Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

توضیح: ترجمه زیر با عجله نوشته شده. از اینروی استدا داریم، خوانندگان لغزشهای کار تخصصی ترجمه را ببخشند.


یک نامه بسیار خوب به پرزیدنت اوباما

این یک نامه عاقلانه ای است از سوی سفیر چارلز سیسیل به رئیس جمهور باراک اوباما. شما ممکن است بخواهید این نامه را برای دوستانتان هم بفرستید. شما حتی ممکن است این نامه را با یادداشتی که خود بر آن می نویسید برای پرزدنت اوباما، وزارت امورخارجه، خانم سوزان رایس نماینده امریکا در سازمان ملل و یا نمایندگان خود در مجلسین به صورت فاکس و یا ای میل هم بفرستید. طریقه تماس با بعضی از این افراد در آخر این نامه آمده است.
71 سپتامبر 2011


جناب آقای رئیس جمهور: جناب آقای رئیس جمهور:
فقط یک دقیقه فکر کنید چه خواهد شد اگر زمانی که ظرف دو هفته آینده مسئله فلسطین در شورای امنیت مطرح می شود امریکا به آن رأی ممتنع بدهد. قطعنامه تصویب می شود. جهانیان حیرت زده خواهند شد. ایالات متحده وارد دوران جدیدی در روابط خود با کشورهای اسلامی خواهد شد. چشم
اندازی را که شما در مصر برای آغاز روابطی دوستانه با جهان اسلام مطرح کرده بودید به گامی بس بلند در دوران ریاست جمهوری شما مبدل خواهد شد. ایالات متحده امریکا آن معنویتی را که همیشه مدعی مالکیت آن بوده باز خواهد یافت. آن انرژی و موج عظیم برآمده از بهار عرب بجای انحراف در
جهت محکوم نمودن امریکا در راه مسائل داخلی کشورهای به پا خاسته مصرف خواهد شد. این تعارض بزرگی است که ما دائم خواستار عدالت برای مردم فلسطین باشیم، اما هیچ قدم معنی داری برای رسیدن به آن بر نداشته ایم. از سوی دیگر چنانچه ایالات متحده امریکا قطعنامه شناسائی کشور
فلسطین را ویتو کند موقعیت ما نه تنها در جهان عرب بلکه در سراسر جهان برای سالیان درازی که معلوم نیست چقدر به طول انجامد لطمه شدیدی خواهد خورد. ما در جهان اسلام به یک هدف اصلی تلافی جویانه مبدل خواهیم گشت و باعث تجدید قوا در گروه های القاعده می شویم. من ده سال از
تمامی 63 سال خدمت خود را در امور خارجه ایلات متحده در کشورهای مسلمان به انجام وظیفه مشغول بوده ام. من به میزان عظمت نیروی خواسته عمومی دراین رابطه اطلاع کافی دارم. چرا ما باید اینچنین به انگیزه جدیدی بر علیه امریکا دامن بزنیم؟ آقای نتانیاهو اخیرا بیانیه ای صادر کرد بر این مبنا که "صلح تنها از طریق مذاکره مستقیم با اسرادیل میسر است" شما و من می دانیم که آقای نتنیاهو به هیچ وجه قصدی برای یک صلح عادلانه با
فلسطین ندارد. تنها دغدغه او ادامه ساختن شهرک های اشغالی در خاک فلسطین است تا سلطه خود بر خاک فلسطین را به عنوان یک حقیقتی غیرقابل برگشت ثابت کند و مسئله فلسطین در اذهان عمومی به یک خاطره در گذشته های دور مبدل گردد. در سال 7491 کشور اسرائیل بدون هیچ مذاکره ای با
فلشطینی ها استقلال خود را یک جانبه اعلام کرد. اگر اسرائیل واقعا خواهان مذاکره با فلسطین است چرا باید مذاکره با یک دولت فلسطین مستقل، بر اساس احترام متقابل او را از چنین مذاکره ای باز دارد؟
دولت پرزیدنت ریگان یک جریان تبلیغاتی وسیعی زیر عنوان " بگذارید لهستان لهستان باشد" به راه انداخته بود. اکنون زمان آن فرا رسیده که ما اجازه دهیم فلسطین فلسطین باشد.
درباره رأی ممتنع امریکا در شورای امنیت اندکی اندیشه کنید.
ارادتمند شما، چارلز او. سیسیل سفیر بازنشسته امریکا، )سفیر امریکا در کشور جمهوری نیجریه در
دوران دولت کلینتون(
Write or Telephone those working for you in Washington.
President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC 20500
(202) 456-1414
White House Comment Line: (202) 456-1111
Fax: (202) 456-2461
Secretary of State Hillary Clinton
Department of State
Washington, DC 20520
State Department Public Information Line: (202) 647-6575
Press and Public Diplomacy Section
United States Mission to the United Nations
799 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
Opinion & Comment line: 212-415-4062
Fax: 212-415-4053
Any Senator
U.S. Senate
Washington, DC 20510
(202) 224-3121
Any Representative
U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515
(202) 225-3121
E-mail Congress and the White House
E-mail Congress: visit the Web site < www.congress.org > for contact information.
E-mail President Obama:
< president@whitehouse.gov >
E-mail Vice President Joe Biden:
< vice.president@whitehouse.gov >
###
The Washington Report on Middle East Affairs, PO Box 53062, Washington DC 20009. Phone: (202) 939-6050, Fax: (202) 265-4574, Toll Free: (800)
368-5788, www.wrmea.com Published by the American Educational Trust, a non-profit foundation incorporated in Washington, DC to provide the
American public with balanced and accurate information concerning U.S. relations with Middle Eastern states. Material from the Washington Report on
Middle East Affairs may be printed with out charge with attribution to the Washington Report on Middle East Affairs.
اصل نامه به انگلیسی:
1902 18th St NW • Washington, DC 20009 | (800) 368-5788 • Fax: (202) 265-4574
ACTION ALERT
September 19, 2011
Contact:
news_editor@wrmea.com
Read an Excellent Letter to President Obama
Here is a sensible letter from Ambassador Charles Cecil to President Barack Obama.
You may want to distribute this letter to your friends. You could also try to fax or e-mail
it, along with your own comments, to President Obama, the State Department,
Ambassador to the U.N. Susan Rice or your representatives. Some contact information is
listed below.
September 17, 2011
Dear Mr. President:
Just think for a minute—what would happen if the United States abstained when the
Palestinian question comes before the UN Security Council in the next week or two?
The resolution would pass. The world would be stunned. The United States would enter
an entirely new era in our relations with the Muslim countries of the world. The vision
you outlined in Cairo for better relations with the Islamic world would take the largest
step forward of your presidency. The United States would once again have regained the
high moral ground we so often claim to occupy. The energies loosed by the “Arab
spring” would continue to be devoted to their own domestic affairs rather than being
diverted into condemning the United States. We are hypocrites when we claim to want
justice for the Palestinians but we do nothing meaningful to help achieve this.
On the other hand, if the United States vetoes the Palestinian request for statehood, we
will damage our position in the Islamic world—not merely the Arab World—for untold
years to come. We will become the object of retribution throughout the Muslim world,
and will give new energy to the lagging efforts of al-Qaida to retaliate against us. I
served my country 36 years in the Foreign Service of the United States, ten assignments
in ten Muslim countries. I know the power of this issue. Why would we want to give new
impetus to anti-American sentiment throughout the Muslim world?
Mr. Netanyahu’s office has issued a statement saying “Peace will be achieved only
through direct negotiations with Israel.” You know, and I know, that Mr. Netanyahu has
no intention of concluding a just and fair peace with the Palestinian Authority. His only
concern is to continue the inexorable construction of more settlements, creating more
“facts on the ground” until the idea of an independent Palestinian state becomes a mere
memory of a bygone era. When Israel declared its independence in 1948 it did not do so
after direct negotiations with Palestine. If Israel really wants to negotiate with the
Palestinians, why would negotiating with an independent Palestinian government, on an
equal footing, deter it from engaging in these negotiations?
The Reagan administration launched an international information campaign under the
slogan “Let Poland be Poland.” It’s time we let Palestine be Palestine.
Abstain from this upcoming vote. Just think about it.
Sincerely yours, Charles O. Cecil U.S. Ambassador, retired (Ambassador to the
Republic of Niger during the Clinton Administration)
Write or Telephone those working for you in Washington.
President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC 20500
(202) 456-1414
White House Comment Line: (202) 456-1111
Fax: (202) 456-2461
Secretary of State Hillary Clinton
Department of State
Washington, DC 20520
State Department Public Information Line: (202) 647-6575
Press and Public Diplomacy Section
United States Mission to the United Nations
799 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
Opinion & Comment line: 212-415-4062
Fax: 212-415-4053
Any Senator
U.S. Senate
Washington, DC 20510
(202) 224-3121
Any Representative
U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515
(202) 225-3121
E-mail Congress and the White House
E-mail Congress: visit the Web site < www.congress.org > for contact information.
E-mail President Obama:
< president@whitehouse.gov >
E-mail Vice President Joe Biden:
< vice.president@whitehouse.gov >
###
The Washington Report on Middle East Affairs, PO Box 53062, Washington DC 20009. Phone: (202) 939-6050, Fax: (202) 265-4574, Toll
Free: (800) 368-5788, www.wrmea.com Published by the American Educational Trust, a non-profit foundation incorporated in Washington,
DC to provide the American public with balanced and accurate information concerning U.S. relations with Middle Eastern states. Material
from the Washington Report on Middle East Affairs may be printed with out charge with attribution to the Washington Report on Middle East
Affairs.

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11