Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

یجاد فضای رعب و وحشت در خوابگاه دختران دانشگاه تهران


ساعاتی پیش عده ای ناشناس شیشه های خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران را برای ایجاد رعب و وحشت شکستند.
به گزارش دانشجونیوز، این واقعه پس از آن روی داد که امروز تعدادی از دانشجویان دختر خوابگاه چمران دانشگاه تهران به قانون جدید منع ورود به خوابگاه بعد از ساعت 9:30 شب معترض بودند و خارج از درهای ورودی خوابگاه تجمع کرده بودند.
به دنبال این اعتراض، ساعاتی پیش اشخاصی که هویت آن ها ناشناس است برای ایجاد فضای رعب و وحشت در خوابگاه و جلوگیری از افزایش این اعتراضات، شیشه های خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران را شکستند.
بر اساس گزارشات رسیده، تا اواخر شب درگیری شدید بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه دخترانه چمران ادامه داشته است.
این دانشجویان معترض با برخورد شدید مسئولین حراست دانشگاه مواجه شده بودند. ماشین نیروی انتظامی با ورود به محوطه ی خوابگاه سعی در جلوگیری از افزایش اعتراضات داشته که به دلیل مقاومت دانشجویان مجبور به ترک آن مکان شده است.
گزارشات حاکی از آن است که تمامی پرسنل حراست دانشگاه و خوابگاه برای سرکوب این تجمع فراخوانده شده بودند. با این وجود مامورین حراست و خوابگاه نتوانسته اند که دانشجویان منتقد را به داخل خوابگاه بازگردانند. در ادامه مامورین حراست به کمک نیروهای اضافه شده از دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران، با ضرب و شتم دانشجویان معترض توسط این مامورین و با به کار بردن الفاظ رکیک، موفق به بستن درب آهنی خوابگاه و وارد کردن دانشجویان به محوطه خوابگاه شده اند.
دانشجویان معترض که با اجبار به داخل محوطه خوابگاه وارد شده بودند با سر دادن شعار و پرتاپ کردن برف به سمت مامورین حراست اعتراض خود را نشان داده اند و این درگیری تا اواخر شب در خوابگاه دختران ادامه داشته است.
گفتنی است که مقاومت دانشجویان باعث لغو قانون جدید منع ورود به خوابگاه بعد از ساعت 9:30 شب شده است.
پیش از این در سالهای گذشته نیز با فرا رسیدن روز جهانی زن (۸ مارس) در چندین مورد وقایعی مشابه برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بین دختران دانشجو روی داده است.
منبع: دانشجو‌نیوز

برگشت

letzte Änderungen: 17.10.2016 10:26