Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تایم: مارادونا به عنصری خطرناک نزدیک شده استهفته نامه تايم چاپ آمريکا نوشت ديه گو مارادونا، فوتبالیست مشهور آرژانتینی اخیرا با عنصری خطرناک بنام احمدی نژاد دوست شده است.

اين هفته نامه در مطلبی با عنوان "مارادونا هوادار احمدی نژاد می شود" نوشت مارادونا هميشه با عناصر خطرناک دوست بوه و اکنون نيز به یک عنصر خطرناک در جهان یعنی احمدی نژاد نزدیک شده است.

تايم افزود اين اسطوره فوتبال جهان که از سوی احمدی نژاد "جناب" خطاب شده است سال گذشته پيراهن خود را به احمدی نژاد هديه کرد که اکنون در موزه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نگهداری می شود.

این نشریه نوشت احمدی نژاد روز گذشته در پاسخ به اين اقدام مارادونا در پيامی گفت "از ابراز لطف آن جناب به ملت انقلابی ايران تشکر می کنم."

تايم با نقل بخشهای ديگر پیام احمدی نژاد افزود با وجود روابط تازه رژیم تهران با برخی از کشورهای آمريکای لاتين، روابط این رژیم با آرژانتين تحت الشعاع بمبگذاری در مرکز يهوديان بوئنوس آيرس که به کشته شدن 85 نفر منجر شد، قرار دارد.
این نشریه نوشت مقامات آرژانتین، مسئولان رده بالای رژیم تهران را مسئول اين بمبگذاری که در سال 1994 میلادی روی داد، می دانند04.04.2008

برگشت

letzte Änderungen: 18.4.2017 8:21