Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تجمع اعتراضی دانشجویان بابل با مطالبۀ آزادی دانشجویان زندانی و استعفای رئیس دانشگاه


دانشگاه نوشیروانی بابل، روز سه شنبه نوزدهم آذر ماه، میزبان بازرسین وزارت علوم بود، که منجر به تجمعات اعتراضی دانشجویان نسبت به ریاست آن دانشگاه و همچنین درخواست آزادی دانشجویان زندانی بود.
ابتدا در ساعت 11:30 تجمع دانشجویی با حضور500 نفر از دانشجویان دانشگاه پیش از حضور بازرسین وزارت علوم، با مطالبه برکناری عسگر جانعلی زاده، ریاست دانشگاه نوشیروانی آغاز شد.
شهراد نورکجوری از فعالین دانشگاه نوشیروانی با فرستادن درود بر دانشجویان نوشیروانی و تقدیر از مقاومتشان، برنامه ی دانشجویان را آغاز کرد.
صابر خراسانی، دبیر کانون کتاب و اندیشه سخنران اول برنامه دانشجویان بود. وی در بخشی از سخنان خود، از مشقات وارده بر کانون های فرهنگی و تخلفات رئیس دانشگاه گفت و گفته آقای جانعلیزاده: « دانشگاه من را خراب کردید» را انعکاس داد و گفت: «رئیس دانشگاه دانشجویانند و نه جانعلیزاده».
پس از او سید مصطفی ارمغان، دبیر سابق انجمن اسلامی، به ذکر شرح حالی از آنچه بر دانشجویان در این 4 سال گذشت، پرداخت و در بخشی از سخنانش گفت: «سهم بسیج و نهادهای وابسته، بودجه های میلیونی و رانت و فساد مالی و سو استفاده از قدرت بود و اما... و اما سهم دانشجویان دگراندیش، چهار سال توهین و تحقیر و فشار و احضار و بازداشت و حبس و تبعید ستاره هایی چون سید ضیاء نبوی، شرف جنبش دانشجویی شمال کشور بود» صحبتهای او با شعار «سید ضیا نبوی آزاد باید گردد» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» همراه شد.
سپس پدرام امیریان، از فعالین دانشجویی سابق در بخشی از سخنان خود، با اشاره به درخواست دانشجویان مبنی بر، برکناری رئیس دانشگاه، از آقای جانعلیزاده خواست تا استعفای خود را با دستان خود امضا کند، پیش از آنکه دانشجویان دانشگاه سایه اش را از سر دانشگاه بردارند.سپس شهراد نورکجوری از یکی از دانشجویان دعوت کرد تا با خواندن سرود «سر اومد زمستون» پایان بخش برنامه باشد .


http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=70479

برگشت

letzte Änderungen: 17.10.2016 10:26