Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نارون ها در کرمان ایستاده می میرند
قطع بی رویه درختان شهر کویری کرمان !


نارونها ایستاده می میرند


در حالی فضای سبز کرمان هم اکنون از لحاظ کمی و کیفی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که اخیرا شهروندان کرمانی شاهد قطع بی رویه درختان در سطح شهر هستند. به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای اخیر به کرات مشاهده شده که درختان شهر کرمان که حتی برخی نزدیک به نیم قرن هم عمر داشته اند به دلایل مختلف، اعم از انجام پروژه های عمرانی در حال تخریب هستند کما اینکه در همین مدت پارکی که در سه راه احمدی شهر بود هم به طور کامل تخریب و درختان آن قطع شد.

مشاهده قطع درختان در شهر و شنیدن صدای اره های برقی این روزها به عادتی برای شهروندان تبدیل شده است هر چند گفته می شود شیوع آفت در درختان نارون شهر کرمان که پوشش اصلی فضای سبز را تشکیل می دهد دلیل اصلی افزایش قطع درختان است اما ادامه این روند موجب شده است خیابانهای کرمان به وضوح شاهد کاهش فضای سبز شهری آن هم در اقلیمی کویری باشند که هر درخت خود نشانه ای از حیات است.


نارون ها در کرمان ایستاده می میرند
برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37