Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه برای کلیۀ ایرانیان و آمریکائیان ایرانی تبار یک "سال جدید سرشار از نیکبختی و رفاه" آرزو کرده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه پس از تجلیل از کورش کبیر، بنیانگذاز امپراطوری ایران، از لغو برده داری به وسیلۀ کورش و احترام به آزادی ادیان در دوران او در سدۀ ششم پیش از میلاد مسیح تجلیل کرده است.
تجلیل و ستایش ازموفقیت های میلیون ها آمریکائی ایرانی تبار در سراسر آمریکا به ویژه در در ایالت کالیفرنیا از دیگر نکات این قطعنامه است.
در این قطعنامه که با رأی موافق ٣٨٤ تن از نمایندگان به تصویب رسید در مورد نوروز گفته شده است که این جشن باستانی سده های متمادی اختلافات مذهبی و رقابت های سیاسی را پشت سر گذاشته و هم اکنون نیز مردمی با ریشه های مذهبی و قومی گوناگون آن را جشن می گیرند.


برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11