Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

پيام حزب سوسيال دمكرات ايران به دانشجويان و مردم مبارز ايران

هموطنان گرامي،
صداي بلند اعنتراض جوانان و دانشجويان حق طلب ميهنمان براي اساسي ترين حقوق مدني و شهروندي با اعتراض همگاني در مبارزه براي براندازي نظام كنوني، در حال تداوم و پيگيري مردمي و ملي است.

بیشتر بخوانید


letzte Änderungen: 17.10.2016 10:27