Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

خشکسالی و کاهش60 درصدي محصول انار کرمان


پنجشنبه، 31 شهریور ماه 1390 برابر با 2011 Thursday 22 September

نابودی تدریجی باغهای انار و قنوات توسط مثلث ویرانگر آخوند بازاری پاسدار حاکم بر ایران؛ خشکسالی و کاهش60 درصدي محصول انار کرمان
روزنامه ابتکار: ردپاي خشکسالي هر روز در استان کرمان پر رنگ تر مي‌شود و اين بار از انار چترود که روزگاري با کيفيت ترين محصول انار کرمان بود با افت شديد کيفيت و کميت محصول ديگر اثري برجاي نمانده است.
استان کرمان عليرغم اقليم گرم و خشکي که دارد اما از لحاظ کشاورزي و توليد بسياري از محصولات زراعي و باغي در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است؛ ليکن اين منطقه در حال حاضر پانزده سال خشکسالي را پشت سر مي‌گذارد و بسياري بر اين باورند که وقوع و استمرار اين پديده، عملکرد در هکتار محصولات کشاورزي را تا حد زيادي پايين آورده است اما اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود که کارشناسان عدم مديريت منابع آبي در کرمان را مطرح مي‌کنند.به هر روي، در حال حاضر، در کنار ديگر محصولاتي که از بي آبي و کم آبي در حال نابودي است محصول انار بخش چترود هم به اين درد مبتلا شده است.
اگرچه امسال نسبت به سال گذشته، باغهاي انار بخش چترود کرمان محصول بهتري دارند اما در مجموع از 400 هکتار سطح زير کشت اين محصول در اين منطقه، 50 تا 60 درصد از بين رفته است.در اين باره، حميد ناظمي، معاون بخشدار چترود مي‌گويد: تا حدود هشت سال قبل عملکرد باغهاي انار 15 تن در هر هکتار بوده که در حال حاضر اين ميزان به شش تا هشت تن در هکتار رسيده است.وي مي‌افزايد: يکي از عواملي که باعث کاهش توليد اين محصول در منطقه شده خشکسالي هاي متمادي است.
ناظمي با اشاره به وجود 400 هکتار سطح زير کشت انار در اين منطقه ادامه مي‌دهد: به دليل کاهش بارندگي، آبي که وارد باغات مي‌شد دبي خيلي پاييني داشته که البته امسال نسبت به سالهاي گذشته کمي بهتر شده است. معاون بخشدار چترود اضافه مي‌کند: به دليل کم بودن بودن دبي آب، باغاتي که که در پايين شهر(غرب چترود) بود، تا 100 درصد خشک شد اما باغاتي که در قسمت شرقي بود خسارات کمتري ديد. وي در خصوص احياي باغات انار هم مي‌گويد: بسياري از باغات به طور کامل خشک شده و باغ خشک شده را نمي‌توان احيا کرد، براي احداث باغات جديد هم نياز به آب داريم که آب هم نيست.وي در ادامه، به کيفيت انار چترود اشاره و اظهار مي‌کند: به دليل آب و هواي کوهستاني اين محصول در اين منطقه کيفيت فوق العاده اي دارد.
ناظمي مي‌گويد: خاک اين منطقه نيز به دليل املاحي که دارد بر کيفيت انار چترود اثر مطلوبي گذاشته است.
معاون بخشدار چترود ادامه مي‌دهد: آبي هم که براي آبياري باغات انار استفاده مي‌شود، آب قنات بوده است.
وي اظهار مي‌کند: اين بخش چون مسير ترانزيت است زائران حرم امام رضا (ع) که از اين منطقه عبور مي‌کنند مشتري اين محصول بوده اند تا جايي که انار چترود، هوتک و ده زيار در مشهد طرفداران زيادي داشت اما به دليل خشکسالي در حال حاضر اين محصول از بين رفته است.وي بيان مي‌کند: در کنار خشکسالي، آفت کرم گلوگاه انار هم درنابودي باغات موثر بوده است.
ناظمي درباره اين آفت ابراز مي‌کند: تا کنون براي مبارزه با کرم گلوگاه انار هيچ راه حل بيولوژيکي پيدا نشده و همچنان باغات انار چترود به وسيله اين آفت در حال نابودي است.معاون بخشدار چترود تصريح مي‌کند: البته در سالهاي گذشته براي از بين بردن اين کرم اقداماتي انجام و باغات سمپاشي و تا حدودي باغات پاکسازي شد.درختان مسن نيز از رده توليد خارج شد اما اين اقدامات تاثير چنداني نداشته، چون اين کرم ريشه دوانده و اين کار راه حل اساسي نيست.ناظمي ابراز مي‌کند: هر چند امسال توليد اين محصول وضعيت بهتري دارد تا جايي که خود کشاورزان مي‌گويند معجزه شده است ولي اين آفت همچنان در باغات وجود دارد و به محصول ضربه مي‌زند.
معاون بخشدار چترود با بيان اينکه کشاورزي و توليد محصول انار منبع درآمد بسياري از ساکنان اين منطقه بوده است اظهار مي‌کند: اما تا حدودي کشاورزان هم در کاهش محصول نقش دارند چرا که آب باغات انار را براي آبياري باغات پسته استفاده کرده اند و در واقع پسته حيات روستاهاي اين بخش را به خطر انداخته است.ناظمي به کيفيت مطلوب انار منطقه هوتک هم اشاره و اظهار مي‌کند: بعد از چترود، در اين منطقه انار فراوان با کيفيت خوبي توليد مي‌شد که در حال حاضر باند شرقي به طور مستقيم از روي باغات هوتک عبور مي‌کند. وي مي‌گويد: خشکسالي و کرم گلوگاه درصد زيادي از انار اين منطقه را از بين برده ولي با عبور جاده که مستقيم از باغات انار و قنوات اين منطقه عبور مي‌کند قطعا ديگر چيزي از انار هوتک باقي نخواهد ماند.

http://www.iranpressnews.com/source/107842.htm

برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37