Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ابراز تاسف رهبر لژ فراماسون اسلامی از نطق تلويزيوني موسويمهدوی کنی یکی از پنج مافیای بزرگ قدرت در جمهوری اسلامی درخلال جلسه اخلاق که موضوع آن عیب جویی بود، با اشاره به کم لطفی برخی هاگفت: 30 سال ازانقلاب گذشته ولی بعضی بیانات طوری است که دلالت بر این می کند که اصلاً هیچ کاری در دوران انقلاب نشده است. ایشان در ادامه تصریح کردند: آن برادرمان در سخنشان این طور فرموده اند که من آمده ام اقتصاد خراب ایران را در40 سال گذشته درست کنم. برادر! شما 10 سال قبل از انقلاب را هم چسباندی به 30 سال بعد ازانقلاب؟! یعنی از دوران نظام شاهنشاهی تا بعد از انقلاب، همه اینها یک پرونده با هم است و خراب است که می خواهیم درست کنیم؟ رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام درادامه با توجه دادن به این موضوع که این بیانات توسط یک شخصیتی در جامعه انقلابی ما مطرح می شود، افزودند: در این صورت، مخالفین ما می گویند خودشان دارند می گویند 40 سال است که خرابی است و این کم لطفی است و باید از این جور برخورد استغفار کرد.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در ادامه گفت: با همه اشکالاتی که به دوره آقای احمدی نژاد وارد می کنید، آیا ایشان هیچ کاری نکرده است؟ شاید بعضی ها از روی حس مخالفت بگویند خوب کوبیدی ولی آیا در یک جامعه اسلامی، انسان مؤمن مطیع قرآن و ولایت خوبی هارا نمی بیند؟ یک وقت است که انسان می گوید کارهایی شده که بعضی ها نیمه کاره است بعضی ها خوب بود از طریق دیگری وارد می شدیم و بعضی ها هم تمام شده است ولی آیا پس از 30 سال شهادت و فداکاری هیچ آثاری وجود ندارد؟


لازم به ذکر است مهدوی کنی پدر خوانده بزرگی است که ساير پدرخوانده ها به او کرنش می کنند. پدر او که از روحانيون مرتبط با بريتانيا بود، فرزند خويش را هم راهی همان مناسبات نمود، تا بدانجا که مهدوی کنی به درجه هدايت کننده لژ فراماسون آخوندی ايران رسيد. مناسبات پنهان وی با بريتانيا کليد گنجينه اسرار بسياری، درباره جمهوری اسلامی است. وی تمايل چندانی به بازی بر روی صحنه سياست ندارد. چند صباحی مقام وزارت کشور و مدتی هم به عنوان يکی از اعضای فقهای شورای نگهبان در صحنه حاضر شد و پس از آن سياست پشت صحنه را ترجيح داد. دبيرکلی "مجمع روحانيت مبارز"، يکی از دو تشکل آخوندی جمهوری اسلامی سالهاست که بر عهده اوست.http://news.political-articles.net/Group/iran/2009/may/ir00062.htm 04 خرداد 1388

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35