Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سفر وزیرامورخارجه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به سوئد
را محکوم می کنیم!


چهار حزب دست راستی سوئد که اکنون قدرت دولتی را در دست دارند، از سال ها پیش از کسب قدرت با رژیم جمهوری اسلامی مراودات نزدیکی برقرارد کرده و به اشکال گوناکون تلاش کردند پای جنایت کاران رژیم را به سوئد باز کنند. نماینده حزب میانه رو سوئد در راس هئیتی یک سال پیش بی سروصد از ایران دیدار کرد. نمایندگان حزب مردم سفیر رژیم در استکهلم را دو سال پیش به مجلس دعوت کردند. امروز نیز کارل بیلد وزیرامورحارجه سوئد متکی، وزیرامورخارجه رژیم را به سوئد دعوت می کند.

پیشاپیش این سفر، هئیت های اقتصادی سوئد و رژیم هفته پیش دیدار کرده و اسنادی مربوط به معاملات اقتصای کلان که در چند مرحله به اجرا در خواهد آمد، تدوین کردند. قرار است متکی و هئیت همراه او در سفر به سوئد این قرادادها را امضا و پیرامون روابط دولت سوئد و رژیم و برنامه های هسته ای رژیم گفتگو کنند.

دعوت از وزیرامورخارجه رژیم که تمامی قوانین بین المللی در رابطه با حقوق بشر را نقض کرده و در بیست و هشت سال حکومت ننکینش، یک لحظه از سرکوب توده های مردم ایران، آزار و اذیت آنها غافل نبوده و آنها را از کلیه حقوق انسانی و اجتماعی شان محروم کرده و زندانهای آن همواره مملو از معترضان و مخالفان است و دها هزار تن از مخالفان را زندانی و شکنجه و کشتار کرده است، تودهنی آشکار به توده های مردم ایران و مردم سوئد است که دولت این کشور بنام آنها و به کام سرمایه داران با حکومت جنایتکاری مانند رژیم جمهوری اسلامی بند و بست سیاسی و اقتصادی دارد.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)-واحد سوئد اقدام بی شرمانه دولت و وزیرامورخارجه سوئد در رابطه با دعوت از وزیرامورخارجه جنایتکارن اسلامی حاکم بر ایران را به شدت محکوم می کند. اعضاء و نمایندکان رژیم جمهوری اسلامی به خاطر مجموعه جنایاتی که در 28 سال حکومت بر ایران مرتکب شده اند مجرم هستند و باید به جرم جنایت علیه مردم ایران و بشریت دادگاهی شوند نه آنکه با عنوان دیپلمات به این کشور و آن کشور دعوت شوند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)-واحد سوئد
چهارم ماه مه 2007


برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11