Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

آکسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه: ایجاد فضای باز سیاسی، تکریم دانشجویان


چند صد تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در اعتراض به عملکرد ریاست دانشگاه و فضای امنیتی حاکم روز یکشنبه ۷ مهر ۹۲ در حیاط دانشگاه صنعتی ارومیه تحصن کردند.
به گزارش دانشجونیوز، در این اجتماع که تعداد زیادی از دانشجویان در آن شرکت کرده بودند، شرکت کنندگان به بیان مطالبات خود پرداختند.
عمده ی مطالبات دانشجویان در این تجمع در ادامه آمده است:
- احیای انجمن های علمی که به بهانه های واهی حتی اجازه فعالیت به این تشکل های علمی نیز داده نمیشد. از ۱۱ انجمن ۹ انجمن منحل اعملام شد.
- ایجاد فضای باز سیاسی و امنیتی نکردن دانشگاه به بهانه اسلامی سازی(این دانشگاه یک انجمن هم ندارد)
- اجازه دادن به فعالیت نشریات دانشجویی (این دانشگاه یک نشریه آن هم متعلق به بسیج دارد.در حالی که هر ترم نزدیک ۲۰ درخواست نشریه داده می شود)
- تکریم دانشجویان از طرف مسئولین و مسایل صنفی دانشگاه از جمله جداسازی امر آموزش و خوابگاه (در این دانشگاه اگر دانشجویی بدهی خوابگاه را پرداخت نکند اجازه انتخاب واحد ندارد)
گفتنی است ۷ سال از تاسیس دانشگاه صنعتی ارومیه می گذرد که تاکنون ریاست این دانشگاه بر عهده دکتر میرزایی می باشد.
وی که در سوابق خود حمایت از جریان احمدی نژاد را در انتخابات ۸۸ به همراه دارد اکنون و پس از ۷ سال با امنیتی کردن فضای دانشگاه صنعتی و فشار بر فعالین دانشجویی سعی در کنترل امور دانشگاه دارد.
در حالیکه در این تحصن نیرو های حراست با لباس فرم در بین دانشجویان حضور داشتند، در اواسط تحصن دانشجویان با شعار «میرزایی استعفا استعفا» خواستار برکناری رئیس دانشگاه از سمت خود شدند.
گزارشها حاکی از آن است که در همین راستا کمپینی برای درخواست عزل ایشان از این سمت در حال شکل گیریست.


http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=67364

برگشت

letzte Änderungen: 17.10.2016 10:26