Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

شش قدرت عمده جهان در مورد تحريم های تنبيهی عليه ايران به توافق رسيدند06/12/2006


وزير امور خارجه فرانسه ميگويد قدرت های جهان در باره تحريم های تنبيهی عليه ايران به توافق رسيده اند. ليزا برايانت، در گزارشی برای صدای آمريکا از پاريس ميگويد وزير امور خارجه فرانسه اين نظر را در پايان ملاقات ديپلوماتهای ارشد بين المللی در پايتخت فرانسه ارائه داد.

فيليپ دوسته بلازی وزير امور خارجه فرانسه به راديوی آن کشور گفت شش قدرت جهان موافقت کرده اند از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران حمايت کنند. آقای دوسته بلازی گفت شش قدرت اتفاق نظر دارند که در مورد تحريم های تنبيهی عليه ايران بايد در شورای امنيت سازمان ملل متحد موضعی يکپارچه داشته باشند. وی گفت گرچه قدرت ها هنوز در مورد ميزان و دامنه تحريم ها تصميم نگرفته اند اما چين و روسيه که معمولا مانع از تصويب قطعنامه ای عليه ايران ميشدند ، اين بار با پيگيری آن موافقت کرده اند.

ديپلوماتهای ارشد شش قدرت عمده جهان ديروز، سه شنبه ، برای تبادل نظر در مورد تحريم ها در پاريس جلسه داشتند. اين شش کشور عبارتند از پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، شامل: آمريکا، بريتانيا، فرانسه ، روسيه و چين ، بعلاوه آلمان.

گرچه تهران تاکيد کرده است که برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آميز است، اما شش قدرت جهان معتقدند که تهران سعی ميکند تسليحات اتمی توليد کند. محمود احمدی نژاد رئيس جموری ايران هشدار داده است تهران هرگونه اقدامی توسط فرانسه ، آلمان و بريتانيا برای جلوگيری از پيشرفت برنامه اتمی ايران را را عملی خصمانه تلقی خواهد کرد.

نيکلای برنز معاون وزارت امورخارجه آمريکا ابراز شک کرده بود که مذاکرات پاريس به گشايشی در مورد تحريم های تبنيهی منجر شود. اما بنظر ميرسد قدرت ها گرچه هنوز بايد در مورد نوع تحريم ها به توافق برسند، در اين باره اتفاق نظر دارند که اقدام بعدی در مورد ايران بايد از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحد انجام گيرد.

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11