Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

همصدا به دفاع از لقمان و زانیار مرادی بپاخیزیم.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن با دار، تیرباران ، سنگسار و .... به سلاخی انسان پرداخت و سایه ننگین خود را بدینوسیله بر سرزمین ما گسترد. اعدام های پشت بام مدرسه علوی با اعدامهای مبارزین کرد و ترکمن صحرا در هم تنید و همراه شد با گلوله باران تظاهرات کارگران بیکار اصفهان و اوج جنایتکارانه تر گرفت با اعدامهای زندانیان سیاسی دهه ۶۰ . نابودی و مرگ را جمهوری اسلامی با در هم آمیزی دولت با مذهب به کسب و کار و روزمره خود تبدیل کرد. این ماشین آدم کشی در طول ۳۳ سال گذشته یکدم از حرکت مرگ آفرین باز نایستاده است .
هم اکنون صدها تن محکوم به اعدام در زندانها ی بسر می برند ( بنا به گزارشات نزدیک ۴۰۰۰ تن ) در این میان دهها زندانی سیاسی که بیشترشان از اقلیتهای کرد و عرب و بلوچ و.... هستند در هفته های آینده در معرض اعدام اند. ۲ زندانی جوان کرد زانیار و لقمان مرادی همراه با ۵ روشنفکر عرب خوزستانی قرار است همین روزها به جوخه های مرگ جمهوری اسلامی سپرده شوند .
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران – مونترال که از آغاز مجازات اعدام را قتل عمد دولتی بحساب آورد و خواهان لغو آن است همصدا با اکثریت آزادیخواهان و نیروهای اپوزیسون مترقی علیه اعدام و در اینجا اعدام زانیا و لقمان و ۵ خوزستانی مبارز از کلیه ترقیخواهان و آزادگان میخواهد که با تمام توان با این احکام ارتجاعی و ضد انسانی و قرون وسطایی رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرده و این رزیم فاشیستی را وادار به عقب نشینی کنند.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
مجازات اعدام لغو باید گردد
کلیه زندانیان سیاسی آزاد باید گردد
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران – مونترال
۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ برابر با ۲۶ دیماه ۱۳۹۱
http://www.massacreiniran.com
koshtaredahe60@gmail.com

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35