Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

پیام غيررسمی جورج بوش به مردم ایران


جورج بوش

جرج بوش اخيرا کنجکاوی زیادی درباره ایران و سيستم حکومتی اش نشان داده بود


روزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه (۱۵ سپتامبر) خود در مطلبی تحت عنوان "پيام بوش به ايران" از رئيس جمهور آمريکا نقل قول کرده که وی حق دستيابی مردم ايران به انرژی صلح آميز هسته ای را می پذيرد.

با اين حال به نوشته واشنگتن پست، آقای بوش همچنان تاکيد کرده که "دستيابی به سلاح های هسته ای، تهديدهای نظامی نسبت به اسرائيل يا آمريکا و ارتباط ايران با گروه های تروريستی" خطوط قرمز آمريکاست.

ديويد ايگنيشس، نويسنده ستون آزاد روزنامه واشنگتن پست، در مقاله خود می نويسد در ملاقات روز چهارشنبه با جورج بوش در کاخ سفيد از او پرسيده که آيا ميل دارد به مردم ايران پيامی بدهد. به نوشته او، آقای بوش به سرعت و بدون آنکه از روی متن بخواند به اين سوال پاسخ داده است.

رئيس جمهور آمريکا خطاب به مردم ايران گفته است: "در زمينه مسئله هسته ای، من درک می کنم که شما معتقديد دستيابی به انرژی هسته ای به نفع -- در راستای منافع ملی و حاکميت ملی -- شماست. من اين را می فهمم. اما به مردم ايران خواهم گفت، نگرانی عميقی در مورد نيت برخی دولتمردان شما وجود دارد که بخواهند از دانش هسته ای برای ساختن سلاح استفاده کنند تا بتوانند اهداف اعلام شده برخی رهبرانشان را تامين کنند".

آقای بوش همچنين افزوده است: "به مردم ايران می گويم که می خواهم در راستای يافتن راه حلی که به خواسته به حق شما در دستيابی به انرژی صلح آميز هسته ای منجر شود، قدم بردارم. به مردم ايران می گويم، هيچ تمايلی به درگيری نداريم".

تغيير راهبرد؟


نظرات شما
سران ایران و آمریکا چه بخواهند چه نخواهند باید با هم کنار بیایند. به نظر من موضع این آقا در قبال برنامه اتمی ایران تغییر نکرده ولی در عین حال مایل به فهمیدن بیشتر ایرانیان برای اتخاذ سیاست های بعدی خود است

سارا
آيا موضع بوش در برابر ايران تغيير کرده است؟ نظر شما چيست؟

به نوشته واشنگتن پست رئيس جمهور آمريکا ابراز اميدواری کرده که ايران در جهت ثبات در عراق قدم بردارد. وی افزوده است که بهترين راه اين کار نيز از طريق گفتگو با نوری مالکی، نخست وزير جديد اين کشور است که در تهران به سر می برد.

جورج بوش در ابتدای سخنانش نيز از مردم ايران قدردانی کرده و بر حق حاکميت ملی آنها صحه گذاشته است: "ما برای تاريخ شما احترام قايليم. ما برای فرهنگ شما احترام قايليم. ما توانايی های کارآفرينی شما را تحسين می کنيم. به مردم ايران خواهم گفت که من اهميت حق حاکميت ملی شان را درک می کنم -- که شما ملتی سربلنديد، و آينده ای مثبت برای خود می خواهيد".

به نوشته ديويد ايگنيشس، اين سخنان نشانه روشنی از راهبرد دولت بوش در نحوه برخورد با مسئله اتمی ايران است: "در روزهای اخير شايعاتی در واشنگتن بر سر زبان ها بود که آمريکا می خواهد با بکارگيری گزينه نظامی با بحران هسته ای ايران برخورد کند، اما نکاتی که بوش مطرح کرد جهت ديگری داشت".

سخنان جورج بوش در حالی منتشر می شود که وی پيش از اين شخصا با سفر محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق ايران، به آمريکا موافقت کرده بود و از تمايلش به شناخت بيشتر ايران و مناسبات حاکم بر دولت اين کشور خبر داده بود.

"پاسخ به احمدی نژاد"

سخنان بوش، اين پرسش را ايجاد کرده که آيا لحن دولت وی در قبال ايران واقعا تغيير کرده است؟

جورج بوش در پاسخ به سوال ستون نويس واشنگتن پست در مورد علت صدور ويزا برای خاتمی گفته است: "يکی از مسايل بغرنج سيساستگذاران (آمريکا) ماهيت پيچيده رژيم ايران است. و من فکر کردم پذيرش خاتمی، رئيس جمهور سابق، برای کشورمان مفيد باشد تا آنچه می خواهد بگويد را بشنويم. و به عنوان نکته ای مهم، او هم آنچه آمريکايی ها می گويند را بشنود". و بفهمد "اين فقط جورج بوش نيست که حرف می زند."

آقای بوش در ادامه مصاحبه همچنين از علاقه اش به "مبادلات فرهنگی، دانشگاهی و مردمی" بيشتر با ايران سخن گفته است.

ديويد ايگنيشس به بخش فارسی بی بی سی گفته است که به نظر وی، پيام رئيس جمهور آمريکا را می توان "آغاز پاسخی به مردم ايران و رئيس جمهور، احمدی نژاد" تلقی کرد و "بخش های مشخصی از اظهارات او نظير اينکه ما می دانيم ايران ملتی بزرگ با پيشينه تاريخی است و ما می دانيم که ايران اقتصاد مدرن و پويايی دارد" پاسخ به قسمت هايی از نامه احمدی نژاد بوده است.

ديويد ايگنيشس که به تازگی از ايران بازگشته می گويد جورج بوش در اين ملاقات کنجکاوی زيادی درباره ايران نشان داده و از او پرسيده ايران چگونه جايی است.

وی همچنين تصريح می کند حامل هيچ پيامی از سوی مقام های ايرانی برای آقای بوش نبوده است.
19.09.2006 پاسخ بوش به احمدی نژاد

بوش خطاب به مردم ایران : می فهمم چرا انرژی هسته ای می خواهید، بی بی سیروزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه (۱۵ سپتامبر) خود در مطلبی تحت عنوان "پيام بوش به ايران" از رئيس جمهور آمريکا نقل قول کرده که وی تلويحا حق دستيابی مردم ايران به انرژی صلح آميز هسته ای را می پذيرد.

هرچند به نوشته واشنگتن پست، آقای بوش همچنان تاکيد کرده که "دستيابی به سلاح های هسته ای، تهديدهای نظامی نسبت به اسرائيل يا آمريکا و ارتباط ايران با گروه های تروريستی" خطوط قرمز آمريکاست.

ديويد ايگنيشس، نويسنده ستون آزاد روزنامه واشنگتن پست، در مقاله خود می نويسد در ملاقات روز چهارشنبه با جورج بوش در کاخ سفيد از او پرسيده که آيا ميل دارد به مردم ايران پيامی بدهد. به نوشته او، آقای بوش به سرعت و بدون آنکه از روی متن بخواند به اين سوال پاسخ داده است.

رئيس جمهور آمريکا خطاب به مردم ايران گفته است: "در زمينه مسئله هسته ای، من درک می کنم که شما معتقديد دستيابی به انرژی هسته ای به نفع -- در راستای منافع ملی و حاکميت ملی -- شماست. من اين را می فهمم. اما به مردم ايران خواهم گفت، نگرانی عميقی در مورد نيت برخی دولتمردان شما وجود دارد که بخواهند از دانش هسته ای برای ساختن سلاح استفاده کنند تا بتوانند اهداف اعلام شده برخی رهبرانشان را تامين کنند".

آقای بوش همچنين افزوده است: "به مردم ايران می گويم که می خواهم در راستای يافتن راه حلی که به خواسته به حق شما در دستيابی به انرژی صلح آميز هسته ای منجر شود، قدم بردارم. به مردم ايران می گويم، هيچ تمايلی به درگيری نداريم".


تغيير راهبرد؟

به نوشته واشنگتن پست رئيس جمهور آمريکا ابراز اميدواری کرده که ايران در جهت ثبات در عراق قدم بردارد. وی افزوده است که بهترين راه اين کار نيز از طريق گفتگو با نوری مالکی، نخست وزير جديد اين کشور است که در تهران به سر می برد.

جورج بوش در ابتدای سخنانش نيز از مردم ايران قدردانی کرده و بر حق حاکميت ملی آنها صحه گذاشته است: "ما برای تاريخ شما احترام قايليم. ما برای فرهنگ شما احترام قايليم. ما توانايی های کارآفرينی شما را تحسين می کنيم. به مردم ايران خواهم گفت که من اهميت حق حاکميت ملی شان را درک می کنم -- که شما ملتی سربلنديد، و آينده ای مثبت برای خود می خواهيد".


به نوشته ديويد ايگنيشس، اين سخنان نشانه روشنی از راهبرد دولت بوش در نحوه برخورد با مسئله اتمی ايران است: "در روزهای اخير شايعاتی در واشنگتن بر سر زبان ها بود که آمريکا می خواهد با بکارگيری گزينه نظامی با بحران هسته ای ايران برخورد کند، اما نکاتی که بوش مطرح کرد جهت ديگری داشت".

سخنان جورج بوش در حالی منتشر می شود که وی پيش از اين شخصا با سفر محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق ايران، به آمريکا موافقت کرده بود و از تمايلش به شناخت بيشتر ايران و مناسبات حاکم بر دولت اين کشور خبر داده بود.

"پاسخ به احمدی نژاد"

جورج بوش در پاسخ به سوال ستون نويس واشنگتن پست در مورد علت صدور ويزا برای خاتمی گفته است: "يکی از مسايل بغرنج سيساستگذاران (آمريکا) ماهيت پيچيده رژيم ايران است. و من فکر کردم پذيرش خاتمی، رئيس جمهور سابق، برای کشورمان مفيد باشد تا آنچه می خواهد بگويد را بشنويم. و به عنوان نکته ای مهم، او هم آنچه آمريکايی ها می گويند را بشنود". و بفهمد "اين فقط جورج بوش نيست که حرف می زند."

آقای بوش در ادامه مصاحبه همچنين از علاقه اش به "مبادلات فرهنگی، دانشگاهی و مردمی" بيشتر با ايران سخن گفته است.

ديويد ايگنيشس به بخش فارسی بی بی سی گفته است که به نظر وی، پيام رئيس جمهور آمريکا را می توان "آغاز پاسخی به مردم ايران و رئيس جمهور، احمدی نژاد" تلقی کرد و "بخش های مشخصی از اظهارات او نظير اينکه ما می دانيم ايران ملتی بزرگ با پيشينه تاريخی است و ما می دانيم که ايران اقتصاد مدرن و پويايی دارد" پاسخ به قسمت هايی از نامه احمدی نژاد بوده است.

ديويد ايگنيشس که به تازگی از ايران بازگشته می گويد جورج بوش در اين ملاقات کنجکاوی زيادی درباره ايران نشان داده و از او پرسيده ايران چگونه جايی است.

وی همچنين تصريح می کند حامل هيچ پيامی از سوی مقام های ايرانی برای آقای بوش نبوده است.


شنبه 25 شهریور 1385

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11