Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

محیط زیست دریایی ایران بیشترین تخریب انسانی را داشته است


معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیشترین تعهدات حفظ محیط زیست در دهه های اخیر نشان دهنده تخریب و صدماتی است که از طرف انسان به محیط های دریایی وارد شده است و روند تخریبی در دریاهای ایران را نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس دو روزه سازمانهای محیط زیست استانهای ساحلی کشور با تاکید بر وجود تنوع زیستی و ارزشهای ژنتیک در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس در چابهار پایان یافت.

در این اجلاس محمد باقر نبوی اظهار داشت: بیشترین تعهدات حفظ محیط زیست در دهه های اخیر شکل گرفته مانند کنوانسیون تهران و کنوانسیون راپمی نشان دهنده تخریب و صدماتی است که به محیط های دریایی وارد شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بیشترین صدمات از توسعه متوجه دریاها و اقیانوسها بوده است افزود: توسعه یک فرایند اجتناب ناپذیر برای بشر می باشد اما باید همگام با حفظ محیط زیست بوده و در چارچوب یک توسعه پایدار عمل کرد.

نبوی افزود: آلودگی دریا مربوط به نقطه ای خاص نمی شود و این تخریب کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای محیط زیست در پهنه های آبی دریای عمان و سواحل استان گفت: وجود 22 بندر با کارکرد صیادی، بازرگانی، تجاری و صنعتی خلیجهای چابهار، پزم و گواتر، منطقه حفاظت شده گاندو، منطقه شکار ممنوع پزم و اثر طبیعی ملی گل افشان تنگ، تالابهای خورباهو، لیپار و تالاب صورتی، 27 خور و مصب با شرایط هیدرولوژیک متفاوت کرانه های سنگی- گلی و جزر و مدی و سواحل شنی و ماسه ای، موقعیت اکوتونی و گذرگاهی جنگلهای حرا و غنای اکولوژیک موجودات دریایی با موقعیتهای اکوتوریستی متعدد از قابلیتها و فرصتهای دریایی استان هستند.

تورج همتی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از تنوع زیستی و ارزشهای ژنتیک کشور در نوار ساحلی دریای عمان قرار دارد اضافه کرد: گامهایی در راستای شناسایی ظرفیت های بزرگ دریایی برداشته شده ولی مشکلات و تهدیدات دریایی وجود دارد. در بخش های زیادی از فرایند های اثرگذار بر محیط زیست، برنامه مشخصی از جانب متولیان ذیربط وجود ندارد و مدیریتی هم در این راستا اعمال نمی شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان وبلوچستان، ضمن تبیین مفهوم توسعه پایدار، افزود: توسعه ای که همراه و هماهنگ با محیط زیست باشد و دیدگاه ها و چارچوبهای آن در مسیر پایداری تعریف شود، توسعه ای غیر انتزاعی و هدایتگر است و ماهیتی چند وجهی و آینده نگر دارد.

برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37