Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

دریاچه ارومیه در ایران و دریاچه وان در ترکیه؛ دو همسایه با سرنوشت هایی متفاوت


در حالی كه برخی مسوولان اصرار دارند مشكل به وجود آمده در خصوص دریاچه ارومیه را به گردن طبیعت بیندازند و خشك شدن آن را محصول شرایط آب و هوایی قلمداد كنند ، مسافرانی كه این روزها از ایران به تركیه و دریاچه وان می روند و برمی گردند از طراوت و سرزندگی این دریاچه خبر می دهند كه در همسایگی استان آذربایجان غربی و در استان وان تركیه قرار دارد.
دریاچه ارومیه در سال های اخیر مدام رو به خشك شدن بوده و هم اكنون تقریباً نیمی از آن خشكیده و در قسمت هایی هم كه آب وجود دارد ، عمق آن بسیار كاهش یافته است به گونه ای كه قابلیت كشتیرانی در این دریاچه از بین رفته است!
چندی پیش محمود احمدی نژاد مدعی شد كه وضعیت دریاچه طبیعی است و این حالت هر 500 سال یك بار در این دریاچه رخ می دهد! البته وی نگفت كه اطلاعات وی بر چه مبنایی بوده است.
رئیس جمهور، البته تنها كسی نیست كه با نادیده گرفتن سدسازی های غیراصولی و احداث یك جاده غیراستاندارد در وسط دریاچه كوشیده از عوامل انسانی رفع تقصیر كند بلكه بسیاری از مسوولان ملی و محلی نیز چنین دیدگاه هایی را مطرح می كنند و تنها راه نجات دریاچه را بارش نزولات آسمانی می دانند و شرایط اقلیمی را عامل مرگ تدریجی دریاچه می شمارند.
اگر در فاصله تنها 150 كیلومتری دریاچه ارومیه، دریاچه بزرگ دیگری به اسم "وان" در تركیه وجود نداشت، شاید می شد توجیهات مسوولان را پذیرفت ولی وقتی در همسایگی دریاچه ارومیه، دریاچه وان قرار دارد كه نشانی از مرگ در آن دیده نمی شود، چگونه می توان همه تقصیرها را متوجه آب و هوا كرد و عهده مسوولان سابق و لاحق را از تقصیرها و قصورها مبرا دانست؟!
دریاچه ارومیه (سمت چپ) و مقایسه آن با دریاچه وان در 150 كیلومتری
دریاچه های ارومیه و وان در یك اقلیم آب و هوایی قرار دارند و اگر خشكسالی و كمبود بارش باشد، هر دو دریاچه از آن متاثر می شوند نه این كه یكی به حال احتضار درآید و دیگری در شرایط طبیعی سیر كند.
هدف از این نوشتار، البته پیدا كردن مقصر و نهیب زدن بر او نیست چه آن كه با سیاسی كاری و دریاچه را چماقی برای تسویه حساب كردن، نه تنها كاری از پیش نمی رود، بلكه پرونده این زیبای در حال مرگ، امنیتی می شود و جانش بیشتر به خطر می افتد؛ بلكه هدف گوشزد كردن این موضوع به مسوولان است كه همه تقصیرها را به گردن كائنات و آب و هوا نیندازند و با اقداماتی مانند انتقال هر چه سریعتر آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و نیز گشودن آب برخی سدها به سمت دریاچه نفس آن را تازه كنند.
حتی اگر لازم باشد، می توانند از فرصت خشكی دریاچه استفاده كنند و بخش هایی از جاده را كه با سنگریزی بر دریاچه احداث شده ، تخریب و به جای آنها چندین پل نصب كنند تا جریان آب در دو طرف دریاچه روان تر شود.
در حال حاضر جاده میانگذر ، دریاچه را به دو قسمت تقسیم كرده است و در میانه این راه ، یك پل یك و نیم كیلومتری وجود دارد كه دو بخش شمالی و جنوبی را به هم متصل می كند كه از نظر كارشناسان ، به هیچ عنوان كفایت نمی كند.
نجات دریاچه ارومیه ، امروز یك وظیفه ملی است و فردا از آن به عنوان وظیفه ای تاریخی یاد خواهد شد كه امیدواریم این گونه بنویسند كه به این وظیفه عمل شد.
ما از گذشتگان خود دریاچه تحویل نگرفته ایم كه به فرزندان مان كویر تحویل دهیم!
مقایسه تصویری دریاچه های ارومیه و وان
دریاچه ارومیه
این هم تصویری از محل فوق قبل از خشك شدن دریاچه
دریاچه وان در 150 كیلومتری دریاچه ارومیه

برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37