Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مردم در خاورميانه چرا برخاسته اند و چه می خواهند؟
تلاش دنيای عرب برای دگرگونی از کجا سرچشمه گرفته است و خواسته امروز آنها چيست؟نيويورک تايمز قيام های سال ۲۰۱۱ در شمال آفريقا و خاورميانه را برخاسته از جغرافيای ظلم و بيداد و اندوهی می داند که سراسر دنيای عرب را در برگرفته است. فؤاد عجمی، استاد روابط بين المللی در دانشگاه جانز هاپکينز، می نويسد انقلابی که از تونس آغاز شد و به ديگر کشورها سرايت کرد، واکنش به استبدادی است که از دهه پنجاه ميلادی از سوی خاندان های حاکم بر تک تک اين کشورها، چه پادشاهی و چه جمهوری بر مردم اعمال شده است. نويسنده وجه مشترک اين حکومت ها را احساس «مالکيت» رهبران بر کشور و مردم و منابع و ثروت های ملی خوانده و نوشته است اين کشورها همچون زندانی بزرگ اداره می شد، و منبع ثروت اندوزی بی حساب برای رهبرانشان بود. اعراب امروز دهه های ظلم و ارعاب را پشت سر گذاشته اند؛ و برای سوار شدن بر مرکب آزادی، حاضرند خطرات اين راه را نيز به جان بخرند.

واشنگتن پست با اشاره به کشيده شدن جريان انقلابی از تونس به مصر، يمن، بحرين، ليبی و سپس عربستان و عمان می نويسد فشار برای دگرگونی -- و رهايی از يوغ ديکتاتوری -- امروز دنيای عرب را در بر گرفته است. در مقاله ديگری به قلم ديويد ايگنيشس باز هم در واشنگتن پست، آمده است حزب الله لبنان با دقت و نگرانی تحولات منطقه را دنبال می کند؛ چرا که دريافته است جنبش های کشورهای عرب -- با زمينه سکولار و دموکراسی خواهانه -- با خواست حزب الله فاصله بسياری دارد؛ و در گرماگرم قيام در اين کشورهای اسلامی، حرفی از پياده کردن اسلام در منطقه به ميان نمی آيد.

در همين رابطه روزنامه گاردين می نويسد مردم ليبی خواهان دموکراسی، عدالت و آزادی برای همه هستند؛ و نمی خواهند پس از سرهنگ قذافی با سپردن کشور به افراطگرايان اسلامی يا قبيله ای شاهد روی کار آمدن ديکتاتوری ديگری باشند.

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11