Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

- ناهيد پيلوارپناهندگی به روسيه و تکرار تاريخ


Donnerstag, 22. März 2012 05:15:38

خبرگزاری آذربایجان : به نظر می‌رسد روسيه با آماده کردن طرح رويارويی با پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ احتمالی، تنها به افرادی پناهندگی و امان خواهد داد که در دايره‌ی قدرت و ثروت باشند تا بتواند از آن‌ها برای اهداف بعدی خود استفاده کند و به تنها موضوعی که نمی‌انديشد مردم ايران، منافع ايرانيان، حقوق بشر و اهداف انسان‌دوستانه است. روزنامه «کومرسانت» روسيه به تازگی اعلام کرده که روسيه همزمان با تلاش برای حل بحران هسته ای ايران از راههای مسالمت آميز، خود را برای رويارويی با حمله ای که به ايران در صورتی که به وقوع بپيوندد،آماده ميکند اين روزنامه همچنين به نقل از مقامات وزارت دفاع روسيه نوشته است که اين کشور طرحی برای رو به رو شدن با موجی از پناهندگان آماده کرده است. با طرح اين مطلب از سوی اين روزنامه ابتدا اين موضوع مطرح می‌شود که احتمال وقوع حمله نظامی آمريکا يا اسرائيل به ايران قطعی شده است، زيرا روسيه طرح رويارويی با موجی از پناهندگان را پيشاپيش آماده کرده و سخنی از پيشنهاد اين طرح نيست بلکه طرح آماده سازی کشورش برای پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ احتمالی، اجرا شده است. با خواندن اين مطلب روزنامه، گذشته از طرح اين موضوع که اين حمله انجام می‌شود يا نميشود، اين سؤال مطرح ميگردد که چرا روسيه طرحی را برای رويارويی با موجی از پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ احتمالی آماده کرده است؟ آيا ابعاد حمله نظامی آمريکا و اسرائيل به ايران چنان وسعت خواهد داشت که هيچ نقطه‌ای امنی در ايران برای ايرانيان باقی نخواهد ماند تا مردم از اين حملات نظامی در امان بمانند؟ آيا قرار است تمام شهرهايی که هيچ مراکز اتمی و تحقيقاتی در آن وجود ندارد، مورد حمله نظامی قرار بگيرد؟ (شهرهای تهران ،کرج ،چالوس ،بناب،قزوين، اصفهان،يزد، فسا و نکا شهرهای هستند که مراکز تحقيقاتی اتمی در آن انجام می‌شود ، شهرهای قم ونطنز دو شهری است که غنی سازی اوانيوم دران صورت ميگرد،درشهرهای سهند و انارک نيز اورانيوم استخراج می‌شود و بوشهر نيز دارای نيروگاه اتمی است) گذشته از اين سؤالات مهمترين سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا روسيه با آن سوابقی که از عدم رعايت حقوق بشر بر ذهن مردم ايران و دنيا گذاشته است قصد کمک به پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ احتمالی را دارد؟ برای پاسخ به اين سؤال در ابتدا عملکرد روسيه طی يک سال گذشته به ذهن ميايد که چگونه شده است که تاکنون نزديک به ۹ هزار نفر از سال گذشته تاکنون در سوريه در اعتراض به رژيم بشار اسد، کشته شده‌اند و روسيه نيز در حمايت از اين رژيم کوتاه نيامده و به حمايت های خود نيز ادامه داده و ميدهد، حال چگونه شده است که رويکردش نسبت به حقوق بشر و ايرانيان جنگ زده متفاوت شده و طرحی برای استقبال از پناهندگان احتمالی جنگ در ايران پيش‌بينی کرده است؟ مگر همين روسيه نبود که در بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ سياست‌های سرکوب ، سانسور و دادگاهی استالينی را به رهبران ايران پيشنهاد ميکرد تا مردم را سرکوب کنند. بدون شک ،طرح مسله کمک به پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ با چند دليل که بهره های سياسی و اقتصادی او را تأمين ميکند، همراه است. ۱ – به نظر ميرسد منظور روسيه از طرح آماده سازی خود برای جذب پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ، همان پناهندگانی خواهد بود که در حال حاضر در قدرت سياسی و پولی کشور ايران حضور دارند و به منابع قدرت وصل هستند. اين افراد بدون شک بعد از وقوع جنگ احتمالی ،برای حفظ جان و ثروت خود ناچارند به کشوری پناهنده بشوند و در امان بمانند ،چه کشوری بهتر از روسيه! پناهندگان ايرانی چند ماه آينده به احتمال قوی سرداران سپاه ،مقامات امينتی و اطلاعتی و رهبران اين کشور فعلی کشور ايران هستند که تا چند ماه ديگر به پناهنده تبديل خواهند شد و اوارگی خود را آغاز خواهند کرد. اين پناهندگان آينده علاوه بر داشتن ثروت و منابع مالی عظيم دارای انبوهی از اطلاعات امنتی و اطلاعتی هستند که ميتوانند آن‌ها را در اختيار سرويس هاس اطلاعاتی روسيه قرار دهند و آن‌ها را در بازی‌های بين المللی ياری رسانند و در عوض خود نيز جان و مال خود را حداقل تا مدتی در امان نگه دارند. ۲- گروه فشاری در دست روسيه بدون ترديد اين پناهندگان سياسی آينده ميتوانند با ثروت و اطلاعات خود ،گروه فشاری در دست روسيه برای مقابله با غرب تبديل شوند و روسيه ميتواند از اين گروه در صحنه بين المللی برای خود سود ببرد. تبديل شدن اين پناهندگان سياسی به يک گروه فشار برعليه ايران جديد (بعد از حمله نظامی ) و کشورهای غربی بدون شک خود معضلی برای غرب و آرامش در ايران خواهد شد و غرب نيز برای در امان ماندن از اين گروه و ناامنی های که اين گروه ممکن است ا يجاد کند ،ناچاراست امتيازاتی را نيز به روسيه بدهد تا روسيه با واسطه قرار گرفتن بين اين گروه فشار و غرب موضوع را حل فصل کند. همچنين پناهندگان احتمالی ناشی از جنگ در ايران (مقامات فعلی دولت ايران) نيز دريافته‌اند که بهترين کشور برای در امان ماندن روسيه است ،هم از نظر مسافت و همسايگی و هم از نظر همسانی و هماهنگی سياست ها و روشهايشان اينجاست که دوباره تاريخ و ماجرای پناهنده شدن محمد علی شاه قاجار به روسيه تکرار می‌شود و دوبار شايد تکرار شود که محمد علی شاه نيز در آن زمان که در کشور روسيه پناهنده شده بود ،خود را برای حمله به ايران و باز پس گرفتن تاج و تخت خود آماده ميکرد. بنا براين به نظر ميرسد روسيه با آماده کردن طرح رويارويی با پناهندگان ايرانی ناشی از جنگ احتمالی، تنها به افرادی پناهندگی و امان خوهد داد که در دايره قدرت وثروت باشند تا بتواند از آن‌ها برای اهداف بعدی خود استفاده کند وبه تنها موضوعی که نمی انديشد مردم ايران ، منافع ايرانيان ،حقوق بشر و اهداف انسان دوستانه است. مردم ايران حداقل طی دو قرن اخير با عمل‌کرد روسيه آشنا هستند و در کتاب‌ها خوانده اند که چگونه اين کشور چه در زمان قبل از کمونيست شدنش و چه بعد از آن در رابطه با ايران تنها به فکر منافع خود بوده و حتی دز زمانی که همفکران سياسی کمونيست آن‌ها در زمان شاه به جوخه های اعدام سپرده ميشدند،با عدم حمايت از آن‌ها همفکران خود را تنها گذاشت . اين کشور حتی مفاهيم ابتدايی حقوق بشر را نيز برای مردمش رعايت نميکند. نمونه‌ای از انرا در حادثه انفجار چرنوبيل در ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ مشاهده کرديم که حکومت آن کشور گارگران روسی را برای پاک کردن مواد راديو آکتيو نيروگاه منفجر شده بدون رعايت ايمنی به محل انفجار فرستاد و حتی از دادن دستکش نيز به آن‌ها خود داری کرد و همه آن‌ها بعد از مدتی به علت تماس با مواد راديو آکتيو جان خود را از دست دادند.
۱۸ مقام ایرانی دیگر در فهرست تحریم اتحادیه اروپا

Mittwoch, 21. März 2012 18:15:07
homayoun naderifar
خبرگزاری آذربایجان : وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نظر دارند تحریم‌های بیشتری را علیه ایران وضع کنند. قرار است علاوه بر نهایی کردن ضوابط تحریم نفت نام ۱۸ تن از مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر به لیست سیاه اتحادیه اروپا افزوده شود.به گفته‌ی یکی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا، روز جمعه (۲۳ مارس/ ۴ فروردین) وزرای خارجه این اتحادیه برای نهایی کردن ضوابط تحریم نفت ایران با یکدیگر دیدار و مذاکره خواهند کرد. به نوشته سهام نیوزبر اساس طرح تحریم نفت ایران که در ماه ژانویه به تصویب اتحادیه اروپا رسید، تمام کشورهای اروپایی باید تا اول ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ (۱۱ تیرماه) قراردادهای نفتی موجود با ایران را فسخ کنند و از این تاریخ همچنین انعقاد قرارداد با این کشور در حوزه‌ی نفتی ممنوع خواهد بود وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در مورد جزئیات این تحریم‌ها گفت‌وگو خواهند کرد. یکی از موانع پیش‌رو در جریان تحریم نفت ایران، مسئله بیمه کردن تانکرهای نفتکش ‌و یافتن راه حلی مناسب برای انتقال نفت ایران به خریداران آن در آسیاست. بر اساس تحریم‌های وضع‌شده اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه ‌بین‌المللی قادر به بیمه کردن تانکرهای حامل نفت ایران نیستند و همین امر سبب می‌شود که خریداران نفت ایران در قاره آسیا نظیر هند یا کره‌جنوبی پس از عملی شدن این تحریم‌ها دیگر نتوانند نفت ایران را دریافت کنند. یافتن راه‌حلی برای این موضوع یکی از مسائل مورد بحث در نشست روز جمعه خواهد بود. در همین حال شماری از دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود روز جمعه نام ۱۸ تن از مقامات ایرانی و افراد ناقض حقوق بشر در این کشور نیز به فهرست تحریم اتحادیه اروپا افزوده شود. در پی این اقدام ورود این افراد به خاک اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد و دارایی‌ها آن‌ها نیز در کشورهای اروپایی مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا در نشست ماه ژانویه نام ۶۱ مقام ایرانی را که در عرصه برنامه‌های هسته‌ای ایران فعال هستند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این اتحادیه همچنین در نظر دارد در نشست روز جمعه خود تحویل تجهیزات الکترونیکی به ایران را که می‌توان از آنها برای کنترل اینترنت و شنود تلفنی استفاده کرد، ممنوع اعلام کند. وضع تحریم‌های جدید علیه سوریه و بلاروس نیز در دستور کار نشست پیش‌روی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. "ایران اروپا را تحریم می‌کند" تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه دوم تلویزیون ایران کشورهای غربی را به "تحریم معاملات بازرگانی ایران با آنها" تهدید کرد. رئیس‌جمهوری ایران در این گفت‌وگو حجم معاملات کنونی ایران با کشورهای غربی را در حال حاضر ۲۴ میلیارد دلار برآورد کرد و اظهار داشت که این مبالغ "می‌تواند در جایی دیگر به جز کشورهای غربی" هزینه شود. به گفته‌ی آقای احمدی‌نژاد چنانچه این اقدام از سوی ایران صورت بگیرد "۳۰۰ هزار اروپایی بیکار خواهند شد." در همین حال دیوید کوهن‌، معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا برای گفت‌وگو بر سر تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران و سوریه به خاورمیانه سفر کرده است. آقای کوهن در جریان این سفر با مقامات عراق، لبنان و امارات متحده عربی دیدار می‌کند. سفر آقای کوهن به منطقه در چارچوب تلاش‌های ایالات متحده برای متقاعد کردن کشورهای دیگر برای پیوستن به آمریکا و متحدانش در تحریم ایران و سوریه است.
مروری بر ” امن ترین سال” آقای احمدی مقدم و شرکا

Mittwoch, 21. März 2012 16:03:18
Vahid Gharadaghi
خبرگزاری آذربایجان: در حالی که فرمانده نیروی انتظامی سال نود را امن ترین سال جمهوری اسلامی خوانده بود، پرونده های زیادی در این سال همچنان بی نتیجه در راهروهای دادگستری معطل مانده است.هر چند قوه قضاییه نسبت به تخلفات کلان اقتصادی و مفاسد مالی چشم بسته و از رسانه ای شدن آن جلوگیری می کند. اما پرونده مربوط به ترور دانشمندان هسته ای، هتاکی در ملاعام، کودک آزاری، قتل فاطمه باقری نژادیان، قتل فرزند و عروس شهید هاشمی و … از جمله مواردی است که نه تنها در قوه قضاییه به فراموشی سپرده شده، بلکه گویی از خاطر فرمانده ناجا هم رفته است. فرمانده نیروی انتظامی همزمان با آغاز سال نو گفته است: علی رغم تهدیدات دشمنان ، سال ۹۰ امن ترین سال عمر نظام جمهوری اسلامی بود. سردار احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در قم ادعا کرده است که دشمنان پارسال بیشترین تلاش را برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی درکشور انجام دادند اما نظام اسلامی بهترین سال خود را در زمینه امنیت و ثبات سپری کرد. ایشان فراموش کرده اند که در این سال تجاوزهای گروهی به زنان و دختران در خمینی شهر، تربت جام، کاشمر و نیشابور و چندین شهر دیگر، آنچنان احساسات مردم را برانگیخت که مسئولان قضایی ناچار از برپایی دادگاه خاطیان خارج از نوبت اداری شدند. در این سال امن ۲۴ مورد تجاوز در مرکز کشور، ۱۵ مورد تجاوز در استان تهران اتفاق افتاده است و این یعنی ۳۷ درصد ازکل موارد تجاوز رسانه‌ای شده متعلق به استان تهران بوده است، پایتخت کشور اسلامی. همانجایی که برای آب بازی جوانان به پارک لشکر کشی می کنید. عجیب ترین مورد تجاوز گروهی، مربوط به تجاوز ۵۰ مرد به یک زن در کاشمر خراسان و شنیع‌ترین مورد تجاوز گروهی، ۱۴ نفر به چند زن و دختر در مقابل دیدگان خانواده‌های قربانیان در خمینی شهر بوده است. این تجاوزات در حالی در محل امنی که شما ایجاد کرده اید رخ داد که قوی ترین مرد ایران، روح الله داداشی، بر اثر درگیری خیابانی توسط یک جوان هفده ساله به ضرب چاقو کشته شد. در همین سال امن آقای احمدی مقدم، دختر ۲۸ ساله ی محمد باقر باقریان نژاد فرد، در شهر تهران، پس از خروج از منزل ربوده شد و یک روز پس از آن جسدش در کوه های اطراف شهر ری پیدا شد. قتل فجیعی که هنوز هم پلیس همیشه در صحنه نتوانسته است سرنخی از آن بیابد. گویی آقای فرمانده فراموش کرده اند که صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای “رشد و تداوم ناامنی و جرم و جنایت” در ایران هشدار دادند و از مسئولان کشور، که هر چه زودتر برای جلوگیری از سیر صعودی و افزایش جرم و جنایت و ناامنی در کشور فکری کنند و کاری شایسته انجام دهند”. پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوی ایشان بارها مصاحبه کرده و با آمار و ارقام ثابت کردند که ” فتنه” باعث افزایش ناامنی در کشور شده است و از آسمان و ریسمان ادله آوردند و به کمک آقای محسنی اژه ای و نجار وزیر کشور ثابت کردند که دلیل این افزایش ناامنی ” کشورهای خارجی و بیگانگان” هستند و اگر رسانه ها نبودند که آن را “بزرگنمایی” کنند، همه چیز ” آرام” است. در همین سال، پزشکی قانونی اعلام کرده است در هر شبانه روز، ۳ ایرانی در کشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان می‌بازند. این در حالی است که چنین آماری تنها درباره پرونده‌های ارجاعی به این سازمان است و بی شک آمار واقعی بسیار بالاتر است. استفاده از چاقو و انواع دیگر سلاح سرد، در بین آلات قتاله در کشور، رتبه نخست را دارند. در کنار آمار افزایش ناهنجاری های اجتماعی از دزدی، اعتیاد، کودک آزاری، تجاوز به عنف و ده ها مورد دیگر، از جنایات کلانی که هر یک به تنهایی می توانست در هر نقطه ای از جهان منجر به برکناری وزیر و مسئول مربوطه شود ولی در ایران به ارتقا مقام و درجه منتهی می شود. همانگونه که سعید مرتضوی به یمن همه جنایاتش در کهریزک و دادستانی و اتهام شرکت در قتل همزمان دو مقام انتصابی در دولت دهم دارد تا به همه خاطیان ثابت شود که ” نظام” تا آخرین لحظه از آنان دفاع می کند. سالی که گذشت، امن امن بود برای همه غارتگران بیت المال که براحتی بتوانند بزرگترین پرونده تاریخ مفاسد مالی را که تاکنون سه هزار میلیارد تومان ارزیابی شده رقم بزنند. سال امنی بود که دزدان بیت المال به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شوند و در مامن امن خود در آن سوی آبها سکنی گزیندند در حالی که مبارزان راستین محروم از ابتدایی ترین حق زندگی، شبانه کوه و کمر را پشت سر نهادند تا تن خود را از شکنجه و زندان حکومت برهانند. سال نود سال امنی بود برای احمدی مقدم ها که در سایه همه خوش خدمتی هایشان در کوی دانشگاه، به خون کشیدن مردم در کوچه و خیابان، شکنجه و آزار بی گناهان در زندان ها بتوانند براحتی از تنعمات نظامی که با خون شهدا به پا شده است، بهره برداری کنند. سالی که بانیان واقعی جمهوری اسلامی در حبس بودند و در حصر. خانواده معظم شهدا از باکری و همت تا قدوسی و بهشتی در محدودیت بودند و فشار و تنها درد نامه هایی بود که هر از گاهی گوشه ای از رنج آنان را نمودار می کرد. علما و مراجع از حق پاسخگویی به مقلدان خود نیز محروم ماندند و دفتر آنان پلمپ شد و مراجعه کنندگان را با تهدید و ارعاب راندند. سالی که گذشت سال امنی بود. سالی که فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در برابر بیان یک واقعیت خانه شان هم حریم امن شد برای “لباس شخصی ها” و “اراذل و اوباش” که براحتی فحاشی کنند و امنیت خانواده هایشان را بر هم بزنند. سال نود سالی امن بود. همه چیز آرام بود. آرامشی قبرستانی که بر همه کشور سایه انداخته است. سالی که فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دلسوزان انقلاب اسلامی به جرم ” اقدام علیه امنیت ملی” در حبس و سکوتند و غارتگران بیت المال و دست اندازان به نوامیس مردم در سایه آرامشی که آقای احمدی مقدم برایشان فراهم کرده است، براحتی بتوانند منابع ملی را به ثمن بخس فروخته و کشور را طعمه تهدیدات خارجی کنند. سال نود مبارک سالی بود برای فرمانده ناجا و همه کسانی که در سایه آرامش ساخته و پرداخته نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، مردم را از همه حقوق خود محروم کردند و عرصه را برای تک تازی میوه چینان انقلاب باز نهادند. سالی که خزانه ملی خالی تر از قبل شد و سفره مردمان کوچکتر از همیشه. سالی که باز مادر سهراب در غم از دست دادن فرزندنش به تنهایی بر سفره هفت سین نشست و فرزندان نسرین ستوده در نبود مادری که در سایه امنیت ناجا بر این کشور حاکم شده است، دومین نوروز را بی مادر برگزار کردند. سال امنی بود وقتی بهشت زهرا، قطعه شهدا ساکتترین روزهای خود را گذراند و خانواده شهدا از حق بودن با آرامگاه فرزندانشان نیز محروم بودند و جمع چند نفره کوچکی در پشت دیوارهای بلند اوین و میله های سبز حتی از حق پهن کردن یک سفره هفت سین محروم مانده بودند. سال نود، امن ترین سال تاریخ برای جمهوری اسلامی مدل احمدی مقدم ها رقم زده شد. سالی که نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی بی هیچ جرمی در حصر و حبسند تا نکند امنیتی که غاصبان جمهوری اسلامی برای خود فراهم کرده اند با روشنگری های آنان تحت الشعاع قرار گیرد. به نقل از گروه سیاسی کلمه
سه پاسدار از سرما یخ زدند

Mittwoch, 21. März 2012 14:12:01
Administrator
خبرگزاری آذربایجان : سه پاسدار سپاه در کوه های غرب کشور بر اثر یخ زدگی جان باختند نیروی نظامی که قادر به حفظ سربازان خود نیست و جان نیروهای رزمی برای این ارگان شبه نظامی بی ارزش است و این مطلب برای خانواده های ایرانی در جنگ 8 ساله روشن شده که جوانان این مردم چگونه دسته ، دسته بدون فرماندهی تعلیم دیده جنگ به میدان های مین و آتشگاه های دشمن فرستاده شدند ....
فرصت های از دست رفته نفت معادل ۱۰ برابر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

Mittwoch, 21. März 2012 13:14:19
خبرگزاری آذربایجان : قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران با ارسال یادداشتی به خبرآنلاین تاکید کرده است که فرصت از دست رفته در نفت ناشی از کاهش تولید نفت در دوسال اخیر 10 برابر اختلاس اخیر در سیستم بانکی بوده است. به گزارش ایسنا، محمد جواد عاصمی پور، میزان تولید در آغاز وزارت وزیر قبلی نفت را در مرز 4 میلیون و200 هزار بشکه در روز اعلام کرد، که "در سال‌های 88 ، 89 و 90 به رقم متوسط روزانه حداکثر 3میلیون و 900 هزار بشکه رسیده است. " براساس اظهارات وی، "این در حالی است که پروژه‌های تحویلی در اواخر زمان مدیریت نوذری مثل فاز دوم دارخوین به میزان 110 هزار بشکه و 50 هزار بشکه‌ای تولید زود‌هنگام آزادگان جنوبی که توسط مناطق نفت‌خیز جنوب تحقق یافت و سایر حوزه‌های کوچک مثل پروژه مسجدسلیمان به حوزه تولید اضافه شدند و بایستی قاعدتاً تولید را به حدود 4 میلیون و 350 هزار بشکه می‌رساند." به گفته عاصمی پور، روند کاهشی همچنان ادامه و حتی در اظهار‌نظر اخیر وزیر قبلی و در آستانه انتخابات پیشنهاد کاهش بیشتر تولید را برای مقابله با تحریم داده است و این امر در زمانی است که قیمت‌های نفت جهانی بهترین وضعیت را داشته که همه شرکت‌های نفتی دنیا با افزایش قیمت، سعی بر افزایش تولید به لحاظ اقتصادی بودن را دنبال می‌کنند. بر اساس این گزارش، اگر مبنای 4 میلیون و 350 هزار بشکه را با تولید واقعی و قیمت‌های میانگین در نظر بگیریم، به مدت حدود 1100 روز و روزی 300 هزار بشکه به قیمت میانگین 90 دلار حدود 30 میلیارد دلار فرصت از دست رفته ماست که معادل ده برابر اختلاس اخیر در سیستم بانکی کشوراست.

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11