Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

پارلمان اروپا طی قطعنامه ای از عدم توقف همه فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران ابراز تاسف کرد


و نگرانی عمیق خود را از وضعیت کلی حقوق بشر در این کشور ابراز نمود. در این قطعنامه، ضمن حمایت از تلاش های اتحادیه اروپا در ادامه گفتگو با ایران در زمینه مسئله اتمی و تاکید بر موضع خود مبنی بر راه حل دیپلماتیک و عدم لزوم طرح گزینه نظامی، از دولت آمریکا خواستند که دست از تهدید نظامی و سیاست تغییر نظام ایران بردارد. پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته است، بدون تاخیر، برای روشن کردن آینده برنامه اتمی اش پای میز مذاکره برگردد و غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. این قطعنامه در پی مذاکرات نمایندگان پارلمان اروپا و ارائه گزارش خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا و با اکثریت آرا به تصویب رسید.نمایندگان پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی را به دلیل اعدامهای بی رحمانه، بویژه اعدام افراد نابالغ و نیز شکنجه و آزار منتقدان حکومت، مورد انتقاد قرار داده و از ایران خواسته اند به قوانین بین المللی که برای حفاظت از اقلیتهای قومی، مذهبی و اجتماعی تدوین شده، پایبند بمانندنورمن پادهورتس، سردبير مجله کامنتری است. او تا کنون ۱۱ کتاب نوشته و آخرين کتاب او جنگ جانی
چهارم: پيکار طولانی با فاشيسم اسلامی نام دارد. او جنگ سرد را جنگ جهانی سوم می داند.
مناقشه هسته ای؟ «گزينه ديپلماسی کارساز نيست»


نورمن پادهورتس، مفسر و نويسنده آمريکايی، در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «گفت وگو در باره برنامه غنی سازی ايران و اعمال تحريم عليه اين کشور راه به جايی نخواهد برد و گزينه نظامی تنها راه حل است.»

نورمن پادهورتس، سردبير مجله کامنتری است. او تاکنون ۱۱ کتاب نوشته و آخرين کتاب او جنگ جهانی چهارم: پيکار طولانی با فاشيسم اسلامی نام دارد. او جنگ سرد را جنگ جهانی سوم می داند.

در سال ۲۰۰۴ ، جرج بوش «نشان آزادی رياست جمهوری آمريکا» را به او اعطا کرد. آقای پادهورتس سال گذشته ميلادی «نشان صهيون» را از دانشگاه «بار ايلان» اسراييل دريافت کرد.

در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری و تا پيش از اعلام کناره گيری رودی جوليانی از اين رقابت ها، وی مشاور اين نامزد جمهوريخواه در امور سياست خارجی بود.

نورمن پادهورتس در گفت وگو با راديو فردا در باره ديدگاه های خود در زمينه مناقشه هسته ای ايران سخن گفته است.

رادیو فردا: سال گذشته شما گفتيد که جرج بوش به احتمال قوی به ايران حمله خواهد کرد. اما اخيرا در مقاله ای در روزنامه وال استريت جورنال نوشتيد که احتمال حمله کم شده است. آيا هنوز بر اين باوريد که جرج بوش بايد به ايران حمله کند؟

پادهورتس: به نظر من آمريکا بايد حمله کند. اکنون احتمال حمله نظامی جرج بوش به ايران قبل از پايان دوره رياست جمهوری اش، از حد نسبی هم ضعيف تر شده است.

* به نظر من، ما فقط يک سال وقت داريم که ايران را از دسترسی به بمب هسته ای بازداريم. گزينه ديپلماتيک فقط به ايران وقت بيشتری می دهد که به نقطه بی بازگشت نزديک شود.

نورمن پادهورتس در گفت و گو با راديو فردا

از نظر سياسی، حمله نظامی به ايران، حتی قبل از انتشار آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، هم مشکل بود. حال شرايط حمله نظامی برای جرج بوش مشکل تر شده است.

به عقيده من، جرج بوش می خواهد دست به اين کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است. او می داند که دسترسی ايران به بمب هسته ای پیامد های کم و بيش آخرالزمانی خواهد داشت.

در حال حاضر مساله اين است که آيا جرج بوش با توجه به فشار کشورهای خارج و دولت خود، می تواند از گزينه نظامی استفاده کند يا نه؟

منظورم از گزينه نظامی بمباران هوايی است نه حمله زمينی. شايد فشارهای وارده به او انجام اين کار را برايش ناممکن سازد. به نظر من، جرج بوش بايد از گزينه نظامی استفاده کند و فکر می کنم او هم چنين خيالی دارد. ولی بايد ببينيم که او توانايی اين کا را دارد يا نه؟

آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا مي گويد که ايران برنامه دسترسی به سلاح هسته ای را در سال ۲۰۰۳ رها کرد. نظر شما در اين باره چيست ؟

در ابتدا بايد بگويم که ايران برنامه دسترسی به سلاح هسته ای خود را رها نکرده است. گزارش اطلاعاتی آمريکا اين تصور را القا کرد.

اگر به درستی به گزارش نگاه کنيد، خواهيد ديد که ايران برنامه خود را رها نکرده، آنچه ايران در سال ۲۰۰۳ کنار گذاشت، آسان ترين بخش کار برای ساختن سلاح های هسته ای بود. يعنی تبديل به سلاح کردن اورانيوم غنی شده.

سخت ترين بخش کار، غنی سازی اورانيوم يا توليد پلوتونيوم است. ايران با سرپيچی از خواسته های شورای امنيت، کماکان برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد.

جرج بوش و کاندوليزا رايس گفته اند که گزينه ديپلماتيک را بر گزينه نظامی ترجيح می دهند. فکر نمی کنيد که گزينه ديپلماتيک بهترين گزينه باشد ؟

فکر نمی کنم گزينه ديپلماسی کارساز باشد. زمان کافی صرف گفت و گوهای ديپلماتيک شده است.

چهارسال است که گفت و گوها ادامه دارد. چند سال ديگر بايد صرف اين گزينه شود؟ تا به حال سه تحريم عليه ايران اعمال شده و يکی ديگر هم در راه است.

نه تنها هيچ کدام نتيجه ای نداده، بلکه به ايران فرصت داده برنامه هسته ای خود را دنبال کند. ادامه گفت و گوهای ديپلماتيک نمی تواند جمهوری اسلامی را از ادامه برنامه غنی سازی اش بازدارد.

توقف غنی سازی اورانيوم يکی ازخواسته های اصلی شورای امنيت است. غنی سازی يکی از مولفه های اصلی برنامه هسته ای ايران برای ساختن سلاح هسته ای است. جمهوری اسلامی گفته که غنی سازی را به رغم هر اقدامی که عليه آن صورت گيرد، متوقف نخواهد کرد و من اين را باورمی کنم.

با اين اوصاف، فکر مي کنيد ايران به نقطه بی بازگشت هسته ای نزديک شده است ؟

حتی به گفته رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی، ايران به فوت و فن ساختن بمب هسته ای بسيار نزديک شده است و آنچه که مانده استفاده عملی از اين مهارت فنی است.

حتی آخرين گزارش اطلاعاتی امريکا می گويد ايران هر آن که بخواهد، می تواند برنامه هسته ای خود را مخفيانه دنبال کند.

* اگر آمريکا نتواند همه تاسيسات ايران را هدف قرار دهد، لااقل می تواند روند پيشرفت هسته ای اين کشور را ۵ تا ۱۰ سال کند سازد. در عرض اين مدت هر نوع اتفاقی ممکن است رخ دهد. کسی چه می داند؟ رژيم حمهوری اسلامی ممکن است سرنگون شود. امکان دارد رويای استواری سيستم دموکراسی در ايران با تغيير رژيم فعلی به حقيقت بپيوندد.

نورمن پادهورتس

همين گزارش می گويد ايران ممکن است در سال ۲۰۱۰ ميلادی از نقطه بی بازگشت رد شود و بمب هسته ای بسازد، يعنی دو سال ديگر.

ساير سازمان های اطلاعاتی از جمله اسراييل بر اين باورند که نقطه بی بازگشت، سال ۲۰۰۹ ميلادی است.

به نظر من، ما فقط يک سال وقت داريم که ايران را از دسترسی به بمب هسته ای بازداريم. گزينه ديپلماتيک فقط به ايران وقت بيشتری می دهد که به نقطه بی بازگشت نزديک شود.

اخيرا ايران برای شفافيت برنامه هسته ای خود، همکاری تنگاتنگی با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته. آيا صحه گذاشتن به اين گام مثبت می تواند ايران را تشويق کند که تن به بازرسی های گسترده تر بدهد و حتی پروتکل الحاقی را امضا کند؟

فکر نمی کنم فعاليت های ايران به طور کامل شفاف شود. اين يک تاکتيک برای وقت کشی بيشتر است.

آقای احمدی نژاد و ديگر مقامات ايران بارها گفته اند که که برنامه غنی سازی اورانيوم را تعطيل نخواهد کرد.

البته گفته اند که نمی خواهند بمب هسته ای بسازند. محال است که آژانس بين المللی انرژی اتمی بتواند و يا به آن اجازه داده شود که تمام برنامه هسته ای ايران را که بخشی از آن مخفی است، راستی آزمايی کند.يا اينکه ديپلماسی و تحريم بتواند ايران را از جست و جو برای ساختن سلا ح هسته ای باز دارد.

در حالی که شما تاکيد مي کند ايران به دنبال سلاح هسته ای است، رهبران جمهوری اسلامی مي گويند که سلاح هسته ای در دکترين دفاعی آنها جايی ندارد. نظر شما چيست ؟

ايران به دنبال سلاح هسته است زيرا با اين توانايی جمهوری اسلامی می تواند به جاه طلبی های خود دست يابد، مانند برتری طلبی در خليج فارس. جمهوری اسلامی می خواهد اسراييل را از نقشه دنيا محو کند.

داشتن سلاح هسته ای به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که کشورهای اروپا را مرعوب کند. البته حالا هم مرعوب شده اند. دسترسی ايران به سلاح هسته ای نفوذ آمريکا را در منطقه چنان کاهش خواهد داد که اين کشور قادر نخواهد بود جلو برتری طلبی ايران را بگيرد و بالاخره ايران کشورهای عربی منطقه را مرعوب و تحقير خواهد کرد.

همه اينها اهداف ايران است که آشکارا بيان شده. نمی توان تصور کرد که ايران وسيله رسيدن به اهداف خود، يعنی دسترسی به سلاح هسته ای، را رها کند.

آن طور که شما اصرار می کنيد ايران می خواهد سلاح هسته ای داشته باشد. حالا فرض کنيم که جمهوری اسلامی به چند سلاح هسته ای دست يابد. آيا چنين امری واقعا می تواند امنيت منطقه و توازن نيرو ها را به هم زند ؟

ايران يک تهديد برای منطقه خواهد بود. زيرا برخی از رهبرانش، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته اند که ايران حمله اتمی را تحمل خواهد کرد به شرطی که اسراييل را از نقشه دنيا محو کنند.

آنها گفته اند که ايران کشور بزرگی است و دارالسلام است. به شرطی که اسلام پايدار بماند، که به گفته آنها خواهد ماند، ايران ريسک حمله اتمی را قبول خواهد کرد.

به نظر من، اگر ايران به بمب هسته ای دست يابد، يک جنگ اتمی با اسراييل اجتناب ناپذير خواهد بود. زيرا اسراييل نمی تواند آرام بنشيند و اجازه دهد کشوری ديگری اول حمله کند و آن را از نقشه دنيا محو کند.

اسراييل مجبور خواهد شد به حمله پيشگيرانه دست بزند و ايران هم که از اين نيت آگاه است، سعی خواهد کرد مقابله به مثل کند.

به هر صورت، من فکر نمی کنم که از جنگ هسته ای بتوان اجتناب کرد. اگر چنين حادثه ای رخ دهد کشورهای ديگری هم وارد درگيری خواهند شد.

آنتونی کوردزمن وابسته به مرکز مطالعات استراتژيک و بين الملل در واشينگتن، در این زمینه می گويد که يک جنگ هسته ای در منطقه به مرگ ۱۰ ميليون نفر می انجامد و بسياری از کشورها قادر نخواهند بود به عنوان يک جامعه ماندگار به حيات خود ادامه دهند.

اين يک سناريو واقع گرايانه است، حتی اگر ايران تنها يک بمب هسته ای داشته باشد.

* از نظر سياسی، حمله نظامی به ايران، حتی قبل از انتشار آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، هم مشکل بود. حال شرايط حمله نظامی برای جرج بوش مشکل تر شده است.

نورمن پادهورتس

شما در مورد اسراييل صحبت کرديد. اسرائيل از نظر نظامی قوی ترين کشور خاورميانه است و حتی فکر ضربه دوم هسته ای را هم کرده است. نظر شما چيست ؟

من به اين سوال جواب دادم. آيت الله خامنه ای و اخيرا آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد گفته اند که در صورت وارد کردن ضربه اول هسته ای به اسراييل و نابود کردن اين کشور، نگران ضربه دوم هسته ای نيستند.

اين مقامات گفته اند که پی آمد های ضربه اول هسته ای را تحمل خواهند کرد، زيرا ايران کشور پهناوری است و خطر مرگ را از سر خواهد گذراند. به باور آنها قلمرو اسلام پابرجا خواهد ماند و در منطقه کشوری به نام اسراييل وجود نخواهد داشت. اين نظر آنهاست نه نظر من.

به نظر شما، حمله نظامی احتمالی به ايران ميتواند تاسيسات پراکنده ايران را از بين ببرد ؟

اگر آمريکا نتواند همه تاسيسات ايران را هدف قرار دهد، لااقل می تواند روند پيشرفت هسته ای اين کشور را ۵ تا ۱۰ سال کند سازد. در عرض اين مدت هر نوع اتفاقی ممکن است رخ دهد.

کسی چه می داند؟ رژيم حمهوری اسلامی ممکن است سرنگون شود. امکان دارد رويای استواری سيستم دموکراسی در ايران با تغيير رژيم فعلی به حقيقت بپيوندد.

من از اين پيامدها آگاه نيستم، ولی آنچه مسلم است تاسيسات هسته ای روی زمين منهدم خواهد شد و حتی امکان دارد دامنه حملات به تاسيسات زير زمين هم برسد به شرطی که اطلاعات لازم در مورد اين تاسيسات در دست باشد.

کمترين نتيجه حمله اين خواهد بود که پيشرفت هسته ای کند خواهد شد و اين فرصت کافی به آمريکا خواهد داد تا راه های ديگری را پيدا کند و ايران را از دسترسی به سلاح هسته ای محروم کند.

بمباران ايران می تواند نتيجه معکوس داشته باشد. به احتمال قوی ايران عکس العمل نشان خواهد داد. حتی ممکن است برنامه هسته ای اش را با سرعت بيشتر دنبال کند و بمب هسته ای بسازد. در آن صورت چه خواهد شد؟

بله، حمله نظامی می تواند نتيجه معکوس داشته باشد، ولی نه آن طوری که شما گفتيد. بدترين سناريو اين است که ايران از راه های مختلف به اقدامات تلافی جويانه دست بزند. مثلا دامنه اقدامات خود را از طريق حماس و حزب الله بيشتر کند.

ايران می تواند با اعزام جهادگران آمريکایی های بيشتری را در عراق به هلاک برساند، بيشتر از آنچه که حالا انجام می دهد. همه اينها امکان پذير است.

در تحليل نهایی، من با اظهارات جان مک کين و رودی جوليانی، دو تن از نامزد های جمهوريخواه رياست جموری آمريکا، و نيکولا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، موافقم که گفته اند: تنها گزينه بدتر از بمباران ايران اين است که به ايران فرصت داده شود تا به بمب هسته ای دست يابد.

در صورت حمله احتمالی آمريکا، اسراييل در اين حمله شرکت خواهد کرد؟ يا اينکه به تنهایی دست به اين کار خواهد زد ؟

به نظر من، بهتر است آمريکا حمله کند. ولی اگر آمريکا از اين کار خودداری کند، آن وقت اسراييل به احتمال زياد دست به اين کار خواهد زد. جمهوری اسلامی، اسراييل را تهديد کرده و می خواهد ان را از نقشه جهان محو کند.

اسراييل نمی تواند بی تفاوت باشد و اجازه دهد شرايط برای اجرای نقشه جمهوری اسلامی مهيا شود.

برابر يک بررسی که به وسيله دو تن از پژوهشگران «موسسه تکنولوژی ماساچوست» آمريکا انجام گرفته، نيروی هوایی اسراييل می تواند بمباران تاسيسات هسته ای ايران را با موفقيت انجام دهد به شرطی که همه چيز بدون اشتباه و طبق نقشه انجام شود.

ولی اگر آمريکا اشتباهی هم بکند باز عملياتش می تواند موفقيت آميز باشد. بنابراين بهتر است آمريکا اين کار را انجام دهد.

امکان دارد آمريکا و اسراييل در يک عمليات مشترک ايران را بمباران کنند. اين را با اطمينان نمی توانم بگويم چون دسترسی به اطلاعات محرمانه ندارم. ولی اميدوارم که بمباران ايران عملی گردد، چون با روی کار آمدن رييس جمهوری جديد در آمريکا، اجرای عمليات دير خواهد شد.
31.01.2008حسین آرین
ändern << < > >> Bild bearbeiten Bild löschen Zugriffsrechte
خامنه ای: تهران ممکن است روزی با آمريکا روابط ديپلماتيک برقرار کند، اما
نه حالا

سيد علی خامنه ای، ولی فقيه رژیم جنایتکار اسلامی ، گفت تهران ممکن
است روزی با ايالات متحده روابط ديپلماتيک برقرار کند، اما حالا وقت مناسبی
برای اين کار نيست، چون منفعتی برای ايران در بر ندارد. امروز (پنجشنبه)
رسانه های رژیم اسلامی سخنان خامنه ای را که در برابر دانشجويان
دانشگاه های يزد ايراد شد انعکاس دادند. خامنه ای گفت «قطع رابطه با آمريكا
از سياست‌های اساسی ماست، البته ما هيچ‌ گاه نگفته‌ايم اين رابطه تا ابد
قطع خواهد بود.» وی گفت برقراری روابط در حال حاضر به «ضرر» ايران است. ولی
فقيه رژیم اسلامی همچنين گفت حکومت اسلامی برنامه اتمی اش را متوقف
نخواهد کرد.
03.01.2008
ändern << < > >> Bild einsetzen Zugriffsrechte
حکومت اسلامی دريافت اولين محموله سوخت هسته ای روسيه را تائيد کرد
کاخ سفيد: تحويل سوخت دليل ديگری است برای تهران که غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد

رژیم اسلامی ايران دريافت اولين سوخت هسته ای روسيه، که به قصد استفاده در تاسيسات اتمی بوشهر فرستاده شد، را مورد تائيد قرار داد.

بنا به گزارش خبرگزاری های ايرنا و ايسنا رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، غلامرضا آقازاده، امروز (دوشنبه) گفت که ۸۲ تن سوخت ارسالی برای مصرف يکسال تاسيسات بوشهر خواهد بود.

سخنگوی کاخ سفيد، گوردون جاندرو، گفت تحويل داده شدن سوخت دليل ديگری است برای رژیم اسلامی که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد.

پرزيدنت بوش گفت از تصميم روسيه مبنی بر ارسال محموله سوخت به ايران برای استفاده در توليد برق حمايت می کند زيرا، به گفته وی، معنی اين کار اين است که تهران ديگر نيازی به دستيابی به توانايی ها و تکنولوژی های غنی سازی ندارد.

وزارت امورخارجه روسيه نيز از رژیم اسلامی خواست از اين موقعيت استفاده کرده و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. اين وزارتخانه با انتشار بيانيه ای گفت اعتقاد دارد اکنون «موقعيت کيفيتا جديدی» بوجود آمده که به تهران اجازه می دهد در جهت برآوردن خواسته های غرب مبنی بر توقف غنی سازی گام هايی بردارد.

اما امروز يک مقام عاليرتبه جمهوری اسلامی اين درخواست ها را رد کرد و گفت دولت ايران حتی با قبول محموله سوخت از روسيه غنی سازی را تعليق نخواهد کرد.

بامداد امروز وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرده بود که سوخت اتمی ارسالی برای تاسيسات بوشهرتا زمانی که در خاک ايران قرار دارد تحت کنترل و تضمين آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد بود.

رژیم اسلامی ميگويد فعاليت اتمی در بوشهر و نقاط ديگر اکيداً برای مقاصد غير نظامی است. اما آمريکا و متحدين غربی اش جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که برنامه هايش پوششی برای توليد تسليحات اتمی است.
حکومت اسلامی ايران دريافت اولين سوخت هسته ای روسيه، که به قصد استفاده در تاسيسات اتمی بوشهر فرستاده شد، را مورد تائيد قرار داد.

خبرگزاری نيمه رسمی ايسنا امروز (دوشنبه) از قول مقامات تهران گفت که حدود ۸۰ تن سوخت برای مصرف سال نخست تاسيسات بوشهر اختصاص دارد.

يک مقام ديگر حکومت اسلامی گفت با اينکه محموله سوختی دريافت شده است، تهران قصد ندارد غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد.

بامداد امروز وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرده بود که سوخت اتمی ارسالی برای تاسيسات بوشهرتا زمانی که در خاک ايران قرار دارد تحت کنترل و تضمين آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد بود.

حکومت اسلامی ميگويد فعاليت اتمی در بوشهر و نقاط ديگر اکيداً برای مقاصد غير نظامی است. اما آمريکا و متحدين غربی اش جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که برنامه هايش پوششی برای توليد تسليحات اتمی است.

يک هيات اسرائيلی که به آمريکا آمده است سعی دارد مقامات آمريکائی را متقاعد کند با وجود گزارش اخير اطلاعاتی آمريکا که ميگويد حکومت اسلامی ايران در سال ۲۰۰۳ برنامه سری تسليحات اتمی خود را متوقف کرد، کماکان توليد تسليحات اتمی را دنبال ميکند.

گزارش برآورد اطلاعاتی آمريکا همچنين مدعی است که ايران غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد، و تا سالهای بين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ ميلادی به اندازه کافی برای توليد بمب اتمی اورانيوم غنی شده در اختيار خواهد داشت.

17/12/2007
حتی اگر باور داشته باشیم که ایران برنامه سلاح های هسته ای اش را متوقف کرده است، بیاییم و فشارها بر ایران را کم نکنیم.


برای دموکراتها، خبر خوب در عراق خبر بد است. برای من، خبر خوب خبر خوب است؛ چه از عراق باشد و چه از ایران. حقیقت حقیقت است. و اگر نتیجه گیری های آخرین گزارش سازمان اطلاعات درباره برنامه هسته ای ایران درست باشد، این گزارشات نسبتا دلگرم کننده هستند. تنها نسبتا، زیرا حساس ترین نتیجه گیری اش را– که ایران برنامه سلاح های هسته ای مخفی اش را که قبلا متوقف کرده بود از سر نگرفته است- با "اطمینانی نسبی" مطرح کرده است.

اول، خبر خوب. برای هسته ای شدن، شما به سه اصل احتیاج دارید :1) ماده اولیه، 2)امکان تبدیل ماده اولیه به سلاح و 3)موشک هایی که با آن بتوان سلاح ها را حمل کرد. راجع به اصل 1 و 3،ایران دارد با سرعت عمل می کند و مصمم به غنی سازی اورانیوم (با 2000 تا 3000 سانتریفوژ در حال کار) و توسعه و آزمایش موشک های دور برد است. گزارش سازمان اطلاعات به ما می گوید که این مرحله میانی – غنی سازی اورانیوم برای ساختن بمب- معلق شده است.

و اکنون مسائلی که باید به آنها توجه کرد. اول، تسلیحاتی کردن غیر شفاف ترین بخش از این سه جزء است. ایران هیچ وقت آن را اعلام و یا تصدیق نکرد. به سختی می توان از آن اطلاعات موثقی بدست آورد. ثانیا، منطق قضیه عجیب است. ما اکنون معتقدیم که برنامه تسلیحاتی شدن در پاییز سال 2003، زمان تعلیق غنی سازی اورانیوم، متوقف شد. به هر حال وقتی غنی سازی اورانیوم چند ماه بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد از سر گرفته شد، برنامه تسلیحاتی کردن (آن طوری که به ما گفته شده)از سرگرفته نشد.

این خیلی منطقی به نظر نمی رسد. غنی سازی اورانیوم آشکارتر است و به همین دلیل امکان این که تحریم به دنبال داشته باشد بیشتر - که همین طور هم شد. چرا این مورد را دوباره فعال کنید و نه برنامه تسلیحاتی مخفی را که فی نفسه کمتر در چشم است؟ و چرا مقدار زیادی روی سانتریفوژهای غنی سازی و موشک ها برای حملشان سرمایه گذاری کنید اگر در نهایت سلاح نخواهید ساخت؟

با این وجود، ما ازافتضاح سلاح های کشتار جمعی عراق یاد گرفتیم که منطق جایگاه بسیار کوچکی در تخمین زدن رفتارهای رژیم های رادیکال دارد. صدام حسین بلوف زد وقتی که می توانست به راحتی صریحا از برنامه سلاح کشتار جمعی ای حرف بزند که دیگر وجود نداشت و راهش به جنگی ختم شد که هزینه اش رژیم و زندگی اش بود. به این ترتیب ما باید آماده هزینه کردن باشیم که بلوف و تظاهرکردن می تواند قسمتی از بازی هسته ای ایرانیان نیز باشد. ثالثا، به نظر می آید که ما به خبری بزرگ و داغ اعتماد می کنیم که این تابستان به ایالات متحده رسید. رئیس جمهور جورج بوش این خبر را اعلام کرد و بعد مدتی صبر کرد تا مطمئن شود این خبر جعلی نبوده باشد. هیچ کس نمی تواند این بازی های تودرتوی ماموران دو جانبه – و سه جانبه را بفهمد، و شاید به همین دلیل در این گزارش آخر صحت این خبر با "اطمینان نسبی "اظهار می شود.

به فرض پذیرفتن این که خبر درست است، می شود این نتیجه را گرفت- که ایران جاه طلبی های هسته ای اش را کنارگذاشته است- این نه تنها اشتباه است بلکه خود این گزارش خلافش را بیان می کند. تعلیق به معنی کنار گذاشتن نیست. این برنامه می تواند هر زمانی از سر گرفته شود. حقیقت این است که مقدار (زمان) زیادی در توسعه غنی سازی اورانیوم و موشک صرف شده است (و دیگر اصل اساسی برای برنامه تسلیحاتی شدن هسته ای) در حالی که قسمت تسلیحاتی شدن در حالت کمون باقی مانده، مدرکی نگران کننده برای کشوری است که می خواهد هسته ای بشود ولی با فشارهای بین المللی محدود می شود.

و به همین دلیل منتقدان ادعا می کنند که این گزارش سازمان اطلاعات که گویا فرمانی است برای سیاست جدید و نرم تری برای برخورد با ایران، اشتباه است. جان ادواردز به سرعت گفت که گزارش، رای او علیه اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک موسسه تروریستی و تحمیل تحریم های بیشتر بر ایران را توجیه می کند. ولی نتیجه گیری اصلی این گزارش آن بود که ایران کارهای هسته ای اش را- شامل تعلیق قسمت تسلیحاتی شدن- در عکس العملی بر اساس هزینه-فایده در مقابل فشارهای خارج قاعده مند می کند. همه این ها دقیقا پرونده ای برای تحریم ها می سازند. به علاوه، انتقادات به نظر نمی رسد که به زمان توقف غنی سازی و تسلیحاتی کردن توجه کرده باشند: پاییز سال 2003، قبل از به پا خاستن شورش عراقی ها و در زمانی که پیروزی سه هفته ای امریکا در بغداد در خاورمیانه هم چنان طنین می انداخت، و کسانی که به دنبال سلاح های کشتار جمعی بودند مثل قذافی در لیبی را می ترساند تا برنامه های هسته ای شان را همگی کنار بگذارند. زمان بندی ها این فکر را به ذهن می آورد که اعمال گزینه نظامی در عراق موجب تعلیق تسلیحاتی کردن برنامه هسته ای ایران شد.

گزینه نظامی ممکن است اکنون لازم نباشد. اگر تسلیحاتی کردن معلق شده، فضا برای تحریم ها بزرگتر شده اند. ولی هیچ استدلال منطقی ای برای خارج کردن گزینه نظامی از ممکنات وجود ندارد. اگر ایرانیان از مذاکره جدی سرباز بزنند- مذاکره کننده جدیدشان می گوید که تمامی مذاکرات قبلی از اعتبار ساقط است و صحبت ها به نقطه اول بازگشته است-گزینه نظامی باید روی میز و در چشم انداز باقی بماند.■
مترجم : هلیا جوانشیر

چارلز کروتامر, مجله تایم, .
برگردان :هلیا جوانشیر

http://www.irandarjahan.net


تفسیر سیاسی هفته
حساب هائی که آمریکائیان در نظر نگرفتند!

دو نکته اساسی که تدوین کنندگان برآورد تحقیقاتی سازمان کل اطلاعاتی ایالات متحده از آن غافل مانده اند، یکی مساله حقوق انسانی در ایران و دیگری تروریست پروری و فتنه جوئی حکومت ایران در کشورهای همسایه و ممالک نزدیک و دور است.

در فهرست دلائل و علل اینکه چرا حکومت ایران این چنین شتابان به سوی دستیابی به بمب هسته ای پیش می رود، امر مهمی که باید در نظر گرفت آن است که رژیم اسلامی، بمب اتمی را به عنوان بیمه نامه دوام و آینده خود می خواهد و روزی که به این جنگ افزار دست یابد، دیگر زیر بار هیچ فشار جهانی برای پایان بخشیدن به سرکوبگریها و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی نخواهد رفت.

هیچ ابرقدرتی و هیچ سیاستمداری نمی تواند ادعا کند که تامین حقوق انسانی در هر کشوری امر داخلی محسوب می شود و به دیگر ممالک ارتباطی ندارد. امروز حقوق بشر یک امر جهانشمول است- و مصداق این سروده سعدی شیرازی که:

چو عضوی به درد آورد، دگر عضوها را نماند قرار.

اروپائیان درگذشته معمولا در تعامل خود با حکومت ایران مساله حقوق انسانی را نیز عنوان می کردند. ولی در سالهای اخیر، با شدت گرفتن وخامت فعالیت های هسته ای ایران و تلاشی که برای جلوگیری از آن به عمل می آید، آنها سرکوبگری های رژیم را به دست فراموشی سپرده و یا عامدانه کنار گذاشته اند- زیرا از دیدگاه آنان جلوگیری از بمب اتمی بسیار مهمتر از پرداختن به سرکوب و شکنجه و حبس و اعدام در ایران است- و شاهد آنکه، اکنون سالیان دراز است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دیگر اصرار نمی کند که باید برای نظارت بر وضع حقوق انسانی در جمهوری اسلامی ایران بازرس ویژه داشته باشد.

تصور حکومت ایران آن است که وقتی بمب اتمی داشته باشد، دیگر هیچ دولتی و هیچ حکومتی نمی تواند به سران آن بگوید "بالای چشمتان ابروست"! و هیچ سازمانی نخواهد توانست بر رژیم ایران فشار آورد که سنگسار را متوقف کند. حکومت ایران همیشه این گونه کشورها و سازمانها را به دخالت در امور داخلی خود متهم خواهد ساخت و همیشه این ادعا را عنوان خواهد کرد که موازین حقوق بشر رایج در جهان، متعلق به امپریالیسم و تهاجم فرهنگی غرب است- ما حقوق بشر خود را داریم و از موازین اسلام پیروی می کنیم. (همانگونه که آقای محمود جواد لاریجانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیان داشت).

از این زاویه دید، به یک زیان دیگر اتمی شدن حکومت ایران باید اشاره کرد- و به یادآورد که برآورد تحقیقاتی آمریکائی این را نیز نادیده گرفته است: دولت پرزیدنت بوش پس از 11 سپتامبر شش سال پیش، به این باور رسید که بدون برقراری دموکراسی در خاورمیانه، ترور در این پهنه متوقف نخواهد شد. تصور آن است که ترور در سرزمین هائی رشد می کند که در آنجا آزادی بیان و تساوی حقوق وجود ندارد و برخی آنانی که اجازه نیافته اند دیدگاهها و خواستها و آرمانهای خویش را آزادانه بیان کنند، برای رسیدن به هدف های سیاسی و انجام خواست های خویش به ترور روی می آورند.

این گروه باور دارند که وقتی دموکراسی و مردمسالاری در خاورمیانه برقرار گردد، ترور نیز خود به خود محو و ناپدید خواهد شد.

شاید بتوان نسبت به درستی این ارزیابی در مورد بسیاری از کشورهای خاورمیانه ابراز تردید کرد- ولی در عین حال با اطمینان می توان گفت که در یک حکومت مردمسالار، ترور امکانات بسیار کمتری برای رشد می یابد.

بنابراین، تنظیم کنندگان آن برآورد اطلاعاتی می بایست در ارزیابی های خود، این هدف حکومت ایران را نیز در نظر بگیرند و یک جمله دیگر را نیز در گزارش خود بگنجانند و در آن بنویسند که حتی اگر حکومت ایران از چهار سال پیش برنامه های نظامی خود در رابطه با توان هسته ای را متوقف ساخته، ولی از هدف ها و علل دستیابی به بمب هسته ای عدول نکرده وهمچنان در پی آن است.

خطر دومی که در میان خطرهای بسیار، تدوین کنندگان این برآورد آن را نادیده گرفته اند، این واقعیت است که اگر روزی حکومت ایران به بمب اتمی دست یابد، آنگاه دخالت های فتنه گرانه خود در کشورهای منطقه، از افغانستان تا عراق و از بحرین تا لبنان را بسیار آشکارتر انجام خواهد داد و از هیچ کشور و سازمانی در این رابطه هراس نخواهد داشت.

ارتباط مستقیم تلاش حکومت برای رسیدن به بمب هسته ای با شدت گیری سرکوب مردم در داخل ایران را بسیار آشکار می بینیم و احساس می کنیم. برای همگان روشن است که در دو سال اخیر، همانگونه که تلاش حکومت برای رسیدن به دانش هسته ای شتاب گرفته، بر شدت سرکوبگری علیه مردم نیز افزوده شده است. در بیست سال گذشته، در هیچ دوره ای این همه بازداشت صورت نگرفته و این همه ستم و آزار بر جوانان و دانشجویان و عامه مردم و حتی روحانیون وارد نیآمده است.

حکومت از بیم آن که مردم ایران صدای مخالفت خود را علیه برنامه های هسته ای بلند کنند و این یکپارچگی ظاهری در موافقت با برنامه های اتمی حکومت خدشه دار شود، تلاش بیشتری برای بستن زبان مخالفان به عمل می آورند و حتی حسین موسویان را به جاسوسی متهم می سازند تا او جرات نکند با صدای بلند بگوید: من از واقعیات اتمی ایران آگاهی دارم و درسمت یکی از اداره کنندگان مذاکرات اتمی ایران با اروپا و جهان می دانم که رژیم بااین رفتار خود، به آستانه پرتگاه سیاسی و نظامی نزدیک می شود.

حتی علی لاریجانی که پیش از گزینش به سمت دبیر شورایعالی امنیت عالی، و قبل از آن که مذاکرات اتمی را از همه جوانب آن بشناسد، گفته بود "شما در غلطان دادید و به جای آن آب نبات گرفتید"، پس از دو سال که در جریان مذاکرات با اروپا و جهان بوده و زیر بم قضیه را خوب شناخته، عقیده خود را کاملا تغییر می دهد و درک می کند که حکومت اشتباه رفته و از سمت خویش کناره گیری می کند. لاریجانی در آخرین سخنرانی خود به طور غیرمستقیم گفت: حاضر است به خاطر این خطای سیاسی خود، از دولت حجت الاسلام محمد خاتمی پوزش بخواهد.

شنیده شد که محمود احمدی نژاد به تقلید از مائوتسه تونگ می خواهد کتاب سرخ (و یا در واقع کتاب سبز اسلامی) منتشر کند که حاوی همه سخنرانی های او در مسافرت های استانی و نامه هائی باشد که برای سران کشورها فرستاده بود.

پیشتر از احمدی نژاد، دیگرانی هم بوده اند که گفته های به اصطلاح نغز و حکیمانه خود را به صورت کتاب در آورده و همانند قرآن یا انجیل یا تورات بدست مردمان سپرده اند که بخوانند و ارشاد شوند. اگر قذاقی کتاب سبز منتشر کرد، مگر احمدی نژاد از او چقدر کمتر است که چنین کاری نکند؟ گفته اند که همه اظهارات او در انکار هولوکاست نیز در این کتاب گنجانیده خواهد شد. این واقعیت نیز از دید تدوین کنندگان آن گزارش اطلاعاتی به دور مانده بود.

آمریکائیانی که ایران را نمی شناسند و با روحیه ایرانی آشنا نیستند و از روحانیون دولتی ایران شناختی ندارند، در تدوین گزارش خود این خطر را هم نادیده گرفته اند که بمب اتمی حکومت ایران، ممکن است فردا به دست یک گروه بنیادگرا بیافتد که برای رسیدن به آرمانهای تعصب گرایانه خود هیچ حد مرز و قاعده و قانونی را نمی پذیرد.

آیا آنها به یاد دارند که بحران سیاسی در پاکستان چه نگرانی عمیقی در جهان برانگیخت که مبادا بمب اتم پاکستان و یا دانش اتمی آن کشور به دست سازمانهای ترور بیافتد؟

در ایران اوضاع صد پله وخیم تر و خطرناک تر است. در کنار روحانیون حاکم، قشر نظامیان سپاه پاسداران وجود دارد که می خواهند جایگزین فرمانروایان دینی شوند و به مقام های بالاتری برسند و بودجه های کلان تری را به تسلیحات و بمب اتمی و موشک اختصاص دهند.

اگر فردا یک جناح در داخل سپاه پاسداران، از طریق ائتلاف با یک جناح از روحانیون قدرت طلب، بخواهد به کودتای نظامی یا سیاسی دست بزند و قدرت را به انحصار خود درآورد، دانش اتمی و تاسیسات اتمی و موشکی ایران به دست چه کسی خواهد افتاد؟ چه کس می تواند تضمین دهد آنانی که در عراق شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه به آدمکشی وا می دارند و از هیچ جنایتی رویگردان نیستند، فردا یک بمب اتمی کوچک یا حتی بمب رادیو اکتیو (ملقب به بمب کثیف) را در اختیار نگیرند و از طریق آن بخواهند به باجگیری در دنیا بپردازند؟

خوشبختانه در یک هفته اخیر شاهد آن بودیم که حتی خود سران ایالات متحده و دولت های اروپائی، ارزیابی های سازمان اطلاعاتی آمریکا را زیر سؤال بردند و خود رژیم ایران نیز به برخی مطالب "خطرناک" (از دید منافع آنان) در این گزارش پی برده است.

ولی هیچ یک از این ها کافی نیست – و فردا ممکن است جهانیان خود را با یک فاجعه ناخواسته و تحمیل شده روبرو ببینند.

اورشلیم: 15ر 12ر2007نوشته: منشه امیر

ändern << < > >> Bild einsetzen Zugriffsrechte
پیش نویس قطعنامه تازه علیه ایران بررسی شد


ایران علیرغم فشارهای بین المللی از معلق کردن برنامه غنی سازی اورانیوم خودداری کرده است
قدرت های جهانی از توافق بر سر جزئیات نهایی پیش نویس قطعنامه تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل برای گسترش تحریم های ایران در روز سه شنبه بازمانده اند، اما نماینده آمریکا نسبت به حصول توافق در این زمینه طی چند هفته ابراز امیدواری کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مقام های ارشد آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا سه شنبه به مدت یک ساعت و نیم در کنفرانسی ویدئویی شرکت کردند و هنوز سرگرم نهایی کردن قطعنامه تحریم هستند.

این پیش نویس که روز دوشنبه بین نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت و آلمان توزیع شده بود ظاهرا شامل تحریم های جدید علیه بانک ملی و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران می شود.

این سند در واکنش به بی اعتنایی ایران به قطعنامه های پیشین شورای امنیت که صریحا خواستار تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی آن کشور از جمله غنی سازی اورانیوم می شد، تنظیم شده است.

آخرین قطعنامه علیه ایران - شماره 1747 - نزدیک به 9 ماه قبل صادر شد. آن سند صدور تسلیحات از سوی ایران را ممنوع می کرد و از تمامی کشورها می خواست وام تازه ای در اختیار ایران قرار ندهند و به علاوه ۶۰ روز به ایران مهلت می داد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند که با سرپیچی مجدد ایران روبرو شد.

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد کنفرانس ویدئویی روز سه شنبه گفت: "این تماس تلفنی خوب و سازنده بود. هنوز به مقصد نرسیده ایم. اما امید ما این است که در هفته های آینده بتوانیم قطعنامه تازه ای که در شورای امنیت به رای گذاشته خواهد شد داشته باشیم."

تنظیم قطعنامه ای تازه علیه ایران درحالی صورت می گیرد که گزارش برآورد اطلاعاتی سازمان های تجسسی آمریکا که روز 3 دسامبر منتشر شد نتیجه گیری می کرد ایران در سال 2003 برنامه خود برای دستیابی به "سلاح اتمی" را متوقف کرده است. با این حال آن گزارش تاکید می کرد که از نیات کنونی ایران بی خبر است.جالب این است که ما درباره اینکه آیا قطعنامه دیگری خواهیم داشت یا نه صحبت نمی کنیم، بحث ما این است که عناصر قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران چه خواهد بود


شان مک کورمک

سند موسوم به "برآورد اطلاعاتی ملی" تردیدهایی را در مورد توافق بر سر قطعنامه های تازه علیه ایران در شورای امنیت پدید آورد.

اما شان مک کورمک می گوید: "جالب این است که ما درباره اینکه آیا قطعنامه دیگری خواهیم داشت یا نه صحبت نمی کنیم، بحث ما این است که عناصر قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران چه خواهد بود."

با این حال وی از جزئیات پیش نویس تازه حرفی نزد و نگفت آیا روسیه و چین در جریان این کنفرانس از آن حمایت کرده اند یا خیر.

مدیران سیاسی وزارتخانه های امور خارجه پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان روز اول دسامبر در مورد بررسی تصویب تحریم های جدید علیه ایران به توافق رسیده بودند.

اما انتشار گزارش "برآورد اطلاعاتی ملی" توسط شورای اطلاعات ملی آمریکا در روز سوم دسامبر سوالات زیادی درباره مسیر آینده تحریم ها پدید آورد.

از جمله وانگ گویانگا سفیر چین در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت انتشار گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا توافق اخیر برای بررسی تحریم های تازه را زیر سوال برده است.

رایزنی روز 7 دسامبر وزیر خارجه آمریکا با همتای روس خود به منظور اعمال تحریم بیشتر بر ایران در بروکسل نیز در قانع کردن طرف روس بی فایده گزارش شد.

در اظهارات وزیر خارجه روسیه پس از آن دیدار نشانه ای از موافقت با آمریکا برای تصویب قطعنامه تازه ای علیه ایران مشاهده نمی شد.

ایران اتهام تلاش برای دستیابی به فناوری و دانش لازم جهت تولید سلاح اتمی را رد کرده و می گوید هدف برنامه اتمی اش صرفا کاربردهای غیرنظامی از جمله تولید برق است.

شان مک کورمک در مورد ادامه رایزنی ها بر سر پیش نویس تازه گفت که این سند پیش از آنکه تسلیم شورای امنیت شود نیازمند "یک کنفرانس تلفنی دیگر در آینده نه چندان دور" از سوی مدیران سیاسی وزارتخانه های خارجی شش کشور است.
12.12.2007

ändern << < > >> Bild bearbeiten Bild löschen Zugriffsrechte
نماینده پارلمان اروپا در ایران خواستار آزادی دانشجویان شد


آنجلیکا بر، رییس هیات روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا یکی از موضوعات نشست خود با پارلمان ایران را بحث حقوق بشر عنوان کرد و گفت: نکته‌ بسیار مهمی که در این باره وجود داشت و به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا پیامی را دریافت کردم که ۲۸ تن از دانشجویان در ایران در ابتدای ماه دسامبر ماه جاری دستگیر شدند که تا به حال خانواده‌هایشان خبری از آن‌ها ندارند لذا درخواست سریع آزادی این افراد را از طریق کمیسیون امنیت ملی اعلام کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته‌ای دیگر این بود که درخواست آزادی اعضایی از اتحادیه‌هایی که در سال‌های گذشته بازداشت شده‌اند و در بین این‌ها به طور مشخص اسالو، مددی و صالحی بودند را در این نشست مورد تاکید قرار دادیم. در این دیدار درخواست خود را بر لغو حکم مجازات اعدام «عدنان حسن‌پور» ارائه کردیم. در سفر قبلی خود به ایران همچنین درخواست تشکیل دادگاهی برای نوجوانان و جوانان داده بودیم که از تشکیل هر چه سریع آن خوشحال خواهیم شد.

رییس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپا همچنین با اشاره به قانون حمایت از خانواده در ایران ابراز عقیده کرد: احساس می‌کنیم این قانون در مواردی با حقوق بانوان مغایرت دارد که به عنوان یک زن خواستار لغو یا تغییر آن برای حمایت از حقوق بانوان شدیم.

محمود محمدی، رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز به دنبال سخنان خانم بر، ضمن تشکر از همدردی وی با دانشجویان دستگیر شده، افزود: مطمئنا در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما به هر حال اگر بدون مجوز قانونی اقدامی انجام شود احتمال دارد دانشجویی دستگیر شود و بعد از چند مدتی آزاد شود اما مطمئنا این قضیه را در کمیسیون امنیت ملی پیگیری خواهیم کرد که اگر چنانچه دانشجویانی، دستگیر شده‌اند هر چه زودتر آزاد شوند.

عضو ارشد دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه درباره سخنان «بر» در ارتباط با دانشجویان نیز متذکر شد: ارتباط خانواده‌های دانشجویان با پارلمان اروپا، نشان آزادی بیان و آزادی مدنی در کشور است که این موضوع برای هیات پارلمانی اروپا نیز قابل درک است.
11.12.2007
ändern << < > >> Bild bearbeiten Bild löschen Zugriffsrechte
'شنود مکالمات مقامات ایرانی، مبنای گزارش اخیر آمریکا'
"... شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایران را دستگاه اطلاعاتی بریتانیا انجام داده و در اختیار آمریکا گذاشته است."

منابع اطلاعاتی آمریکا نحوه دستیابی خود به مکاتبات مقامات ایرانی را مشخص نکرده اند
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه اطلاعاتی و دولتی ایالات متحده نوشته که گزارش اخیر دستگاه اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بر مبنای شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایرانی تنظیم شده است.
آن گونه که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته، شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایران را دستگاه اطلاعاتی بریتانیا انجام داده و در اختیار آمریکا گذاشته است.

به نوشته نیویورک تایمز، شنود مکالمات تنی چند از فرماندهان نظامی ایرانی حاکی از شکایت و نارضایتی آنان از تصمیم مقامات مافوقشان بوده که در اواخر سال 2003 تصمیم گرفته بودند برنامه طراحی سلاح اتمی و ساخت کلاهک هسته ای برای موشکهای ایرانی را متوقف کنند.

نیویورک تایمز نوشته با وجود اطلاعات به دست آمده از شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایرانی، مقامات اطلاعاتی آمریکا همچنان در اظهارات علنی خود پافشاری می کردند که ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه می دهد، چراکه هنوز برایشان مشخص نشده بود که چرا ایران باید تصمیم به توقف برنامه تسلیحات اتمی گرفته باشد.

اما سرانجام دستگاه اطلاعاتی آمریکا یافته های تازه ای، از جمله شنود مکالمات و مکاتبات مقامات ایرانی در چند ماه اخیر به دست می آورند که حاکی از تأیید یافته های پیشین آنان از مکالمات فرماندهان نظامی بوده است.

نیویورک تایمز نوشته که مقامات اطلاعاتی مشخص نکرده اند که آیا شنودهای تازه آنان از مکالمات و مکاتبات همان فرماندهان نظامی قبلی بوده که از توقف برنامه تسلیحات اتمی شکوه می کردند یا اینکه این بار مکالمات و مکاتبات مقامات دیگری شنود شده است.

روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته که بخشی از یافته های دستگاه اطلاعاتی آمریکا بر مبنای دفتر ثبت مکاتبات روزانه ای است که از منبعی در ایران به دست آمده و تصمیم به توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران در آن قید شده است.

اما منابع اطلاعاتی آمریکا نحوه دستیابی خود به مکاتبات مقامات ایرانی را مشخص نکرده اند.شنود مکالمات فرماندهان نظامی ایران را دستگاه اطلاعاتی بریتانیا انجام داده و در اختیار آمریکا گذاشته است


گاردین

به نوشته نیویورک تایمز، گروهی با عنوان "تیم سرخ" در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تشکیل شده تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات به دست آمده از مقامات ایرانی ساختگی و ناشی از طرح ایرانیها برای منحرف کردن سیاست آمریکا از اعمال فشار و تحریم بیشتر بر ایران نباشد.

این روزنامه ادامه داده که مقامات اطلاعاتی آمریکا بر اساس یافته های تیم سرخ از درستی اطلاعات به دست آمده از ایران اطمینان حاصل می کنند و دو هفته پیش طی جلسه ای در کاخ سفید به دفاع از یافته های خود می پردازند که سرانجام این یافته ها روز دوشنبه گذشته برای عموم انتشار می یابد.

همزمان با انتشار جزئیات بیشتری از یافته های اطلاعاتی آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز، یکی از سخنگویان کاخ سفید به خبرنگاران گفته که یافته های حاکی از توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران در ماه اوت گذشته در اختیار جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا گذاشته شده بود.

با این حال، طی ماههای گذشته جورج بوش همچنان بر موضع خود مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی پافشاری می کرد.

آن گونه که از مقامات اطلاعاتی آمریکا نقل شده، سازمان سیا در سال 2004 به رایانه بغلی (لپ تاپ) یک مهندس ایرانی دست می یابد که در آن دو برنامه تحت عنوان ال 101 و ال 102 ثبت شده بود، برنامه هایی شامل طرحها و شبیه سازیهای رایانه ای که به نظر می رسید به ساخت سلاح اتمی مربوط باشند.

اما به نوشته نیویورک تایمز، یافته های تازه دستگاه اطلاعاتی آمریکا دقیقاً با برنامه هایی که از رایانه بغلی مهندس ایرانی به دست آمده بود تطبیق نمی کند.

گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، تحول مهمی در روندی به شمار می رود که به منظور محدود ساختن فعالیت اتمی ایران در غرب دنبال می شود.

رئیس جمهور آمریکا هم اکنون از سوی منتقدانش در آمریکا تحت فشار قرار گرفته که موضع منعطف

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11