Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


دخالت حکومت آمریکا در کشورهای جهان


مهرگان البرز
آدينه ۱۵ شهريور ۱٣۹۲ - ۶ سپتامبر ۲۰۱٣
ا

کنون حکومت آمریکا به بهانه استفاده سلاحهای شیمیایی توسط حکومت سوریه در تدارک یک حمله نظامی به سوریه می باشد. در این مقاله فهرست دخالت های پرشمار آمریکا در کشورهای دیگر را که به بهانه های مختلف صورت گرفته است، می خوانید .
مقدمه : «کریستف کلمبوس» در سال ۱۴۹۲ قاره آمریکا را کشف کرد. در این زمان، جمعیت این قاره حدود ۱۰۰ میلیون و جمعیت سرخپوستان کشور آمریکا ۱٨ میلیون تخمین زده می شود. سپس، اشغال نظامی این قاره توسط حکومتهای استعمارگر اسپانیایی، پرتغالی، انگلیسی و فرانسوی آغاز گشت. اشغال کامل این قاره که تحت لوای «انتقال تمدن به قبایل وحشی» انجام می شد بیش از یک قرن به طول انجامید. در این مدت، اکثر جمعیت بومی این قاره به علت بیماری، جنگ، سرکوب، کشتار، بردگی، گرسنگی، جابجایی اجباری و از هم پاشیدن زندگی از بین رفتند. اما تا کنون ابعاد این جنایت عظیم، عامدا از نظر مردم جهان پوشیده نگهداشته شده است.
از آغاز قرن هفدهم حکومتهای استعمارگر به ویژه انگلیس بومیان قاره آفریقا را دسته دسته اسیر کرده و به عنوان برده به قاره آمریکا منتقل نمودند. در سال ۱۷٨۶ زمانیکه کشور آمریکا استقلال یافت، جمعیت سفید پوستان ۲ و نیم میلیون نفر و برده های سیاه ۴ میلیون بود، ولی از ۱٨ میلیون جمعیت سرخپوستان فقط ۹۰۰ هزار نفر باقی مانده بود. در همین سال، حکومت آمریکا تلاش نمود که سرخپوستان را با زور سرنیزه در مناطق از پیش تعیین شده و تحت حفاظت اسکان دهد. اما مقاومت مسلحانه سرخپوستان تا اواخر قرن ۱۹ ادامه یافت.
در واقع، نظام سرمایه داریِ دوران رقابت آزاد در آمریکا با تکیه بر قتل عام سرخپوستان و مناسبات برده داری رشد کرد. از اواخر قرن نوزدهم، این نظام در کشورهای معدودی به نظام سرمایه داری انحصاری (امپریالیسم) تکامل نمود. حکومت - ابزار طبقه سرمایه داران بزرگ - علاوه بر استثمار کارگران به دخالتهای آشکار و نهان در امور کشورهای دیگر پرداخت. هدف اصلی، ایجاد امپراتوری در جهان از طریق تحت سلطه درآوردن کشورها بود. امری که از طریق اشغال نظامی و یا بکار گماشتن نوکران خود در راس حکومت انجام می شد.
اما آمریکا برای رسیدن به چنین هدفی با دو مانع اساسی روبرو بود. اولین مانع، مبارزات، شورشها، انقلابات و بیک کلام جنبش مردم بود که در جهت استقلال کشور خود و رهایی از چنگال حکومت وابسته و در خدمت منافع خارجیان، حرکت می کرد. دومین مانع، رقابت با قدرتهای استعمارگر دیگر بود، چون آنان نیز در پی به تحت سلطه درآوردن این کشورها بودند. از اینرو، آمریکا علاوه بر قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی به ارتشی نیاز داشت که بتواند در عرصه جهانی دائما به سرکوب جنبشهای مردم و تقابل با نیروهای استعمارگرِ رقیب بپردازد.
پس از دو جنگ جهانی که بر سر تقسیم مجدد جهان توسط قدرتهای استعمارگر در گرفت، ارتش آمریکا تبدیل به قویترین ارتش منظم گشت و در اقصی نقاط جهان پایگاه ایجاد نمود. علاوه بر تحمیل فقر، گرسنگی، بیماری و نابسامانی زندگی، کارنامه ۱۲۷ سالِ گذشته این ارتش نشان می دهد که هیچ نیروی نظامی در تاریخ بشر تا به این حد از مردم جهان کشتار نکرده است. استفاده از سلاحهای کشتار جمعی چون دو بمب اتمی در ژاپن و سلاحهای شیمیایی در ویتنام، لائوس و کامبوج فقط مشتی از خروارِ جنایات بیشمار حکومت آمریکا برعلیه بشر است.
اکنون حکومت آمریکا به بهانه استفاده سلاحهای شیمیایی توسط حکومت سوریه در تدارک یک حمله نظامی به سوریه می باشد. سوریه جغرافیای سیاسی بسیار مهمی دارد؛ همجوار اسرائیل و تنها متحد حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است. اما مهمتر، حکومتهای جمهوری اسلامی و سوریه هر دو نوکر روسیه اند و نه آمریکا. بنابراین، برای آمریکا دخالت مستقیم نظامی و شکست سوریه نه تنها ضروری است، بلکه زمینه ساز شکست حکومت جمهوری اسلامی و یکسره کردن اوضاع برای بلعیدن کُل منطقه نفت خیز خاورمیانه می باشد.
دلسوزی حکومت آمریکا و متحدینش برای مردم سوریه اشک تمساح کسانی است که صدام حسین را به سلاحهای شیمیایی مجهز نمودند و منجر به کشتار هزاران سرباز ایرانی و مردم کردستان در جنگ دو حکومت شدند. همچنین، در شورشهای سالهای اخیر بر علیه نظام سرمایه داری انحصاری، مردم جهان دیده اند که چگونه در کشورهای مختلف جهان از جمله؛ یونان، مصر، یمن، بحرین، آفریقای جنوبی، ترکیه، شیلی و برزیل مسلسل های ساخت آمریکا سینه های مردم عاصی را نشانه رفته و از گاز اشک آور ساخت آمریکا استفاده می شود.
رسانه های غرب که با اشاعه دروغ بزرگِ مسلح بودن عراق به سلاحهای کشتار جمعی زمینه ساز اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمریکا و ویرانی این کشور شدند اکنون زمینه ساز دخالت نظامی آمریکا در سوریه شده اند. بنابراین، ضروری است که ماهیت حکومت آمریکا و نقشه های شوم آن برای مردم هر چه بیشتر روشن گردند. نمونه هایی از دخالت ۱۲۷ ساله حکومت آمریکا درکشورهای مختلف جهان در فهرست ذیل، نقش ارتش و سازمان «سیا» در سرکوب مبارزات مردم و همچنین، سرکوب مردم آمریکا توسط پلیس و ارتش را نشان می دهد.
فهرست دخالت حکومت آمریکا در کشورهای جهان
سال کشور یا منطقه توضیحات
۱٨٨۶ شیکاگو سرکوب خونین تظاهرات کارگران
۱٨۹۰ داکوتای جنوبی کشتار ٣۰۰ تن از سرخپوستان
۱٨۹۰ آرژانتین در حمایت از حکومت
۱٨۹۱ شیلی سرکوب شورشیان
۱٨۹۱ هائیتی سرکوب شورشیان «نواسا»
۱٨۹۲ آیداهو سرکوب اعتصاب کارگران معدن نقره
۱٨۹٣ هاوایی اشغال و الحاق هاوایی به آمریکا
۱٨۹۴ شیکاگو سرکوب اعتصاب کارگران راه آهن
۱٨۹۴ نیکاراگوئه اشغال یک ماهه بندر بلوفیلدز
۹۵-۱٨۹۴ چین دخالت در جنگ چین و ژاپن
۹۶-۱٨۹۴ کُره استقرار نیروی دریایی در سئول
۱٨۹۵ پاناما اشغال بندر کورینو
۰۰-۱٨۹٨ چین سرکوب شورش بوکسورها
۱۰-۱٨۹٨ فلیپین بیرون کشیدن از چنگ اسپانیا
۰۲-۱٨۹٨ کوبا بیرون کشیدن از چنگ اسپانیا
۱٨۹٨ پُرتُریکو بیرون کشیدن از چنگ اسپانیا
۱٨۹٨ گوام بیرون کشیدن از چنگ اسپانیا
۱٨۹٨ مینِسوتا سرکوب سرخپوستان چیپوو
۱٨۹٨ نیکاراگوئه اشغال بندر سان خوان دل سور
۱٨۹٨ ساموا جنگ برای تعیین پادشاه
۱٨۹۹ نیکاراگوئه اشغال مجدد بندر بلوفیلدز
۰۱-۱٨۹۹ آیداهو اشغال منطقه معادن کوئر دآلن
۱۹۰۱ اوکلاهوما سرکوب شورش سرخپوستان کریک
۱۴-۱۹۰۱ پاناما اشغال منطقه و باز کردن کانال پاناما
۱۹۰٣ هندوراس سرکوب انقلاب مردم
۰۴-۱۹۰٣ دومینیکن سرکوب انقلاب مردم
۰۵-۱۹۰۴ کُره دخالت در جنگ روسیه و ژاپن
۰۹-۱۹۰۶ کوبا دخالت در انتخابات
۱۹۰۷ نیکاراگوئه برپایی قیمومیت کشور
۱۹۰۷ هندوراس دخالت در جنگ با نیکاراگوئه
۱۹۰٨ پاناما دخالت در انتخابات
۱۹۱۰ نیکاراگوئه اشغال بلوفیلدز و کورینتو
۱۹۱۱ هندوراس دخالت در جنگ داخلی
۴۱-۱۹۱۱ چین اشغال دائمی و حمایت از ضد انقلاب
۱۹۱۲ کوبا دخالت در جنگ داخلی
۱۹۱۲ پاناما دخالت در انتخابات
۱۹۱۲ هندوراس اشغال موقت
٣٣-۱۹۱۲ نیکاراگوئه جنگ بر علیه چریکها
۱۹۱٣ مکزیک تخلیه آمریکایی ها در دوران انقلاب
۱۹۱۴ دومینیکن جنگ با شورشیان در سانتو دومینگو
۱۹۱۴ کلورادو سرکوب اعتصاب معدنچیان
۱٨-۱۹۱۴ مکزیکو چندین لشکرکشی برعلیه ناسیونالیستها
٣۴-۱۹۱۴ هائیتی ۱۹ سال اشغال پس از سرکوب قیام مردم
۱۹۱۵ تکزاس سرکوب قیام مکزیکی-آمریکایی ها
۲۴-۱۹۱۶ دومینیکن ٨ سال اشغال
٣٣-۱۹۱۷ کوبا اشغال نظامی، قیمومیت اقتصادی
۱٨-۱۹۱۷ جنگ جهانی اول تقسیم مجدد جهان، ۴۰ میلیون کشته
۲۲-۱۹۱٨ انقلاب روسیه ۵ حمله نظامی بر علیه بلشویکها
۲۰-۱۹۱٨ پاناما سرکوب مبارزات مردم پس از انتخابات
۱۹۱۹ هندوراس اشغال نظامی در دوران انتخابات
۱۹۱۹ یوگسلاوی دخالت به نفع ایتالیا بر علیه سِربها
۱۹۲۰ گواتمالا ۲ هفته اشغال بر علیه اتحادیه ها
۲۱-۱۹۲۰ ویرجینیای غربی حمله به معدنچیان
۱۹۲۲ ترکیه جنگ با ملّیون
۲۷-۱۹۲۲ چین جنگ با ملّیون
۱۹۲٣ مکزیکو حمله هوایی به شورشیان در کالِس
۲۵-۱۹۲۴ هندوراس دو دفعه دخالت در نزاع انتخاباتی
۱۹۲۵ پاناما سرکوب اعتصاب عمومی
٣۴-۱۹۲۷ چین استقرار نیرو در سراسر کشور
۱۹٣۲ السالوادور حمله کشتیهای جنگی به قیام مارتی
۱۹٣۲ واشنگتن دی سی سرکوب سربازان جنگ جهانی اول
۴۵-۱۹۴۱ جنگ جهانی دوم ۵۰ ملیون کشته، استفاده از ۲ بمب اتمی
۱۹۴٣ دیترویت سرکوب شورش سیاهان
۷۵-۱۹۴۵ اسپانیا حمایت از حکومت ژنرال فرانکو
۱۹۴۶ ایران تهدید حمله اتمی به شوروی برای خروج از ایران
۱۹۴۶ یوگسلاوی تهدید حمله اتمی بخاطر سقوط هواپیمای آمریکایی
۱۹۴۷ گواتمالا تهدید حمله اتمی
۴۹-۱۹۴۷ یونان رهبری راست های افراطی در جنگ داخلی
۱۹۴٨ آلمان تهدید حمله اتمی برای حفاظت از برلن
۱۹۴٨ فلسطین حمایت از صهیونیستها در ایجاد حکومت اسرائیل
۴۹-۱۹۴٨چین تخلیه آمریکایی ها قبل از پیروزی انقلاب
۵۴-۱۹۴٨ فیلیپین جنگ «سیا» برعلیه قیام هوک
۱۹۴۹ تایوان حمایت از «چانکایچک» در برپایی حکومت
۱۹۵۰ پورتوریکو سرکوب قیام استقلال طلبان در پانس
۵٣-۱۹۵۱ کُره جنگ با کره شمالی وچین، تهدید حمله اتمی
۷۲-۱۹۵۱ پاکستان حمایت از حکومت نظامیان
۱۹۵٣ ایران سرنگون کردن مصدق و بازگرداندن شاه
۵۷-۱۹۵٣ ایران حمایت از حکومت در سرکوب سازمان نظامی
۷۹-۱۹۵۶ ایران استقرار مستشاران نظامی
۱۹۵۴ ویتنام پیشنهاد دادن بمب اتمی به فرانسه
۱۹۵۴ گواتمالا حمایت از مرتجعین تبعیدی در اشغال کشور
۱۹۵۶ مصر تهدید حمله اتمی در بحران کانال سوئز
۱۹۵٨ لبنان اشغال نظامی و سرکوب شورشیان
۱۹۵٨ عراق تهدید اتمی عراق در حمایت از کویت
۱۹۵٨ چین تهدید اتمی چین در حمایت از تایوان
۱۹۵٨ پاناما سرکوب تظاهرات «پرچم»
۱۹۵۹ کوبا حمایت از حکومت در مقابل انقلاب مردم
۱٣۶۰ ترکیه حمایت از کودتای نظامیان
۷۵-۱۹۶۰ ویتنام اشغال کشور و جنگ تمام عیار با مردم
۷۵-۱۹۶۰ آمریکا سرکوب تظاهرات برعلیه جنگ ویتنام
۱۹۶۱ کوبا حمایت از حمله نظامی مرتجعین تبعیدی
۱۹۶۱ آلمان تهدید اتمی در دوران بحران دیوار برلن
۹۰-۱۹۶۱ آفریقای جنوبی حمایت از حکومتِ نژاد پرست
۱۹۶۲ لائوس جنگ با چریک ها
۱۹۶۲ کوبا محاصره کشور و تهدید اتمی
۱۹۶٣ عراق سازماندهی کودتا به نفع حزب بعث
۱۹۶۴ پاناما کشتار مردم بخاطر کانال پاناما
۱۹۶۴ ویتنام آغاز استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین
٨۵-۱۹۶۴ برزیل حمایت از حکومت نظامیان
۹٣-۱۹۶۴ بولیوی حمایت از حکومت نظامیان
۱۹۶۵ اندونزی کودتا و کشتار یک میلیون نفر
۶۶-۱۹۶۵ دومینیکن اشغال نظامی در دوران انتخابات
٨۶-۱۹۶۵ فیلیپین حمایت از «مارکوس» در سرکوب مردم
۹٨-۱۹۶۵ اندونزی حمایت از «سوهارتو» در سرکوب مردم
۱۹۶۵ آمریکا ترور مالکام اکس در نیویورک
٨۰-۱۹۶۶ آمریکا سرکوب «حزب پلنگان سیاه»
۶۷-۱۹۶۶ گواتمالا جنگ کلاه سبزها با شورشیان
٨٣-۱۹۶۶ آرژانتین حمایت از حکومت نظامیان
۱۹۶۷ دیترویت سرکوب خونین جنبش سیاهان
۱۹۶۷ خاورمیانه حمایت از اسرائیل در اشغال کشورها
۱٣-۱۹۶۷ اسرائیل همکاری برای توسعه سلاحهای اتمی
۷۴-۱۹۶۷ یونان حمایت از کودتا و حکومت نظامیان
۱۹۶٨ آمریکا ترور مارتین لوتر کینگ و اشغال شهرها
٨۹-۱۹۶٨ مالزی حمایت از انگلیس در سرکوب انقلابیون
۷۵-۱۹۶۹ کلمبیا کشتار ۲ میلیون نفر
۱۹۷۰ عمان رهبریِ ارتش شاه در حمله به انقلابیون
۱٣-۱۹۷۰ پاکستان حمایت از حکومت در سرکوب مردم بلوچستان
۱۹۷۱ ترکیه حمایت از کودتای نظامیان
۷٣-۱۹۷۱ لائوس رهبریِ ویتنام جنوبی در حمله به کشور
۷۶-۱۹۷۱ ایران حمایت از حکومت در سرکوب چریکها و مجاهدین
۷۹-۱۹۷۲ اکوادور حمایت از حکومت نظامیان
٨۵-۱۹۷۲ فیلادلفیا سرکوب «سازمان حرکت»
۱۹۷٣ داکوتای جنوبی محاصره سرخپوستان شورشی در لاکوتاس
۱۹۷٣ خاورمیانه حمایت از اسرائیل در جنگ و تهدید اتمی
۱۹۷٣ شیلی کودتای نظامیان و کشتار مردم
۹۰-۱۹۷٣ شیلی حمایت از «پینوشه» در سرکوب مردم
۱۹۷۵ کلمبیا کشتار سرنشینان کشتی «مایاگواِز» با گاز سمّی
۹۲-۱۹۷۶ آنگولا سازماندهی نیروهای ارتجاعیِ مسلح
۷۹-۱۹۷٨ ایران حمایت از حکومت شاه برعلیه انقلاب مردم
۱۹۷۹ ایران حمایت از خمینی و انتقال شاه به خارج
۱۹۷۹ ایران انتقال ارتش و ساواک شاه به حکومت خمینی
٨٨-۱۹۷۹ ایران حمایت از حکومت خمینی در سرکوب انقلاب
۹۰-۱۹۷۹ نیکاراگوئه سازماندهی «کانترا» برعلیه انقلاب مردم
٨۹-۱۹۷۹ افغانستان سازماندهی «مجاهدین» با کمک عربستان
۱٣-۱۹۷۹ ایران تحریم اقتصادی و فشار سیاسی بین المللی
۱۹٨۰ ترکیه حمایت از کودتای نظامیان
۱۹٨۰ ایران تحرکات نظامی برای باز پس گرفتن گروگانها
٨٨-۱۹٨۰ ایران دامن زدن به جنگ ایران و عراق
۱۹٨۰ ایران انتقال سلاحهای شیمیایی از مصر به عراق
۹۷-۱۹٨۰ پرو حمایت از حکومت در سرکوب شورشیان
۱۹٨۱ لیبی سرنگون کردن دو هواپیمای نظامی
۱۹٨۱ عراق حمایت از اسرائیل در بمباران راکتور اتمی
۹۲-۱۹٨۱ السالوادور سرکوب شورشیان
٨۴-۱۹٨۲ لبنان سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطین
٨۴-۱۹٨٣ گرانادا اشغال نظامی ۴ سال پس از انقلاب مردم
٨۹-۱۹٨٣ هندوراس ایجاد پایگاهای نظامی در مناطق مرزی
٨۷-۱۹٨۴ ایران فروش اسلحه از طریق اسرائیل به خمینی
۱۹٨۴ ایران سرنگون کردن دو هواپیمای نظامی ایران
۱٣-۱۹٨۴ ترکیه حمایت در سرکوب «حزب کارگران کُرد»
٨٨-۱۹٨۴ ایران آغاز جنگ "نفتکشها" در خلیج فارس
٨۵-۱۹٨۴ جنگ سرد اوج تهدیدات جنگ هسته ای با روسیه
۱۹٨۶ لیبی حمله هوایی برای ترور معمر قذافی
۱۹٨۶ بولیوی حمله نظامی تحت لوای نابودی مواد مخدر
٨۷-۱۹٨۶ آمریکا رسوایی «ایران گِیت»
٨٨-۱۹٨۷ ایران دخالت مستقیم در «جنگ نفتکشها»
۹٣-۱۹٨۷ فلسطین حمایت از اسرائیل در سرکوب «انتفاضه ۱»
۱۹٨٨ ایران سرنگون کردن هواپیمای مسافربری
۱۹٨٨ ایران مجبور کردن خمینی به نوشیدن "جام زهر"
۱۹٨۹ لیبی سرنگون کردن دو هواپیمای نظامی
۱۹٨۹ جزایر وِرجین سرکوب شورش سیاهان در «سنت کُرویکس»
۱۹٨۹ فیلیپین حمایت هوایی بر علیه کودتای نظامی
۱۹٨۹ پاناما حمله نظامی و سرنگونی حکومت نوریِگا
۱۹٨۹ روسیه دخالت در فروپاشی امپراتوری روسیه
۱۹٨۹ آمریکا تز «نظم نوین جهانی» و سلطه آمریکا در جهان
۹۲-۱۹٨۹ افغانستان دخالت در جنگ داخلی برای سرنگونی حکومت
۹۷-۱۹٨۹ ایران وابسته کردن بیشترِ اقتصاد به مراکز مالی جهانی
۱۹۹۰ لیبریا تخلیه خارجیان در دوران جنگ داخلی
۹۱-۱۹۹۰ عربستان استقرار نیروی نظامی جهت حمله به عراق
۱٣-۱۹۹۰ آفریقای جنوبی حمایت از تغییر شکل حکومت از سفید به سیاه
۱۹۹۱ عراق حمله به عراق : اجرای تز "نظم نوین جهانی"
۱۹۹۱ کویت بازگرداندن امیر کویت به تخت سلطنت
۰٣-۱۹۹۱ عراق حملات هوایی و محاصره کُشنده اقتصادی
۹۶-۱۹۹۱ افغانستان سازماندهی «طالبان» با کمک پاکستان و انگلیس
۱۹۹۲ لس آنجلس سرکوب شورش مردم
۹۴-۱۹۹۲ سومالی اشغال نظامی و حمله به موگادیشو
۹۴-۱۹۹۲ یوگسلاوی محاصره دریایی سربیا و مونتِنیگرو
۱۹۹٣ بوسنیا بمباران هوایی
۱۹۹۴ هائیتی بازگرداندن آریستید به قدرت
۱۹۹۶ افغانستان حمایت از «طالبان» در کسب قدرت
۹۷-۱۹۹۶ کنگو سرکوب شورش تحت لوای حمایت از پناهندگان
۰۶-۱۹۹۶ نپال حمایت از حکومت در سرکوب شورشیان
۱۹۹۷ آمریکا تز «قرن آمریکایی» برای سلطه بلامنازع در جهان
۱۹۹۷ لیبریا درگیری نظامی برای خروج خارجیان
۱۹۹۷ آلبانی درگیری نظامی برای خروج خارجیان
۰۲-۱۹۹۷ ایران هموار کردن مناسبات تحت لوای «گفتگوی تمدنها»
۱۹۹٨ سودان حمله به کارخانه داروسازی با بهانه تولید گاز سمّی
۱۹۹٨ افغانستان بمباران موشکی در تقابل به حملات مراکز «سیا»
۱۹۹٨ عراق ۴ روز بمباران شدید هوایی
۱۹۹۹ یوگسلاوی بمباران شدید سربیا و اشغال کوسُوو
۱۹۹۹ پاکستان حمایت از کودتای ژنرال «پرویز مُشّرَف»
۱٣-۱۹۹۹ اندونزی حمایت از حکومت در سرکوب «تیمور شرقی»
۲۰۰۰ یمن تهدیدات نظامی پس از انفجار ناو یو.اس.اس کول
۰۵-۲۰۰۰ فلسطین حمایت از اسرائیل در سرکوب «انتفاضه ۲»
۲۰۰۱ مَسَدونییا حمله نظامی برای خلع سلاح شورشیان آلبانی
۲۰۰۱ آمریکا ناتوانی در تقابل با حملات ۱۱ سپتامبر
۲۰۰۱ ایران همکاری با حکومت برای سرنگونی «طالبان»
۱٣-۲۰۰۱ افغانستان اشغال نظامی و قرار دادن «کارزای» در قدرت
۱٣-۲۰۰۱ افغانستان استفاده از اورانیوم در کلاهک گلوله ها
۰٨-۲۰۰۱ پاکستان حمایت از دولت «پرویز مشرف»
۱٣-۲۰۰۱ جهان انتقال زندانیان به کشورهای دیگر و شکنجه آنان
۲۰۰۲ آمریکا اعلام تغییر رژیم در ایران، عراق و کُره شمالی
۲۰۰۲ یمن کشتار مردم توسط همواپیماهای بدون سرنشین
۲۰۰۲ فیلیپین آموزش نظامی ارتش برای سرکوب شورشیان
۰٣-۲۰۰۲ عراق دروغگویی در مورد سلاحهای کشتار جمعی
۱٣-۲۰۰۲ کوبا زندان «گوانتانامو» و شکنجه مخالفان
۱٣-۲۰۰۲ ایران تهدید به حمله نظامی
۲۰۰٣ کلمبیا حمله نیروهای ویژه برای حفاظت خط لوله نفت
۲۰۰٣ عراق اشغال نظامی و کشتار مردم
۰۷-۲۰۰٣ عراق شکست در نبردهای متعدد از مقاومت مردم
۱۱-۲۰۰٣ عراق استفاده از اورانیوم در کلاهک گلوله ها
۲۰۰٣ لیبریا دخالت نظامی در سرکوب شورشیان
۲۰۰٣ ایران همکاری با نیروهای امنیتی برای دستگیری صدام
۰۵-۲۰۰۴ هائیتی اشغال نظامی در "حمایت" از «اَریستید»
۱٣-۲۰۰۴ آفریقای جنوبی حمایت از حکومت در سرکوب تظاهرات مردم
۲۰۰۵ پاکستان بمباران توسط هواپیماهای بدون سرنشین
۲۰۰۵ فرانسه حمایت از حکومت در سرکوب شورش مردم
۲۰۰۵ سومالی بمباران موشکی و دخالت در جنگ داخلی
۲۰۰۵ کُره شمالی تهدید به حمله نظامی
۲۰۰۶ سوریه حمله کماندوهای آمریکایی از خاک عراق
۱٣-۲۰۰۶ ترکیه حمایت از «اردوگان» در تغییر شکل حکومت
۲۰۰۷ سوریه حمایت از اسرائیل در بمباران راکتور اتمی
۰۹-۲۰۰٨ اسرائیل حمایت از ٣ هفته بمباران مردم غزه
۲۰۰۹ یمن حمله موشکی و کشتار مردم
۲۰۱۰ اسرائیل حمایت از حمله زمینی و هوایی به مردم غزه
۲۰۱۰ تایلند حمایت از حکومت در سرکوب شورش مردم
۱٣-۲۰۱۰ یونان حمایت از حکومت در سرکوب شورش مردم
۲۰۱۱ تونس حمایت از «بِن علی» در مقابل انقلاب مردم
۲۰۱۱ مصر حمایت از «مبارک» در مقابل انقلاب مردم
۲۰۱۱ اسرائیل حمایت از حمله هوایی و دریایی به مردم غزه
۱۲-۲۰۱۱ مصر حمایت از حکومت نظامیان
۲۰۱۱ لیبی موشک باران کشور برای سرنگونی قذافی
۲۰۱۱ یمن حمایت از «صالح» در مقابل انقلاب مردم
۲۰۱۱ بحرین حمایت از «شاه حمد» در مقابل انقلاب مردم
۲۰۱۱ بحرین حمایت از اشغال نظامی توسط عربستان
۲۰۱۱ انگلیس حمایت از حکومت در سرکوب شورش مردم
۱۲-۲۰۱۱ کانادا حمایت از حکومت در سرکوب «جنبش اِشغال»
۱٣-۲۰۱۱ سوریه انتقال نیروهای مسلح برای جنگ با « بشار اسد»
۱٣-۲۰۱۱ اسپانیا حمایت از سرکوب تظاهرات متعدد مردم
۱٣-۲۰۱۱ شیلی حمایت از سرکوب شورش دانشجویان
۲۰۱۲ اسرائیل حمایت از بمباران شدید مردم در نوار غزه
۲۰۱۲ آفریقای جنوبی حمایت از سرکوب و کشتار معدنچیان
۲۰۱۲ آرژانتین حمایت از حکومت در تظاهرات میلیونی مردم
۱٣-۲۰۱۲ نیویورک سرکوب وحشیانه جنبش اشغال «وال استیریت»
۱٣-۲۰۱۲ سوریه چرخش توازن قوا به نفع «بشار اسد»
۱٣-۲۰۱۲ مصر حمایت از دولت «محمد مرسی»
۲۰۱٣ مصر حمایت از کودتای نظامیان برعلیه «محمد مرسی»
۲۰۱٣ دریای چین مانور مشترک نظامی با ژاپن برعلیه چین
۲۰۱٣ ترکیه حمایت از سرکوب شورشهای مردم
۲۰۱٣ برزیل حمایت از حکومت در سرکوب شورشهای مردم
۲۰۱٣ ایران تهدید به حمله نظامی پس از انتخابات
۲۰۱٣ سوریه تدارک برای حمله نظامی
نتیجه گیری
دستهای پنهانِ بحران عمیق نظام جهانی سرمایه داری انحصاری سرکردگان جنگ افروز حکومت آمریکا را به سوی جنگ افروزی بیشتر هول می دهد. متحدین آمریکا چون انگلیس و اتحادیه اروپا و همچنین رقبای بین المللی آنان چون روسیه و چین بدنبال منافع طبقات حاکم کشور خود می باشند. اوضاع کنونی و تاریخ نشان می دهند که این استعمارگران و حکومت کشورهای تحت سلطه همواره در تضادی آشتی ناپذیر با مردم جهان قرار داشته و برای رسیدن به منافع خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.
دخالتهای مستمر آمریکا و نوکرانش؛ عربستان، ترکیه و قطر در ایجاد نیروی لازم برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد بجایی نرسید و به همین دلیل، آمریکا به دخالت مستقیم نظامی روی آورده است. اگر آمریکا در سرنگونی بشار اسد موفق شود وضعیت مردم سوریه بهتر از وضعیت مردم افغانستان، عراق و لیبی نخواهد بود. اما، راه برای حمله نظامی به ایران و نابودی کشور ما بمراتب بازتر خواهد شد. برای رسیدن به استقلال و آزادی، حکومتهای سوریه و جمهوری اسلامی باید توسط مردم و بدون دخالت قدرتهای استعمارگر سرنگون شوند.
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=55110

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35