاهد این ایام بوده اند هیج زمانی به اندازه 8 سالی که گذشت باری از تجربه های تلخ را بر پیکره پلی تکنیک ننشاند.
آنچه که شاهد آن بودیم از میان رفتن و یا کم اثر شدن نهادهای مدنی و صنفی در فضای دانشگاه بود که نشأت گرفته از موازی سازیهای نابخردانه و عملکرد ناشایست رییس دانشگاه دکتر رهایی بوده است و با دخالت مستقیم وی، بسیاری از نهادهای مدنی دانشگاه به محاق رفت. جامعه فارغ التحصیلان پلی تکنیک تهران که سابقه ای ۵۰ ساله دارد نیز با همین روش مدیریت دانشگاه مورد ضربه های فراوان قرار گرفته و مانع تراشیها زیادی در راه برگزاری مجامع عمومی سالانه شده که باعث محروم شدن این نهاد مستقل دانشگاهی از محیط دانشگاه و قطع ارتباط نسلهای مختلف از دانشگاه شده است. اما برگزاری پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس جامعه فارغ التحصیلان که به دلیل مانع تراشی مدیریت دانشگاه در مکانی خارج از دانشگاه امیرکبیر برگزار شد فرصت مغتنمی شده است برای احیا و شکوفایی دوباره این تشکل صنفی و پیوند میان نسلهای مختلف دانشگاه و انتقال و انباشت تجربه آن.
با توجه به نکات فوق، ما فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر خواستار تحقق موارد زیر هستیم و برای به سر انجام رسیدن آن نیز تلاش خواهیم کرد:
۱- جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر نهادی صنفی ، مستقل و بر آمده از جامعه ۴۰ هزاری نفری فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر است نه تشکلی دست ساخته مدیریت دانشگاه که بخواهد با تشکیل مجمع عمومی ۱۰۰ نفره، مشروعیت ۵۰ ساله آن را زیر سوال ببرد. بنابراین تا تشکیل مجمع عمومی برگزاری انتخابات که در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد، هیات امنای قبلی که مشروعیت آن از مجمع عمومی چند هزار نفری گرفته شده است و دبیری آن جناب آقای دکتر فرید اعلم است مسوولیت ادامه کار را خواهند داشت.
۲- فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر خود را از دانشگاه جدا نمیدانند و مشکلات دانشگاهیان را دغدغه خود میدانند. قطع ارتباط فارغ التحصیلان از دانشگاه نه پدیده ای ممکن و نه مطلوب است. بسیاری از اساتید و مدیران مجرب کشور فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر هستند، لذا برای ارتباط موثر صنعت و دانشگاه و برطرف کردن دغدغه های اشتغال دانشجویان تلاش خواهیم کرد.
۳- در پایان از دولت تدبیر و امید میخواهیم با تغییر سریع ریاست دانشگاه امیرکبیر و انتخاب مدیری شایسه و کاردان مطابق خواست جامعه دانشگاهی امیرکبیر امید و نشاط را به دانشگاه برگردانند تا جامعه دانشگاهی که حماسه ساز اصلی ۲۴ خرداد بوده است، تغییر منش و رفتار نسبت به مدیریت ۸ ساله گذشته در کشور را احساس کنند.
گفتنی است که این بیانیه به امضای بیش از ۲۵۰۰ نفر از فارغ التحصیلان در مراسم پنجاهمین سالگرد جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده است و امضاها به روابط عمومی جامعه تحویل داده شده است.


آدرس منبع:http://hriran.com/1389-09-10-15-49-17/1389-09-08-16-33-42

برگشت

letzte Änderungen: 17.10.2016 10:26