Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

اعلمی، تهدید یا فرصت؟
ترفند های حکومت در تحکیم قدرت وتفاوت اعلمی با تجزیه طلب چهرگانی چیستقسمت اول
هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم جنب و جوش فعالان حرکت ملی آذربایجان بیشتر می شود. در کنار صف بندی های مرسوم در کل کشور که بیشتر به جناحهای چپ و راست حاکمیت فعلی محدود می شود، هم اکنون جریان جدیدی نیز در حال شکل گیری می باشد که می تواند نقطه عطفی برای حرکت ملی آذربایجان باشد. حضور آقای اعلمی در مبارزات انتخاباتی برای کسب کرسی ریاست جمهوری امریست که می تواند نتایج بسیار متفاوتی را برای حرکت ملی آذربایجان رقم بزند. درست به همین خاطر هم نیازمند بررسی بسیار زیادی می باشد. علی الخصوص که باید در نظر داشت اکثر فعالان حرکت ملی تابع احساسات می باشند و در عین حال با توجه به توده ای بودن این حرکت می توان گفت که نقش نخبگان حرکت در ترسیم یک استراتژی راهبردی در امر انتخابات ریاست جمهوری بسیار بارز، اساسی و حساس خواهد بود.
متاسفانه با توجه به محدودیتهای موجود در عرصه اینترنتی کشور، امکان ارتباط مستمر و نشر نظرات مختلف و متفاوت امکان پذیر نیست. البته باید این را هم اضافه کرد که سایتهای اینترنتی هم عمدتا حزبی و جناحی شده اند و از درج افکار غیر همسوی خودشان خودداری می کنند. باز جای امیدواری است که تلویزیون گون آذ تی وی در این خصوص به صورت منطقی وارد عمل شده و به طرح نظرات مختلف اقدام نموده است. البته ایراداتی هم به همین تلویزیون وارد است که نمی خواهم در این مقاله به آن بپردازم.
در تاریخ 22/1/88 که آقای احمد اوبالی مجری برنامه بودند اظهار شد که آقای اعلمی یک کرد زبان را که عضو حزب دمکرات کردستان می باشد به ریاست ستاد انتخاباتی خود در آذربایجان غربی برگزیده است. گویا منظور از این عضو حزب دمکرات کردستان آقای حمید شافعی بود. در همین برنامه یک نفر از بینندگان زنگ زده و گفت که اکبر اعلمی، چهرگانی دوم است. چهرگانی را حاکمیت در مقابل حرکت ملی علم نمود تا حرکت را از بین ببرد. فرق آقای اعلمی با دکتر چهرگانی در این است که آقای چهرگانی تاحدودی معتقد به حرکت ملی بود ولی اعلمی هیچگونه اعتقادی به حرکت ملی ندارد.
در تاریخ 25/1/88 آقای صالح ایلدیریم برنامه ای فارسی با حضور تشکلهای ترکمن و عرب الاحواز داشتند که از دفتر کانادایی تلویزیون گون آذ تی وی پخش می شد. در این برنامه آقای صالح ایلدیریم تاکید داشتند که انتخابات را تحریم می کنیم. ایشان معتقد بودند کسانی که اطراف آقای اعلمی جمع شده اند من جمله افراد طیف شمس از عاملین وزارت اطلاعات و یا افرادی از حزب توده سابق هستند که گویا اشاره ایشان به حسن ارک ، حسن آذربایجان، چنگیز بخت آور و ... بود. به نظر آقای صالح ایلدیریم درد این افراد حفظ تمامیت ارضی ایران می باشد و مخالفت آقای اعلمی با حاکمیت به معنای تثبیت نظام می باشد و این امر را باید در راستای دلسوزی ایشان نسبت به نظام تلقی نمود. آقای اعلمی با این حرکت سعی دارد به سران نظام هشدار بدهد که با چه راههایی حکومت کنند تا منجر به سرنگونی آنها نگردد. تنها دغدغه اعلمی حفظ نظام است و به همین خاطر به میدان آمده است.
آقای صالح ایلدیریم در همین برنامه پیش بینی نمودند که ممکن است رژیم ایران در مراحل نهایی انتخابات دست به رد صلاحیت آقای اعلمی بزند تا جایگاه محکمی در حرکت ملی آذربایجان برای او ایجاد کند و بدین وسیله او را به یکی از مدعیان رهبری در حرکت ملی تبدیل کرده و حرکت را از درون تهی نماید. آقای صالح ایلدیریم این نظریات را به عنوان نظرات تشکیلات گایپ مطرح نمودند.
در همین برنامه یکی از تماس گیرنده ها اظهار داشت که آقای اعلمی شخصیتی نیست که نیاز به معرفی داشته باشد و اگر امروزه طیف شمس تبریزی در اطراف وی حلقه زده باید کاری کنیم که دیگران جای این طیف را پر کنند. البته نظر این بیننده آن بود که سایر گروهها می توانند با حمایت از آقای اعلمی و حمایت از ایشان، دست طیف شمس را خالی بگذارند. به عبارتی دیگر این بیننده سعی داشت چنین القا نماید که فعالان حرکت ملی آذربایجان بایستی در حمایت از آقای اعلمی بر یکدیگر سبقت بگیرند و تلاش کنند تا از دیگران جلو بزنند!.
بعد از این برنامه تلویزیون گون آذ، چند روز بعد آقای احمد اوبالی مجری تلویزیون بودند که باز فردی به تلویزیون زنگ زده و ضمن مخالفت با شرکت در انتخابات، مدعی شد که آقای اعلمی یک قاتل و جنایتکار است و یکی از اجزاء جوخه اعدام روح انگیز دهقانی، خواهر اشرف و بهروز دهقانی بوده است.
در این برنامه آقای احمد اوبالی ادعای این بیننده را رد نمود و اظهار داشت که حتی اگر چنین هم باشد ما فعلا هیچ مدرکی در این ارتباط نداریم. ایشان اضافه نمودند که اگر چه آقای اعلمی حرکت ملی آذربایجان را مورد تایید قرار نداده و برای این حرکت کاری انجام نداده اما به نفع حرکت است که ایشان در انتخابات شرکت نموده اند. در مورد آقای اعلمی همینقدر می توان گفت که ایشان فعلا خود را آذربایجانی می دانند و تلویحا خود را عضوی از حرکت ملی می دانند.
یک فعال حرکت ملی
سولدوز
29/2/88

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35