Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

اين نوشته در نشريه زندانى سياسي در شماره ٢٦ چاپ شده استشيوا محبوبى: اخطار... اخطار صدها زندانى سياسي در خطر » اعدام خاموش» هستند
محروم كردن زندانى از درمان = اعدام!!


روز شنبه ٢٦ اكتبر زندانى سياسي حبیب الله گلپری پور, رضا اسماعيلى و ١٦ زندانى سياسي ديگر اعدام شدند. روز دوشنبه چهارم نوامبر شيركو معارفى ، زندانى سياسي شناخته شده را اعدام كردند. خانواده زندانيان اعدام شده حتى اجازه برگزارى مراسم بزرگداشت عزيزان جان باخته شان را نداشتند. طبق اخبار جان زانيار و لقمان مرادى در خطر است و هر لحظه ممكن است رژيم حكم اعدامشان را اجرا كند. جان تعداد وسيعى از زندانيان سياسي كه به واسطه محروميتشان از دارو و درمان به » اعدام خاموش» محكوم شده اند در خطر ميباشد


.
وقايع بالا در زمانى اتفاق ميافتد كه دولتها، نهادهاى بين المللى و رسانه هاى وابسته به اين دولتها چشمان خود را بسته اند و در كمال خونسردى در حال مذاكرات خود با سران رژيم اسلامى بر سر كنترل فعاليتهاى هسته اي رژيم هستند. در هفته اخير در جلسه سران دولتهاى پنج به علاوه يك در ژنو با سران رژيم و در حالى كه در همان هفته ١۸ نفر زندانى سياسي اعدام شد، هيچ اشاره اى به شكنجه و اعدام و مرگ زندانيان نشد، قرار نيست توجهى بكنند، اين منافع اقتصادى دولتها است كه از نظر آنها بايد در اولويت قرار بگيرد


.
رسانه هاى وابسته به اين دولتها و نويسندگان طرفدار اصلاح طلبان نيز در مقابل اين اعدامها كم و بيش سكوت كرده و مذاكرات بر سر مسئله اتمى را بيش از هر چيزى برجسته كرده اند. اين نويسندگان آنجا يى كه تصميم ميگيرند در مورد حقوق انسانى در ايران صحبت كنند بيشترين تمركز را بر روي دفاع از آزادى بيان پسر خاله ها و دختر خاله هاى اصلاح طلب خودشان ميگذارند. اين به اصطلاح كارشناسان در زمينه اخبار نقض حقوق انسانى در ايران، وقتى از آزادى زندانى سياسي نيز صحبت ميكنند منظورشان از حصر خانگى در آوردن موسوى و كروبى است. براي مثال روزنامه گاردين در انگلستان در تاريخ ٢٥ اكتبر ٢٠١٣ در بخش اخبار ايران با جزئيات در مورد اينكه دختران ميرحسين موسوى هنگام ملاقات با پدرشان مورد بي احترامى پاسدارها قرار گرفته اند مينويسد. طبعا انعكاس دادن اين خبر در خود درست است و رژيم حق ندارد هيچ فردى را مورد حمله و بي احترامى قرار بدهد اما نكته قابل توجه اينست كه يك روز پس از انتشار خبر موسوی، حبيب گلپرى پور، رضا اسماعيلى و ١٦ زندانى سياسي ديگر در ايران اعدام شدند. حدودا يك هفته پس از آن شيركو معارفي اعدام شد. آيا اين اخبار منعكس و بر آن تاكيد شد؟ خير . آيا جزئيات اينكه چگونه مخفيانه شيركو معارفى را به دار آويختند را اين نويسندگان » مطلع » از وضعيت ايران در روزنامه گاردين نوشتند؟ خير . آيا اعتراض مردم به اين اعدامها منعكس شد؟ خيرمردم با حركات اعتراضيشان در طول دو هفته اخير سكوت رسانه هاى دولتى و اصلاح طلبان را شكستند و اعتراض خود را هر چه رساتر فرياد زدند. بدنبال اعدام هاى اخير زندانيان سياسي عليرغم ممانعت رژيم از برگزارى مراسم يادبود اعدام شدگان، مردم در ايران با جسارت تمام در شهرهاى مختلف دست به تظاهرات زدند، دانشجويان در دانشگاه نور در شهر مريوان عكس حبيب گلپرى پور و همچنين زانيار و لقمان مرادى را در دانشگاهشان نصب كردند. روز شنبه نهم نوامبر و هفته قبل از آن مردم در كشورهاي اروپايى و آمريكاى شمالى مردم در مقابل سفارتخانه هاى رژيم و ميادين شهر به احكام اعدام اعتراض كردند. مردم جواب عمل جنايتكارانه رژيم را با اعتراض دادند و نه با سكوت.
نكته مهم اينست كه رژيم خود واقف است كه نميتواند اعدامهاى سال ٦٧ را برقرار كند. هر بار يك زندانى سياسي را اعدام ميكند مانند دو هفته اخير با خشم و اعتراض مردم روبرو ميشود و به همين دليل در برابر هر يك زندانى سياسي كه علنا به اعدام محكوم ميكند، صدها زندانى سياسي را به » اعدام خاموش» محكوم ميكند. زندانى را از دارو و درمان محروم ميكند تا جانش را از دست بدهد چرا كه اين نوع كشتن محسوس و در مقابل چشم جهانيان نيست، تعداد زيادي به اين نوع كشتن اعتراض نميكنند چرا كه در تعريف عمومى , زجر كش كردن زندانى از طريق محروم كردنش از دارو و درمان رسما اعدام محسوب نميشود.مردم هر روز اخبار وخيم شدن وضعيت جسمى و روانى دهها و صدها زندانى سياسي را ميشنوند و ميخوانند، عميقا متاثر ميشوند اما از كنارش ميگذرند. آيا بايد از كنار اين اخبار گذشت؟ آيا متاثر شدن كافيست؟ چه بايد كرد؟ شما وقتى اخبار محروميت زندانيان از دارو و درمان را ميشنويد چه احساسى داريد؟ من شخصا ميخواهم با تمام وجود فرياد بزنم:
مردم، محروميت زندانيان از دارو و درمان هدفمند است، زجر كش كردن زندانى فرقى با اعدام كردن ندارد، زجركش كردن زندانى » اعدام خاموش است»، اعدام كردن تنها به چوبه دار كشيدن و به جوخه اعدام سپردن نيست. محروم كردن زندانى از دارو و درمان كشتن تدريجى و دردناك يك زندانيست. رژيم آگاهانه و هدفمند اين روش را به كار ميبرد چرا كه به اين طريق زندانى را از بين ميبرد، اسامى اين زندانيان در ليست محكومين به اعدام و يا اعدام شدگان قرار نميگيرد، از لحاظ جهانى آمار اعدامهايش را پايين مياورد و با اعتراض مردم روبرو نميشود.ما بايد آگاهانه به اين محروميت زندانيان از درمان كه » اعدام خاموش» است اعتراض كنيم. در هر نقطه اى از دنيا كه اعتراض عليه اعدام و احكام اعدام صورت ميگيرد بايد همزمان و به همان اندازه » اعدامهاى خاموش» را افشا كرده و به آن اعتراض كرد. نبايد فراموش كرد كه محروم كردن زندانى از دارو و درمان توسط رژيم، زندانى را در ليست محكومين به » اعدام خاموش» قرار دادن است. محروم كردن زندانى از درمان = اعدامكميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي در ايران كارزارى دو ماهه به نام » نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد» در حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان فراخوان داده است. این كارزار به مدت دو ماه از دهم اكتبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى عليه اعدام الى ١٠ دسامبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى حقوق بشر ادامه خواهد داشت. اين كارزار در طول اين دو ماه هر روزه با برجسته كردن اسامى و وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان و افشاى برخورد جنايتكارانه رژيم با اين زندانيان افكار عمومى را جهت فشار به رژيم بسيج ميكند. از دهم اكتبر هر روز اسم و شرح حال يك زندانى سياسي محروم از درمان را به زبانهاي فارسي و انگليسي در وبلاگها و سايتها منتشر كرده است و اين روال را دهم دسامبر ادامه خواهد داشت.
شما ميتوانيد بخش بزرگى از اين كارزار باشيد. شما ميتوانيد جان اين زندانيان را نجات دهيد.
طومار حمايت از زندانيان محروم از دارو و درمان

http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-heartbeats-stop

شرح حال زندانيان :

http://tinyurl.com/ppydueo

http://zendanisiasi.wordpress.com/
--

------------------------------
Shiva Mahbobi

Spokesperson

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)
+44(0) 7572356661
shiva.mahbobi@gmail.com


Facebook


Twitter: @shivamahbobiwww.iranpoliticalprisoners.com

http://cfppienglish.wordpress.com/


http://zendanisiasi.wordpress.com/


http://www.youtube.com/user/CFPPI2009


برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35