Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فرتور از :AP

سازمان ملل متحد: تولید مواد غذایی باید دو برابر شود

سازمان ملل متحد هشدار داده که کشاورزان جهان برای همراه شدن با جمعیتی که به سرعت رشد می کند، مجبور خواهند بود میزان تولید مواد غذایی را دو برابر کنند.

جدیدترین بررسی اقتصادی و اجتماعی جهان که روز سه شنبه منتشر شد،تصریح می کند تولید جهانی مواد غذایی تا سال ۲۰۵۰ ناچار است به هفتاد تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این میزان برای تغذیه ۹ میلیارد نفر جمعیت جهان خواهد بود. بر اساس این گزارش چنین افزایشی تنها درصورتی امکان پذیر خواهد بود که کشورها برای استفاده از شیوه های تولید که کمتر به محیط زیست آسیب می رساند تلاش کنند. در این گزارش آمده است که بدون تغییرعمده، تولید مواد غذایی در نتیجه تغییر آب و هوا و آلودگی آسیب خواهد دید.

گزارش سازمان ملل متحد همچنین اضافه می کند برای تقویت تولید غذا بدون وارد آمدن صدمه بیشتر به محیط زیست، جهان ناچار خواهد بود سالانه ۱/۹ تریلیون دلار - حدود ۳ درصد مجموع تولید اقتصادی جهانی - سرمایه گذاری کند و دولت ها در سراسر جهان ناچار خواهند بود نقش اساسی در این تلاش برعهده بگیرند. تهیه کنندگان گزارش می گویند هم اینک فناوری های به اصطلاح سبز که برای تقویت تولید مواد غذایی لازم است وجود دارد و چنین فناوری هایی می تواند به سرعت در کشورهایی که به تکنولوژی های استوار بر سوخت های فسیلی وابسته نیستند، به کار گرفته شود. گزارش به سو تغذیه یک میلیارد نفر و بحران غذایی ناشی از افزایش قیمت ها اشاره کرده و گفته است این امر نشان می دهد که نیاز به یک «استراتژی اقتصادی کاملا جدید» ضروری است .

برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37