Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

اسفنديار رحيم مشايی، معاون ریيس جمهوری ایران. (عکس: فارس)


جنگ افروزان عربده کشان حکومتی که 29 سال به ایالات متحده آمریکا دوشنام داده و اسرائیل را تحدید به نابودی میکردندو چادور و لچک را برای مردم ایران اجباری کرده اند ،از ترس حمله کشورهای غربی و نابودی حکومت اسلامی برای نجات بیضیه اسلام چرخش 180 درجه را در اظهاراتشان نسبت به آمریکا و اسرائیل به مرگ محتومشان ترجیح دادند.در جنایتکاران حکومتی دشمنان غرب و تمدن بشریت چنان چرخشی ایجاد گردیده است که میگوید "...ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می دانيم"."ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است. هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست. اين افتخار است." از ارازل و اوباش در حکومت اسلامی باید پرسید از سر وحشت بیکران نابودی است یا از فرط شیادی و دقل بازی اسلامی است که چنین میگویند .؟ چنانچه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حکومت اسلامی به کنار آیند و بقای جنایتکاران مجرم حکومتی را تحمل کنند،مردم ایران تحمل قاتلان ،دزدان و متجاوزکاران اسلامی را درایران نخواهند کرد و خواست مردم ایران براندازی ونابودی یک پارچه قاتلان مردم ایران از اریکه قدرت است .حزب سوسیال دمکرات ایران

اظهاردوستی معاون احمدی نژاد با مردم اسرائیل و آمریکا از وحشت جنگی احتمالی که به نابودی حکومت اسلامی منجر خواهد شد
اسفنديار رحيم مشايی، معاون ریيس جمهوری ایران، روز شنبه گفت : «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است. هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست اين افتخار است، و ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می دانيم.»

اسفنديار رحيم مشايی، که روز شنبه طی سخنانی در همايش نوآوری و شکوفايی در صنعت گردشگری، همچنين تاکيد کرد : «دوره آنکه کسی بخواهد دينی را بر دنيا حاکم کند گذشته است، دنيای امروز گوش هايش بيشتر از هميشه تاريخ باز است که زيباترين پيام ها را بشنود.»

وی همچنين گفت: «آينده از آن انسان هاست. هر منطقی که به خط کشی بين انسان ها بينجامد منطقی است که در دنيا خريدار ندارد. نميتوان منطقی را بزک کرد و به مردم ارائه داد.»

وی که در شمار نزديکان به محمود احمدی نژاد است برخلاف ریيس خود که در اظهارات مکرر خواستار نابودی اسرائيل شده، گفت: «ما با هيچ کس در دنيا جنگ نداريم. ما در هشت سال جنگ فقط دفاع کرديم و حتی يک روز هم نجنگيديم.»

وی تاکيد کرد: «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است. هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست. اين افتخار است. البته ما دشمن داريم و ناجوانمردانه ترين دشمنی ها در دنيا به ملت ايران صورت می گيرد. ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می دانيم.»

«ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است. هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست. اين افتخار است.»

اسفنديار رحيم مشايی، معاون ریيس جمهوری ایران

اظهارات آقای رحيم مشايی که از سوی خبرگزاری فارس نيز منتشر شد، از آن جهت با اهميت تلقی می شود که وی غير از رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و معاونت محمود احمدی نژاد، از حلقه اصلی نزديکان وی به شمار می رود.

با اين حال معاون رییس جمهوری طی سه سال اخير چندين بار به خاطر اظهاراتی نامتعارف از نظر مقامات جمهوری اسلامی در خصوص مسايل ديگر و به خصوص حجاب مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و در مواردی مورد انتقاد شديد محافل سياسی حامی رئيس جمهوری اسلامی نيز قرار گرفته است.

«حجاب مساله ای فرهنگی است، نه دولتی»

رحیم مشایی در ارديبهشت سال ۸۵ ابتدا طی کنفرانسی خبری و در پاسخ به خبرنگاری اطريشی که از وی در مورد حجاب و نقش بازدارندگی آن در جذب گردشگران به ايرن گفته بود: « تبليغات منفی فراوانی از ابتدای انقلاب تاکنون انجام شده است تا حجاب را با ديدی سياسی، عامل بازدارنده نشان دهند و بگويند که نگاه منفی نسبت به زنان در جامعه ايرانی وجود دارد، اما حجاب مساله ای فرهنگی است، نه دولتی.»

تنها چند هفته پس از اين اظهارات بود که آقای مشايی در محل دفتر خود در تهران و درجريان مصاحبه با اليف کروالپ خبرنگار روزنامه صباح ترکيه به وی گفت: «اگر بخواهيد ميتوانيد در ايران روسريتان را برداريد.»

روزنامه صباح پس از آن در متن منتشر شده از اين گفت وگو نوشت «معاون ریيس جمهوری اسلامی در جواب خبرنگار که از وی پرسيده بود آيا می تواند موهايش را نپوشاند،گفته است؛ بله.»

همين اظهارات کافی بود که بخشی ديگر از حاميان محمود احمدی نژاد خواستار برکناری اسفنديار رحيم مشايی از معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگی شوند.

اما رحيم مشايی هرگز برکنار نشد. حتی زمانی که خبرگزاری ايرانيوز نزديک به محمد باقر قاليباف رقيب انتخاباتی احمدی نژاد فيلمی از يک مجلس با حضور آقای رحيم مشايی را منتشر کرد که در آن مجلس رقص زنانه برپا بود نيز اسفنديار رحيم مشايی بر سمت خود باقی ماند اما آن ميثم زمان آبادی مدير اين خبرگزاری و يکی ديگر از خبرنگاران آن به اتهام انتشار چنين فيلمی چند روز بازداشت شدند.

برخی ناظران می گويند که اظهارات آقای رحيم مشايی را می توان اظهاراتی تبليغاتی ارزيابی کرد.

با اين حال رحيم مشايی که در شمار نزديکان آقای احمدی نژاد از دوره مديريت شهرداری تهران تا کنون است، از اعضای تيم تبلغاتی وی در انتخابات گذشته نيز بود و انتظار می رود که در انتخابات سال آينده نيز چنين سمتی داشته باشد.

اسفنديار رحيم مشايی غير از ارتباط کاری و سياسی طی ماه های اخير و پس از ازدواج پسر احمدی نژاد با دخترش، در حال حاضر پدر عروس احمدی نژاد نيز به شمار می رود.بیژن یگانه

20.07.2008]

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11