Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

اگر روزی ايران مورد تهاجم و جنگ ظالمانه، اسراييل، انگلستان؛ فرانسه يا آمريکا يا همه در قالب «ناتو» «جامعه بين المللی» قرارگيرد وظيفه شما چيست؟؟ چکار میکنيد؟؟


آيا بااصرار نیروهای بیگانه و استعمارگر با مشاورت با وکيل های فرانسوی و آمريکایی و انگليسی و سفارش کارمندان ام آی شش و سيا و اداره امنيت فرانسه که مزدورانی را در استخدام گرفته اند و میکوشند بهر شکل که شده برايران تسلط پیدا کنند همکاری میکنيد زيرا با رژيم اسلامی مخالف هستيد؟؟

تاريخ وجهانیان در قبال اين عمل شما که به حساب خودتان چون در 34 سال گذشته کاری انجام نشده!! و شما آنرا وظیفه واجب اخلاقی خودتان قلمداد کرده و در ليست انتخابات سفارشی شورای به اصطلاح ملی! ثبت نام کرده ايد، چه خواهند گفت؟؟

آيا اسلحه بيگانه و سفارش وکيل های بيگانه را می پذيريد تا در برابر این تهاجم٬ از نظر سیاسی و همچنین لجستیکی بدفاع از منافع «ناتو و سازمان های بين المللی» برخیزند؟؟

آيا دختران و پسرانتان را با آن اسلحه ها مجهز میکنيد که عليه رژيم اسلامی بجنگند؟؟ خودتان هم اسلحه بدست میگيرد وساختمان ها و بناهای تاريخی و سوق الجيشی ايران را از جمله آب و برق، و تلويزيون و سد و جاده و بيمارستان و مدرسه و کودک و بزرگ را منفجر میکنيد تا شما بصورت يکجانبه و ظالمانه و تحکم آميز به مقصد برسيد...

چه فکر میکنيد...

فکر میکنيد کار را تا به آخر خواهيد رفت؟؟

فکر نکنيد زيرا شما فکرتان خسته می شود تنها نوشته زير را بخوانيد..
و سپس خواهيد ديد... چه خفتی خواهد بود آن عمل شما.... حالا فکر کنيد.
ح-ک


جهانیان باید برای نجات سوریه ٬ برعلیه جنگ آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل متحد شوند
نوشته : تونی کرتلوچی ٬ سایت: Neworientnews.Com

مترجم : احمد مزارعی ٬ ششم آوریل ۲۰۱۳
تایپ و ویرایش : آمادور - اشتراک
*از سال ۲۰۰۷ ٬ سه کشور آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل با مسلح کردن بنیادگرایان اسلامی ٬ بطور مستقیم وارد جنگ برعلیه سوریه شدند.
*غرب اعتراف کرده که عربستان و قطر هزاران تن اسلحه به تروریستهای سوریه داده و بیشترین امکانات جنگی به سازمان القاعده و بخش عمده آن به جبهه نصره تحویل داده شده و در حال حاضر٬ بهترین اسلحه ها و تجهیزات در اختیار آنانست تا برعلیه دولت سوریه بکار گیرند.
*وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرد که سوریه از طرف سازمان القاعده مورد تهدیدست ولی درعین حال درخواست نمود تا سوریه تحت محاصره قرار گرفته و نتواند اسلحه تهیه کند.
*آمریکا و عربستان تروریسم را برعلیه ملت سوریه تشویق کردند که شامل مسلمانان سنی نیز میشد . در سوریه «دمکراسی» و «تفکرات طایفه ای» علت درگیریها نیست ٬ بلکه هدف اصلی تخریب کشور سوریه است.
امروز دیگر بوضوح ثابت شده که آمریکا ٬ انگلیس ٬ عربستان و اسرائیل از سال ۲۰۰۷ ٬ با بکارگرفتن جریانات بنیادگرا و بطور عمده طرفداران القاعده و سایر نیروهای تندرو٬ بویژه اخوان المسلمین ٬ برعلیه سوریه وارد یک توطئه شدند تا این کشور را تخریب کنند ٬ در حالیکه بظاهر اینگونه تبلیغ میشود که دعوا بر سر مبارزه برای دمکراسی است ٬ اما با گذشت زمان ما مشاهده میکنیم که در سوریه تنها جنگ طایفه ای و مذهبی جریان دارد.
جنایاتیکه آمریکا و عربستان و اسرائیل از طریق مزدوران خود در سوریه مرتکب شدند ٬ مسلمانان سنی را نیز دربر میگرفت و این جنایات شامل حوادث زیر میباشد :
*حمله به دانشگاه دمشق بوسیله گلوله های خمپاره که باعث قتل ۱۵ دانشجو و مجروح شدن دهها نفر دیگر گردید و ساختمان دانشگاه به خرابه تبدیل گردید.
*قتل دو نفر از روحانیون معروف اهل سنت در مساجد.
*منفجر کردن مسجدی معروف در دمشق و قتل روحانی شناخته شده ای که باعتدال معروف بود و از غرب درخواست میکرد که مانع کشتار طرفداران دولت سوریه شوند.
غرب کوشید تا از اهمیت انفجارات و کشتارهای مذکور بکاهد و آنرا به «طرفداران دولت» نسبت دهد ٬ اما حقیقت اینستکه مخالفان مسلح دولت که عمدتا از بنیادگرایان هستند ٬ در داخل سوریه از نظر امکانات مالی و غیره تقویت و در خارج نیز از آنان پشتیبانی سیاسی بعمل میآید . از همه مهمتر اینکه آنان بهیچ عنوان حامی منافع و مصالح مردم سوریه نیستند.
هدف روشن غرب هیچ رابطه ای با برقراری «دمکراسی» در سوریه نداشته ٬ بلکه منظور غرب نابودی دولت ملی و قومی سوریه بطور کامل ٬ از جمله از میان بردن سنی هائیکه طرفداران غرب نیستند.
بدون شک این جنگ هر روز شدت بیشتری پیدا خواهد کرد ٬ زیر جنگجویان بنیادگرا به نمایندگی از طرف نیروهای خارجی میجنگند ٬ اما قوانین بین المللی میطلبد که باید همه گونه کوششی را بکار برد تا این جنگ تجاوزکارانه متوقف شود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس مقاله ای را با این عنوان منتشر نمود :« افزایش بیسابقه ارسال اسلحه برای مخالفان دولت سوریه»: وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس مخالفان دولت سوریه در ایتالیا شرکت کرده بود ٬ اظهار داشت که اسلحه های ارسالی بدست جنگجویان «سکولار» رسیده است. وی ادامه داد : هم اکنون من اینرا میگویم ٬ در سوریه نیت جدی وجود دارد که مخالفان اسلحه را در میان نیروهای معتدل توزیع کنند و این اقدام بعلت فشارهائیستکه بر آنها اعمال شده است.» (این اظهار نظر جان کری که اسلحه بدست سکولارها و معتدلین قرار گرفته ٬ در حقیقت به ریشخند گرفتن افکار عمومیست ٬ چه هر روز که گذشته بر دامنه جنایات «سکولارها» افزوده شده است.مترجم)
و اینهم گزارشی از قول خبرگزاری فرانسه :
تعداد افراد مخالف دولت سوریه در ۱۵-۲۰ ٬ گردان جنگی عمل میکنند که عمدتا در اطراف شهر دمشق فعالیت میکنند و همگی دارای تمایلات بنیادگرائی اسلامی هستند. همچنین در کنار اینها جبهه نصره که از قویترین سازمانهای تروریستی است ٬ قرار دارد که دوش بدوش سایرین برعلیه دولت سوریه میجنگند.
و اینهم بیانیه وزارت خارجه آمریکا که جبهه نصره را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است:
در ماه نوامبر ۲۰۱۱ ٬ جبهه نصره اعلام نمود که در این ماه ۶۰۰ عملیات نظامی داشته که ۴۰ مورد آن ٬ انتحاری بوده و بعضی نیز بصورت بمبگذاری انجام گرفته است. این عملیات بطور عمده در شهرهای اصلی همچون دمشق ٬ حلب ٬ حماه ٬ درعا ٬ حمص ٬ ادلب و دیرالزور بوده است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا ٬ جبهه نصره ٬ صدها عملیات انفجاری در سراسر سوریه انجام داده است. این جبهه موفق به تشکیل شبکه گسترده ای در سراسر سوریه گشته که زیر نظر مأموران کشورهای خارجی عمل میکند ٬ مهمتر اینکه وزارت خارجه آمریکا اعتراف میکند که جبهه نصره در مرز سوریه – ترکیه تشکیلاتی دارد که مأموران سی آی ای (سیا) آنرا اداره میکند.
روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ ٬ نوشت : «سازمان «سیا» در انتقال اسلحه برای مخالفان دولت سوریه همکاری میکند».
توضیح:
« در مرز ترکیه و سوریه تعدادی از افسران «سیا» بطور محرمانه به مخالفان دولت سوریه کمک میکنند تا اسلحه های لازم را بدست آورده و بتوانند با دولت سوریه بجنگند . اینان در همآهنگی با مسئولان آمریکائی و افسران اطلاعاتی کشورهای عربی عمل میکنند. در چند ماه گذشته کشورهای عربی با کمک ترکیه ٬ کمکهای خود را به مخالفان مسلح دولت سوریه افزوده اند و سازمان «سیا» نیز بآنان کمکهای لازم را نموده است. در گزارش سپس افزوده شده است که سازمان سیا در حمل و نقل اسلحه باین کشورها نیز کمک میکند ٬ بطوریکه بر فعالیت پروازهای هواپیماهای حامل اسلحه بسیار افزوده شده و هواپیماهای اردنی و قطری ۱۶۰ محموله اسلحه را به فرودگاه «آسنبوغا» در نزدیکی آنکارا ٬ انتقال داده اند . همچنین مأموران «سیا» ٬ به مسئولان کشورهای عربی کمک کرده اند که اسلحه های مناسب را از کشور«کرواسیا» خریداری کرده و طریق انتقال آنرا به سوریه تسهیل کنند.»
واقعیتهای موجود با موضعگیری وزارت خارجه آمریکا در تضادست ٬ زیرا هیچ دلیلی در دست نیست که اسلحه بدست افرادی معتدل رسیده باسد ٬ بلکه آمریکا ٬ عربستان و قطر اسلحه ها را بطور مستقیم در اختیار تروریستها قرار میدهند و این برنامه از سال ۲۰۰۷ ٬ تنظیم شده است.
برنامه تخریب سوریه از سال ۲۰۰۷ ٬ و نه از سال ۲۰۱۱
غرب همیشه میکوشد تا سوریه را بزیر نفوذ خود در آورده ٬ زیرا این کشور در منطقه ای قرار دارد که حوزه منافع غرب بجساب میآید ٬ بهمین جهت آنها کوشیدند از سال ۲۰۰۷ ٬ برنامه دقیقی را برای جنگ برعلیه سوریه تدارک ببینند. در سال ۲۰۰۷ ٬ کشورهای آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل اعتراف کردند که برنامه ای را تنظیم نموده تا نیروهای بنیادگرا ٬ بویژه اخوان المسلمین را بر ضد دولتهای ایران و سوریه تجهیز کنند.
سیمور هرش ٬ روزنامه نگار معروف آمریکائی و دارنده جایزه پولیتزر ٬ در سال ۲۰۰۷ طی گزارش مفصلی ٬ طرح آمریکا برای مبارزه با ایران ٬ سوریه و حزب الله لبنان را توضیح داد.
بسیار روشنست که آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل برنامه بکارگیری بنیادگرایان اسلامی را از سال ۲۰۰۷ شروع کردند ٬ هم اکنون شاهدیم که آنان میکوشند بوسیله اسلحه های فراوان و گوناگونی که از آمریکا و همپیمانش دریافت میدارند ٬ سوریه را کاملا تخریب کنند . گزارش سیمور هرش در اینزمینه کاملا درست بوده است.
وظیفه واجب و اخلاقی ما در قبال نجات سوریه
امروز سوریه در تعرض یک تهاجم ظالمانه قرار دارد که با اصرار نیروهای بیگانه و استعمارگر که مزدورانی را در استخدام گرفته اند و میکوشند بهر شکل که شده بر سوریه تسلط پیدا کنند . جهانیان در قبال دولت و ملت سوریه وظیفه واجب اخلاقی دارند تا در برابر این تهاجم ٬ از نظر سیاسی و همچنین لجستیکی بدفاع برخیزند.
وزیر خارجه آمریکا که قادر نیست از عملیات مسلحانه سازمان القاعده و جبهه نصره وابسته بآن ٬ برعلیه سوریه جلوگیری کند و مانع سر ریزشدن سیل اسلحه بسوی آنان گردد ٬ از عراق خواست که مانع «ارسال کمک» از ایران بسوی سوریه شود.
آمریکا در سال ۲۰۰۱ ٬ جنگی را بنام مبارزه با تروریسم ٬ برعلیه القاعده براه انداخت ٬ اما چرا وزیر خارجه آمریکا به سوریه که در درون مرزهایش با سازمان القاعده میجنگد ٬ کمک نمیکند؟
اعتقاد نداریم که مسلح کردن «معتدلان» در سوریه ٬ استراتژی مناسبی باشد برای رو در روئی با سازمان القاعده در سوریه که نفوذش هر روز در سوریه بیشتر میشود.
آمریکا بطور مستقیم مسئول پیدایش و ادامه فعالیتهای سازمان القاعده و سایر گروههای تندرو و بنیادگرای دیگر در سوریه میباشد و سایر کشورهای غربی نیز مسئول بنیادگرایانی هستند که در درون مرزهایشان زندگی میکنند و از آنان بعنوان نیروهای ترور استفاده شده و به سوریه فرستاده میشوند.
هم اکنون نیاز مبرمی وجود دارد تا جبهه ای از کشورهائیکه مخالف تروریسم هستند ٬ بوجود آید تا برعلیه این توحش تروریستی کاری انجام داده و کمکهای سیاسی و لجستیکی خود را در اختیار دولت سوریه قرار دهند تا موفق شوند این توطئه را در کشورشان شکست دهند.

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35