Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

انتخابات رژیم "گمراه کردن جامعه جهانی " است


رضا پهلوی افزوده است: "حتا گمانه زنی در مورد اقبال این یا آن نامزد انتخاباتی یا تلاش برای متمایز کردن احمدی نژاد از رقبایش، بمنزله افتادن در دام روحانیان حاکم بر ایران است."

رضا پهلوی انتخابات ایران را "صحنه گردانی" حکومت این کشور برای "گمراه کردن جامعۀ جهانی" توصیف کرده، در حالی که، به گمان او، خود ایرانیان دیگر خارج از نظام موجود زندگی می کنند.

رضا پهلوی اعتقاد به تفاوت میان نامزدهای انتخاباتی ایران و یا احتمال انجام اصلاح در ساختار حکومتی این کشور را بیهوده دانسته و افزوده است : "چه اصلاحاتی در دورۀ خاتمی پدید آمد؟ بعد از خاتمی، احمدی نژاد سر کار آمد و این منطق رژیم اسلامی است. اگر در مواجهه با آن خواستار کاهش تنش باشید در عمل جنگ درو می کنید و سقوط آن را به تأخیر می اندازید."

رضا پهلوی در جای دیگری از مصاحبه اش ضمن انتقاد از سیاست گشایش دولت باراک اوباما در قبال حکومت اسلامی ایران افزوده است : "من نمی گویم که باید گفتگو را با رژیم ایران قطع کرد. زیرا، اجبارهای سیاست خارجی را می شناسم. اما، غرب هرگز نباید القاء کند که می تواند حقانیتی به جمهوری اسلامی ایران که در اصل نظامی تمامیت خواه است ببخشد."

در پایان رضا پهلوی ضمن مخالفت با حملۀ نظامی به ایران گفته است که چنین سناریویی تنها به تقویت رژیم اسلامی منجر می شود. او گفته است باید به مبارزه مردم ایران با رژیم اسلامی اعتماد کرد که، به گمان رضا پهلوی، رژیمی است نااستوار که مالاً به سرنوشت رژیم های سابق اروپای شرقی دچار خواهد شد.
برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35