Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

شرکت های ايتاليائی با پشتيبانی دولت ارتش ايران را مجهز ميکنندh1 شرکت های ايتاليائی با پشتيبانی دولت ارتش ايران را مجهز ميکنند

ايتاليا پس از آلمان بزرگترين طرف تجاری اروپا با ايران است
وال استريت جرنال زير عنوان "محور رم - تهران" در مقاله ای مفصل از Giulio Meotti خبرنگار روزنامه ايتاليائی Foglio Il می نويسد وقتی خشنود کردن جمهوری اسلامی مطرح ميشود، هيچ کشور غربی ديگری در رديفی پائين تر از ايتاليا قرار نمی گيرد.

همزمان با اعتراضی جهانی به بی رحمی های رژيم ايران عليه مردم خود، فرانکو فراتينی وزير امورخارجه ايتاليا هشدار داده است اروپا نبايد تمامی پل ها را ويران کند زيرا ايران در منطقه يک عامل کليدی است.

آقای فراتينی ضمن رد هرگونه اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه تسليحات اتمی تهران ازغرب خواسته است از تحريم های که با غرور ملی ايرانی ارتباط دارد اجتناب کند.

آنچه که بنظر ميرسد درخواستی ساده لوحانه برای ديپلماسی ناکام بيشتراست می تواند به آسانی تلاشی برای اطمينان ازرسيدن به منافعی تجاری و پرسود تلقی شود.

برای درک ملاحظات آقای فراتينی در مورد غرورملی ايرانی بايد در نظر داشت بعد از آلمان، که در آنجا نيز بحث عليه تحريم های اقتصادی بسيار مقبول است، ايتاليا مهم ترين طرف اروپائی ايران در صحنه بازرگانی است.

در فهرست قريب هزار شرکت ايتاليائی فعال در ايران، اسامی مشهوری نظير Ene ديده ميشود، که به توصيف اتاق بازرگانی ايتاليا بزرگترين شريک تجاری ايران دراروپاست. اسامی شرکت هائی ديگر نظير Fiat، Ansado، Maire Tecnimont، Danieli و Duferc نيز درهمين فهرست است.

شرکت های ايتاليائی تنها دربخش های غير نظامی وانرژی مشغول نيستند. Maire Tecnimont که به تازگی اسناد معامه ای گازی به ارزش ۲۰۰ ميليون يورو را با ايران امضاء کرد، ضمن تجهيز ارتش رژيم به برنامه ماهواره ای، و حتی احتمالا به برنامه تسليحات اتمی ايران نيز کمک ميکند.
15.01.10

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11