Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

روزنامه "لوموند": اتحاد مخفی جمهوری اسلامی با معمر قذافیCreated 2011-07-07 17:23

نوشتۀ شاهرخ بهزادی

لیبی


در حالیکه معمر قذافی تلاش میکند از گروه تروریستی "القاعده مغرب اسلامی" بعنوان کارت تازه ای برای ماندن در قدرت و مقابله با طرف های خارجی و داخلی خود استفاده نماید، روزنامه فرانسوی "لوموند" نوشته که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رأساً به لشگر قدس سپاه پاسداران دستور داده است تا از نظر نظامی رژیم معمر قذافی را در جنگ علیه غرب یاری دهد.

بحران لیبی وارد مرحله تازه ای شده است. روزنامه الجزایری الوطن در شماره امروز خود نوشت که مذاکرات بین طرفین در گیر در لیبی، یعنی شورای حکومت انتقالی در بن غازی و نیروهای وفادار به معمر قذافی به بن بست رسیده است. در حالیکه در طرابلس از طرح رژیم قذافی برای تعقیب 21 عضو شواری حکومت انتقالی مستقر در بن غازی به اتهام تشویق مردم لیبی به کشتار یکدیگر سخن در میان میرود، نیروهای مخالف معمرقذافی در تدارک تهاجمی گسترده به طرابلس پایتخت این کشور هستند. تهاجمی که ناظران سیاسی منطقه در باره نتایج مثبت آن با دیده تردید می نگرند.
از سوی دیگر، توقیف یک محموله مواد منفجره و سلاح در اواسط ماه ژوئن گذشته که از لیبی به مقصد "القاعده مغرب اسلامی" ارسال شده بود، این پرسش را برای ناظران سیاسی مطرح نمود که بحران لیبی چه تأثیراتی میتواند از نقطه نظر امنیتی و سیاسی در منطقه داشته باشد. بسیاری از ناظران سیاسی منطقه عقیده دارند که معمر قذافی از گروه تروریستی "القاعده مغرب اسلامی" بعنوان کارت تازه ای برای ماندن در قدرت- ولو در یک کشور دچار آشوب و مقابله با طرف های خارجی و داخلی خود بهره میگیرد.
در همین حال، روزنامه فرانسوی "لوموند" بنا بر گفته منابع اطلاعاتی غربی نوشته است که مداخله نظامی قدرت های غربی در لیبی موجب یک اتحاد مخفی بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم معمر قذافی شده است.
در تحلیل این روزنامه آمده است که "علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رأساً به لشگر قدس سپاه پاسداران دستور داده است تا از نظر نظامی رژیم معمر قذافی را در جنگ با آمریکا، فرانسه و انگلستان- به گفته وی محور شرارت، یاری دهد."

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با امیر طاهری روزنامه نگار مقیم انگلستان.

امیر طاهری میگوید با توجه به آنکه معمر قذافی به این نتیجه رسیده که نمی تواند برقدرت باقی بماند، استراتژی "سامسون" را در پیش گرفته است.همانطور که سامسون هنگامی که متوجه شد که مرگش حتمی است، تمام معبد را بر روی سر مردم خراب کرد، معمر قذافی نیز در چنین شرایطی برای به آشوب کشاندن منطقه، کارت "القاعده مغرب اسلامی" را بازی می کند و میخواهد به قدرت های غربی این پیام را بدهد که ازبین رفتنش، همراه با آشوب گسترده در منطقه شمال آفریقا خواهد بود.
امیر طاهری اتحاد مخفی حمهوری اسلامی با رژیم معمر قذافی را در راستای استراتژی ضد آمریکایی و ضد غربی نظام اسلامی میداند که از زمان آیت الله خمینی محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد..

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11