Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   'تعليق فعاليت اتمی ايران به شرط اقدام مشابه غرب'احمدی نژاد: مذاکره بايد در شرايط مساوی باشد
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که ايران به توليد اورانيوم غنی شده در مقياس صنعتی نزديک شده و رييس جمهوری ايران شروطی را برای تعليق برنامه های غنی سازی اورانیوم در اين کشور اعلام کرده است.

روز سه شنبه، 20 فوريه، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، گفت که شرط اين کشور برای تعليق فعاليت های غنی سازی اورانیوم به منظور انجام مذاکره با غرب اين است که کشورهای غربی نيز فعاليت های خود را به حالت تعليق در آورند.

آقای احمدی نژاد که در يک گردهمايی در رشت سخن می گفت در توجيه پيشنهاد خود گفت که بايد مذاکره در شرايط عادلانه صورت گيرد.

وی برخی از کشورهای غربی را به داشتن مواضع دوگانه در جريان مذاکرات هسته ای با ايران متهم کرد و گفت "کسانی با شعارهای متضاد و متناقض می خواهند حقوق کشورمان را ناديده بگيرند."

رييس جمهوری ايران گفت که جمهوری اسلامی از مذاکره استقبال می کند چون همواره اهل گفتگو بوده است اما شرط طرف های غربی برای انجام مذاکره توقف فعاليت های هسته ای ايران است تا ايران را از حقوق هسته ای خود محروم کنند.

محمود احمدی نژاد افزود که در حاليکه کارخانه های عظيم توليد سوخت هسته ای در کشورهای غربی فعاليت دارد چگونه اين کشورها می توانند به ايران بگويند که مجموعه ای را که تازه تاسيس کرده متوقف کند.

وی گفت عدالت اقتضا می کند که برای انجام مذاکرات شرايط يکسانی برای هر دو طرف منظور شود و کشورهای غربی هم کارخانه های توليد سوخت هسته ای خود را تعطيل کنند.

آقای احمدی نژاد به کشورهای غربی هشدار داد که "بدانيد در مقابل وحدت ملت ايران شکست خواهيد خورد."

در آستانه دستيابی به غنی سازی صنعتی

اظهارات آقای احمدی نژاد پس از آن انتشار می يابد که پيشتر محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی، در مصاحبه ای در شماره روز سه شنبه، 20 فوريه روزنامه بريتانيايی تايمز مالی (فايننشال تايمز) گفت که ايران به دانش فنی لازم برای تبديل برنامه آزمايشی غنی سازی اورانيوم به توليد اين ماده در سطح صنعتی دست يافته است.

به گفته آقای برادعی، ممکن است جمهوری اسلامی بتواند ظرف شش ماه تا يک سال آينده چنين جهشی را به اجرا بگذارد.
.

مصاحبه برادعی و تايمز مالی
محمد البرادعی: ايران تا غنی سازی صنعتی شش ماه تا يک سال فاصله دارد

اظهارات مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در حالی انتشار می يابد که فرصت تعيين شده در قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران روز چهارشنبه، 21 فوريه، به پايان می رسد و قرار است مديرکل آژانس گزارش خود در مورد نحوه عمل ايران به قطعنامه را روز چهارشنبه در اختيار شورای حکام آژانس و اعضای شورای امنيت سازمان ملل قرار دهد.

همزمان، گزارش شده است که علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، برای گفتگو با مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز سه شنبه عازم مقر آژانس در وين، پايتخت اتريش، شده است.

خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - ضمن ارسال خبر سفر آقای لاريجانی به وين، گفته است که وی در مورد تعليق همزمان برنامه غنی سازی اورانيوم و تحريم های شورای امنيت عليه ايران با محمد البرادعی مذاکره می کند.

جمهوری اسلامی همواره بر غنی سازی اورانيوم به عنوان حق انکار ناپذير اين کشور در چارچوب قوانين بين المللی تاکيد نهاده و گفته است که اين برنامه را برای تکميل چرخه سوخت هسته ای دنبال می کند در حاليکه کشورهای غربی نسبت به تلاش ايران برای ساخت اسلحه اتمی ابراز نگرانی کرده اند.

مذاکره و تهديد نظامی

ايران قطعنامه 1737، شامل برخی تحريم های بين المللی عليه اين کشور را نپذيرفته در حاليکه اين قطعنامه پيش بينی کرده است که خودداری ايران از عمل به مفاد آن باعث می شود اقدامات سختگيرانه تری عليه اين کشور مورد بررسی قرار گيرد.

اگر گزينه نظامی عليه ايران را به کار بگيريد، يا با تکرار ماجرای کره شمالی و توليد بمب اتمی توسط اين کشور مواجه می شويد، يا با وضعيت عراق و چنين اوضاعی به منزله بهترين دستاوردهای انسان های متمدن نيست

محمد البرادعی

اخيرا برخی ناظران خارجی از اظهار نظر کرده اند که برخی از رهبران جمهوری اسلامی موضعگيری های تند دولت، به رهبری محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، را باعث واکنش سختگيرانه جامعه بين الملل از جمله صدور قطعنامه تحريم ايران دانسته اند.

مشخص نيست که آيا آقای لاريجانی در مذاکره با مديرکل آژانس بين المللی پيشنهادهايی حاوی نرمش بيشتر در برابر شورای امنيت را مطرح خواهد کرد يا همچنان بر موضع دولت در مورد ادامه غنی سازی تاکيد خواهد ورزيد.

انتشار مصاحبه محمد البرادعی همچنين با اخباری حاکی از برنامه های گسترده ايالات متحده برای اقدام نظامی عليه ايران همزمان شده است.

آقای برادعی در مصاحبه با تايمز مالی نسبت به عواقب حمله نظامی احتمالی اسرائيل يا آمريکا عليه تاسيسات هسته ای ايران ابراز نگرانی کرده و گفته است "اگر گزينه نظامی عليه ايران را به کار بگيريد، يا با تکرار ماجرای کره شمالی و توليد بمب اتمی توسط اين کشور مواجه می شويد، يا با وضعيت عراق و چنين اوضاعی به منزله بهترين دستاوردهای انسان های متمدن نيست."
.

ما همچنان به آخرين تلاش های خود دست می زنيم تا ايرانيان را قانع کنيم که به نفع آنان است که راهی برای مذاکره بيابند زيرا اگر چنين چيزی روی ندهد، و بايد بگويم انتظار ندارم چنين تحولی در يک روز صورت گيرد، آنگاه من ناگزير خواهم بود گزارشی منفی را ارايه دهم

محمد البرادعی

مديرکل آژانس بين المللی در مورد ادامه تلاش در قانع کردن جمهوری اسلامی برای قبول خواست جامعه بين المللی گفته است "ما همچنان به آخرين تلاش های خود دست می زنيم تا ايرانيان را قانع کنيم که به نفع آنان است که راهی برای مذاکره بيابند زيرا اگر چنين چيزی روی ندهد، و بايد بگويم انتظار ندارم چنين تحولی در يک روز صورت گيرد، آنگاه من ناگزير خواهم بود گزارشی منفی را ارايه دهم."

محمد البرادعی در عين حال افزوده است که هنوز هم تا روز 5 مارس و تشکيل اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی، فرصتی برای حل بحران هسته ای ايران وجود دارد اما پس از آن، موضوع از دست وی خارج می شود.

'تحريم به تنهايی کارساز نيست'

در اين مصاحبه، مديرکل آژانس تلاش آمريکا برای وضع تحريم های سنگينتر عليه ايران را سازنده ارزيابی نکرده و گفته است "تجربه ای که ما از تحريم های بين المللی داشته ايم بدون استثنا اين بوده که در اکثر موارد، تحريم باعث افراط گرايی رژيم مورد تحريم می شود و به کسانی آسيب می زند که قرار نبوده از تحريم ها صدمه ببينند."

به گفته وی، اگر شرايطی ايجاد شود که جمهوری اسلامی احساس انزوا کند، اين اقدام باعث می شود اختيار امور به دست تندروها بيفتد و بدترين سناريوها تحقق يابد.

تجربه ای که ما از تحريم های بين المللی داشته ايم بدون استثنا اين بوده که در اکثر موارد، تحريم باعث افراط گرايی رژيم مورد تحريم می شود و به کسانی آسيب می زند که قرار نبوده از تحريم ها صدمه ببينند

محمد البرادعی

مديرکل آژانس بين المللی گفته است که موضوع اصلی در حال حاضر برنامه تحقيقاتی ايران در زمينه غنی سازی نيست بلکه مساله مهم تر اين است که جامعه بين المللی مانع از آن شود که اين کشور به ظرفيت صنعتی سه هزار سانتريفوژ دست يابد، فعاليت بازرسان آژانس را محدودتر کند يا از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - خارج شود.

روزنامه تايمز مالی در تفسير خود بر مصاحبه محمد البرادعی نوشته است که وی از راه حلی حمايت می کند که بر اساس آن، برنامه هسته ای ايران و تحريم های بين المللی در يک زمان به حالت تعليق در می آيد هرچند، به نوشته اين روزنامه، وی جزييات اين طرح را مبهم گذاشته تا هر دو طرف جای مانوور داشته باشند.

اين طرح با خواست شورای امنيت تفاوت دارد زيرا شورای امنيت از ايران خواسته است به عنوان پيش شرط کاهش تحريم های بين المللی، در نخستين گام فعاليت غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد.

مشکل تنها اين است که چگونه هر دو طرف را با حفظ آبرو به پای ميز مذاکره نشاند زيرا مساله اتمی ايران تنها زمانی حل می شود که ايالات متحده تصميم بگيرد با اين کشور وارد گفتگو شود

محمد البرادعی

در مورد مشکلات اجرای طرح تعليق همزمان، آقای برادعی گفته است "مشکل در اين زمينه تنها اين است که چگونه می توان هر دو طرف را با حفظ آبرو به پای ميز مذاکره نشاند زيرا مساله اتمی ايران تنها زمانی حل می شود که ايالات متحده تصميم بگيرد با اين کشور وارد گفتگو شود."

در اين مصاحبه، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی عدم تمايل کشورهای بزرگ دارای بمب اتمی به عمل به تعهدات خود در چارچوب ان پی تی را عامل دشواری در حل مسايلی مانند بحران هسته ای ايران توصيف کرده است.

وی با اشاره به موشک های پيشرفته ترايدنت مجهز به کلاهک هسته ای که در اختيار ارتش بريتانياست، گفته است که در چنين شرايطی، دشوار بتوان به سايرين گفت که به نيروی بازدارنده هسته ای برای آنها فايده ای ندارد.

بر اساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، پنج کشور هسته ای جهان - آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين - متعهد شده اند به اقداماتی برای خلع سلاح هسته ای خود مبادرت ورزند.به روز شده:سه شنبه 20 فوريه 2007 - 01 اسفند 1385

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11